AR-GE Portal

Aydınlatma Arızası Tespit Sistemi (AYARTES) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, şebekede herhangi bir noktadaki arızalı veya düzensiz ışık veren armatürlerin yakından birebir gözlem yapmaksızın, otomatik olarak veri okuma ve yorumlama yöntemleriyle noktasal tespit edilmesi ve iş emri oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla beraber mevcut aydınlatma otomatik sayaç okuma sisteminin sayaç verileri analiz edilerek, bu verilerin hem armatür arızası tespitinde hem de OSOS'dan kaynaklı arızaların tespitinde kullanılması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ