AR-GE Portal

Altyapı Şebeke Tasarım Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 39 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD programında çizimi yapılan şebeke tasarım projelrinin, proje çiziminde altlık olarak kulanılan veri katmanları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri platformuna taşınması ile otomatik tasarım projesi üretilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlarken sisteme tanımlanan değişkenlere farklı tasarımlar elde edilebilir, sayısal ve maliyetsel değişiklikler raporlara Aynı anda yansıtabilir olması ve yapılan işlemlerin yeni bir CBS uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu kurularak yapılması planlanmaktadır. Ardından oluşan tasarım projesi istendiğinde elle müdahale edilebilecek, düzenlemeler kadedilebileek ve altyapıya ait her veri tipi proje ile ilişkilendirilerek veri tabanına kaydedilecektir. Geliştirilecek uygulama ile şebeke;
•Hızlı tasarım projeleri üretebileceği,
•Değişken koşullara göre farklı tasarımların oluşturulabileceği,
•Kolay şebeke, icmal, tüketim ve diğer raporlamaların yapılabileceği,
•Personel iş yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ