AR-GE Portal

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi, gelişen şebeke yönetim ve işletim sistemleri, yenilebilir enerji ve depolama entegrasyonları ile birlikte elektrik şebekelerinde akıllı dağıtım merkezi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı dağıtım merkezleri, akıllı şebeke konsepti altında gelişen şebekenin önünü açabilmek ve şebekenin daha verimli bir şekilde işletilebilmesini sağlayabilmek adına geliştirilen sistemlerdir. Bir sistemin akıllı bir yapı haline gelebilmesi için yapıyı oluşturan elemanların birbiri ile her an iletişim içinde olarak veri alımı, veri paylaşımı, veri değerlendirmesi, veri depolaması ve veri güvenliği adımlarını sağlıyor olabilmesi gerekir. Elektrik şebekesi sürekli ve canlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden sistem içerisindeki tüm faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Buna koruma ve koordinasyon fonksiyonları da dahildir. Şebekenin genişleyen yapısı içerisinde elektrik enerjisinin müşterilere dağıtımında kilit noktalar olan dağıtım merkezleri (DM) ve indirici merkezlerin (İM) kapasiteleri her geçen gün artmaktadır. Şebekenin yatay (aynı noktadan çıkan fider sayısı) ve dikey (bir fiderin en uç noktası) anlamda büyümesi ile şebekede sağlıklı ve güvenilir bir koruma koordinasyonunun sağlanması zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Günümüzde her bir fider çıkışı ayrı bir röle tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu röleler yatırım süreçlerinde farklı markalardan temin edilmiş ve farklı yeteneklere sahip olabilmektedir. Ancak akıllı şebeke vizyonu içerisinde rölelerin de birbiri ile ve merkezi izleme/kontrol sistemi ile haberleşebilir yapıya sahip olması ve her bir rölenin uzaktan yönetilebilmesine imkan sağlanması gerekmektedir. Bu proje, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 planı çerçevesinde ulaşılması beklenen hedeflerden olan; “Akıllı Şebekelerde kullanılan IT (Bilgi Teknolojileri – ‘Information Technologies’) ve OT (Operasyonel Teknolojiler – ‘Operational Technologies’) sistemleri arasında gerçekleştirilecek entegrasyonlar ile şebekenin yönetilebilmesi noktasında sistemi, çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılacak Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü (SSC) ile DM ve İM’lerdeki tüm röleler tek bir üst cihaza bağlanacak ve aynı merkezde (DM, İM) bulunan tüm röleler ile bu cihaz üzerinden haberleşilecektir. Bunun yanında Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüleri aynı zamanda mevcut rölelerin olması durumunda yedek koruma ihtiyacını da karşılayacak ve olası röle arızalarında devreye girerek sistemin sağlıklı işletilebilmesini sağlayacaktır. Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcülerinin en önemli faydalarından biri de yüksek işlem kapasitesi ile mevcut rölelerde olmayan koruma fonksiyonlarının da dahil edilebilmesi ve tüm merkezin bu fonksiyonlar yardımıyla korunabilir olmasının sağlanmasıdır. Örneğin fidere bağlanarak sistemin koruma felsefesini değiştirebilecek yenilenebilir enerji üretim tesisleri gibi yeni nesil sistemlerin entegrasyonunun ardından sistemin koruma koordinasyonu herhangi bir röle veya ekipman değişimine gerek kalmadan Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile sağlanabilmektedir. Tüm rölelerin tek bir merkezi Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile kontrol edilebilmesi sayesinde arıza durumunda bara koruması da kolaylıkla sağlanabilmekte ve her bir rölenin birbiri ile haberleştirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile senkron kontrolü de yapılabilmekte ve anahtarlama operasyonunun güvenliği sağlanabilmektedir. Günümüzde elektrik dağıtım şirketleri sahada mevcut ekipmanlarının uzaktan izlenebilmesi ve kontrolü için halihazırda SCADA sistemleri kullanmakta veya SCADA sisteminin tesis edilmesi yönünde çalışmaktadır. Yerleşik SCADA sistemine sahip bölgelerde ekipman çeşitliliği ve geniş sorumluluk bölgesi ekipmanların birbiri ve merkezi işletme ile sağlıklı haberleşmesini zorlaştırmakta, sistemin izlenebilirliğini ile kontrolünü riske atarak sistemi karmaşık ve işletilemez bir noktaya doğru sürüklemektedir. SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan İzleme ve Kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ