AR-GE Portal

AG Dağıtım Fiderlerinde 1 kV Seviyesinde Enerji Dağıtımının Teknik ve Ekonomik Fizibilite Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinde, aşağıda özellikleri belirtilen şebekelerde yaşanan kısıtlara çözüm amacıyla, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik yönden araştırılması ve pilot bir şebekede uygulaması amaçlanmaktadır. Literatüre göre, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımı ile temelde şebeke güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmakla birlikte, bu ARGE projesi ile, şebeke güvenilirliğinin arttırılmasının yanında, aşağıda sıralanan problemlere alternatif bir çözüm olabilecek bu uygulamanın tüm teknik ve ekonomik boyutları ele alınacaktır: • Yenilenme zamanı gelmiş, yaşlı ve düşük yüklü OG havai branşmanların AG hat ile yenilenmesi ve OG/1 kV trafo üzerinden 1kV gerilim seviyesinde işletilmesi suretiyle OG şebekeden izole edilmesi neticesinde, OG şebekedeki güvenilirlik performans göstergelerinin (SAİDİ v.b.) iyileşmesi, • Uzun AG fiderler (>1 km) ile beslenen kümelenmiş düşük sayıdaki abone gruplarına enerjinin 0,4 kV yerine 1 kV seviyesinden taşınması suretiyle hat kayıplarının, gerilim düşümünün ve AG seviyede OG’ye görece daha fazla yaşanan kaçak miktarının azaltılması, • Özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerden geçen ve kış aylarında artan arızalar nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesinin etkilenmesine sebep olan havai OG branşmanların, 1 kV seviyesinde AG kablolar ile değiştirilerek yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve arıza istatistiklerinde iyileşme sağlanması, • Turistik ve kültürel bölgelerde (Örneğin, İzmir/Selçuk- Şirince Köyü, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Aydın/Söke- Eski Doğanbey Köyü, vb. ), ilgili bölgenin mimari yapısına uyum sağlamaktan çok uzak görüntü kirliliği yaratan bölgelere giden OG havai hatların düşük maliyetle 1 kV AG kablo şebekeleriyle değiştirilmesi suretiyle, belediyeler ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile yaşanan ihtilaflara bir çözüm alternatifinin geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ