AR-GE Portal

Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amaçları:
•Acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmek amacıyla, dağıtım şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden - dağıtım fideri ölçekli –mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını araştırmak;
•“OG şebekede fider bazında kesintiye neden olan acil durumlarda tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileştirilmesinde, dağıtım fideri ölçekli ada modunda çalıştırılacak şebekeler rasyonel ve ekonomik bir çözüm olabilir mi?” sorusunun cevabına yönelik bilimsel araştırma ve analizlere dayalı bulgular elde etmek;
•Daha önce benzer konularda gerçekleştirilmiş olan ARGE projelerinde elde edilen sonuçların uygulanmasına yönelik somut kriterler ve prosedür ve öneriler geliştirmek.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKEDAŞ