AR-GE Portal

Acil Durum Senaryoları Altında Çalışan Dağıtım Şebekelerinin İşletilmesinde Olasılıksal Risk Yönetimine Bağlı Algoritma Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı; doğal afetler, kötü hava koşullarında veya iletim şebekesinde meydana gelen büyük arızalar sonrası oluşabilecek risklere karşın dağıtım şebekesinin önceden tanımlanmış mikro şebekelere ayrılarak şebekenin bu koşullarda işletilmesine yönelik algoritma çalışmasını içermektedir. Böylece acil durum senaryolarında enerjisiz kalan müşteri sayısının en aza indirgenmesi ve dağıtım şebekesinin işletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, proje sonucunda geliştirilecek senaryoların SCADA entegrasyonu ile birlikte olası acil durumlarda şebekenin yeniden enerjilendirilmesi için yönergeler hazırlanarak şebekenin çalışması sağlanacaktır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ