AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

YERLİ ENERJİ YERLİ TEKNOLOJİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan ERP, SCADA ve CBS vb. yazılımların, yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Abone Vezne Makinesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile abone işlemlerinin “Abone Vezne Makinesi” ile yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenemektedir. Buna göre, işlemlerin dijitalleştirilmesinden faydalanarak bilgi sorgulama, fatura ödeme ve görüntüleme, başvuru yapabilme, bakiye yükleme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin müşteri tarafından bir makineye eklenecek bir yazılım aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede, küçük dijital abone merkezleri kurularak mesai saatini ortadan kaldırma, erişilebilirliği arttırma, iş yükünü hafifletme, müşteri memnuniyetini arttırma hedeflenmektedir. Geliştirilecek abone vezne makinesi ile;
•Abonelik başvurusu
•Fatura ödeme
•Abone durum sorgulama
•Gaz açma tarihi alma
•Proje durum sorgulama
•Geçmiş fatura görüntüleme
•Kutu talebinde bulunma
•Borç sorgulama
•Kartlı sayaçlara bakiye yükleme
•Memnuniyet anketi
•Öneriler ve Şikâyet işlemlerinin yapılabilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Görsel Eğitim Merkezi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini değil, öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile, eğitim altyapısı kurulacak olup, sonrasında detaylı olarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde eğitime tabi tutulan bireylerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülmektedir. Dijital öğrenmenin lideri konumunda olan ABD’nin Çalışma İstatistikleri Ofisi’ne göre, 1976 ve 2001 yılları arasında doğan 80 milyona yakın insan bulunmaktaydı. Y kuşağı olarak adlandırılan bu nesil, 2014'te ABD işgücünün %36'sını temsil ediyordu ve muhtemelen 2020'ye kadar %46'ya kadar yükselecektir. Ülkemiz nüfusunun da %35’lik kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan Y kuşağı için en etkili olan eğitim yöntemleri gündeme gelmiş ve görsel ve sanal öğrenme teknikleri ve eğitimde teknoloji kullanımı önem kazanmıştır. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında, öğrenmenin yanı sıra davranış değişikliğine dönüştürülen yöntemle sektörde ilk ve iş dünyasında sayılı örneklerden olacak merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

KPI Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım sektörü için, şirketlerin başarıları düzeylerini gösterecek KPI’ ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespit edilmesi, bu KPI‘ ların hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi, sektör için standart haline getirilmesidir

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Gaz Dağıtım Şebekelerinden Metan Emisyon Tahmini için Doğru ve Tutarlı Bir Metot Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz dağıtım şebekelerinin metan emisyonlarını tahmin etmek, doğrulamayı yapmak ve mevcut emisyon faktörleri ve doğrulukları için kalite bilincinin yanı sıra iyileştirmeler yapmak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ