AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Deprem Fay Hatlarında Bulunan Doğalgaz Boru Hatları Gerilim Seviyelerinin Ölçülmesi İçin Akıllı Sistem Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yer küredeki doğal hareketlenmelerle toprağın şebeke boruları üzerinde ortaya çıkardığı yüklerin büyüklüğünün ve yönünün tespit edilmesi projenin amacıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Boru Hatlarının Yer Seçiminde ve Sürdürülebilirliğinde Yüzey Süreçlerini Dikkate Alan Jeomorfolojik Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede doğal gaz boru hatlarının yer seçiminde dikkate alınmayan ancak gerçekleşmesi durumunda hattın güvenliğini tehdit edebilecek olan jeomorfolojik tehlikelerin belirlenmesi, jeomorfolojik tehlike değerlendirmesinde uzman görüşüne dayanan karar destek sistemleri ile üretilecek tehlike haritalarında belirlenerek jeomorfolojik tehlike zonları ve bu zonlarda gelişen yüzey süreçlerine bağlı boru hattında gelişebilecek problemlere ilişkin müdahale zaman aralıklarının belirlenmesi, proje kapsamında üretilen tehlike modelleri ve haritaları ile mevcut işletilen hatların veya planlanan hatların işletme güvenliklerinin sağlanması, buna bağlı sürdürülebilir kullanım süresinin artırılması amaçlanmaktadır
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

187 Acil ve Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Kalite Değerlendirmesinin Makine Öğrenmesi ile Yapay Zekâ Tarafından Yapılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: 187 acil ihbar hattı ve çağrı merkezine gelen çağrıların kalite değerlendirilmesi insan gücü ve örneklem seçilerek yapılmaktadır. Bu projenin amacı ise kalite değerlendirmesinin; insan gücü ile örneklem seçerek değil makine öğrenmesi kullanılarak oluşturan yapay zekâ ile yapılmasıdır. Projenin diğer amaçları ise kalite değerlendirmede kesin objektifliğin sağlanması, evrensel olunması, problemlerin hızlı tespit edilerek çözüm sağlanması ve iş süreçlerinde performansın arttırılmasıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Vana Menholü Denetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede saha personeli tarafından yapılan ve hem maliyeti yüksek hem de riskli olan doğal gaz vana menhollerinde yaşanabilecek kapanma veya çatlak gibi hasar tespitinin gaz kaçak kontrol araçlarına entegre edilecek olan ve görüntü işleme yazılımlarına sahip kamera ve sensörler ile hızlı, güvenli ve maliyet az bir şekilde yapılmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Koku Kabini Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan kokulandırma uygulamalarının daha güvenli bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline destek sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak yeni sistem ile Şehir içerisindeki istasyonların kokulandırma sistemlerinin çevre güvenliği sağlanmış olup, olası bir arıza durumunda müşterilerimizin zarar görmesi engellenecektir. Proje kapsamında,
•Doğal gaz sektöründe öncül bir sistem modeli
•Saha uygulamalarının ardından yapılacak çevre analizleri
•Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetin artırılması
•Uygulanan kokulandırma sistemlerinde çevre güvenliğinin sağlanması
•Yaşanacak bir arıza durumunda çevrenin etkilenmemesi
•Daha güvenli gaz kokulandırmasının yapılması
•Kokulandırma sisteminde oluşacak ve çevreye koku maddesi yayılmasına sebep olan bir arıza durumunda güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Altyapı Şebeke Tasarım Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 39 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD programında çizimi yapılan şebeke tasarım projelrinin, proje çiziminde altlık olarak kulanılan veri katmanları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri platformuna taşınması ile otomatik tasarım projesi üretilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlarken sisteme tanımlanan değişkenlere farklı tasarımlar elde edilebilir, sayısal ve maliyetsel değişiklikler raporlara Aynı anda yansıtabilir olması ve yapılan işlemlerin yeni bir CBS uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu kurularak yapılması planlanmaktadır. Ardından oluşan tasarım projesi istendiğinde elle müdahale edilebilecek, düzenlemeler kadedilebileek ve altyapıya ait her veri tipi proje ile ilişkilendirilerek veri tabanına kaydedilecektir. Geliştirilecek uygulama ile şebeke;
•Hızlı tasarım projeleri üretebileceği,
•Değişken koşullara göre farklı tasarımların oluşturulabileceği,
•Kolay şebeke, icmal, tüketim ve diğer raporlamaların yapılabileceği,
•Personel iş yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Eskişehir Altyapı Koordinasyon Bilgi Sistemi (AKBS) Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Eskişehir İlindeki tüm altyapı kurumlarının dahil olacağı bütünleşik bir altyapı koordanisyon bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile Eskişehir sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri toplayarak belli bir düzen içerisinde birbirine entegre edilerek doğru bilginin gösteriminin sağlanacağı, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacağı, kurumlar arası daha hızlı haberleşmenin sağlanacağı ve ruhsat başvurularının ve ruhsat takibinin yapılabileceği mobil ve web tabanlı uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında tüm kurumların altyapı şebekesi üzerinde yaşanması muhtemel acil durumların bütünleşik bir sistem üzerinden takip edilmesi, yönetilmesi, raporlanması ve böylelikle maddi ve manevi kaynakların gereğinden fazla tüketiminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Eskişehir ilindeki tüm kurumların alt yapı projelerini daha etkin oluşturma, kontrol etme ve yönetme, saha çalışmalarında ve acil durumlarda daha hızlı ve doğru kararlar verebileceği web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Yer Altı Doğal Gaz Kaçak İhlal Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber alma ve kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak fiber optik ağ vasıtasıyla; basınçlı doğalgaz kaçak simülasyonları yaparak akustik algılama sağlamak, haberleşme sistemine bunu öğretmek, kalibre etmek ve komple SCADA alarm sistemiyle entegre ederek haberleşme sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ar-Ge projeleri kapsamında; daha önce tasarlanmış olan manyetik alan tespiti ile manipülasyon algılama modülü başarı ile üretilmiştir. Çözümün daha verimli ve etkin kullanımı için Aynı sistem içerisine endeks okuma, uzaktan komut gönderebilme olanaklarını içeren uzaktan okuma ve kontrol sisteminin dahil edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek, müdahale kayıt özelliğine sahip akıllı cihaz, müşteri sayaca müdahale ettiğinde ortaya çıkan mantıksız eğim, titreşim, manyetik alan verileri ile tüketim verilerini kaydedilmesi hedeflenmektedir. Sahadaki her cihaz tarafından kaydedilen veriler AKSA SCADA sitemindeki veri tabanına Büyük Veri yapısındaki platformlarına uyumlu MQTT protokolü ulaştırılarak değerlendirilmesine imkan sağlanacaktır. Projeden uzun vadede elde edilmesi beklenen fayda ise, her bir sayaca müdahale algılama cihazı takmak yerine, büyük veri platformları tarafından sunulacak Yapay Zeka ve Büyük Veri Üzerine Makine Öğrenmesi Çerçevesinde Dış Müdahale Analiz hizmeti ile müşterilerin tüketim profilleri içinden, makine öğrenmesi ile normal ya da kötü niyetli profiller tespit edilebilmesidir. Proje ile dağıtım şirketinin, doğal gaz dağıtım bölge sınırları içerisinde, gaz dağıtım şebekesi üzerindeki tüketimleri anlık olarak takip etmesi, tüketim eğrilerini kontrol etmesi, analiz etmesi ve sahada oluşabilecek müdahale girişimlerinden anlık haberdar olabilmek için gerekli verilerin verimli bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Faz 1 de başarıyla tasarımı gerçekleştirip prototip üretimini yapılan teknik adı gas stopple (gaz kesici/durdurucu) olan ürünün uluslararası akredite bir kuruluşta onay testlerinin yaptırılıp tasarımının belgelendirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu EK-1 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-2 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-3 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-4 İçin Tıklayınız..
EPDK Ar-Ge Proje Formları Sonuç Raporu
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Robotik Süreç Otomasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; standart yazıların otomatikleştirilerek çalışanların işletmelere daha fazla değer katacak işler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Yerli Koku Ölçüm Kromatografı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güvenli gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla gazların muhteviyatına ilave edilen THT, TBM, IPM, NPM, MES gibi kokulandırma maddelerinin sağlıklı şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerektiğinde kalite kontrolünün yapılmasıdır. Türkiye’de özellikle gaz tedarik ülkelerinden gelen gazların muhteviyatındaki kokulandırma amaçlı kullanılan sülfür bileşenlerinin Türkiye’nin birçok bölgesinde güvenilir şekilde ölçülmesi ve raporlanması ihtiyacı görülmektedir. Gaz kaynaklı olaylarda, hukuki olarak ölçüm güvensizliği nedeniyle istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmesi muhtemeldir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Ara Derinlik Hesapları ve Derinlik Fotoğraflama Çalışması Üzerine Bir Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sahadan ölçümü alınan asbuilt noktaları arasında kalan hattın derinliklerinin hesaplanması ve sahada yapılacak fotoğraflama çalışması ile birlikte bir yöntem geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz Sayaçlarının (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip) Manyetik Etkileşim Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal Gaz Sayaçları (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip)Üzerinde Manyetik Etki Yaparak Ölçüm Sistemi üzerinde oluşturulabilecek manipülasyonun tespiti ve önlenmesi suretiyle ölçüm güvenliğinin sağlanmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

DEKA-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karar Destek Sistemi olarak Doğalgaz Dağıtımı Şebeke Yönetiminde Kullanım Modeli Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yatırım yapılacak alanların planlanma ve projelendirme çalışmaları, şebekenin işletilmesi ve birçok çeşitli aşamada altyapı bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımını sağlanması. Büyükşehir belediyesi ile koordinasyonun artırılması ve vatandaşlara hizmet kalitesinin artırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ