AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Deprem Fay Hatlarında Bulunan Doğalgaz Boru Hatları Gerilim Seviyelerinin Ölçülmesi İçin Akıllı Sistem Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yer küredeki doğal hareketlenmelerle toprağın şebeke boruları üzerinde ortaya çıkardığı yüklerin büyüklüğünün ve yönünün tespit edilmesi projenin amacıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz Alt Yapı Kep Kör Tapası

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Kentsel dönüşüm ve benzer sebeplerle sonlandırılmış (keplenmiş) servis hatlarının kaçak vermemesinin sağlanması ve şebeke güvenliğinin arttırılması projenin amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Boru Hatlarının Yer Seçiminde ve Sürdürülebilirliğinde Yüzey Süreçlerini Dikkate Alan Jeomorfolojik Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede doğal gaz boru hatlarının yer seçiminde dikkate alınmayan ancak gerçekleşmesi durumunda hattın güvenliğini tehdit edebilecek olan jeomorfolojik tehlikelerin belirlenmesi, jeomorfolojik tehlike değerlendirmesinde uzman görüşüne dayanan karar destek sistemleri ile üretilecek tehlike haritalarında belirlenerek jeomorfolojik tehlike zonları ve bu zonlarda gelişen yüzey süreçlerine bağlı boru hattında gelişebilecek problemlere ilişkin müdahale zaman aralıklarının belirlenmesi, proje kapsamında üretilen tehlike modelleri ve haritaları ile mevcut işletilen hatların veya planlanan hatların işletme güvenliklerinin sağlanması, buna bağlı sürdürülebilir kullanım süresinin artırılması amaçlanmaktadır
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

187 Acil ve Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Kalite Değerlendirmesinin Makine Öğrenmesi ile Yapay Zekâ Tarafından Yapılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: 187 acil ihbar hattı ve çağrı merkezine gelen çağrıların kalite değerlendirilmesi insan gücü ve örneklem seçilerek yapılmaktadır. Bu projenin amacı ise kalite değerlendirmesinin; insan gücü ile örneklem seçerek değil makine öğrenmesi kullanılarak oluşturan yapay zekâ ile yapılmasıdır. Projenin diğer amaçları ise kalite değerlendirmede kesin objektifliğin sağlanması, evrensel olunması, problemlerin hızlı tespit edilerek çözüm sağlanması ve iş süreçlerinde performansın arttırılmasıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Kaçak Kontrol Haznesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 36 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede geliştirilmesi planlanan kaçak kontrol haznesiyle doğal gaz dağıtım tesisatlarındaki kaçak tespitinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Vana Menholü Denetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede saha personeli tarafından yapılan ve hem maliyeti yüksek hem de riskli olan doğal gaz vana menhollerinde yaşanabilecek kapanma veya çatlak gibi hasar tespitinin gaz kaçak kontrol araçlarına entegre edilecek olan ve görüntü işleme yazılımlarına sahip kamera ve sensörler ile hızlı, güvenli ve maliyet az bir şekilde yapılmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Akıllı Mobil Asistan Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Akıllı mobil asistan sayesinde doğal gaz dağıtım şirketleri abonelerinin sesli ve yazılı olarak talep ettiği abone işlemleri ile alakalı her türlü bilgilendirmeye ek olarak 187 çağrı merkezine gelen her türlü ihbar, soru, bilgilendirme, şikayetlerin mobil asistan tarafından değerlendirilip yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

PE Hatlar Kanal Dışı Yerli Gaz Kesme Ekipmanı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 8 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede 20-63 çapındaki PE hatlarda kontrolsüz gaz çıkışlarının hızlı ve emniyetli bir şekilde kontrol altına alınarak gaz akışının kanal dışından kesilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Doğal Gaz Dedektörleri ve Koku Analiz Cihazlarının Yerli Kaynaklarla Yapılabilirliği ile Bu Tip Cihazların Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Kurulumunun Fizibilite Çalışması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Söz konusu projede ülkemize ithal olarak gelen doğal gaz dedektörleri ve koku analiz cihazlarının üretim süreçlerinin ve yerli imkânlarla üretilebilirliğinin araştırılması, sektörün kullandığı ithal ölçüm cihazlarındaki satış sonrası servis ile kalibrasyon hizmetlerindeki yaşanan problemlerinin giderilmesi ve ekonomik kazanımın sağlanması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AGDAŞ GAZ

3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede doğal gaz dağıtım şirketlerinin envanterinde bulunan malzemelerin 3B yazıcılar ile üretimine yönelik analiz çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmayla, envanterdeki tüm malzemelerin 3B yazıcıyla üretilebilme durumunun tespiti, üretilebilme durumunda ihtiyaç duyulan materyal tipi, uygun 3B yazıcı marka ve modelleri, üretim maliyeti belirlenmesi amaçlanmakta olup söz konusu üretim maliyeti belirlenirken, altyapı kurulumu ve hizmet alımı için iki farklı maliyet durumunun belirlenmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Yüz Yüze Açık Müşteri Hizmetleri Sistemi Oluşturulması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, meydana gelebilecek salgınların etkilerinin azaltılması kapsamında sosyal izolasyonun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla diğer sektörlerde kullanımı yaygınlaşmış olan uzaktan görüntülü müşteri hizmetleri iş modelinin doğal gaz sektörüne özgü yapılandırılarak sağlanmasında ilk adımın atılması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ARMAGAZ

YERLİ ENERJİ YERLİ TEKNOLOJİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan ERP, SCADA ve CBS vb. yazılımların, yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Yeraltı Çelik Boru Hatlarında Telemetrik Katodik Koruma Ve Korozyon Tespit Sistemi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 36 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yer altında konumlandırılmış iletim sistemlerinin sürekli durum takibi, mevcut durum analiz raporlama çalışmaları, sistem ilgili detayları gibi datalara hızlı ve hatasız ulaşımı sağlayacak ve kontrol mekanizması gelişmiş etkin bir otomasyon sistemi geliştirmekti.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Engelli Müşterilerimiz İçin Acil Müdahale Butonu ve 187 ve Çağrı Merkezine WhatsApp’ın Entegrasyonu

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Görme, işitme,konuşma engelli veya yaşlı vatandaşlarımız doğalgaz kullanırken karşılacakları aksiliklere karşı oluşturulan bu fikrin amacı doğalgaz kullanırken hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de onların güvende olduğu izlenimini vermektir. Bu müşterilerimiz doğalgaz kullanırken oluşacak bir gaz kaçağı sırasında onlara verilen butona bastığında uzaktan müdahaleli sayaçlarla gaz arzı durdurulacak ve 187 sistemine arıza kaydı otomatik olarak düşecektir. 187 personeli oraya intikal edip vatandaşlarımızın gerekli sorunlarını çözecektir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Koku Kabini Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan kokulandırma uygulamalarının daha güvenli bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline destek sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak yeni sistem ile Şehir içerisindeki istasyonların kokulandırma sistemlerinin çevre güvenliği sağlanmış olup, olası bir arıza durumunda müşterilerimizin zarar görmesi engellenecektir. Proje kapsamında,
•Doğal gaz sektöründe öncül bir sistem modeli
•Saha uygulamalarının ardından yapılacak çevre analizleri
•Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetin artırılması
•Uygulanan kokulandırma sistemlerinde çevre güvenliğinin sağlanması
•Yaşanacak bir arıza durumunda çevrenin etkilenmemesi
•Daha güvenli gaz kokulandırmasının yapılması
•Kokulandırma sisteminde oluşacak ve çevreye koku maddesi yayılmasına sebep olan bir arıza durumunda güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Altyapı Şebeke Tasarım Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 39 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD programında çizimi yapılan şebeke tasarım projelrinin, proje çiziminde altlık olarak kulanılan veri katmanları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri platformuna taşınması ile otomatik tasarım projesi üretilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlarken sisteme tanımlanan değişkenlere farklı tasarımlar elde edilebilir, sayısal ve maliyetsel değişiklikler raporlara Aynı anda yansıtabilir olması ve yapılan işlemlerin yeni bir CBS uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu kurularak yapılması planlanmaktadır. Ardından oluşan tasarım projesi istendiğinde elle müdahale edilebilecek, düzenlemeler kadedilebileek ve altyapıya ait her veri tipi proje ile ilişkilendirilerek veri tabanına kaydedilecektir. Geliştirilecek uygulama ile şebeke;
•Hızlı tasarım projeleri üretebileceği,
•Değişken koşullara göre farklı tasarımların oluşturulabileceği,
•Kolay şebeke, icmal, tüketim ve diğer raporlamaların yapılabileceği,
•Personel iş yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Abone Vezne Makinesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile abone işlemlerinin “Abone Vezne Makinesi” ile yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenemektedir. Buna göre, işlemlerin dijitalleştirilmesinden faydalanarak bilgi sorgulama, fatura ödeme ve görüntüleme, başvuru yapabilme, bakiye yükleme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin müşteri tarafından bir makineye eklenecek bir yazılım aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede, küçük dijital abone merkezleri kurularak mesai saatini ortadan kaldırma, erişilebilirliği arttırma, iş yükünü hafifletme, müşteri memnuniyetini arttırma hedeflenmektedir. Geliştirilecek abone vezne makinesi ile;
•Abonelik başvurusu
•Fatura ödeme
•Abone durum sorgulama
•Gaz açma tarihi alma
•Proje durum sorgulama
•Geçmiş fatura görüntüleme
•Kutu talebinde bulunma
•Borç sorgulama
•Kartlı sayaçlara bakiye yükleme
•Memnuniyet anketi
•Öneriler ve Şikâyet işlemlerinin yapılabilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Körüklü (G4 ve G6) Sayaç Ses Test Kabin Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile G4 ve G6 körüklü doğal gaz sayaçlarında zaman içerisinde ortaya çıkan sesli çalışmadan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan şikayetler üzerine akış altında, dış ortamdan yalıtılmış sessiz bir ortamda sayaç ses seviyesinin ölçülmesi amacıyla körüklü sayaç test kabin tasarımı planlanmıştır. Test kabini içerisinde sayacın çalışması esnasındaki ses seviyesinin desibel olarak ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Eskişehir Altyapı Koordinasyon Bilgi Sistemi (AKBS) Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Eskişehir İlindeki tüm altyapı kurumlarının dahil olacağı bütünleşik bir altyapı koordanisyon bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile Eskişehir sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri toplayarak belli bir düzen içerisinde birbirine entegre edilerek doğru bilginin gösteriminin sağlanacağı, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacağı, kurumlar arası daha hızlı haberleşmenin sağlanacağı ve ruhsat başvurularının ve ruhsat takibinin yapılabileceği mobil ve web tabanlı uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında tüm kurumların altyapı şebekesi üzerinde yaşanması muhtemel acil durumların bütünleşik bir sistem üzerinden takip edilmesi, yönetilmesi, raporlanması ve böylelikle maddi ve manevi kaynakların gereğinden fazla tüketiminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Eskişehir ilindeki tüm kurumların alt yapı projelerini daha etkin oluşturma, kontrol etme ve yönetme, saha çalışmalarında ve acil durumlarda daha hızlı ve doğru kararlar verebileceği web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Yer Altı Doğal Gaz Kaçak İhlal Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber alma ve kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak fiber optik ağ vasıtasıyla; basınçlı doğalgaz kaçak simülasyonları yaparak akustik algılama sağlamak, haberleşme sistemine bunu öğretmek, kalibre etmek ve komple SCADA alarm sistemiyle entegre ederek haberleşme sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Uzaktan Gaz Kesme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile fiziksel engel nedeni ile gazı kesilemeyen sayaçların uzaktan kesmeye uygun sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan gaz kesmenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Bursa Gaz personelinin gazı kesmesi gereken durumlarda fiziksel engeller (Müşteri Mukavemeti, köpek bulunması vb.) sebebi ile gaz kesmesi durumunu ortadan kaldırmak ve personelin sağlını korumak hedeflenmektedir. Ayrıca EPDK Ar-Ge projesi olarak kabul edilen ve hali hazırda kullanılan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma (İL MEM AMR) projesine entegrasyon yapılarak faydanın arttırılması, uzaktan sayaç okumanın yanına yeni bir fonksiyon eklenerek uzaktan gaz kesme yapılabilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, uzaktan gaz kesmeye olanak sağlayacak olan modül ve vanaların GSM haberleşme sistemi ile çalıştırılması planlanmaktadır. Sayacın çıkışına eklenecek olan motorlu vana üzerinde hareket sensörü yer alacaktır. Sensör yardımı ile herhangi bir müdahale olup olmadığının kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Kompozit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta “Basınçlı Şebekede (19 bar)” çelik boru yerine polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen polimer malzeme sayesinde boru imalatı temin süresi kısalacaktır, sahada imalat çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir. Hem boru üretim maliyeti hem de sahada ki işçilik maliyeti düşecektir. Çelik borudaki tasarım kısıtları ve oluşan korozyon hasarı bu geliştirilecek malzeme sayesinde ortadan kalkacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ar-Ge projeleri kapsamında; daha önce tasarlanmış olan manyetik alan tespiti ile manipülasyon algılama modülü başarı ile üretilmiştir. Çözümün daha verimli ve etkin kullanımı için Aynı sistem içerisine endeks okuma, uzaktan komut gönderebilme olanaklarını içeren uzaktan okuma ve kontrol sisteminin dahil edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek, müdahale kayıt özelliğine sahip akıllı cihaz, müşteri sayaca müdahale ettiğinde ortaya çıkan mantıksız eğim, titreşim, manyetik alan verileri ile tüketim verilerini kaydedilmesi hedeflenmektedir. Sahadaki her cihaz tarafından kaydedilen veriler AKSA SCADA sitemindeki veri tabanına Büyük Veri yapısındaki platformlarına uyumlu MQTT protokolü ulaştırılarak değerlendirilmesine imkan sağlanacaktır. Projeden uzun vadede elde edilmesi beklenen fayda ise, her bir sayaca müdahale algılama cihazı takmak yerine, büyük veri platformları tarafından sunulacak Yapay Zeka ve Büyük Veri Üzerine Makine Öğrenmesi Çerçevesinde Dış Müdahale Analiz hizmeti ile müşterilerin tüketim profilleri içinden, makine öğrenmesi ile normal ya da kötü niyetli profiller tespit edilebilmesidir. Proje ile dağıtım şirketinin, doğal gaz dağıtım bölge sınırları içerisinde, gaz dağıtım şebekesi üzerindeki tüketimleri anlık olarak takip etmesi, tüketim eğrilerini kontrol etmesi, analiz etmesi ve sahada oluşabilecek müdahale girişimlerinden anlık haberdar olabilmek için gerekli verilerin verimli bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğal gaz altyapı ve işletme uygulamalarında kullanılan ürün/malzemelerin ilgili standartlar çerçevesinde saha uygulamaları ile optimize edilmiş teknik ürün/malzeme teknik esaslarının ve tedarik yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; doğal gaz altyapı ve işletme alanlarında ürün/malzemelerin, üretici/ithalatçı firmaları, kullanıcıları ve teknik kontrolünü (muayenesini) sağlayan tarafların bir araya gelerek; projeye esas konu üzerinde sinerji oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile bilrikte belirlenen alanlarda, saha şartlarında kullanılan teknik ürün/malzemelerin test standartlarının yeterliliğinin tespiti ile oluşturulacak Teknik Esasların kriterlerine uyum sağlamış üretici/ithalatçı firmaların yer alacağı Tedarik Yönetim Sisteminin oluşturularak yönetilmesi sayesinde; ulusal doğal gaz piyasasına, kullanım uygunluğu sürekli kontrol edilerek geliştirilen ürün/malzemelerin arzı ile tesisat ve hatlarının güvenliğine katkı sağlanması beklenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Faz 1 de başarıyla tasarımı gerçekleştirip prototip üretimini yapılan teknik adı gas stopple (gaz kesici/durdurucu) olan ürünün uluslararası akredite bir kuruluşta onay testlerinin yaptırılıp tasarımının belgelendirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu EK-1 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-2 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-3 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-4 İçin Tıklayınız..
EPDK Ar-Ge Proje Formları Sonuç Raporu
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Mikrotermal Ölçüm Prensibi ile Çalışan Sayaçların Mekanik Sayaçlar ile Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mikrotermal (termal kütle ölçümü) ölçüm prensibi ile çalışan gaz sayaçlarının (G4-G25) körüklü doğal gaz sayaçları ile ölçüm performansı bakımından mukayese edilerek metrolojik değerlendirilmesi ve akıllı sayaç uygulamasının saha performansının görülmesi amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Robotik Süreç Otomasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; standart yazıların otomatikleştirilerek çalışanların işletmelere daha fazla değer katacak işler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Yerli Koku Ölçüm Kromatografı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güvenli gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla gazların muhteviyatına ilave edilen THT, TBM, IPM, NPM, MES gibi kokulandırma maddelerinin sağlıklı şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerektiğinde kalite kontrolünün yapılmasıdır. Türkiye’de özellikle gaz tedarik ülkelerinden gelen gazların muhteviyatındaki kokulandırma amaçlı kullanılan sülfür bileşenlerinin Türkiye’nin birçok bölgesinde güvenilir şekilde ölçülmesi ve raporlanması ihtiyacı görülmektedir. Gaz kaynaklı olaylarda, hukuki olarak ölçüm güvensizliği nedeniyle istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmesi muhtemeldir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Ulusal Baca Kayıt ve Kontrol Sistemi (UBKS) Yazılımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile iç tesisatın kapsamında yer alan fakat herhangi bir sertifika süreci ile takip edilemeyen baca sistemlerine ait projelerinin oluşturulması, dağıtım şirketlerine gönderilmesi, onaylanması ve sahada kontrolü süreçlerinin sistematik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Görsel Eğitim Merkezi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini değil, öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile, eğitim altyapısı kurulacak olup, sonrasında detaylı olarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde eğitime tabi tutulan bireylerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülmektedir. Dijital öğrenmenin lideri konumunda olan ABD’nin Çalışma İstatistikleri Ofisi’ne göre, 1976 ve 2001 yılları arasında doğan 80 milyona yakın insan bulunmaktaydı. Y kuşağı olarak adlandırılan bu nesil, 2014'te ABD işgücünün %36'sını temsil ediyordu ve muhtemelen 2020'ye kadar %46'ya kadar yükselecektir. Ülkemiz nüfusunun da %35’lik kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan Y kuşağı için en etkili olan eğitim yöntemleri gündeme gelmiş ve görsel ve sanal öğrenme teknikleri ve eğitimde teknoloji kullanımı önem kazanmıştır. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında, öğrenmenin yanı sıra davranış değişikliğine dönüştürülen yöntemle sektörde ilk ve iş dünyasında sayılı örneklerden olacak merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

KPI Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım sektörü için, şirketlerin başarıları düzeylerini gösterecek KPI’ ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespit edilmesi, bu KPI‘ ların hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi, sektör için standart haline getirilmesidir

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Ara Derinlik Hesapları ve Derinlik Fotoğraflama Çalışması Üzerine Bir Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sahadan ölçümü alınan asbuilt noktaları arasında kalan hattın derinliklerinin hesaplanması ve sahada yapılacak fotoğraflama çalışması ile birlikte bir yöntem geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Mekanik Doğal Gaz Sayaçlarının Uzaktan Otomatik Olarak Okunmasında Yeni Nesil Bir Sayısal RF İletişim Yöntemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; mekanik doğal gaz sayaçlarında elle okuma yöntemi yerine, geliştirilecek yeni nesil bir sayısal RF iletişim yöntemi ile uzaktan okuma sağlayan bir sistemin geliştirilmesi ve bu sistemin pilot ölçekte uygulanması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Doğal Gaz Sayaçlarının (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip) Manyetik Etkileşim Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal Gaz Sayaçları (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip)Üzerinde Manyetik Etki Yaparak Ölçüm Sistemi üzerinde oluşturulabilecek manipülasyonun tespiti ve önlenmesi suretiyle ölçüm güvenliğinin sağlanmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Türkiye’de Yüksek Basınç Kalibrasyon Tesisi Kurulmasının Fizibilite Çalışması ve En Uygun Yönetimin Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Avrupa Birliği Ölçüm Direktifleri (MID) ve uyum yasaları kapsamında 4 barın üzerinde ölçüm yapan doğal gaz sayaçları için zorunlu hale gelen yüksek basın kalibrasyon ihtiyacı için fizibilite çalışması yapılması, Türkiye ihtiyaçları göz önüne alınarak kalibrasyon yönteminin belirlenmesi ve tesis inşası için gerekli olan tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Kokulandırma Ünitesi/Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemize ithal olarak gelen ve teknik adı odorizer (kokulandırıcı) olan ünitenin/sistemin yerli imkânlarla tasarımı gerçekleştirip prototipinin üretimini yapmaktır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

PE Boru Kaynaklarının PAUT (Ultrasonik Test) Yöntemi İle Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, mevcut UT durumda pnömatik olarak kontrol edilen PE boru kaynakların kontrolünün Phased Array UT (PAUT) yöntemi ile test edilmesi.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Gaz Dağıtım Şebekelerinden Metan Emisyon Tahmini için Doğru ve Tutarlı Bir Metot Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz dağıtım şebekelerinin metan emisyonlarını tahmin etmek, doğrulamayı yapmak ve mevcut emisyon faktörleri ve doğrulukları için kalite bilincinin yanı sıra iyileştirmeler yapmak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarımı ve İmalatı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemize ithal olarak gelen ve teknik adı “gas stopple” olan ürünün yerli imkanlarla tasarımının gerçekleştirilip prototip üretiminin yapılması.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Milli Eğitim ile Uzaktan Sayaç Verileri Toplama ve Aktarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, "enerji verimliliği" çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunmasını sağlamak. Ayrıca kurum sistemleri arasında entegrasyon kurularak, endeks verileri ve fatura verilerinin Milli Eğitim Sistemine transferini sağlamak ve bu amaçla Bursagaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının işbirliğinde proje geliştirmek.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Gaz Kesintisinden Sonra Servis Regülâtörlerinin Kurulmasına Gerek Kalmayacak Sistemin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz kesintisi yaşandıktan sonra ekiplerin kesinti yaşanan bölgeyi gezerek bütün servis regülatörlerini kurmalarını gerektiren durumu ortadan kaldırmak ve aboneleri durumdan haberdar ederek gaz arzının hızlı ve güvenli bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Abonelerin evde bulunmama sebebiyle gaz kesintisinden haberdar olamamaları sonucunda mağduriyet yaşamalarını engellemek, ekiplerin iş körlüğü sebebiyle haber vermediği abonenin gazını açma gibi riskleri de ortadan kaldırmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Şönt Baca Sistemlerinin Standartlara Uygun Olarak İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Geçmiş dönemde kabul edilen mevcut baca sistemlerinin kullanımı esnasında güvenli olmadığı görülerek baca sistemlerinin bu proje kapsamında yenilenerek güvenli doğalgaz kullanımı hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Mekanik Sayaç Endeksinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Okunması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mekanik sayaç endeks bilgisinin görüntü işleme tekniği ile hassas olarak okunması sağlanarak öncelikle kalibrasyon laboratuvarlarında ve sahada yapılan endeks okuma işlemlerinde endeks değerlerinin hatasız bir şekilde kayıt altına alınması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

DEKA-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karar Destek Sistemi olarak Doğalgaz Dağıtımı Şebeke Yönetiminde Kullanım Modeli Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yatırım yapılacak alanların planlanma ve projelendirme çalışmaları, şebekenin işletilmesi ve birçok çeşitli aşamada altyapı bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımını sağlanması. Büyükşehir belediyesi ile koordinasyonun artırılması ve vatandaşlara hizmet kalitesinin artırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz iç Tesisat Proje Onay İşlemlerinin Ortak Bir Sistemde Konsolide Edilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şirketlerine sunulan iç tesisat proje dosyalarının, tek bir ekran üzerinden konsolide edilmesi, sertifikalı firmaların proje dosyalarını bu sistem üzerinden göndererek manuel proje gönderiminin azaltılması ve online proje gönderiminin yaygınlaştırılması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ENERYA DOĞALGAZ

Boru Hattı Bütünsel Yönetimi (Pipeline Integrity Management) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz boru hatlarının en son teknolojilerle yönetilerek oluşması muhtemel hat hasarlarını ve boru ömürlerini önceden tespit ederek can ve mal kayıplarının önlenmesi, korozyon ve çevreye etkinin azaltılması, mevcut hatların etkili şekilde yönetilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Bursagaz Deprem Riskleri Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 40 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Deprem durumunda doğal gaz kaynaklı yangın vb. durumlara karşı can ve mal güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda dağıtım şebekesini emniyet altına almak amacı ile sismik sensörler aracılığı ile elde edilen verilerin incelenmesi ve SCADA merkezine aktarılacak deprem senaryoları işletilerek, acil müdahale sistemi oluşturulması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler nedeni ile Türkiye'de doğalgaz sektöründe şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için doğru şekilde yapılanmaları ve çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanmaları, girişimci olmaları, değişimi ve riskleri yönetebilmeleri, stratejilerini yenileyebilmeleri, çok hızlı hareket edebilmeleri ve esnek olmalarına zorlamış ve bu durumda şirketlerin, hizmet stratejilerinin belirlenmesinden, operasyonel verimliliği arttırmaya, organizasyonel yapılanmadan, çalışanları hedeflerle yönetmeye ve insan kaynaklarını geliştirmeye kadar bir dizi yöntem kullanan kuruluşların değişim mühendisliği yaklaşımıyla, maliyet, kalite, esneklik ve hız gibi çağın en önemli performans ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla karar ve iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarımı.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ