AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Doğal Gaz Alt Yapı Kep Kör Tapası

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Kentsel dönüşüm ve benzer sebeplerle sonlandırılmış (keplenmiş) servis hatlarının kaçak vermemesinin sağlanması ve şebeke güvenliğinin arttırılması projenin amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Kaçak Kontrol Haznesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 36 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede geliştirilmesi planlanan kaçak kontrol haznesiyle doğal gaz dağıtım tesisatlarındaki kaçak tespitinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede doğal gaz dağıtım şirketlerinin envanterinde bulunan malzemelerin 3B yazıcılar ile üretimine yönelik analiz çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmayla, envanterdeki tüm malzemelerin 3B yazıcıyla üretilebilme durumunun tespiti, üretilebilme durumunda ihtiyaç duyulan materyal tipi, uygun 3B yazıcı marka ve modelleri, üretim maliyeti belirlenmesi amaçlanmakta olup söz konusu üretim maliyeti belirlenirken, altyapı kurulumu ve hizmet alımı için iki farklı maliyet durumunun belirlenmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Körüklü (G4 ve G6) Sayaç Ses Test Kabin Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile G4 ve G6 körüklü doğal gaz sayaçlarında zaman içerisinde ortaya çıkan sesli çalışmadan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan şikayetler üzerine akış altında, dış ortamdan yalıtılmış sessiz bir ortamda sayaç ses seviyesinin ölçülmesi amacıyla körüklü sayaç test kabin tasarımı planlanmıştır. Test kabini içerisinde sayacın çalışması esnasındaki ses seviyesinin desibel olarak ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Uzaktan Gaz Kesme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile fiziksel engel nedeni ile gazı kesilemeyen sayaçların uzaktan kesmeye uygun sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan gaz kesmenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Bursa Gaz personelinin gazı kesmesi gereken durumlarda fiziksel engeller (Müşteri Mukavemeti, köpek bulunması vb.) sebebi ile gaz kesmesi durumunu ortadan kaldırmak ve personelin sağlını korumak hedeflenmektedir. Ayrıca EPDK Ar-Ge projesi olarak kabul edilen ve hali hazırda kullanılan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma (İL MEM AMR) projesine entegrasyon yapılarak faydanın arttırılması, uzaktan sayaç okumanın yanına yeni bir fonksiyon eklenerek uzaktan gaz kesme yapılabilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, uzaktan gaz kesmeye olanak sağlayacak olan modül ve vanaların GSM haberleşme sistemi ile çalıştırılması planlanmaktadır. Sayacın çıkışına eklenecek olan motorlu vana üzerinde hareket sensörü yer alacaktır. Sensör yardımı ile herhangi bir müdahale olup olmadığının kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Kompozit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta “Basınçlı Şebekede (19 bar)” çelik boru yerine polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen polimer malzeme sayesinde boru imalatı temin süresi kısalacaktır, sahada imalat çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir. Hem boru üretim maliyeti hem de sahada ki işçilik maliyeti düşecektir. Çelik borudaki tasarım kısıtları ve oluşan korozyon hasarı bu geliştirilecek malzeme sayesinde ortadan kalkacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğal gaz altyapı ve işletme uygulamalarında kullanılan ürün/malzemelerin ilgili standartlar çerçevesinde saha uygulamaları ile optimize edilmiş teknik ürün/malzeme teknik esaslarının ve tedarik yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; doğal gaz altyapı ve işletme alanlarında ürün/malzemelerin, üretici/ithalatçı firmaları, kullanıcıları ve teknik kontrolünü (muayenesini) sağlayan tarafların bir araya gelerek; projeye esas konu üzerinde sinerji oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile bilrikte belirlenen alanlarda, saha şartlarında kullanılan teknik ürün/malzemelerin test standartlarının yeterliliğinin tespiti ile oluşturulacak Teknik Esasların kriterlerine uyum sağlamış üretici/ithalatçı firmaların yer alacağı Tedarik Yönetim Sisteminin oluşturularak yönetilmesi sayesinde; ulusal doğal gaz piyasasına, kullanım uygunluğu sürekli kontrol edilerek geliştirilen ürün/malzemelerin arzı ile tesisat ve hatlarının güvenliğine katkı sağlanması beklenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Türkiye’de Yüksek Basınç Kalibrasyon Tesisi Kurulmasının Fizibilite Çalışması ve En Uygun Yönetimin Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Avrupa Birliği Ölçüm Direktifleri (MID) ve uyum yasaları kapsamında 4 barın üzerinde ölçüm yapan doğal gaz sayaçları için zorunlu hale gelen yüksek basın kalibrasyon ihtiyacı için fizibilite çalışması yapılması, Türkiye ihtiyaçları göz önüne alınarak kalibrasyon yönteminin belirlenmesi ve tesis inşası için gerekli olan tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarımı ve İmalatı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemize ithal olarak gelen ve teknik adı “gas stopple” olan ürünün yerli imkanlarla tasarımının gerçekleştirilip prototip üretiminin yapılması.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Şönt Baca Sistemlerinin Standartlara Uygun Olarak İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Geçmiş dönemde kabul edilen mevcut baca sistemlerinin kullanımı esnasında güvenli olmadığı görülerek baca sistemlerinin bu proje kapsamında yenilenerek güvenli doğalgaz kullanımı hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ