AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Dağıtım şirketleri ve çalışanları için blok zincir altyapılı portal -Enport

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, klasik web servis ve uygulama yazılımlarının yerine, tamamen yenilikçi bir yaklaşımla, blok zincir teknolojisi kullanılarak tasarım (D-APP: merkezi olmayan-dağıtık uygulama şeklinde tasarım) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Blok zincir teknolojisinin avantajlarından yararlanılarak, dağıtım şirketleri ve çalışanları nezdinde uçtan uca ihtiyaç duyulan içeriklerin oluşturulması, her bir çalışan için kimlik kartı oluşturarak girişlerin portale erişim sağlanması, mesleki eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, Ar-Ge projeleri, yatırım projeleri için sorun ve çözümlerin yer alması, anketler ile sektörün sorunlarının hızlı şekilde tespit edilmesi ve buna ek olarak da proje sonucunda blok zincir teknolojisinin getirdiği devrimsel nitelikteki yenilikleri içeren bir servisin, sektörün tüm paydaşlarına hizmet verecek hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Blokzincir Teknolojisi ile Zaman Damgası ve Sertifika

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı elektrik dağıtım sektörüne özgü blockchain tabanlı, dağıtık bir veritabanı mimarisinde merkezi olmayan mutabakat mekanizması ve kriptografik algoritmaları içeren güvenli, şeffaf bir dijital zaman damgası platformunun geliştirilmesidir
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Milli Olarak Trafo Çekirdek Sacının (Crgo) Yerli Üretiminin Sağlanması İçin Fizibilite Çalışması Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Trafolardaki nüve hammaddesi (Silisli Sac-CRGO) trafo maliyetinin yaklaşık %40-45’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde bu sacın üretiminin olmaması nedeniyle her sene 60 bin tondan fazla sac dışardan tedarik edilmektedir. Bu da yaklaşık her yıl 2 milyar TL’den fazla Türk Lirasının yurtdışına akması anlamına gelmektedir. Bu projeyle dünyada üretimi sadece Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da, Kore’de, Rusya’da ve Çin’de bulunan ve stratejik önemi olan silisli sacın (CRGO) ülkemizde devlet destekli üretiminin nasıl yapılabileceği ve var olan dışa bağımlılığın nasıl ortadan kaldırılacağına dair profesyonel bir fizibilite çalışması (teknik/ticari) yapılması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ

YAPAY ZEKA (AI) UYGULAMALARI KULLANARAK OTOMATİK BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURMA AR-GE PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje kapsamında başvuru evraklarının uygunluğu optik karakter tanıma gibi metotlar kullanılarak taratılıp içerisindeki müşteri bilgilerinin (adı, soyadı, tapu, ruhsatname, adres bilgileri vb.) otomatik olarak okunduktan sonra istenilen verilerin başvuru esnasında ibraz edilip edilmediğinin kontrol edilmesi planlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden de şebekeye ilişkin veriler otomatik alınıp, bağlantı noktasının talebi ne şekilde karşılanacağı teknik değerlendirmesi yapay zeka algoritmaları ile yapılacak ve bağlantı görüşü evrakının otomatik olarak oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Özetlenecek olursa;

• Bağlantı taleplerinin karşılanma hızının arttırılması,
• Müşteri memnuniyeti artırılması,
• Dağıtım sistemine bağlanacak yükün analizi daha sağlıklı yapılması,
• Personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi,
• Süreçlerde detaylı raporlama yeteneklerinin arttırılması,
• Optimum bağlantı noktasının ve hat kesitlerinin belirlenmesi,
•Artan personel verimliliği ve optimum planlamaya bağlı olarak şebeke verimliliğinin arttırılması,
• Onaylanan planların başvuru tarihleri, kabul tarihleri, devreye alma tarihleri, teknik detayları vb. verilerin veri tabanı içerisinde tutulması ve olası yanlış planlamaların önüne geçilmesi,
• Zamandan tasarruf sağlanması,
projenin temel amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım Şirketlerinin Ar-Ge projeleri hakkında kamuoyu ve özellikle sektör ihtiyaçları hakkında araştırma ve geliştirme ile ilgili faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bilgi edindiği, uygun görülüp hayata geçirilen EPDK projelerinin ara ve final raporlarının yayımlandığı bir platform bulunmaktadır. Fakat, raporların sadece yayımlanması yeterli değildir. Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1 ile tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği bir EPDK Ar-Ge Platformun hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Yerli Enerji Yerli Teknoloji

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapılar incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı menşei yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik detaylı araştırma ve planlamaların oluşturularak enerji sektöründe kullanılan yazılımların millileştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: TAŞ 2023 projesi çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması ve bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için akıllı sayaç sistemleri ile ilgili mevzuatların ve şartnamelerin düzenlenmesi; Tüm bu çalışmalarla beraber haberleşme protokolünden modemine ve farklı kullanıcı gruplarına göre sayaçların oluşturulmasına kadar Yerli ve Milli Akıllı Sayaç Sisteminin tüm bileşenleriyle birlikte geliştirilmesi bu kriterlere uygun üretilecek prototiplerle pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi ölçüm, analiz ve raporlamalarının yapılması projenin temel amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine Uygun Şikayetli Muayene Raporlayıcı ve Yeni Nesil Otomatik Sayaç Ayar Masası Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bedaş , Ayedaş , Başkent Edaş , Toroslar Edaş sayaç Laboratuvarına yapılacak minimum yatırım ile Bilim ve Sanayi Bakanlığının onay vereceği şekilde, kişi inisiyatifinden uzak, mümkün olduğunca otomatik olarak, şikayetli sayaçları, olabildiğince hızlı raporlayıp ilgili birimlerin kullanımına sunmak projenin temel amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarında Kayıpları Azaltmaya ve Yangın Riskini Önlemeye Yönelik Hat Altı Ağaçlandırma Stratejileri- Defne (Laurus nobilis L.) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede enerji nakil hat altında, uygun ağaçlandırma stratejileri yoluyla orman örtüsünün ve özellikle ağaçların meydana getirdiği teknik ve ekonomik kayıpların azaltılarak olası yangın riskini önlemek amaçlanmıştır. Projenin kapsamında, orman içi enerji nakil hatlarında ağaçlardan kaynaklı kayıpları minimize edecek, yangın riskini azaltacak Aynı zamanda mevcut uygulamadan daha iyi sonuçlar sağlayacak bir çözüm yolu üretilmek istenmektedir. Enerji nakil hatları, ilgili yönetmelikler gereği belirli bir enine kesitte bitki örtüsünden arındırılacak şekilde temizlenmektedir. Gerekli görüldüğünde ağaçlar, kesim/budama yoluyla alandan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu işlem, maliyetli olduğu kadar ekolojik gerekçelerle de ilgili dağıtım firmalarına sıkıntılar yaşatmaktadır. Bir de toplumum ağaç kesimine yönelik olumsuz sosyal baskısı eklendiğinde, hat altı kesim/budama faaliyetleri kurumun imajı olumsuz yönde etkilenmektedir. Keza ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilen ağaç kesim/budama faaliyetleri ve enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınları sıklıkla basına yansımakta, olumsuz içerikli haberlerle muhatap olunmaktadır. Projede, güncel uygulamada yapılanın aksine (yani hat altı kesim/budama yoluyla olası tehlikeleri azalmak yerine) uygun ağaç türünün dikimi yoluyla hat güvenliğini sağlamak ve olası yangınları önlemek hedeflenmiştir. Ayrıca dikilmesi düşünülen ağaç türleri, yalnızca dağıtım hattının güvenliğini sağlamayacak olup Aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğini ve çevrenin korunmasını da güvence altına alacaktır. Yani ilgili türler yeterli ekolojik, edafik ve sosyo-kültürel koşullara sahip olacaktır. Böylece enerji dağıtım hatlarında ağaçlardan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş olacak, kayıplar azaltılacak, uzun süreli elektrik kesintisinin önüne geçilecek, kayıp maliyetleri düşürülecek, doğanın dengesine ve ekolojik koşulların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Dikim için katma değeri yüksek, ekonomik getirisi olan bir ağaç türü tercih edilecektir. Bu sayede bölge halkı için de bir geçim kaynağı sağlanabilecektir.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Tesisattan Bağımsız Elektrik Dağıtım Hizmeti için Altyapı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile parklarda, duraklarda, pazar noktalarında, alışveriş merkezlerinde ve kamusal alanlarda elektrikli araçlar, bisikletler, kullanıcılar vb. gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan kullanım için tesisattan bağımsız, elektrik dağıtım şirketi tarafından altyapısı sunulan, kullanım ve ödeme yöntemlerinin mobilleştirildiği bir sistemin altyapısının geliştirilmesi ve pilot uygulamaların yapılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Türkiye ve İtalya Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Teknik ve Operasyonel Açıdan Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu çalışmanın amacı Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ’nin performansının verimlilik, hizmetlerin sürekliliği ve şebekenin izlenebilirliği açısından iyileştirilmesi için iki ülke elektrik dağıtım şirketlerinin karşılıklı mukayese edilmesi yoluyla öneriler ortaya konmasıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektöründe Kurumsal ve Müşteri Bilgi Güvenliği Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kritik alt yapılara sahip enerji dağıtım şirketlerinde “Kurumsal bilgilerin ve tanımlayıcı müşteri bilgilerinin korunması, kontrollü kullanımının sağlanması, arşiv niteliği kazanmış bilginin güvenliğinin sağlanması, kontrollü erişimin sağlandığı veriye erişimin kayıt sistemi ile veri bütünlüğü ve güvenliği alanında uçtan uca yüksek teknoloji içeren güvenlik çözümünün geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Ulusal Dağıtım Tarifesinin Bölgesel Faktörler Göz Önüne Alınarak Çok-Zamanlı Uygulamasına Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Farklı çok-zamanlı dağıtım tarifesi ve farklı abone talep tepkileri senaryolarına dayalı değerlendirmelerde elde edilecek sonuçları da göz önüne alarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Elektrik Piyasasında Tüketicilerin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Örneklerinin Araştırılması ve Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tüketicilerin desteklenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, dünyada uygulanan benzer örneklerin de araştırılarak, Türkiye’de uygulanabilecek destek modellerinin yapılacak saha çalışmasının çıktıları kullanılarak tespit edilmesi ve alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektöründe İşletme Gelir Gereksinimi Hazırlanmasına Yönelik Referans Şirket Metodolojisi, Modeli ve Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amaçları;
• Başta dağıtım sistemi işletme gelir gereksinimi olmak üzere, elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı analizini yapmak,
• Dünyadaki diğer daha özel nitelikteki Referans Şirket (Yardstick Regulation) uygulamalarının Türkiye'ye özel koşulları da dikkate alarak değerlendirmesini yapmak,
• Türkiye elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem piyasa katılımcıları hem de piyasa düzenleyicisi açısından uygulanabilir (feasible) bir işletme gelir gereksinimi belirleme metodolojisi oluşturmak,
• Dağıtım şirketleri ve EPDK açısından verimli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulma sürecine katkı sağlamak,
• Dağıtım sektörü özelinde ve doğal tekeller genelinde, sektörde ve ülkede bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Dağıtım Sektörü Özelinde Kullanılacak Bir E-İhale Yazılımı Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları ihale prosedürlerini elektronik ortamda yürütebilecekleri bir yazılım geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Topraklama Trafosu Kaynaklı Sorunların İrdelenmesi ve Çözüm Önerisi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin yoğunlukla havai hat yoğun şebekesi olduğu geçmiş dönemlerde tasarlanan ve halen kullanılmakta olan topraklama trafolarının günümüz kablo yoğun koşullarında yoğunlukla kablo şebekesi olması nedeniyle olduğu oluşan sorunların ortaya konulması ve uygun çözüm önerilerinin sunulması projenin ana amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Smart Energy Aware System (Akıllı Şebeke Farkındalık Projesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 35 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:  

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ