AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Dağıtım Depolama Derinliği / Elektrik 3D Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede, Türkiye’deki enerji depolama faaliyetlerinin mevcut durumunun daha iyi anlaşılması ve gelecekteki potansiyel büyüme önerileri sağlamak için dağıtım şirketleri tarafından toplanan analitik bilgi ve verilerin niteliksel ve niceliksel analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

İki Yönlü Enerji Paylaşımına Olanak Sağlayan Ve Ödeme İmkanları Sunan Düşük Karbonlu Konut Mikro Şebekesinin Geliştirilmesi Projesi (Energyshared)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Elektrik Dağıtım Sistemine entegre olacak yenilenebilir solar kaynakların teşvik edilmesi, daha verimli kullanılması ve konut düzeyinde enerji piyasasına katılımın sağlanması için gerekli donanım ve yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta gerilim (OG) elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan ya da devreye alınacak olan, farklı kurulu güç ve kullanım amaçlar doğrultusunda elektrik şebekesine entegre edilmiş bataryaların, geliştirilecek olan gömülü sistem ile birbirleriyle entegre bir biçimde elektrik şebekesinde izlenebilmesi ve insan bağımsız olarak çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, nesnelerin interneti konseptinin kullanılması, birbirinden farklı birçok verinin bir merkezde toplanarak verilerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması, verilerin makine öğrenmesi kullanılarak veriye dayalı karar mekanizmaları optimizasyonları sağlanarak akıllı şebeke bileşenlerine entegre olabilen bir sistem geliştirilmesi, mümkün kılınmış olacaktır. Böylelikle karar mekanizmaları insan etkeninden bağımsız hale getirilerek birbirleriyle tamamen entegre bir biçimde elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan batarya sistemlerinden maksimum faydanın sağlanmasıyla otomasyon sistemleri geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonun sağlanmasına destek verilmesi, santrallerden üretilen enerji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen bir yapının işlevsellik kazanması, bu kazanımların sonucunda kesintisiz elektrik dağıtımı sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılması, amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kısa adı Erigeneia olan “Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması” (İngilizce adı: Enabling Rising Penetration And Added Value of Photovoltaic Generation by Implementation of Advaced Storage Systems) projesinin amacı, fotovoltaik ile enerji depolama sistemlerini birleştirerek, fotovoltaik enerjiden daha fazla verim almak, çok özellikli Enerji Yönetim Yazılımı geliştirmek, geliştirilen yöntemin şebekedeki performansını, şebekeye olan etkilerini analiz ederek şebekeyi daha verimli kullanım yöntemlerini belirlemektir. Proje sonunda dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarının analizlerine göre teknik şartlar belirlenecek bu doğrultuda Enerji Yönetim Yazılımı, yazılacaktır. Proje sayesinde proje katılımcısı ülkelerin (Projeye dahil olan ülkeler: İngiltere, Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’dir) mevzuatları incelenip, mevzuat eksiklikleri için de mevzuat öneri dokümanı oluşturulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, dağıtım firmaları için çok önemli olan, enerji yönetim yazılımına entegre olarak çalışacak saat başı doğru ve güvenilir enerji tahmini verecek bir tahminleme aracı geliştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut şebeke altyapısında bir değişiklik yapılmadan, geliştirilecek sistemle GES'lerin şebekede daha verimli olması beklenmektedir. GES ve batarya EYS ile daha kontrollü bir yapıya kavuşacak, tahminleme yazılımı ile GES üretim miktarı daha bilinebilir hale gelecektir. Ayrıca elektrik fiyatları dinamik tarifeye geçmesi durumunda geliştirilecek sistem elektrik tüketicilerinin daha düşük fiyatlarla elektrik kullanmasını da sağlayacaktır. Proje kapsamında EDAŞ’lara yönelik optimum enerji depolama algoritması da geliştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Şarj İstasyonları ve Elektrikli Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu Yüklerin Optimize Edilmesi için Gerekli Yerli Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 23 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amaçları olarak;
•Elektrikli araç şarj istasyonlarının mevcut kullanım alanlarının incelenmesi ve standartlarının oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının ve elektrikli araçların mevcut şebeke üzerinde gerçek veri ile simüle edilmesi,
•Şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğuna göre trafolara etkisinin gözlemlenmesi,
•Kullanımına Türkiye’de de başlanan elektrikli araçların(otomobil, otobüs, minibüs ve motosiklet ) sayısının hızlı artışına karşı şebeke altyapısının hazırlanması,
•Günlük arz talep dengesindeki puant tüketimini günün diğer saatlerine yayarak şebeke yükünün azaltılması,
•Şarj istasyonlarının kullanım zamanını ve alınabilecek maksimum gücün optimize edilmesini sağlayacak yerli bir yazılım geliştirilmesi,
•Şarj istasyonlarının tek bir noktadan görüntülenebileceği ve kontrol edilebileceği bir platformun oluşturulması,
•Elektrik şarj istasyonlarının esnek kapasitesini kullanarak talep tarafı katılımının sağlanması,
•Artan güç taleplerine karşı şebeke hizmet kalitesinin yüksek tutulması,
•Çözümlerin dağıtım bölge şartlarında uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi,
•Bilinçli tüketim ile sürdürebilirlik hakkında farkındalığın oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının düşük karbon salınımı sağlayan yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu saatlerde çalışabilmesinin sağlanması,
•Şarj istasyonlarının kullanımının talep tahminin ileri düzey planlaması ile işletme maliyetlerinin azaltılması,
•Yapılan çalışmalar sonucunda bölgesel talep ve kullanım yoğunluğu sonuçlarına göre yatırım planlamasının yapılması,
•Yapılan çalışmanın diğer dağıtım bölgelerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması olarak sıralanabilir.

1.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
2.Ara Dönem Raporları İçin Tıklayınız...
3.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız...
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidrolik Santrallerin İzole Ada Modunda Şebekeyi Beslemesi İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı Geliştirilmesi Projesi (İzole Ada HES)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Normal çalışma şartları altında şebeke ile senkron (on-grid) çalışan dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin, şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumunda, izole ada (off-grid) modunda çalıştırılması ile uzun süreli kesintilerin etkilerini azaltarak dağıtım şebekesinin tedarik sürekliliği göstergelerinde iyileşme sağlamak ve HES’lerin boşa akan su miktarını minimize ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Türkiye Elektrik Şebekelerindeki ve Şebeke Dışı (Off-Grid) Uygulama Alanlarının Belirlenmesi ve Pilot Uygulama Çalışması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Türkiye'deki elektrik şebekelerinde depolama çözümlerinin uygulanması için taslak düzenleme ve standart dokümantasyonlarının geliştirmektir. Ayrıca, geliştirilecek olan dokümanlara paralel olacak şekilde kurulum uygulamaları ile dağıtım sektörü çalışanlarına ilk elden bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Enerji depolama sistemleri, şebeke kararlılığını ve güvenilirliği artırmak için kullanılır ve mevcut şebekede daha yüksek düzeyde yenilenebilir enerji üretimi sağlar. Proje, depolama sistemlerinin bu sonuçları etkin bir şekilde alıp alamayacağını doğrulamayı amaçlamaktadır

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇAMLIBEL EDAŞ

Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtıma gömülü üretim tesislerinin (lisanslı ve lisanssız) bağlantı kriterlerinin belirlenmesi ve bağlantı görüşlerini standardizasyona yönelik dokümanların (yönetmelik, şartname, usul/esas vb. önerilerinin) oluşturulmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Kurşun-Asit Akü ve Redresör Gruplarını Yeni Nesil Lityum-İyon Akü ve Redresör Gruplarıyla Değiştirilmesinin Fizibilite Çalışması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje tüm Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (DTM) kullanılacak yardımcı DC besleme sistemlerinde (220VAC/24 V DC’luk akü redresör grupları) kullanılan kurşun asit akü gruplarının lityum-iyon ile değiştirilerek, yeni nesil bir akü-redresör grubunun fayda maliyet analizinin yapılması ve cihazın tasarlanmasını hedeflemektedir. Ek olarak, bu tasarlanan cihazın SCADA ile entegresyonu olacak şekilde izlenebilmesi ve akü- redresör gruplarının beslediği şebeke ekipmanlarının sürdürülebilir çalışmasını amaçlamaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Dağıtık Üretimlerden Kaynaklı Çift Yönlü Yük Akışları Sebebiyle Ortaya Çıkan Yük Akışı ve Gerilim Regülasyonu Problemlerinin Çözümü için Dağıtık Üretimlerin Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesine bağlı dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin takibi ve kontrolünün sağlanarak şebeke geriliminin korunması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Depolama Sistemleri için En İyi Dünya Örnekleri İncelenerek, ADM EDAŞ Şebekesi için Optimum Uygulamanın Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Depolama sistemlerinin dünya üzerindeki uygulamaları incelenerek dağıtım şebekesinde kullanılabilirliği ve fayda maliyet analizi yapılarak dağıtım bölgesinde proje kapsamında yapılan proje uygulamaları değerlendirilerek Türkiye elektrik dağıtım sisteminde depolama sistemlerinin hangi durumda ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bir yol haritası oluşturulması düşünülmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

DAGSIS (Dağıtım Sistemine Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyon) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım sistemine dışarıdan etki olarak gelen ve sistemin bir parçası olacak olan dağıtık üretim tesislerinin, elektrikli araçların, enerji depolama tesislerinin dağıtım sistemine etkilerinin araştırılması, analizi, optimizasyonu, yük yönetimi ve çok amaçlı şebeke işletim sistemi algoritması geliştirilmesi.


Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ