AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

VIRTUAL POWER PLANTS FOR INTEROPERABLE AND SMART ISLANDS

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: VPP4Islands projesiyle yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması, adaların sahip olduğu enerji potansiyelinin verimli olarak kullanılması adına yeni nesil enerji depolama sistemi yaklaşımıyla kullanıcıların sisteme katılımını teşvik ederek enerji ihtiyaçlarında kendi kendine yetebilmeleri amaçlanmakta olup aynı zamanda maliyetleri, sera gazı emisyonlarını ve akaryakıta bağımlılığı azaltarak, enerji üretiminde yeni nesil akıllı iş modelinin oluşturulması ve enerjinin yerel olarak üretildiği yerde tüketilmesini teşvik edecek tecrübenin edinilmesi hedeflemektedir.
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Elektrik Abonelerinin Enerji Tüketimi Farkındalığı ve Talep Esnekliği Arttıracak Büyük Veri Analizi Tabanlı Mobil Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede dağıtım şebekesinde talep yönetiminin iyileştirilmesi, mevcut kapasitenin veriminin arttırılması ve altyapı maliyetleri ile işletim maliyetlerinin iyileştirilmesi için elektrik abonelerinin talep tarafı yönetimi uygulamalarına katılımını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan büyük veri analizi platformu ve kullanıcı mobil arayüzü vasıtasıyla elektrik abonelerinin enerji verimliliği ve talep esnekliği konularında farkındalık kazanması, mobil bildirim mekanizması ile tüketim davranışlarını iyileştirilmesi, böylelikle hem elektrik abonelerinin hem de dağıtım sistemi operasyonlarının ekonomik kazanç sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Dağıtımda Yan Hizmetler Pilot Uygulamaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin daha kararlı ve güvenli işletilebilmesi için mevcut esneklik kaynaklarından yan hizmetler alınması konsepti, daha önce tamamlanan “Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi” Ar-Ge projesinde teknik, ekonomik ve mevzuat bakış açılarıyla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin ve esnek yüklerin yan hizmetlere katkısının fiili olarak uygulamaya dönüştürülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Devam niteliğindeki bu proje ile de, dağıtım yan hizmetlerinden olan;
•Reaktif Güç Desteği ve
•Kısıtlılık Yönetimi yan hizmetlerinin, mevcut esneklik kaynaklarından karşılanmasına yönelik pilot şebeke uygulamalarının sahada tecrübe edilmesi ile yaygınlaştırma öncesinde muhtemel sorunların tespiti ve öğrenilen derslerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bir önceki projede geliştirilen dağıtık enerji kaynaklarının dağıtım şebekelerinin yan hizmetlerine katılımı için gerekli teknik prosedürlerin bilfiil uygulanması ile saha tecrübesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatın değiştirilmesi öncesinde; esneklik kaynaklarının şebeke yönetimi içerisinde ve merkezi dağıtım yönetim sistemlerinde (SCADA/DMS) nasıl ele alınacağı bu proje kapsamında tecrübe edilerek, bir önceki proje kapsamında geliştirilen teknik uygulama/mevzuat önerilerinin uygunluğu test edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Optimum Talep Yönetimi ve Şebeke Esnekliği Sağlayan Çok Katmanlı Talep Birleştirici Çözümleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SMART-MLA Projesi, EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrısı kapsamında uluslararası oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan bir AR-GE projesidir. AKEDAŞ’ın projenin DSO ortağı olduğu ve Türkiye’den EPRA’nın uluslararası konsorsiyum lideri ve koordinatörü olduğu SMART-MLA Projesi, destek programına programa başvuran tüm uluslararası projeler arasında kabul edilen yedi proje arasında en yüksek puanı almıştır. Projenin amacı, elektrik şebekelerinde %100 yenilenebilir enerji hedefinin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz olan talep yönetimi (DR) ve şebeke esnekliğine yönelik bulut tabanlı çok katmanlı optimum birleştirici (aggregator) çözümleri ve mevzuatsal öneriler geliştirmektir. EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrı teması ile uyumlu olarak; şebeke esnekliği, yenilenebilir enerji miktarı ve talep yönetimi mekanizmaları için kaçınılmaz olan "talep birleştiriciler"in içinde yer alabileceği, üç farklı katmanda talep kontrol çözümleri içeren mekanizmalar ve bu mekanizmaları destekleyecek yazılım platformlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı seviyelerde olan elektrik piyasalarında, tek bir talep birleştirici mekanizmasından ziyade farklı seviyelerde uygulama imkân sağlayan çözümlerin değer kazanacağı değerlendirilmektedir. Şebeke esnekliği, talep tarafı katılımı, bulut-tabanlı çözümler ve blok-zincir kontrat teknolojileri gibi multi disiplin bir proje olması nedeniyle uluslararası bir konsorsiyum oluşturulmuştur.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde gün geçtikçe artan dağıtık üretim santralleri ve talep (tüketim) tarafı kontrolünün, elektrik şebekesi işletmesine olası etkilerinin – piyasadaki gelişmeler göz önüne alınarak, dağıtım şirketinin farklı roller üstlendiği farklı piyasa mekanizmaları için - değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulacak piyasa mekanizmalarının ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının araştırılması; piyasa ve şebeke simülasyonlarına dayalı elde edilecek analiz sonuçlarının, proje paydaşlarının da katlımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda değerlendirilmesi ve sektör için kaçınılmaz olan gelişmelere yönelik teknik ve mevzuatsal öneriler geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin yan hizmetlere katkısının araştırılması ve değerlendirilmesi, yan hizmetler piyasasına ilişkin farklı iş modellerinin değerlendirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Ayrık Elektrik Dağıtım ve İletim Sistemlerinin Güvenilir Çift Yönlü Enerji Transferini Sağlayan ve Entegre Eden Sistem Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının her gerilim seviyesinden şebekeye güvenli olarak entegrasyonunun sağlanması elektrik sistemi açısından büyük önem arz etmektedir .Bu proje ile enerji üretim ve tüketiminin yerel dengelenmesinin oluşturulması hedeflenerek daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının güveli nir şekilde şebekeye bağlanarak çalışması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Talep Tarafı Katılımının Dağıtım Şirketlerine Etkilerinin Araştırılması ve Dağıtım Şirketlerinin Yeni Piyasa Kurgusundaki Konumlanmasının Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Düşük tüketimli ve sayıca fazla olan müşterilerin yüksek tüketimli ve az sayıdaki müşterilerin esnek taleplerinin bir yazılım üzerinden toplanması ve piyasaya katılımının pilot uygulamasının yapılması, bu pilot uygulamada, piyasa katılım süreçleri tecrübe edilerek Dağıtım Şirketlerinin piyasa kurgusunda nasıl konumlanması gerektiği, altyapısının (sayaç altyapısı, şebeke altyapısı, vb.) ne şekilde kullanılabileceği ve bu süreçlerden nasıl etkileneceğinin araştırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ