AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Elektrik Direklerinde Yaşanabilecek Arızaların İnsansız Hava Araçları (VTOL) ile Tespiti (E-İHA)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik hat bakım ve onarımları ülkemizde ve dünyada büyük önem arz eden ama bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli ve riskli bir iş kolu olmaktadır. Projeyle saha ekiplerini tehlikeden uzaklaştırılmasıyla güvenli ve hızlı bir şekilde görevlerini yapmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bunun için yerli ve milli imkanlar ile üretilecek, gelişmiş kamera ve sensörlerle donatılacak VTOL sınıfı insansız hava araçlarıyla, elektrik direk ve tellerinde meydana gelebilecek izalatör arıza, buzlanma, kablo gevşeme ve elektrik direği eğilmeleri gibi hasarların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

MOBİL KABLO DURUM İZLEME CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, OG kablolarını enerji altındayken sürekli olarak izleyecek ve kablo başlıkları ile ek yerlerinde meydana gelen sorunları sınıflandırıp tespitini yapabilecek, yerli ve milli bir cihazın ekonomik açıdan uygun olacak şekilde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarındaki Anomalilerin Tespiti- VIS-INSPECT

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik nakil hatlarında anomalilerin tespiti iş gücü ve maliyet bakımından zorlu bir süreçtir. Gerek iklim şartları gerekse coğrafi koşullar tespitleri zorlaştırmaktadır. Bu zorlu süreci kolaylaştırmak aynı zamanda bakım planlarını daha efektif oluşturabilmek amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu projede de enerji nakil hatlarındaki anomalilerin sahada kullanılan araçlara yerleştirilecek kameralar ile tespit edilmesi, elde edilen verilerin CBS altlığı üzerinde görselleştirilmesi ve hazırlanan raporlama modülü ile de bakım planlarına girdi sağlaması amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek olan uygulama sayesinde planlı bakım mevzuatı kapsamında birinci seviye planlı bakım (gözlem) “eksikliklerin fotoğraflanması” iş adımı da koordinat bazlı olarak tutulabilmesi ve bu sayede ihtiyaç duyulduğu durumda envantere ait geçmiş arıza/bakım verilerine kolayca ulaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak envantere ait konum bilgileri santimetre hassasiyetinde tespit edilerek, CBS verilerinin güncelleştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Otomatik AG Şebeke Teknik Analiz Platformu

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım şirketleri sorumlu oldukları faaliyet bölgelerinde kullanıcılarına enerjinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasından sorumludur. Bu kapsamda OG ve AG hatların kurulumu ve şebekenin işletimi faaliyetleri ile ilgilenen dağıtım şirketleri; maliyet, taşıdıkları enerji miktarı ve sayıca daha az olmaları sebepleriyle OG seviyesini sürekli izlemeye çalışmaktadır. Ancak tüketicilerin çoğu AG seviyesinden enerji almakta ve yeni enerji taleplerinin birçoğu da AG seviyesinden gelmektedir. Bunun için bu seviyedeki enerji kalitesi daha yakından takip edilmelidir. Proje kapsamında AG seviyesindeki tüketicilerin maruz kalacağı enerji kalitesinin ölçümlenebilmesi için sürekli yaşayan bir platform hazırlanması teklif edilmektedir. Geliştirilmesi planlanan bu platformda; CBS, OSOS ve manuel okunan tüketicilerin verilerinin sürekli kullanılması ile şebekede yaşanan enerji kalitesi sorunları, faz dengesizlikleri, gerilim düşümleri, trafo ve saha dağıtım kutusu kollarının doluluk oranları ve teknik kayıpların doğru bir şekilde ortaya konulmasını planlanmakta olup aynı zamanda bağlantı görüşü gibi süreçlerde talep eden kullanıcının şebekeye bağlanması durumunda şebekede ne gibi sıkıntılar doğurabileceğini ve yatırım ihtiyaçlarını da gösteren bir analiz aracı olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

SANAL RTU

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı Sanal RTU yazılım platformu geliştirilerek, RTU’ların sağladığı fonksiyonların web sunucularında, sahada donanımdan bağımsız şekilde gerçekleştirilmesidir. Sanal RTU ile karmaşık programlamanın ortadan kaldırılması, sahada gerekli bilgilerin bir noktada toplanması ve hataların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin otomasyon süreçlerinin hızlanması, daha az maliyet ile dönüşümün gerçekleştirilmesi, nihai olarak tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi projenin hedefleri arasında yer almaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Dağıtık Hesaplama (Edge Computing) Tabanlı Özelleştirilebilir Uç Birim Donanımı Geliştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sisteminde Kullanımı Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı, elektrik dağıtım sistemindeki gelişen ihtiyaçlarda atıl kalma probleminin önüne geçebilecek, bir dağıtım merkezinde birden fazla sistemin veri toplama ve aktarım gereksinimlerine cevap verebilecek, bununla birlikte ileride ortaya çıkacak ihtiyaçlara (donanım veya altyapı değişikliklerine) cevap verebilecek esneklikte ve en önemlisi toparlanan verilerin yerinde işlenmesine ve verinin değil bilginin merkezi sistemlere aktarılmasına imkan sağlayacak bir donanımın geliştirilmesi ile “edge computing” yaklaşımının elektrik dağıtım sisteminde pilot uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilecek ve üzerinde Linux işletim sistemi çalışan bir donanım ile gerek dağıtım merkezlerindeki farklı veri aktarım gereksinimlerine cevap verilmesi gerekse üç faz akım-gerilim bilgileri başta olmak üzere farklı harici sensörlerden (kısmi deşarj, sıcaklık, gürültü vb.) verilerin okunması, yüksek frekansta toplanan bu verilerin cihaz üzerinde veri analitiği kullanılarak işlenmesi ve anlamlandırılması ile elde edilen bilginin merkezi sistemlere aktarılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında birkaç farklı pilot uygulama hedeflenmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi, OG fiderlerden veya AG trafoların çıkışlarından örneklenecek yüksek frekanstaki akım ve gerilim dalga şekillerinin cihaz üzerinde işlenmesi ve bu noktalardan beslenen şebekede herhangi bir arıza olması durumunda bunun algılanması, arızanın tipinin ve arıza nedeniyle kaybedilen yükün hesaplanması vb. analizlerin gerçekleştirilmesidir. Diğer planlanan bir pilot uygulama ise yer altı kablolarında kullanılan kısmi deşarj ölçen cihazlardan alınacak bilgilerin yine cihaz üzerinde işlenmesi ve yer altı kabloları daha arızalanmadan izolasyon kaybının tespit edilerek kestirimci bakım çalışmalarına girdi sağlamasıdır. Son olarak yine OG şalt ekipmanlarına, hücrelere veya trafolara tesis edilecek sensörlerden okunacak verilerin cihaz üzerinde işlenerek arızaların önden kestiriminin yapılması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesinde Güç Kalitesini İzleyerek BetimleyiciKestirimci Sonuçlar Üretecek, Ölçeklenebilir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Uygulamasının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede düşük maliyetli, kurulumu kolay uç birimler ile bu uç birimlerden toplanan verileri kullanarak bütüne yönelik, kümelenmiş ya da tekil bağlantı noktaları için analitik sonuçlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece dağıtım işletmecisinin teknik kalite takibi, enerji arz takibi, yenilenebilir enerji kaynakları ile müşteri kaynaklı bozucu unsurların şebekeye etkilerinin gözlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması gibi birçok amaçla kullanabileceği bir güç kalitesi izleme sistemi sunmak planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Gyroscope ve İvme Sensörlü Akıllı Elektronik Elektrik Sayacı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, sayaçlara yapılan tüm fiziki müdahalelerin tespitinin eksiksiz bir şekilde yapılması ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Sayaçlara dahili olarak eklenecek ve dahili pilden beslenecek (enerjisiz ortamda) 3 eksen bir Gyroscope-ivme ölçer sensörü sayesinde sayaçta oluşacak tüm eksen kaymaları, eğilimler ve anlık darbeler kayıt altına alınacaktır (sayaç işlemci hafıza biriminde/EEPROM). Söz konusu sayaçlar uzaktan haberleşmeye (PLC/RF/GSM) uygunsa eksen kayma verileri otomatik toplanıp raporlanabilecektir. Ayrıca her sayaç için LCD ekranda gösterilen obis kodlarında bu eksen verisinin gösterilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi Ve İzleme – Kontrolü İçin Prototip El Terminali Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 22 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut ve yeni tesis edilen yer altı varlıklarının tespit edilmesini ve bu varlıklara eklenecek yeni envanter kayıtlarının yapılabilmesini sağlayacak bir “Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi” geliştirmektir. Bu destek sistemi sayesinde mevcut varlıklar saha personeli tarafından tespit edilerek, envanter CBS sistemine girilecek ve yeni envanterlerin girişleri de hızlanacaktır. Sonuç olarak sahada yer alan varlıkların konumlarının tam bilinmemesinden ötürü ortaya çıkan sorunların projemiz kapsamında ilk yerli ve milli Differantial Global Positioning Systems (DGPS) tasarlanacaktır. Tasarlanan DGPS, temin edilecek yeraltı radarına entegrasyonu yapılması hedeflenmektedir.
• Veri toplama aşamasında güncel teknolojilerin entegrasyonun sağlanması ile sonraki operasyonlarda işçilik kaynaklı hataların azaltılması,
• Entegre varlık yönetimi felsefesi ile proje uygulamasından sonra yatırım ve işletme maliyeti düşecektir.
• Dijitalleşen ve verimliliği artmış olacak ve manuel envanter yönetimi süreçleri asgari seviyeye inecektir ve işlem hızları artacaktır.
• Şebeke yönetim performansı iyileştirilecek ve varlık yönetimi, kayıtlarının alınması, izlenmesi ve gerektiği takdirde iyileştirilmelerinin yapılması sağlanacaktır.
• Çalışma sonrasında ortaya çıkacak ürün ile çalışanların dijital altyapı tabanlı performans yönetimleri gerçekleştirilecektir ve bu aksiyon ile çalışanların verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
• Performans yönetimi sonucunda birikecek veri bütününün çeşitli analiz görselleştirmelerinin yapılacak olması ve buna yönelik geliştirme stratejilerinin belirlenebilecek olması hedeflenmektedir.
• Diğer kurum ve kuruluşların alt yapı ve üst yapı çalışmalarında daha doğru konum bilgisi gösterimiyle birlikte sahada oluşabilecek iş güvenliği sorunları, maddi hasarlar, iş yükü vb. sorunlarının azaltılması sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

EKS(SCADA) Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: EKS Sistemlerine Özgü Saldırı Tespit için Siber Güvenlik Bal Küpü Projesi ile enerji altyapılarımızı siber saldırganlara karşı koruyan karma etkileşimli tuzak SCADA Bal Küpü sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Tuzak güvenlik açıklıkları ile geliştirilecek SCADA Bal Küpü sayesinde olası saldırı durumunda gerçek SCADA networkü zarar görmeden saldırı analizine imkan sağlayan sistem geliştirilecektir. Saldırgan gerçek SCADA ağına girmeye çalışırken ya da güvenlik açığı ararken SCADA bal küpüne yakalanacaktır. Saldırganın bal küpü üzerindeki davranışlarından, kullandığı yöntem ve tekniklerden saldırı analizi yapılacak ve saldırgan profili hakkında sistem yöneticilerine bilgi sunulacaktır. Şirket bilgi güvenliği sistemleriyle entegrasyon sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Arıza Kaynaklı Isınmaların Elektriksel Ekipmanlarda Tespiti için Termal İşaretleme Tekniği Geliştirilmesi (ThermoSign) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında elektrik enerjisinin iletiminde ve dağıtımında, sıklıkla görülebilen; aşırı yüklenmelerden ve/veya kısmi (korona) boşalmalardan kaynaklanan ısınmaların tespitine yönelik teknik geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ısınmalar sistemin yalıtılmasında kullanılan izolatör yüzeylerinde deformasyona neden olabilmekte ve ilerleyen süreçlerde enerji iletim sisteminde kısa devre gibi istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Sistemde ortaya çıkan bu tip hataların neden olduğu ısınmaların çıplak göz ile gözlemlenebilmesi ve belirlenebilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürecek ve istenmeyen kısa devrelerin neden olduğu enerji kesintisini azaltarak, enerjinin sürekliliğine önemli katkıda bulunabilecektir. Bu nedenle termokromik pigment içerikli hibrit kaplama karışımlar yardımıyla hat ekipmanlarından seramik izolatörlerin, bağlantı klemenslerinin vb. aşırı ısınmaları durumunda renk değiştirerek işaretlenebilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Kabloların İzolasyon Durumlarının Stokastiki Olarak Saptanarak İzolasyon Durumlarının Türkiye’de Etkin Olarak Kullanılmayan Cihazlar ile Belirlenmesi ve İlgili Eylem Planlarının Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje çerçevesinde OG kabloların durumlarının incelenmesi üzerine stokastiksel bir model oluşturulacaktır. Bu model ile de kabloların durumları temel alınarak belirli bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu sınıflandırma ile de bu modelin belirleyeceği girdilere göre kablolara durum bazlı bakımlar yapılacak olup bu sayede kablolar arıza öncesinde bakıma alınarak oluşabilecek olan arızaların önüne geçilecektir. Aynı zamanda da periyodik bakımlar yerine kabloların gerçek durumlarına göre bir bakım ya da yenileme çalışmaları yapılacaktır. Modelin hassas olarak belirlediği kablolara DC Hipot testi, Tan Delta testi gerekli olması durumunda kısmi deşarj ve metalik kılıf testleri yapılacak ve bu test sonuçları değerlendirilecektir. Bu sayede OG yer altı kabloları kaynaklı sorunların önüne geçilmesi için bir sistematik oluşturulacak olup, kablo ek yerlerindeki, kötü işçilik kaynaklı zayıf noktaların, yaşlanmış kabloların belirlenmesi bu sayede operasyonel maliyetlerin iyileştirilmesi ve kesinti sürelerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan izleme ve kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Yerli Recloser (Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Recloser’lar özellikle kırsal ve uzun havai hatların bulunduğu bölgelerde geçici arızalarda enerji sürekliliği sağlanması, uzun hatların bölünmesiyle ilave koruma noktası sayısının artırılması ve operasyon müdahalesinin azaltılması için kullanılmaktadır. Ancak piyasada bulunan tüm ürünlerin ithal olması sebebiyle fiyatları TEDAŞ birim fiyatına göre oldukça yüksektir. Bu sebeple şebekede birçok noktada ihtiyaç olmasına rağmen yaygın şekilde uygulama yapılamamaktadır. Ayrıca, hat başı kök binaların tesisi için gerekli olan kamulaştırma problemlerini önlemek adına recloser’lar tercih edilmektedir. Projenin amacı, yerli kaynaklarla dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarına göre recloser’ların tasarlanması ve prototiplerinin üretilmesidir. Bu sayede recloser’ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
• Arıza kesinti süreleri azalacak,
• SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
• Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
• Müşteri memnuniyeti artacak,
• Geçici arızalarda operasyon ekiplerinin müdahalesine gerek kalmayacak, kalıcı arızalarda ise arıza tespit süresi kısalacaktır,
• Ulaşımı zor, kamulaştırma problemi olan yerlerde recloser’lar kolayca direk üstüne montaj yapılabilecektir.
• Recloser’ların SCADA’ya alınması ile uzaktan manevra yapılabilecek saha çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
• SCADA’ya alınması sayesinde arıza müşteri ihbarlarından önce belirlenebilmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Dağıtım Şebekesinin Optimum İzlenebilmesi İçin Durum Kestirimi (State Estimation) Yöntemi İle Kalite Kaydedici Cihazlarının Konumlarının Belirlenmesi için Algoritma Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede literatürde mevcut olan durum kestirimi yöntemleri ile, şebekede ölçüm yapılan noktalardan alınan veriler ile, ölçüm yapılamayan diğer noktaların(maksimum sayıda nokta için) elektrik enerjisi kalitesi parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Elektrik Kesintisi Maliyetlerinin (VOLL) Bölgesel Faktörler ve Müşteri Kategorilerine Göre Hesaplanması ve Şebeke Güvenilirliği ile İlişkiselliğinin İrdelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: •Dağıtım bölgelerindeki elektrik kesintilerinin sanayi, ticaret, mesken ve diğer abone grupları için getirdiği ekonomik maliyetlerin analiz edilmesi
•Şebeke planlama, yatırım ve bakım çalışmalarının önceliklendirilmesi ve operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi için müşteri alt gruplarını, kesinti kategorisi ve karakteristiği (bildirim durumu, sayı, süre, hafta içi/sonu, mevsim, saat aralığı vb.) ile bölgesel faktörleri dikkate alan kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Ar-Ge projeleri pilot uygulamalarının, akıllı şebeke yatırımlarının, yeni tarife ve iş modellerinin ülke ekonomisine fayda-maliyet kapsamındaki etkisini değerlendirmek için kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Kesinti maliyetleri ile sosyal refah düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi
•Ülke kaynaklarının etkin kullanımı için; dağıtım şirketinin yatırım/işletme maliyetleri ile son kullanıcıların kesinti kaynaklı finansal kayıplarının bir arada değerlendirilmesi ile optimum kesinti sayısının/süresinin belirlenmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerine otonom kontrol aksiyonları ile kendi kendini iyileştirme yeteneğinin kazandırılması ve böylece şebekelerin ekipman arızalarına ve sistem çökmelerine karşı dayanıklılıklarının artırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

SFRA Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tarama Frekans Cevap Analizi (Sweep Frequency Response Analysis, SFRA) tekniği ile dağıtım trafolarının maruz kaldıkları arızalar (yakın bölgede; kısa devre arızası, yıldırım düşme, taşınma esnasında hasarlanma v.b. olaylar) sonrası, trafoların sargılarında ve çekirdeğinde meydana gelebilecek arızaların/yıpranmaların tespit edilmesine yönelik olarak, SFRA test tekniğinin araştırılması, pilot uygulama yapılması, test prosedürleri geliştirilmesi ve SFRA testlerinin trafo bakım stratejilerine eklenmesinin fizibilitesinin yapılması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Dağıtım Fiderlerinde Dalga Şekli Analitiği Teknikleri ile Arıza Kestirim Yöntemleri Ar-Ge Projesi (DAK ARGE Projesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kronik arıza yaşanan, arıza kök sebepleri tespit edilemeyen veya tespit edilmekte güçlük çekilen OG fiderlerin - yüksek çözünürlüklü akım ve gerilim dalga ölçümlerinin proje kapsamında geliştirilecek olan dalga şekli analiz algoritmalarıyla incelenmesi sayesinde - arıza kaynaklarının önceden fark edilebilir hale gelmesi (kestirilmesi) ve bu sayede tedarik sürekliliğinin arttırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Meteorolojik Veri Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi Yapılması ve Proaktif Onarım Faaliyetleri için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İlgili dağıtım bölgesinde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli bakım, onarım, işletme ve yatırım faaliyetlerinin buna uygun biçimde planlanması ve yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Meydana Gelen Geçici Aşırı Gerilim Dalgalanmalarının Analizi ve Önlenmesi için Gerekli Çözümlerin Sunulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılması, şebekede sebep olduğu arızaları gidererek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve bu konuda şirket personelinin teknik yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Uzaktan Multicopter Aracılığıyla, Enerji Nakil Hatlarında ki Arıza ve Planlı Bakım/Onarım İşlerinin Tespit Edilmesi ve Hatlarda Oluşan Buz Yükünün Temizlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Uzaktan multicopter kullanarak dağıtım hizmeti verilen tüm Enerji Nakil Hatlarında ulaşılamayan veya ulaşımı güç olan yerlerde arıza ve planlı bakım onarım işlerinin tespit edilmesi, ayrıca enerji kesintisi yaşanmadan kış aylarında hatlarda oluşan buz yükünün temizlenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Siber Güvenlik Çalışmalarında Yapay Zeka Metodlarının Kullanılması için Trafo Merkezi Emülatörü Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA sistemlerine yönelik yapılan siber saldırılar incelendiğinde geleneksel güvenlik çözümlerinin bu saldırılara karşı koruma sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. SCADA güvenliğine yönelik geliştirilen yeni nesil güvenlik ürünlerinde ve AR-GE çalışmalarında yapay zeka teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak araştırmacılar gerçek SCADA ortamına saldırı düzenleyerek veri toplayamadıkları için halka açık veri setleri ile yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri geliştirmekte ve yapay zeka modelleri bu veriler ile eğitilmektedir. Sofistike saldırıların evrimi ve saldırı stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle bu veri setleri yeni saldırı yöntemlerini ve SCADA networkünde oluşan anomalileri tespit edemez hale gelmiştir. Bu proje ile yapay zeka çalışmalarında kullanmak üzere bir veri seti oluşturulması için trafo merkezi emülatörü geliştirilmesi ve bu veri seti ile eğitilen yapay zeka modellerini kullanarak anomali tespiti yapan bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Alçak Gerilim Şebekelerindeki Güç Kalitesi Problemlerinin IDPR Ürünü ile Çözülmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinin alçak gerilim tarafında kullanılmak üzere tasarlanmış IDPR isimli yeni bir ürün teknolojisi kullanılarak, tüm güç kalitesi sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 1.1 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yüksek Empedanslı Arıza Durumunda Koruma: Dağıtım Şebekelerinde Yüksek Empedanslı Arızalara Yönelik Koruma Çözümlerinin Araştırılması ve Pilot Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinde görülen yüksek empedanslı arızaların tespit edilerek şebekeden izole edilmesi, böylece can ve mal güvenliği üzerinde oluşan risklerin ve kayıpların azaltılarak dağıtım şebekesinin daha güvenli koşullarda işletilmesini sağlamak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Gerçek Zamanlı Sıcaklık Takibi ile Kesinti Önleme Sistemi ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım bölgesi içerisinde yer alan OG hücreleri ve trafolarında sürekli olarak anlık sıcaklık izlenmesi suretiyle, arkların oluşmadan önlenmesi, arıza ve kesinti sayısının azaltılması, şebeke sürekliliğinin ve iş güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Tedarik Sürekliliğinin İyileştirilmesi için Arıza Akımından Sistem Durum Tespiti ve Arıza Lokasyonunun Tahmin Edilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Haberleşme yeteneğine sahip konvansiyonel rölelerden uzaktan okunan arıza akım bilgileri kullanılarak arıza tipinin tespit edilmesi, bu arıza akımı bilgisi ve ilgili fiderin OG şebeke modeli (CBS'den veya mevcut tek hat şemalarından alınacak) kullanılarak olası arıza akımları lokasyonlarının tespit edilmesi ve optimum sayıda arıza gösterge cihazı gibi arıza bilgisi veren cihazların kullanımı ile arıza lokasyonunun çok yüksek bir doğruluk ile tespit edilmesi projenin ana amaçlarıdır.

1. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Denizaltı Robotu ile Denizaltı Kablosu Arıza Tespit Giderme ve Bakım Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 30 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Denizaltı kablo ile enerji ihtiyacının karşılandığı adalarda arıza oluştuğunda arıza tespiti ve arızanın giderilmesi maliyetli ve uzun süren çalışmalar gerektirmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek deniz altı robotu ile işletmede bulunan deniz altı yeraltı kablolarının belli aralıklarla kontrolü yapılarak arıza nedeniyle oluşacak kesintiler öncesi gerekli planlı bakım çalışmalarını yapılması sonuncunda şebekenin ömrünü artırmak ve kesinti sürelerinin azaltmak hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Dağıtım Transformatörlerinin Eş Zamanlı Olarak Takibi ve Durum Analizi için Akıllı İzleme Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 21 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım transformatörlerinin eş zamanlı izlenerek alınan verilerin merkezi bir yazılımla değerlendirilmesi sonuncunda bakım periyotlarını belirlemek kullanım ömrünü artırmak, olası elektrik kesintilerini önlenmek ve kayıpların azaltmak hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..

EK-1 Transformatör Modeli Algoritması Dokümantasyonu ve Akış Şeması
Ek-2 Literatür Araştırma Rapor
Ek-3 TransformatörTest Prosedürleri
EK-4 Sistem İsterleri Dokümanı
Ek-5 Benzer Ürün İnceleme ve Değerlendirme Raporu
Ek-6 Sistem ve Alt Sistem Gereksinimleri Dokümanı
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Yaşanan Gerilim Çökmelerinin Tespit Edilerek Karakterize Edilmesi, Gerilim Çökmelerini Giderecek Yöntemlerin Araştırılarak En Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Pilot Saha Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekesinde gerilim çökmesine neden olan olayların tespiti ve tüketiciye olan etkilerinin incelenerek gerilim çökmesini engelleyecek tedbirler oluşturarak bu sebeple oluşan ekonomik kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti ile Olası Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıflandırılması için Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sürekli olarak gelişen elektrik şebekesinde çift yönlü bir büyüme oluşmakta hem üreticiler birçok noktadan sisteme girmekte hem de tüketiciler enerji çekmekteler bu sistemde dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple dağıtık üretim birimlerinin reaktif kontrollerinin yapılması için sistem geliştirilerek bu sistemin şebekede uygulaması ile şebeke geriliminin kararlı halde tutulması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Elektrik Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekesinde buz yükünün analiz edilmesine yönelik altyapı hazırlanarak buzlanma öncesi ve sonrası çözümleri bölge ve şebeke gerçeklerine göre belirlenmesi ile buz yükü kaynaklı arıza ve kesinti sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Alçak Gerilim Şebekesinde Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve Koruma Sistemi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Alçak gerilim şebekesinde ölçüm yapılarak bu ölçümleri merkezi yazılımla kontrol edilmesi sonucunda şebeke analizi yapılarak kritik bölgelerin belirlenmesi önleyici bakım çalışmalarının yapılması ya da oluşan arızaların sebeplerinin belirlenmesi ve kısa sürede müdahale edilmesini sağlayarak kesinti süre ve sayılarının azaltmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Çok Girdili Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tek taraflı yük akışı için tasarlanan mevcut dağıtım şebekesine yeni üretim birimlerinin bir çok noktadan dahil olmasıyla sebebiyle klasik yöntemlerle şebeke optimizasyonu, kayıpların azaltılması ve gerilim kontrolü yapılamamakta ve yeni sorunlar oluşmaktadır. Dağıtım şebekesinde sorunların çözümü için çoklu izleme ve kontrol sisteminin oluşturulması için dağıtım otomasyon sistemi geliştirilmesi ve yönetilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında izleme, kontrol, tahmin, analiz ve optimizasyon için merkezi bir yazılım oluşturularak şebeke gerilimini regüle edilmesi, yük akış kontrolünün yapılması, kayıpların azaltılması ile sistem güvenliğinin ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporları;

2016 - 1

2016-1 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2016-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2016 - 2

2016-2 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 5 İçin Tıklayınız..

2017 - 1

2017-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2017-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2017 - 2

2017-2 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...

2018 - 1

2018-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız...
2018-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız...

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Akıllı Şebekede Siber Güvenlik Standardizasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akıllı şebekelerde siber güvenlik tehditlerine karşı bir olgunluk modeli oluşturulmasıdır. Oluşturulacak bu model ile olgunluk değerlendirmesi yapılıp hedef olgunluk seviyesi belirlemek ve bu koruma seviyesine ulaşmak için yol haritası ve standartlar belirlenmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Kompanzasyon ve Gerilim Regülasyonu İçin Şebeke Yönetim Modülü Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtımı Şebekelerinde kompanzasyon ve gerilim regülasyonu yönetimi için gerekliliklerin tespit edilerek mevcut durum ile karşılaştırılmasının yapılıp farklılıkların yük akışına göre değişmesinin analizinin ortaya konulması ve çıktılarının incelenmesi neticesinde optimum kompanzasyon ve gerilim regülasyon yerlerinin tespiti.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Şebeke Kısa Devre Akımlarının Etkilerinin Azaltılması ve Arıza Akımı Sınırlandırıcı Çözümlerinin Araştırılması, Pilot Uygulama Çalışmaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Şebekede görülen arıza durumlarının ve oluşan kısa devre akımlarının incelenmesi, şebekedeki koruma ekipmanları açma seviyelerinin ve ekipman dayanımlarının değerlendirilmesi, artan arıza akımlarının ekipman ömürleri üzerindeki azaltıcı etkilerinin belirlenmesi, arıza akımı seviyesindeki artışların sistemde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Elektrik Dağıtım Operasyonlarına Özgü İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında tasarlanan ve üretilen prototip insansız hava araçları ile, belirlenen pilot sahalarda havai hatlar GPS koordinatları ile birlikte yakından görüntülenecek ve elde edilen görüntüler görüntü işleme teknikleri ile kıymetlendirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Şebekede Gerilim Düzenleyici Teknolojilerin Araştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güç kalitesi izleme sistemi üzerinden takip edilen şebekenin gerilim limitlerinin takip edilerek gerilim çökmelerinde azalma, reaktif güç kompanzasyonuna katkı sağlama, gerilim harmoniklerinde azalma ile dağıtık üretim santralleri bağlanabilirliğini arttırma sağlamak adına OG/OG gerilim düzenleyici, yük altında otomatik kademe değiştiricili, AG/AG gerilim düzenleyicilerinin etkilerinin araştırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Ultraviole Kamera ile Arıza Tespit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım sisteminde arıza oluşmadan önce şebekenin elektriksel açıdan zayıflayan bölümlerinin muhtemel arızaya sebep olmadan önce termal bir olay olmadan korona deşarjı aşamasında tespit edilmesi amacı ile ultraviole kamera ile zayıf noktalardaki ışık tayfının belirlenmesi. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

OG Havai Hat Fiderlerde Arıza Gösterge Cihazları, Hızlı Tekrar Kapamalı Kesiciler ve Ayırıcılar Kullanılarak Entegre Fider Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA sisteminin henüz ulaşmadığı havai, kırsal, ulaşılması zor, radyal şebekelerde kullanılan arıza gösterge cihazları, recloser ve sectionalizer ile haberleşme aracılığıyla arıza, bakım-onarım ve şebeke otomasyon sistemi geliştirilmesi. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ