AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Aydınlatma Arızası Tespit Sistemi (AYARTES) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, şebekede herhangi bir noktadaki arızalı veya düzensiz ışık veren armatürlerin yakından birebir gözlem yapmaksızın, otomatik olarak veri okuma ve yorumlama yöntemleriyle noktasal tespit edilmesi ve iş emri oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla beraber mevcut aydınlatma otomatik sayaç okuma sisteminin sayaç verileri analiz edilerek, bu verilerin hem armatür arızası tespitinde hem de OSOS'dan kaynaklı arızaların tespitinde kullanılması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Makaralı Aydınlatma Direği

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların aydınlatılması, sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecek olup proje ile aydınlatma sistemlerinde, hem teknik hem de tasarımsal olarak yapılacak modifikasyonların yapılması amaçlanmaktadır. Böylece; • Tasarımın değişimiyle İSG şartlarında yapılacak iyileştirmeyle bağlı olarak yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının önlenmesi, • Zaman/personel ve işletme maliyetlerde optimizasyon sağlanması, • Özellikle Arıza, Onarım ve Bakım birimlerinde çalışan personellerin iş yükünün hafifletilmesi, • Aydınlatmada yaşanması muhtemel sorunları kısa sürede çözülmesiyle kullanıcıların memnuniyet ve huzurunun artışının sağlanması, • Dağıtım şirketi envanterinde bulunan alet/teçhizat ve araçların efektif kullanılması, gibi faydaların sağlanması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Aydınlatma Tesislerinde Yeni Topraklama Tekniklerinin Araştırılması Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketleri uhdesinde olan aydınlatma tesislerinde dünya da uygulanan en iyi uygulamalar ve yeni topraklama malzemeleri ve tasarımlarının (TN-S, IT, TI) uygulanması sağlanacaktır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Enerji Hattı Üzerinden Aydınlatma Kontrolü ve Ürün Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları için en önemli kriterlerden biri sabit giderlerini azaltmaktır. En önemli giderlerden biri olan enerjide aydınlatma kalemi, işletme tipine göre farklı oranlarda yer tutmaktadır. İyi bir aydınlatma sistem tasarımı, uygun armatür seçimi ve özel olarak aydınlatma kontrolü için tasarlanmış bir “Aydınlatma Otomasyon ve Enerji Tasarruf Sistemi” kurulumu, işletmenin karlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel oluşturur. En ideali, ilk yatırım aşamasında tasarım ve sistem kurulumu olmakla birlikte, mevcut işletmelerde de sistemin uygulanması mümkün olabilmektedir. Alışılageldik aydınlatma sistem tasarım ve uygulamaları ile yola çıkan işletmelerin, sabit giderlerde orta ve uzun vadede diğer işletmelere göre yıllar boyunca sürekli açılacak olan bir farka katlanmaları gerekecektir. Bu proje kapsamında, Çoruh EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut sokak aydınlatmalarının bir merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanacağı, arıza durumlarının PLC haberleşme sistemi üzerinden takip edilebileceği ve bu arıza durumlarının hangi iklim ve şebeke koşullarından kaynaklandığı, bununla ilgili çözüm önerilerinin aranacağı ve araştırılacağı, merkezi bir aydınlatma otomasyon sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şebekede yüzbinlerce armatür yer almaktadır ve arıza ihbarlarının çoğu aydınlatma kaynaklıdır. Böyle bir sistem vasıtasıyla, arızalar anlık olarak tespit edilerek, hızlı bir şekilde arızalara müdahale edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesi önemli oranda arttırılmış olacaktır. Bunun yanında arızanın kök nedenlerine inilecek, şebeke veya iklim koşullarından kaynaklı problemler irdelenecek bunlara karşı çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Projedeki ilk katma değer PLC haberleşme sistemi ile herhangi bir ekstra kablolama gerekmeksizin aydınlatma sisteminin uzaktan izlenenebilir hale getirilmesi ve açma-kapama kontrolünün merkezi bir yazılım aracılığı ile yapılabilir olmasıdır. Projede bir diğer çalışılacak konu ise LED’li aydınlatmalara geçilmesi durumunda, PLC haberleşmeli geliştirilecek sistemin ve yazılımın, kolay adapte olması ve tasarruf amaçlı kullanılıyor olabilmesidir. Elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de, cadde ve sokak aydınlatmalarından kaynaklanan enerji sarfiyatıdır. Dolayısıyla mevzuatsal olarak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması öngörülen ve en çok tasarrufun sağlanacağı teknoloji olarak görülen LED’li aydınlatma sistemlerinin kontrolü için geliştirilecek sistem vizyonel bir altyapı sağlayacaktır. Özellikle LED’lerin parlaklık ayarlarının kolaylıkla kontrol edilebilmesi bu konuda bize avantaj sağlamaktadır. Bu armatürün kontrolü için ekstra iletişim hattına gerek kalmadan elektrik hatları üzerinden veri iletimi yapılarak güç kontrolü ve armatür yönetiminin yapılabilmesi mümkündür. Hatta armatürdeki LED’lerin ömür durumlarını uzaktan takip edebilme ve zamana göre sürücü akımlarını arttırarak ışık şiddetinin kullanım süresi içerisinde sabit tutulmasını sağlanmaktadır. Aydınlatmada tasarruf, lamba söndürerek değil, görme yeteneği ve görsel konfordan ödün vermeden, gerekli minimum seviyede aydınlık düzeylerinin oluşturulması ile sağlanır. En yüksek enerji tasarruf değerlerine ulaşılması amaçlanırken, yollardaki güvenlik ve konfor koşulları açısından gerekli olan aydınlatma kalitesinin tehlikeye sokulmamasına dikkat edilecektir. Projenin ikinci katma değeri, gerek LED armatürlerde gerekse de konvansiyonel armatürlerde, görme yeteneği ve konfordan ödün vermeden, elektrik hatları üzerinden armatür yük ve arıza yönetiminin yapılmasıdır. Ayrıca sistemin uzaktan kontrolü sayesinde astronomik zaman rölesinden tasarruf söz konusu olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

LED Aydınlatma Sistemlerinin DC Enerjilendirilmesi ve Uzaktan Gerilim Seviyesi Kontrolü Yapılarak Aydınlık Düzeyi Ayarlanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede önerilen yöntemde ise aydınlatmada DC dağıtım kullanılacaktır ve DC gerilim seviyesine göre aydınlık düzeyi ayarlanacaktır. Bu yöntem ile bir noktadan doğrultma işlemi gerçekleştirilerek LED armatürlerin yapısı basitleştirilecek ve her bir armatürle olan iletişim gerekliliği ortadan kalkacaktır. Bu tekniğin kullanılmasıyla kurulum ve işletme kolaylığı sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatür Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İndüksiyon temeli aydınlatma teknolojisinden yararlanarak dağıtım şebekesinde pilot bölge uygulaması yapılacak indüksiyon lambalı armatürlerin saha uygunluğu ve teknik verileri analiz edilerek aydınlatama sistemine mevcut sistemlere göre maliyet, enerji tüketimi hem de işletme masrafı daha ekonomik bir ürün kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme Raporu
Dünya Uygulamaları
Ek-1 Literatür Taraması
Ek-2 İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatürlerin Pilot Bölgede Uygulama Esasları ile İlgili Rapor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Proje Raporu
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Yeni Nesil Aydınlatma Tasarımı (YENAT) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 11 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Genel aydınlatma yönetmeliği kapsamında olan yerlerin aydınlatılmasında, aydınlatma sınıflarının seçimi, sokak aydınlatması özellikleri ve hesapları ile ölçme işlemlerinde zorlukların tespiti, mevcut aydınlatma tiplerine göre tasarrufu ve aydınlatma verimini hedefleyen teknolojik gelişmeler incelenerek, görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak tasarım ve uygulamaların incelenmesi.
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların Aydınlatılması sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak Aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecektir. Proje ile Aydınlatma sistemlerinde hem teknik hem de tasarımsal olarak yapılacak modifikasyonlarla dağıtım şirketleri için; •Tasarımın değişimiyle İSG şartlarında yapılacak iyileştirmeyle bağlı olarak yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının önlenmesi, •Zaman/personel ve işletme maliyetlerde optimizasyon sağlanması, •Özellikle Arıza Onarım ve Bakım birimlerinde çalışan personellerin iş yükünün hafiflemesi, •EDAŞ envanterinde bulunan alet/teçhizat ve araçların efektif kullanılması, •Aydınlatmada yaşanması muhtemel sorunları kısa sürede çözülmesiyle kullanıcıların memnuniyet ve huzurunun artışının sağlanması, gibi faydaların sağlanması amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ