AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

PRİMER veya SEKONDER ÖLÇÜLÜ YÜKSEK GERİLİM TÜKETİCİLERİNİN SAYACIN DIŞINDAKİ MÜDAHALELERE KARŞI AKIM KAYDEDİCİLER İLE TAKİBİ PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, primer veya sekonder ölçülü yüksek gerilim tüketicilerine ait ölçü devrelerinin akım profil değerlerini, müşterinin bilgisi dışında, gerçek zamanlı kontrol ederek, bu bilginin kaçak ile mücadele eden ekiplere otomatik olarak aktarılması ve kaçak tüketim yapmaya yeltenen müşteri grubuna karşı caydırıcı tedbir alınması amaçlanmaktadır. Proje sonunda bu kapsamda kendisine enerji sağlanan bu abone gruplarının sayaç ve sayaç dışı tüm kaçak müdahalelerinin veya ölçü arızası kaynaklı yaşanan kayıpların sıfırlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Gyroscope ve İvme Sensörlü Akıllı Elektronik Elektrik Sayacı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, sayaçlara yapılan tüm fiziki müdahalelerin tespitinin eksiksiz bir şekilde yapılması ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Sayaçlara dahili olarak eklenecek ve dahili pilden beslenecek (enerjisiz ortamda) 3 eksen bir Gyroscope-ivme ölçer sensörü sayesinde sayaçta oluşacak tüm eksen kaymaları, eğilimler ve anlık darbeler kayıt altına alınacaktır (sayaç işlemci hafıza biriminde/EEPROM). Söz konusu sayaçlar uzaktan haberleşmeye (PLC/RF/GSM) uygunsa eksen kayma verileri otomatik toplanıp raporlanabilecektir. Ayrıca her sayaç için LCD ekranda gösterilen obis kodlarında bu eksen verisinin gösterilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Bina Ölçü Test Cihazı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje ile, - Binalardaki sayaçların ölçü hatalarını kontrol edebilecek, - Birden çok sayacı aynı anda kendi içinde test edebilecek, - Bina girişindeki enerjiyle binadaki tüm sayaçların ölçümünü karşılaştırarak bina veya pano içinde harici hat veya farklı yöntemler ile usulsüz kullanımları tespit edebilecek, - Cihaz üzerinde bulunan optik portlar yardımıyla sayaçlardan alınan veriler üzerinde de inceleme yapılarak hata tespitini gerçekleştirebilecek, bir ürün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tüm bağlantıların kablosuz olarak yapılması ile test işleminin kolaylaştırılması öngörülmektedir.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

‘Köstebek’ – AG Yeraltı Kablo Şebekelerinde Kaçak Tespit Sistemi Tasarımı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede, AG yeraltı kablolarında yapılan ve tespiti çok zor olan kaçak kullanımın tespitini yapabilecek bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede ana hatları ile AG yeraltı kablolarındaki kaçak bağlantılar tespit edilmeye çalışılacaktır. Sayaç müdahalesi, havai hatlara kanca atılması, panolardan çekilen harici hatlar vb. bilinen birçok yöntemle kaçak kullanım yapılabilmektedir. Bu tür kaçaklar, uzmanlaşmış kaçak ekipleri tarafından, nispeten daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ancak yeraltı kablo kaçakları, gözle görülemezler, ihbar olmadığı sürece tespit edilmeleri çok zordur ve bu kaçak bağlantı ancak profesyonel ekiplerce yapılabilmektedir. Bu sebeple, OSOS ve akıllı sayaçlardan elde edilen ölçüm verilerini de kullanarak sistematik bir şekilde kaçak bölgesini belirleyip, aynı zamanda yaklaşık olarak kaçağın yapıldığı mesafeyi de tahmin edecek bir sistem tasarlanması planlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Image Processing – Resim İşleme ile Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin Amacı: •Tarımsal sahalarda kaçak kullanımı belirleyebilmek için, fiziksel taramaları azaltabilecek bazı veri setleri bulunmaktadır. - Landsat, sentinel uydularından temin edilen veriler, - Tarım bakanlığından elde edilen veriler, - Ortofoto verileri, - Harita genel komutanlığından elde edilen veriler, - Drone & Helikopter ile çekilen fotoğraflar, - Atlas Projesi kapsamında alınan veriler, •Bu kaynaklardan alınan veriler, kaçak kullanımı tespit etmek için yeterli bilgiyi sunabilmektedir. Ancak veri üzerinden bir tespitte bulunabilmek için verilerin ve haritaların manuel olarak incelenmesi süreci zorlaştırmaktadır. •Geliştirilmesi planlanan sistem alınan bu veriler üzerinde, resim işleme tekniğini kullanarak; - İllegal trafoların tespitini sağlayacak, - Ekili/Dikili ürün ayrımının otomatik olarak ayırt edilmesi ile ekili ürün içeren tarlalarda toprak nem oranına bakılarak tarladaki sulama durumunun tespit edilmesi, - Toplanan ve hesaplanan metrikler, var olan veriler ile otomatik kıyaslanarak, şüpheli sulama ve üretim tespitlerinin operatörlere sunulması, - Ekilen ürünün cinsini belirleyecek ve bu ürün için harcanması muhtemel elektrik tüketimini tahmin edecek, - Su kaynakları ve yükseklikleri tespit edilerek, cazibeli sulama alanlarının tespit edilmesini sağlayacak, - Şebeke topolojisinin Coğrafi Bilgi Sistemindeki veriler ile uyumluluğu tespit edip düzeltilmesini sağlayacak bir altyapı kurulmasını amaçlamaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Dağıtım Sistemlerinde Etkin Gözlem ve Analiz için Harici Tip OG Kombine Akım-Gerilim Sensörü Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı, kayıp kaçak oranlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere OG havai hatlarda branşman çıkışlarında kullanılabilecek harici tip kombine bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi ve pilot uygulamasıdır. Bu kapsamda, düşük maliyetli, OG akım ve gerilim sensörü birlikte olan ve bu sensörler ile uyumlu bir ölçüm ve uzaktan izleme alt yapısı oluşturulacaktır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Büyük Veri Algoritmaları Kullanılarak Kayıp Kaçak ve Arıza Analizleri Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Son yıllarda Bilişim Teknolojisindeki trend konulardan Büyük Veri (Big Data) konseptinin enerji dağıtım sektörüne uyarlanarak elektrik dağıtım firmalarınca kurulan operasyonel ve bilişsel (OT & IT) sistemlerden maksimum faydanın elde edilmesi ile Yeşilırmak EDAŞ lokasyonlarında kurulu bulunan sistemlerin incelenerek örnek uygulamalar ve algoritmaların oluşturulması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

1000A Akım Ölçüm Kapasiteli Direkt Bağlı Kombi Elektrik Sayacı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek tüketim yapan trafolu abonelerde tüketim kayıt altına alınırken, akım trafoları kullanılmaktadır. Bu akım trafoları tüketimi belirli bir ölçekte küçülterek sayaçların tüketim kaydı almasını sağlamaktadır. Yapılan montaj işleminde sayaç dışında akım trafoları ve bu trafoların montajlanmasında kablolama gerekliliği doğmaktadır. Tarımsal sulama ve şahsi trafolar ile tüketim yapılan noktalarda, özellikle kaçak kullanım yapılan bölgelerde, akım trafolarına yapılan müdahaleler bir kaçak tekniği olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, akım trafolarında yaşanan arızalar da ilgili noktalardan sağlıklı ölçüm alınmasında yeni sorunlar doğurmaktadır. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için yüksek amperajlarda ölçüm alabilecek bir sayaç tasarlanması ile yaşanan sorunların önüne geçilmesi projenin amacıdır. Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Teknik Kayıp ve Teknik Olmayan Kayıpların Hesaplanması ve Ayrıştırılması Yöntemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: ADM ve GDZ bölgelerindeki dağıtım hatlarında teknik ve teknik olmayan (kaçak) kayıpların ayrıştırılması, pilot çalışmalar ile bazı hatların teknik kayıplarının tespiti, hattaki kaçak kullanımın yaklaşık konumlarının tespit edilmesi ve yapılan pilot çalışmaların teorik hesaplarla karşılaştırılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ölçü sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için saha çalışmalarında yetki olmadan işlem yapılmasına izin vermeyen, yapılan işlemin kim tarafından yapıldığı bilinen ve taklit edilemeyen elektronik mühür sistemi geliştirilerek kaçak elektik kullanımında caydırıcı olması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Yazlık Bölgelerinde Trafoların Başta Kayıplarını Minimize Etmek için AG Ekspres Fider Uygulama Teknik Ekonomik Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akdeniz'e kıyısı olan işletmelerde AG ekspres fider uygulaması için en uygun fider ve trafoların (pilot trafolar) tespit edilmesi Bu pilot trafoların boşta teknik kayıplarının yıllık olarak şebeke analizleri ile analiz edilmesi ve sahadan alınan ölçümler ile analiz sonuçlarının doğrulanması, AG ekspres fider uygulamalarına yönelik uluslararası deneyimlerin araştırılması, bilgisayar simülasyonları ile AG ekspres uygulamaların teknik yönden analiz edilmesi: 1- AG ekspres fider üzerinden trafoların yüklerinin birbirine aktarılmasına yönelik mekanizma, otomasyon sistemleri ve altyapı ihtiyacı, 2- AG ekspres fiderde gerilim düşümü ve teknik kayıp hesaplamaları, 3- AG ekspres fider uygulamasının pilot trafoların boşta kayıplarına etkileri, 4- Trafoların boşta çektikleri ortalama yükün azalmasının OG şebekedeki kayıplara ve gerilim düşümüne etkileri, 5- AG ekspres fider uygulamasının işletme ve bakım açısından getirdikleri, verilerinin değerlendirilmesi

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Enerjinin Kriptolanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:   Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Gerçeğe En Yakın Teknik Kayıp Seviyesinin Dinamik Olarak Belirlenmesi için Metodoloji ve Yazılım Geliştirmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:  

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Teknik olmayan kayıplar ile mücadelede dünya uygulamalarının incelenmesi, anlık ölçüm yapılarak teknik olmayan kayıp enerjinin anında görülmesi, önlenmesi ve analiz sistemi ile teknik ve teknik olmayan kayıpların etkisinin şebeke işletiminde değerlendirilerek şebekenin esnekliğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Tarımsal Enerji Optimizasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dicle EDAŞ sorumluluk sahasında tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı tarımsal sahalar için kullanılmaktadır. Teknik olmayan enerji kayıplarının vahşi sulamanın da etkisiyle tarımsal bölgelerde daha yüksek oranda olduğu bilinmektedir. Bu oranı düşürmenin birçok farklı yolu olsa da, diğer bir yolu enerjiyi verimli ve doğru kullanmaktan (optimize tüketim) geçmektedir. Tarımsal enerjinin verimsiz kullanılmasının sebepleri tahmin ediliyor olsa da aşağıda adı geçen bu kök nedenlerin ağırlıkları/etki yüzdesi bilinememektedir. - Enerji tüketim alışkanlıkları, - Bilinçsiz sulama yöntemlerinin kullanılması, - Trafo-motor verimi/verimsizliği, - Hat uzunlukları ve aşırı yüklenmeler - Tarımda kamusal desteklemeler, - Su kaynaklarının derinliği veya uzaklığının enerji tüketimine olan etkisi - Ekonomik ve Hukuksal etkenler, - İdari – Sosyolojik durum ve Davranışsal belirleyiciler, - Çevresel veya Kültürel normlar, Bu projede, tarımsal bölgelerde tüketilen enerjinin yüksek seviyede olmasının kök nedenlerinin etki yoğunluğu tespit edilmesinin ardından, çiftçilerin de faydasına olabilecek tarımsal sahalarda uygulanabilir çözüm önerileri, algoritma/metodolojiler kurgulanması ve tarımsalda enerji tüketiminin optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ