AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör Tasarımı İle Verimliliğin Artırılması Ve Pilot Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projeyle ülkemizde ilk kez üretilmesi planlanan yerli yeni nesil çift sekonderli transformatör ile dağıtım şebekelerinde kullanılan transformatörlerin seçilebilir optimum güçte çalışması sağlanacak olup nüve ve sargıda yapılacak olan yeni tasarım ile iletkenden geçen akımın karesi ile doğru orantılı artan bakır kayıplarının ve demir kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Yayla bölgelerinde, imara yeni açılan ve henüz yerleşim yerlerinin tam olarak tamamlanmadığı bölgelerde, yazlıkların yoğun olduğu veya turizmin fazla olduğu bölgelerde tesis edilen trafoların, yılın 9-10 ayı düşük doluluk oranlarında çalıştığı, kalan aylarda ise yüksek doluluk oranlarında çalıştığı görülmektedir. Bu durum trafoların uzun süre düşük doluluk oranında çalışmasına rağmen yılın belirli zamanlarında artan talep (demand) nedeniyle küçük güçteki trafolarla değiştirilememesine neden olmaktadır. Söz konusu proje ile çift aktif çekirdekli trafo tesis edilen elektrik şebekesinde trafolardan herhangi birinin arızalanması durumunda tedarik sürekliliğinde uzun süreli aksama meydana gelmeden 2. çekirdek devreye alınabilecek olup tedarik sürekliliğinin sağlanması ve müşteri memnuniyeti arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Yüksek Frekanslı Emisyonların Tespiti ve Etki Analizi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu proje ile;

• Yüksek frekanslı emisyonların (2 kHz – 150 kHz) tespiti için; ölçüm metodolojisinin belirlenmesi, ölçüm sistemi oluşturulması ve yerli-özgün analiz algoritmalarının geliştirilmesi,
• Dağıtım şebekesi özelinde Yüksek Frekanslı Emisyonların durumunun tespit edilmesi,
• Yüksek Frekanslı Emisyonlar kaynaklı; enerji kayıpları (teknik kayıplar) ve hatalı sayaç okumalarına bağlı maddi kayıpları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyonların şebeke elemanları ve koruma-koordinasyon sistemleri üzerindeki etki analizinin yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyon ölçüm, analiz ve önlem süreçleri için yol haritası ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Acil Durumlar için Portatif Direk Geliştirilmesi (LeGoPoLe)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik dağıtım hattının zarar gören bölgesinin geçici ve hızlı olarak inşası amacıyla, nakliyesi ve kurulumu kolay olan taşıyıcı ve açı-durdurucu olmak üzere iki tip modüler alüminyum ve cam yünü elyaf kompozit malzemelerden oluşan hibrit yapıda portatif direk üretilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Saha Envanteri Blockchain Teknolojisi ile Finansal Sağlık Endeksi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 16 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede blockchain teknolojisinin avantajlarından yararlanarak bir varlık için dijital kimlik kartı oluşturulması, varlığın doğumundan ölümüne kadar değiştirilemez kayıt ile takip edilmesi, bu kayıtların düzenleyici/denetleyici kurumlar tarafından elektronik ortamda şeffaf bir şekilde kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Varlıkların güncel değerleri, yine aynı platform üzerinden takip edilebilecek olup yapılan bakımların hangi varlıkla eşleştirileceği ve o varlık için toplamda ne kadarlık bir bedel harcandığı da görüntülenebilecektir. Bu varlıklar üzerinde IoT sistemi var ise yine bu platform ile anlık haberleşerek varlık durumu güncel olarak takip edilebilecektir. Ayrıca, Türkiye’deki yerel bir ekiple yapılacak projede dünyada blockchain üzerinde varlık yönetimi yazılımı ekosistemi içerisinde ilk 5 firma arasında yer alınması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Kombine Akım ve Gerilim Sensörlü, Yerli, Akıllı Silikon İzolatör Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım sisteminde havai hatları izlemek ve kontrol amacıyla Kesici Ölçü Kabinleri (KÖK) kullanılmakta olup bu tesislerin yapımı yüksek maliyetler oluşturması ve kamulaştırma vb. nedenlerle zaman aldığından yaygınlaştırılamamaktadır. Dağıtım bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanlardaki havai hat arıza noktalarının tespiti ve giderilmesi bazı durumlarda uzun zamanlar almaktadır. Söz konusu projede havai hatlarda zorunlu bir ekipman olarak kullanılan izolatörlere şebeke izleme, arıza gösterge, sıcaklık, nem vb. çevresel parametreleri izleme özellikleri kazandırılarak katmadeğerli bir ürün oluşturmak, kalite parametrelerini kayıt altına almak, tedarik sürekliliğini iyileştirmek ve bu ürünü yerli imkanlarla üretmek hedeflenmektedir. Ayrıca gerekli alarmlar oluşturularak arızalar veya tehlikeli durumlar (orman yangınları, buz yükleri, hat devrilmeleri vb.) oluşmadan gerekli önlemlerin alınabilmesi, SCADA ile sağlanacak entegrasyon vasıtasıyla acil durumlarda şebekenin izolasyonun sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

TEİAŞ Bağlantılı Ana Trafo Merkezlerindeki Kalite Parametreleri ile Şebeke Nötr Akım verileri üzerinden Proaktif Arıza Tahmini Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı TEİAŞ Trafo merkezlerinin OG (Orta Gerilim) tarafında gerçekleşen gerilim çökme ve dalgalanma gibi elektriğin kalitesinin bozulduğu anlarda yakın-zamanlı olarak BEDAŞ şebekesinde oluşan nötr akımlarındaki değişimleri ve bu değişimlerin arıza tespiti ile ilgili korelasyonlarını tespit etmektir. Ayrıca, projenin hedefi kalite probleminin yaşandığı ve nötr akımının tespit edildiği bölgelerin risk haritasına işlenerek görsel bir ekran üzerinde takip edilmesidir. Böylece, periyodik olarak otomatik analizlerle arıza tahmini yapılan bölgenin gittikçe izole edilmesi sağlanacaktır. Makine öğrenme yazılım araçlarını kullanılması, arıza tahmin ve tespit modelleri geliştirilmesi, doğru ve kesin arıza tahminlerinin sağlanmasıyla şebeke arızalarının henüz oluşmadan önlenebilmesi amaçlanmakadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Direkleri (Demir, Beton, Ağaç) ve Elektrik Şebekeleri için Robotik Kol ile Arıza Tespit Onarım (ELEBOT)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik dağıtım sektöründe, firmalar ve saha ekipleri için en yorucu ve riskli iş alanlarının başında gelen elektrik hatlarının onarımlarına ilişkin güvenlik risklerini minimuma indirmek ve iş akışını hızlandırmak amaçlanmaktadır. Bunun için elektrik dağıtım firmalarında bulunan liftli kamyonların üst kısmında bulunan kabinlerin çıkarılarak, yerine 3 robotik kolun entegre edilmesi ve kamera, komuta çantaları ile çalışanların uzaktan, robotik kolları kullanarak, elektrik direklerindeki bakım ve onarım çalışmalarını yapmalarını sağlayacak yerli ve milli robotik kol tasarlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede geliştirilmesi planlanan “Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin” ile elektrik dağıtım sistemi kapsamında CBS ile entegre çalışan, OG şebeke modelinin analiz edilmesini sağlayan, OSOS yüklenme verileri ile potansiyel en iyi koruma noktalarını belirleyebilen, gerçekte olmayan koruma noktaları tanımlanarak sistemin o koşullar altında çalışma prensiplerini analiz edebilen, alternatif koruma noktaları çıkarabilen, mevcut ve alternatif koruma noktalarının SAIDI/SAIFI ve ODE değerlerini kıyaslayabilen ve raporlayabilen, koruma ekipmanları için önceden belirlenmiş ve hatalı çalışmaya sebep olan değerleri hesaplayarak düzeltilmesini sağlayan karar destek programı ile güncel sistemin analizi, düzeltilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesi için Planlı ve Kestirimci Bakım Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede mevcutta elektrik dağıtım şirketlerinde kullanılan altyapı ve varlık yönetimi sistemlerine entegre olarak çalışabilen, planlı bakım programlarına girmesi gerekli olan sistem veya malzemenin tespit edilerek otomatik iş emri oluşturulmasından, yönetmeliklere uygun olarak hak edişe esas hale getirilmesine kadar tüm süreçlerin oluşturulup takip edilmelerini sağlayabilecek bir sistemin kurulmasını amaçlanmaktadır. Ayrıca kestirimci bakım sistemlerinin oluşturularak; bakım analizlerinin akıllı olay tahmin ve kestiriminin otomatik olarak yapılabilmesi ve karar verilmesine ilişkin bir yapının tasarlanması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Orta ve Yüksek Gerilim Hatları için Yarı Otonom Ağaç Budama Robotu Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik dağıtım sektöründe havai hatlara yaklaşan ağaçların budanması; tedarik sürekliliği, iş güvenliği ve orman yangınlarının azaltılması açısından çok önemlidir. Bu proje kapsamında havai hat iletkenlerine izolasyon sağlayan özellikte, tekerlekleriyle hat üstünde hareket edebilen yarı otonom ağaç budama robotu geliştirmek amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Arızalı İzolatörlerin Lokasyonlarının Tespitinin Ark Arıza Bulucu Geliştirilerek Bulunması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İzolatörler, enerji hatlarının maliyetinin sadece düşük bir kısmını oluşturmaktadır, ancak tüm güç şebekelerinin güvenilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle nemli ve tuzlu bölgelerde ve endüstriyel bölgelerde, tüm enerji kesintilerin/arızaların %20’sinden fazlası izolatörlerde meydana gelen ark oluşumu kaynaklı arızalardır. Meydana gelen bu arızalar çoğunlukla geçici olup, arızaya neden olan izolatörlerinin konumları bilinmemektedir. Bu yüzden de aynı izolatör üzerinde geçici fakat sıklıkla tekrarlayan arızalar oluşmaktadır.

Bu nedenle projede; belirlenen ileri düzey sinyal işleme algoritmalarını ve kaydedilen gerilim ile akım sinyalleri kullanarak, ark arızasını farklı arıza tiplerinden ayrıştırıp meydana geldiği izolatörün yerini tespit edecek piyasada bulunmayan bir ürün olan “Ark Arıza Detektörü ve Merkezi Yazılım Programının” yerli ve milli olarak ekonomik bir şekilde geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yine arıza akımı tespiti yapan ve fiderde dallanmanın olduğu bölgelere konularak arızanın hangi lokasyonda olduğunun tespitini kolaylaştıracak Ark Arıza Detektörü ile entegre şekilde çalışan arıza akım detektörlerin de proje içerisinde geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Yapay Zeka Tabanlı ‘Dijital Şebeke Yöneticisi’ Geliştirilmesi ve Yeni Nesil Otonom Şebekeler İçin Dijital Şebeke Reflekslerinin Kazandırılması Pilot Uygulama Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şebekeleri içerisinde görev alan transformatörler, kablolar vb. kilit ekipmanların proje süresince gerilim, akım, sıcaklık, kısmi deşarj, nem sensörleri gibi farklı parametreleri ölçen sensörler ile takip edilerek, sürekli işletme altında maruz kaldıkları elektriksel, mekanik ve diğer fiziksel etkilerin ekipmanlara olan etkileri izlenerek bir sağlık endeksi yaklaşımı oluşturulmasıdır. Ayrıca arıza durumlarını kayıt altına alabilmek için yönlü arıza gösterge cihazları da tesis edilerek hangi ekipmanın arızadan etkilendiği ve etkilenen cihazların ne şekilde ve ne ölçüde zarar gördüğü tespit edilecektir. Böylece, doğrudan ölçüm imkanı olan ekipmanlar için tesis edilecek ve temel değerleri (akım, gerilim, sıcaklık, nem vb.) ve ileri seviye ölçüm parametreleri (yüksek frekanslı harmonik bileşenler, kısmi deşarj miktarı vb.) uzaktan izleme yoluyla sürekli takibini gerçekleştirecek, doğrudan ölçüm imkanı olmayan ekipmanlar için alınan ölçüm değerleri ile istenen parametrelere yönelik kestirim işlemlerini değerlendirebilecek sistem alt yapısının ve analiz algoritmasının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Trafo Merkezlerinde Nem Problemi, Çözüm Önerilerinin Araştırılması ve Prototip Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, trafo merkezlerinde nemin elektriksel ekipmanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması, bu konuda ülkemizde ve dünyada alınan ve alınabilecek önlemlerin ortaya konulması ve “Nem Alıcı” prototip bir ürünün tasarlanmasıdır. Bu sayede “Nem Alıcı” ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
•Arıza kesinti süreleri azalacak,
•SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
•Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
•Müşteri memnuniyeti artacak,
•Trafo merkezi ve köşkleri içindeki tüm ekipmanların kullanım ömürleri arttırılacaktır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Orta Gerilim Yer Altı Kablolarının Dikey Montaj Yönteminin Araştırılması ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; kentsel bölgelerin yoğunlaşması ile her geçen gün artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi ve kullanıcılara güvenle ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve özellikle konut ve ticarethanelerin sık yapıda bulunduğu şehir merkezlerinde şehir planlamalarının getirdiği kısıtlamalar ve güvenlik nedeniyle kullanılan yeraltı kablolarına sosyal yaşamı etkilemeden müdahale edilmesi hedeflenmektedir. Proje ile sit alanları ve çok dar caddelerde kullanılan yer altı kablolarına kurulum veya arıza durumlarında kablo güzergâhı üzerinde daha çabuk müdahale edilmesini sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zira yapılan kazılar hem yasal prosedürlerden dolayı gecikmekte veya hiç alınamamakta, hem de sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum zaman zaman müşterilerin enerji kesintisine neden olmaktadır. Proje kapsamında yeraltı kablolarının klasik yan yana döşemek yerine daha dar kazı alanına ihtiyaç duyulacak şekilde üst üste veya diğer döşeme şekillerinin uygulanması yönteminin; olası teknik ve ekonomik sonuçları; kurulum elektriksel, uygulama ve maliyet açısından değerlendirilerek sit alanları ve çok dar caddelerde daha kaliteli hizmetin verilmesini sağlayıp sağlamayacağı değerlendirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Küçük Boyutlu, Çift Katlı Trafo Merkezi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede, trafo merkezlerinin yer problemini çözebilmek amacıyla, daha küçük boyutlu ve çift katlı trafo merkezi tasarımı gerçekleştirilecektir. Tüm hesaplar yapılarak, tasarlanacak trafo merkezinin tip projesi de hazırlanarak TEDAŞ’a onaya sunulacaktır. ARGE projesi kapsamında 1 adet de örnek merkez tesis edilecektir. Bu sayede, özellikle şehir merkezleri için çok daha küçük boyutlu trafo merkezi tipleştirilmiş olup, sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi, gelişen şebeke yönetim ve işletim sistemleri, yenilebilir enerji ve depolama entegrasyonları ile birlikte elektrik şebekelerinde akıllı dağıtım merkezi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı dağıtım merkezleri, akıllı şebeke konsepti altında gelişen şebekenin önünü açabilmek ve şebekenin daha verimli bir şekilde işletilebilmesini sağlayabilmek adına geliştirilen sistemlerdir. Bir sistemin akıllı bir yapı haline gelebilmesi için yapıyı oluşturan elemanların birbiri ile her an iletişim içinde olarak veri alımı, veri paylaşımı, veri değerlendirmesi, veri depolaması ve veri güvenliği adımlarını sağlıyor olabilmesi gerekir. Elektrik şebekesi sürekli ve canlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden sistem içerisindeki tüm faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Buna koruma ve koordinasyon fonksiyonları da dahildir. Şebekenin genişleyen yapısı içerisinde elektrik enerjisinin müşterilere dağıtımında kilit noktalar olan dağıtım merkezleri (DM) ve indirici merkezlerin (İM) kapasiteleri her geçen gün artmaktadır. Şebekenin yatay (aynı noktadan çıkan fider sayısı) ve dikey (bir fiderin en uç noktası) anlamda büyümesi ile şebekede sağlıklı ve güvenilir bir koruma koordinasyonunun sağlanması zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Günümüzde her bir fider çıkışı ayrı bir röle tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu röleler yatırım süreçlerinde farklı markalardan temin edilmiş ve farklı yeteneklere sahip olabilmektedir. Ancak akıllı şebeke vizyonu içerisinde rölelerin de birbiri ile ve merkezi izleme/kontrol sistemi ile haberleşebilir yapıya sahip olması ve her bir rölenin uzaktan yönetilebilmesine imkan sağlanması gerekmektedir. Bu proje, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 planı çerçevesinde ulaşılması beklenen hedeflerden olan; “Akıllı Şebekelerde kullanılan IT (Bilgi Teknolojileri – ‘Information Technologies’) ve OT (Operasyonel Teknolojiler – ‘Operational Technologies’) sistemleri arasında gerçekleştirilecek entegrasyonlar ile şebekenin yönetilebilmesi noktasında sistemi, çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılacak Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü (SSC) ile DM ve İM’lerdeki tüm röleler tek bir üst cihaza bağlanacak ve aynı merkezde (DM, İM) bulunan tüm röleler ile bu cihaz üzerinden haberleşilecektir. Bunun yanında Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüleri aynı zamanda mevcut rölelerin olması durumunda yedek koruma ihtiyacını da karşılayacak ve olası röle arızalarında devreye girerek sistemin sağlıklı işletilebilmesini sağlayacaktır. Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcülerinin en önemli faydalarından biri de yüksek işlem kapasitesi ile mevcut rölelerde olmayan koruma fonksiyonlarının da dahil edilebilmesi ve tüm merkezin bu fonksiyonlar yardımıyla korunabilir olmasının sağlanmasıdır. Örneğin fidere bağlanarak sistemin koruma felsefesini değiştirebilecek yenilenebilir enerji üretim tesisleri gibi yeni nesil sistemlerin entegrasyonunun ardından sistemin koruma koordinasyonu herhangi bir röle veya ekipman değişimine gerek kalmadan Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile sağlanabilmektedir. Tüm rölelerin tek bir merkezi Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile kontrol edilebilmesi sayesinde arıza durumunda bara koruması da kolaylıkla sağlanabilmekte ve her bir rölenin birbiri ile haberleştirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile senkron kontrolü de yapılabilmekte ve anahtarlama operasyonunun güvenliği sağlanabilmektedir. Günümüzde elektrik dağıtım şirketleri sahada mevcut ekipmanlarının uzaktan izlenebilmesi ve kontrolü için halihazırda SCADA sistemleri kullanmakta veya SCADA sisteminin tesis edilmesi yönünde çalışmaktadır. Yerleşik SCADA sistemine sahip bölgelerde ekipman çeşitliliği ve geniş sorumluluk bölgesi ekipmanların birbiri ve merkezi işletme ile sağlıklı haberleşmesini zorlaştırmakta, sistemin izlenebilirliğini ile kontrolünü riske atarak sistemi karmaşık ve işletilemez bir noktaya doğru sürüklemektedir. SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan İzleme ve Kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Yeni Nesil Akıllı ve Güvenli Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Akıllı Şebeke sistemlerinin verimli, güvenli ve tüketici ihtiyaçlarına cevap veren bir şekilde genişleyebilmesi ve bu sistemler etrafında bir ekosistem yapısının sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine dayalı platform ve uygulama çözümleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Hatlarında Hibrit Buz Yükü Önleme ve Kuş Kaçırma Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik hatlarında oluşan buz yükünden dolayı hatta ve direklerde oluşan hasarların önlenmesi ve bu hasarlara bağlı arızaların önüne geçilmesi projenin öncelikli amacını oluşturmaktadır. Projenin ikinci amacı benzer şekilde hatta konan, kısa süreli ve sık kesintilere sebep olan kuşların hattan uzaklaştırılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

İç Tesisat Kontrolü (Canlar Yanmasın) ve Yeni Nesil Artık Akım Koruma Rölesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı mesken, yurt, ticarethane, okul, halka açık parklar vb. yerlerdeki elektrik iç tesisatının Artık Akım Koruma Rölesi ve sigorta gibi zamana bağlı olarak çalışma özelliklerini kaybeden bu cihazların güvenlik açısından denetlenip incelenerek görülen hata ve eksikliklerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve toplumda elektriksel koruma konusunda bilinç oluşturulmasıdır. Buna bağlı olarak artık akım rölelerinin denetim ve kontrol kriterlerinin belirlenmesi Elektrik İç Tesisatları Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanması ve Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi tarafından geliştirilen yeni nesil Artık Akım Koruma Rölesinin (AAKR) sahada uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

380/33 kV İzole Trafolarda Kapasitif Arıza Akımlarının İncelenmesi Ve Sisteme Etkileri Üzerine Çözüm Önerileri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 7 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gerilim seviyesi bir zigzag bağlı reaktör üzerinden topraklanmış olan 380/33 kV elektrik dağıtım şebekelerinde, yer altı kabloları kapasitif akımlarının şebekeye birden fazla etkisi bulunmaktadır. 380/33 kV transformatör üzerinden beslenen elektrik dağıtım şebekelerinde bir toprak arızası meydana geldiğinde, yer altı kablolarının kapasitif etkisi ile zigzag bağlı reaktörün endüktif etkisi akımın vektörel diagramında birbirini sönümlendirici etkiye sahiptir. Bu da zaman zaman ilgili dağıtım merkezi koruma rölesi ve TEİAŞ 33 kV çıkış fiderleri tarafından algılanamayan; ancak TEİAŞ transformatörünü devreden çıkarabilen arıza senaryolarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Koruma rölelerinin yeterli akımı algılamaması sebebi ile toprak koruması, standart selektivite ya da ayar filozofileri ile çözümlenemediği gibi; yer altı kablolarının uzunlukları, anahtarlama senaryoları ve zigzag bağlı reaktörün dizayn bilgilerine bağlı olarak, bu tip işletmeye sahip her şebeke için spesifik olarak ele alınmalıdır. Yer altı kablolarının kapasitif akımlarının nihai olarak sistem sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetine olan bozucu etkisine bir önlem olarak kimi zaman TEİAŞ dağıtım şebekesi çıkış fiderlerinde yönlü koruma tercih edilmektedir. Ancak sönümlenmiş toprak arıza akımı sebebi ile koruma başlatması almayan çıkış fiderleri için yönlü koruma tek başına bir fayda sağlayamadığı gibi, kapasitif akımların toprak arıza akımının açısını değiştirmesi sebebi ile akım yönünü değiştirici etkisi de vardır. Bu projenin amacı 380/33 kV trafo merkezlerinde kapasitif akım etkilerinin incelenmesinin ardından doğru şebeke koruma senaryolarının belirlenerek hatalı fider açmalarının önüne geçmektir. Ayrıca Teiaş 380/33 kV TM’lerde kullanılan zigzag bağlı reaktörün tasarım parametreleri belirlenecek ya da alternatif trafo topraklama yöntemleri incelenecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi Kaynaklı Aşırı Gerilimlerin Analizi ve Sınırlandırılması (AGS) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kablo şebekelerinde meydana gelen tek faz toprak kısa devreleri sırasında sağlıklı fazlarda görülen aşırı gerilimlerin analizi ve bu aşırı gerilimlerin sınırlanması konusunda pratik kazanılması projenin ana amacıdır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Önleyici Bakım Kapsamında “Eyecap” Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekesindeki orta ve alçak gerilim seviyesinde bulunan dahili tip sistemlerde sıcaklık sebebi ile ortaya çıkan arızaları azaltacak önleyici bakım uygulamaları, şebeke işletmecisi için büyük önem arz etmektedir. Alınacak önlemler ile hem tüketiciye kesintisiz enerji sağlanmış olacak hem de maddi olarak ortaya çıkacak kayıplar minimuma indirilmiş olacaktır. Bu proje kapsamında dahili tip sistemlerdeki elektrik kablolarının ve bağlantı noktalarındaki sıcaklık durumunun izlenmesine, aşırı ısınma sonucu kablolarda oluşacak yangınların önlenmesine imkan sağlayan sıcaklıkla hassas renk değiştiren yapıya sahip olan termal ürünlerin pilot uygulaması yapılarak, önleyici bakıma farklı bir çözüm yöntemi geliştirerek, dağıtım şebekesinde oluşacak arıza oranlarının düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ağaç Direk Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik En Uygun Ağaç Türü, En İyi Üretim ve Montaj Teknikleri ile Ömrünü Dolduran Ağaç Direklerin İmha Edilmesine Yönelik En İyi Yöntemlerin Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekelerinde, beton ve demir direklere göre yatırım ve işletme maliyeti daha ekonomik olan ağaç direklerin kullanımın yaygınlaştırılması. Mevcut durumda kullanılmakta olan ağaç direklerin üretim, imalat, montaj ve imha yöntemlerinde karşılaşılan sıkıntıların ve bunların sonuçlarının belirlenmesi. Ağaç direkler için dünyadaki en iyi üretim, imalat, montaj ve imha tekniklerinin incelenerek en iyi uygulama ve teknolojinin ülkemiz elektrik dağıtım sektörüne kazandırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Topraklama Sistemlerinin Durumu ve Yapılabilecek İyileştirmeler Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesine bağlı sistem ve merkezlerdeki topraklama ekipmanlarının yüksek frekanslı transient etkiler de analiz edilerek etkin topraklama faliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Direk Üstü Dağıtım Trafolarında Yıldırım ve Anahtarlama Darbelerinden Kaynaklı Arızaların İncelenmesi ve Kalıcı Hasarların Azaltılması İçin Önlemler Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Direk üstü trafolarda gözlenen başta yıldırım olmak üzere anahtarlama olayları sonucunda oluşan darbe kaynaklı arızaların azaltılması ve trafo kalıcı arızalarının nedenlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

K9 ile Yer Altı Arıza Yeri Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile yeraltı kablo arızalarının tespit süresinin kısaltılması için koku duyusu ve hafızası çok gelişmiş olan köpeklerden yararlanılması hedeflenmektedir. Böylece alçak gerilim yeraltı arızalarında, bina sigortalarının irtibatının kesilmeden arıza yerinin bulunması çok kolaylaşacak tüketicilerin çalışmalardan kaynaklanan mağduriyeti azalacaktır. Zira yerleşimin yoğun ve sık olduğu yerlerde arızaya müdahale geleneksel yöntemlerle birçok sıkıntı doğurmaktadır. Proje kapsamında köpek seçiminin yapılması, köpeğin satın alınması, idarecisinin ve köpeğin eğitilmesiyle birlikte pilot çalışma bölgesinde yeraltı arızaların tespitinin köpek ile yapılabilecek hale gelmesi sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

OMS Tabanlı Arıza İstatistikleri ve Coğrafi Bilgi Kullanımı ile Makine Öğrenmesine Dayalı Haftalık Bazda Arıza Tahmini ve Öncelikli Bakım Öngörüsü Oluşturma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri olan arıza sürelerinin düşürülmesine yönelik arıza kestirimi yapılması hedeflenmektedir. Arıza sürelerinin düşürülmesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının organize edilmesi, arıza noktasının hızla belirlenebilmesi, saha personelinin arıza giderme çalışmalarında doğru yöntemi hızlıca uygulayabilmesi sürecin daha iyi yönetilebilmesindeki önemli iş baremleridir. Projenin temel amacı makine öğrenmesi teknolojisinin kullanımı ile birlikte, trafolar, havai hatlar ve kesiciler gibi şebeke ekipmanlarının arızalanma olasılıklarının, ciddi bir veri havuzu olan OMS veri tabanında bulunan ekipman bilgisi (hangi DM, hangi Fider v.s.), ilgili ekipmana ait önceki arızaların nedenleri, ekipmanın gerilim kademesi ve coğrafi, iklimsel bilgiler, ekipmanın yaşı gibi verilerin makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek ileriye dönük haftalık bazda her şebeke elemanı için gerçekleşebilecek arızaların yüzdesel olarak tahminlerinin oluşturulması, tahminlemesi gerçekleştirilen arızaların önüne geçmek için uygulanabilecek bakım planlarının oluşturulması ve olası arızaların, yıllık yüklenme eğrileri belli olan (veya geçmiş verilerden tahmin edilen) fiderlerde veya ikincil fiderlerde sebep olacağı kesinti süresi, hesaplanan sağlanamayan enerji miktarları (ENS), kesinti süresinden etkilenecek abone sayısı gibi parametreler baz alınarak, önerilmiş olan bakım planlarının önceliklendirilmesini gerçekleştirebilecek bir sistematiğin geliştirilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

OG Havai Hatlarda Buzlanmanın Önceden Tespit Edilmesi ve Önlenmesi için Algoritma ve/veya Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Hava durumu ve iletken sıcaklığı izlenerek havai hatlarda buzlanma olmadan tespit etmek ve önleyici tedbirler alacak sistemi geliştirerek buz yükü oluşmadan giderilerek olası arıza ve kesintilerin önlenmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Bölgeye Özel Coğrafi ve İklimsel Şartlardan Kaynaklı Sorunları Göz Önüne Alarak En Uygun OG Gerilim Seviyesi, Ekipman Seçimi ve Bakım Stratejilerinin Belirlenmesi için Teknik, Ekonomik Analizlere Dayalı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı, Akdeniz iklimi yaşanan ve kıyı boyunca ilçeleri olan GDZ VE ADM ediz EDAŞ gibi dağıtım sistemlerinde, bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı sorunları göz önüne alarak en uygun OG gerilim seviyesi, ekipman seçimi ve bakım stratejilerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, teknik-ekonomik analizler gerçekleştirmek ve karar destek yazılımı (algoritması) geliştirmektir. Projede gerçekleştirilecek araştırma, analiz ve karar destek yazılımı geliştirme faaliyetleri sonucu, OG şebeke yatırımlarından yük dağılım değişime bağlı yatırımların optimize edilmesi ve Türkiye’de genel kabul görmüş olan 31.5 kV (bazı yerlerde 34.5 kV) standart gerilim seviyesine dönüşüm stratejisinin, bu ARGE projesi ile günümüz teknoloji koşulları ve dağıtım şebekesine özgü karakteristikler (bölgesel, iklimsel v.b.) göz önüne alınarak detaylı bir şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

AG Dağıtım Fiderlerinde 1 kV Seviyesinde Enerji Dağıtımının Teknik ve Ekonomik Fizibilite Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinde, aşağıda özellikleri belirtilen şebekelerde yaşanan kısıtlara çözüm amacıyla, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik yönden araştırılması ve pilot bir şebekede uygulaması amaçlanmaktadır. Literatüre göre, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımı ile temelde şebeke güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmakla birlikte, bu ARGE projesi ile, şebeke güvenilirliğinin arttırılmasının yanında, aşağıda sıralanan problemlere alternatif bir çözüm olabilecek bu uygulamanın tüm teknik ve ekonomik boyutları ele alınacaktır: • Yenilenme zamanı gelmiş, yaşlı ve düşük yüklü OG havai branşmanların AG hat ile yenilenmesi ve OG/1 kV trafo üzerinden 1kV gerilim seviyesinde işletilmesi suretiyle OG şebekeden izole edilmesi neticesinde, OG şebekedeki güvenilirlik performans göstergelerinin (SAİDİ v.b.) iyileşmesi, • Uzun AG fiderler (>1 km) ile beslenen kümelenmiş düşük sayıdaki abone gruplarına enerjinin 0,4 kV yerine 1 kV seviyesinden taşınması suretiyle hat kayıplarının, gerilim düşümünün ve AG seviyede OG’ye görece daha fazla yaşanan kaçak miktarının azaltılması, • Özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerden geçen ve kış aylarında artan arızalar nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesinin etkilenmesine sebep olan havai OG branşmanların, 1 kV seviyesinde AG kablolar ile değiştirilerek yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve arıza istatistiklerinde iyileşme sağlanması, • Turistik ve kültürel bölgelerde (Örneğin, İzmir/Selçuk- Şirince Köyü, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Aydın/Söke- Eski Doğanbey Köyü, vb. ), ilgili bölgenin mimari yapısına uyum sağlamaktan çok uzak görüntü kirliliği yaratan bölgelere giden OG havai hatların düşük maliyetle 1 kV AG kablo şebekeleriyle değiştirilmesi suretiyle, belediyeler ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile yaşanan ihtilaflara bir çözüm alternatifinin geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

OG Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Hat Kayıplarının Minimizasyonu için Otomatik Gerilim Regülatörü (Booster Trafo) Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Enerjinin son tüketim noktasına kadar teknik kalite parametrelerine uygun bir şekilde enerji verilebilmesi için gerilim değişimi ve teknik kayıpların azaltılması adına düşük güç kayıplı ve dönüştürülen gücün tamamını değil bir kısmının kullanılarak gerilim düzenlemeye yarayan kademe değiştiricili/booster trafoların etkileri ve kullanımının incelenmesi.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Kapasite Artışına Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebeke OG modelinin optimum kapasite artış probleminin formülüzasyonunda kullanılabilecek şekilde düzenleyen bir yöntem ve algoritma geliştirilmesi, bir dağıtım bölgesi için yapılan talep tahmin sonuçları da göz önüne alınarak belirlenecek tüm alternatif şebeke yatırımları içerisinden teknik ve ekonomik açıdan en uygun olanlarının tanımlanması, algoritmalarının geliştirilmesi ve yatırım optimizasyonunun tespit edilmesi, iletim sistemi operatörü ile alternatiflerin paylaşılması dağıtım şebekesi yatırımları ile iletim şebekesi yatırımlarının eşgüdümünün sağlanabilmesinin analizinin yapılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Orta Gerilim Şebekesinin Kapalı Ring İşletimi için Koruma/Kontrol Sisteminin Tasarımı, OG Şebekenin Kapalı Ring İşletimi için Yeniden Yapılandırılması ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 30 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım sisteminde güvenirliğin, gerilim kalitesinin, tedarik sürekliliğinin ve enerji verimliliğinin artmasını sağlayabilecek kapalı ring işletimini ülkemizde gerçekleştirmek amacı ile kapalı ring işletiminin pilot bölge uygulamalarının değerlendirilmesi, akıllı şebeke altyapısına da uygun olan bu yapının uygulamalarının hayata geçirilmesi çalışmalarının, yenilenebilir enerji, dağıtık üretim, elektrikli araçlar, enerji depolama gibi sistemlerin de etkisi ile çift yönlü enerji akışının dağıtım sistemine adaptasyonu ve dağıtım sistemi topolojisinin bu duruma uygun olarak yapılandırılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ