AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Yüksek Verimli Akü Şarj Sistematiğine ve Çift Kontrol Birimine Sahip SCADA Sistemlerine Uyumlu Redresör Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mevcut redresör sistemleri, tasarım ve üretim hatalarından dolayı sık sık arızalanmakta ve dağıtım binalarındaki koruma elemanları devre dışı kalmaktadır. Bu durum elektrik dağıtım şebekesinde ticari olarak kayba yol açmakta, hizmetin sürekliliğini bozmakta ve iş sağlığı güvenliği açısından riskler doğurmaktadır. Ayrıca, besleme fonksiyonlarındaki düzensizlik, yapılan yatırımları tehlikeye sokmaktadır. Proje ile elektrik şebekesi dağıtım binalarında bulunan DC redresörlerinden kaynaklı arızaların, yapılacak yeni ve yerli bir redresör sistemi tasarımıyla engellenmesi amaçlanmaktadır. Elektrik dağıtım sektörünün sistem güvenilirliğinin arttırılması, elektrik kesintilerinin azaltılması, İş Sağlığı ve Güvenliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Yeni geliştirilecek olan sistemin düşük maliyetli, yüksek güvenilirlikli ve yerli teknolojili olması projenin amaçlarındandır.

Ara Dönem ve Sonuç Raporu İçin Tıklayınız...
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Vana Menholü Denetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede saha personeli tarafından yapılan ve hem maliyeti yüksek hem de riskli olan doğal gaz vana menhollerinde yaşanabilecek kapanma veya çatlak gibi hasar tespitinin gaz kaçak kontrol araçlarına entegre edilecek olan ve görüntü işleme yazılımlarına sahip kamera ve sensörler ile hızlı, güvenli ve maliyet az bir şekilde yapılmasını sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Doğal Gaz Dedektörleri ve Koku Analiz Cihazlarının Yerli Kaynaklarla Yapılabilirliği ile Bu Tip Cihazların Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Kurulumunun Fizibilite Çalışması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Söz konusu projede ülkemize ithal olarak gelen doğal gaz dedektörleri ve koku analiz cihazlarının üretim süreçlerinin ve yerli imkânlarla üretilebilirliğinin araştırılması, sektörün kullandığı ithal ölçüm cihazlarındaki satış sonrası servis ile kalibrasyon hizmetlerindeki yaşanan problemlerinin giderilmesi ve ekonomik kazanımın sağlanması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AGDAŞ GAZ

Yüz Yüze Açık Müşteri Hizmetleri Sistemi Oluşturulması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, meydana gelebilecek salgınların etkilerinin azaltılması kapsamında sosyal izolasyonun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla diğer sektörlerde kullanımı yaygınlaşmış olan uzaktan görüntülü müşteri hizmetleri iş modelinin doğal gaz sektörüne özgü yapılandırılarak sağlanmasında ilk adımın atılması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ARMAGAZ

Taşınabilir Kalibrasyon Tespit Sistemi (TAKTES) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile şikâyet muayeneleri sayaç sökmeye gerek kalmadan ve müşteri memnuniyetini sağlayacak düzeyde, yerinde, kolayca ve hızlıca gerçekleştirilebilecektir.
Proje Kategorisi: Haberleşme ve Akıllı Sayaç
Proje Şirketi: ÇORUM GAZ

YERLİ ENERJİ YERLİ TEKNOLOJİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan ERP, SCADA ve CBS vb. yazılımların, yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi için temel yapı taşlarını oluşturmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Akıllı İç Tesisat Projesi (AÇTES)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında kritik kamu tesislerinde SCADA sistemi kullanılarak, gaz teslim istasyonlarında acil durum, yangın, gaz kaçakları durumunda uzaktan veya otomatik olarak gaz arzının kesilmesi, tesisin takibi ile güvenli ve sürekli gaz arzının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Haberleşme ve Akıllı Sayaç
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Çift Taraflı Servis Tee Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, PE şebekelerde tek Servis Tee kullanımı ile doğalgaz kaçak riskini azaltmak, işçilik ve malzeme tasarrufu sağlamak amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım Şirketlerinin Ar-Ge projeleri hakkında kamuoyu ve özellikle sektör ihtiyaçları hakkında araştırma ve geliştirme ile ilgili faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bilgi edindiği, uygun görülüp hayata geçirilen EPDK projelerinin ara ve final raporlarının yayımlandığı bir platform bulunmaktadır. Fakat, raporların sadece yayımlanması yeterli değildir. Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1 ile tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği bir EPDK Ar-Ge Platformun hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Orta Gerilim Rezistif Parafudr Uygulaması ile Gerilim Yükselmelerinin Önüne Geçilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile; şebeke ekipmanlarını (kesici, ayırıcı, bara, kablo ve havai hat) anlık gerilim yükselmelerinden koruyacak bir mekanizma geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu mekanizmanın orta gerilim parafudru ve rezistans kombinasyonundan oluşturulması hedeflenmektedir. Bu ekipmanın kullanılacağı fiderlerin karakteristiklerine bağlı olarak parafudr ve rezistansın akım, gerilim, enerji absorbe edebilme özellikleri değişiklik gösterecek olup, anlık gerilim yükselmesi esnasında devreye girerek şebekeyi koruması ve oluşacak gerilim yükselmelerini %~5’te kalacak şekilde limitlemesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Yerli Enerji Yerli Teknoloji

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapılar incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı menşei yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik detaylı araştırma ve planlamaların oluşturularak enerji sektöründe kullanılan yazılımların millileştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Alçak Gerilim Dağıtım Şebekesinde Güç Kalitesini İzleyerek BetimleyiciKestirimci Sonuçlar Üretecek, Ölçeklenebilir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Uygulamasının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede düşük maliyetli, kurulumu kolay uç birimler ile bu uç birimlerden toplanan verileri kullanarak bütüne yönelik, kümelenmiş ya da tekil bağlantı noktaları için analitik sonuçlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece dağıtım işletmecisinin teknik kalite takibi, enerji arz takibi, yenilenebilir enerji kaynakları ile müşteri kaynaklı bozucu unsurların şebekeye etkilerinin gözlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması gibi birçok amaçla kullanabileceği bir güç kalitesi izleme sistemi sunmak planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

AG Havai Hat İletkenleri İçin İzole Klemens Tasarım ve Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 11 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Türkiye’de yerli üretimi bulunmayan, şebeke için çok önemli olmasına karşın yüksek maliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılamayan AG havai hatlar için izole klemenslerin, yerli imkanlarla üretilmesi ve yaygınlaştırılması, bu projenin temel hedefidir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Gyroscope ve İvme Sensörlü Akıllı Elektronik Elektrik Sayacı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede, sayaçlara yapılan tüm fiziki müdahalelerin tespitinin eksiksiz bir şekilde yapılması ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Sayaçlara dahili olarak eklenecek ve dahili pilden beslenecek (enerjisiz ortamda) 3 eksen bir Gyroscope-ivme ölçer sensörü sayesinde sayaçta oluşacak tüm eksen kaymaları, eğilimler ve anlık darbeler kayıt altına alınacaktır (sayaç işlemci hafıza biriminde/EEPROM). Söz konusu sayaçlar uzaktan haberleşmeye (PLC/RF/GSM) uygunsa eksen kayma verileri otomatik toplanıp raporlanabilecektir. Ayrıca her sayaç için LCD ekranda gösterilen obis kodlarında bu eksen verisinin gösterilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Yapay Zeka Tabanlı ‘Dijital Şebeke Yöneticisi’ Geliştirilmesi ve Yeni Nesil Otonom Şebekeler İçin Dijital Şebeke Reflekslerinin Kazandırılması Pilot Uygulama Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şebekeleri içerisinde görev alan transformatörler, kablolar vb. kilit ekipmanların proje süresince gerilim, akım, sıcaklık, kısmi deşarj, nem sensörleri gibi farklı parametreleri ölçen sensörler ile takip edilerek, sürekli işletme altında maruz kaldıkları elektriksel, mekanik ve diğer fiziksel etkilerin ekipmanlara olan etkileri izlenerek bir sağlık endeksi yaklaşımı oluşturulmasıdır. Ayrıca arıza durumlarını kayıt altına alabilmek için yönlü arıza gösterge cihazları da tesis edilerek hangi ekipmanın arızadan etkilendiği ve etkilenen cihazların ne şekilde ve ne ölçüde zarar gördüğü tespit edilecektir. Böylece, doğrudan ölçüm imkanı olan ekipmanlar için tesis edilecek ve temel değerleri (akım, gerilim, sıcaklık, nem vb.) ve ileri seviye ölçüm parametreleri (yüksek frekanslı harmonik bileşenler, kısmi deşarj miktarı vb.) uzaktan izleme yoluyla sürekli takibini gerçekleştirecek, doğrudan ölçüm imkanı olmayan ekipmanlar için alınan ölçüm değerleri ile istenen parametrelere yönelik kestirim işlemlerini değerlendirebilecek sistem alt yapısının ve analiz algoritmasının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

DAĞITIM MERKEZLERİNDE İNSANSIZ DENETLEME VE KONTROLLER İÇİN AKILLI ROBOT GELİŞTİRME AR–GE PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında elektrik dağıtım merkezlerinde bakım ve onarım çalışmaları öncesinde kullanılmak üzere; ilk keşfin insansız olarak gerçekleştirilmesi, ark oluşumu nedeniyle yaşanılan iş kazalarının ve yangınların önüne geçilmesi, tehlikeli durumlarda uzaktan kontrollü robot koluyla kesici müdahalesi yapılabilmesi, yüksek güvenirlikli altyapıyla iş kazalarının önüne geçerek iş sağlığı ve güvenliği iyileştirilmesi amacı ile akıllı denetim ve kontrol robotu donanımı ve robotun kontrolünü sağlamak için mobil aplikasyon geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Özgün ve Üstün Özellikli Ek Yeri Tespit ile Mesafe Ölçer Cihazının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı geliştirilecek özgün bir donanımla noktasal olarak yeraltı kablo eklerinin tespitinin ve bunların CBS’ye aktarılmasının gerçekleştirilmesidir. Bunun yanında cihazda, iletken yayılım hızları ile yapısında yer alacak eş zamanlı alıcı ve vericiler sayesinde saha personeline bulunduğu konumun kablonun kaçıncı metresinde olduğunun gösterilmesi planlanmaktadır. Dahası, ölçüm esnasında portatif cihaz ile diğer kablolardan etkilenmeden tam ve hatasız bir biçimde ölçüm yapılan kablo güzergahı da belirlenebilecektir. Böylece temel amaç olan kablo ek yerlerinin tespiti dışında diğer şebeke bileşenlerden etkilenmeden yüksek doğruluk ile güzergâh tespiti yapan ve konum belirleme özelliği sayesinde de diğer test cihazları tarafından metrajı belirlenen sorunlu yerlerin noktasal olarak tespit edilmesini sağlayacak yerli ve milli bir cihazın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Yeni Nesil Polimer Termoset ile Bıçaklı Sigorta (NH Buşon) Üretimi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile alçak gerilim dağıtım şebekelerinde, endüstride, elektrik dağıtım panolarında oldukça yaygın olarak kullanılan bıçaklı NH buşonlu sigortaların gövdesinin, olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklı malzemeden imal edilen, BMC enjeksiyon ile TS EN 60695-11-10 standardına göre V-0 sınıfına uygun yalıtkan polimer termoset malzemeden üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcutta kullanılan steatit gövdeli NH buşonlu sigortalara nazaran maliyetin %10-20 oranında düşmesi planlanmaktadır. Ayrıca mevcutta kullanılan steatit malzeme ithal edilmekte olup ilgili projede polimer termoset malzemenin hammaddesi yerli olarak kullanacağı için ülkemizdeki yerlileştirme politikasına destek olacaktır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

‘Köstebek’ – AG Yeraltı Kablo Şebekelerinde Kaçak Tespit Sistemi Tasarımı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede, AG yeraltı kablolarında yapılan ve tespiti çok zor olan kaçak kullanımın tespitini yapabilecek bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede ana hatları ile AG yeraltı kablolarındaki kaçak bağlantılar tespit edilmeye çalışılacaktır. Sayaç müdahalesi, havai hatlara kanca atılması, panolardan çekilen harici hatlar vb. bilinen birçok yöntemle kaçak kullanım yapılabilmektedir. Bu tür kaçaklar, uzmanlaşmış kaçak ekipleri tarafından, nispeten daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ancak yeraltı kablo kaçakları, gözle görülemezler, ihbar olmadığı sürece tespit edilmeleri çok zordur ve bu kaçak bağlantı ancak profesyonel ekiplerce yapılabilmektedir. Bu sebeple, OSOS ve akıllı sayaçlardan elde edilen ölçüm verilerini de kullanarak sistematik bir şekilde kaçak bölgesini belirleyip, aynı zamanda yaklaşık olarak kaçağın yapıldığı mesafeyi de tahmin edecek bir sistem tasarlanması planlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

EKS(SCADA) Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: EKS Sistemlerine Özgü Saldırı Tespit için Siber Güvenlik Bal Küpü Projesi ile enerji altyapılarımızı siber saldırganlara karşı koruyan karma etkileşimli tuzak SCADA Bal Küpü sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Tuzak güvenlik açıklıkları ile geliştirilecek SCADA Bal Küpü sayesinde olası saldırı durumunda gerçek SCADA networkü zarar görmeden saldırı analizine imkan sağlayan sistem geliştirilecektir. Saldırgan gerçek SCADA ağına girmeye çalışırken ya da güvenlik açığı ararken SCADA bal küpüne yakalanacaktır. Saldırganın bal küpü üzerindeki davranışlarından, kullandığı yöntem ve tekniklerden saldırı analizi yapılacak ve saldırgan profili hakkında sistem yöneticilerine bilgi sunulacaktır. Şirket bilgi güvenliği sistemleriyle entegrasyon sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğini Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amaçları:
•Acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmek amacıyla, dağıtım şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden - dağıtım fideri ölçekli –mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını araştırmak;
•“OG şebekede fider bazında kesintiye neden olan acil durumlarda tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileştirilmesinde, dağıtım fideri ölçekli ada modunda çalıştırılacak şebekeler rasyonel ve ekonomik bir çözüm olabilir mi?” sorusunun cevabına yönelik bilimsel araştırma ve analizlere dayalı bulgular elde etmek;
•Daha önce benzer konularda gerçekleştirilmiş olan ARGE projelerinde elde edilen sonuçların uygulanmasına yönelik somut kriterler ve prosedür ve öneriler geliştirmek.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Metin Temelli Akıllı Yanıtlama (ChatBot) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şirketi müşteri hizmetleri değişik kanallardan gelen abone taleplerini karşılamak için çağrı merkezi oluşturmuştur. Günümüz mobil ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile canlı ve yazılı kaynakların kullanımı hızla artmaktadır. WhatsApp ve WEBChat gibi kanallardan aboneler taleplerini iletmeyi ve anında cevap almayı tercih etmektedirler. Bu merkezlerin arıza durumlarında yükselen çağrı adetlerine daha hızlı ve doğru cevap vermesi ve etkin, standart bilgilendirmelerin yapılabilmesi için akıllı yanıtlama robotu oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş güvenliği tedbirlerine ilave olarak, enerjili hatlara teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak ledler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: TAŞ 2023 projesi çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması ve bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için akıllı sayaç sistemleri ile ilgili mevzuatların ve şartnamelerin düzenlenmesi; Tüm bu çalışmalarla beraber haberleşme protokolünden modemine ve farklı kullanıcı gruplarına göre sayaçların oluşturulmasına kadar Yerli ve Milli Akıllı Sayaç Sisteminin tüm bileşenleriyle birlikte geliştirilmesi bu kriterlere uygun üretilecek prototiplerle pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi ölçüm, analiz ve raporlamalarının yapılması projenin temel amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine Uygun Şikayetli Muayene Raporlayıcı ve Yeni Nesil Otomatik Sayaç Ayar Masası Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bedaş , Ayedaş , Başkent Edaş , Toroslar Edaş sayaç Laboratuvarına yapılacak minimum yatırım ile Bilim ve Sanayi Bakanlığının onay vereceği şekilde, kişi inisiyatifinden uzak, mümkün olduğunca otomatik olarak, şikayetli sayaçları, olabildiğince hızlı raporlayıp ilgili birimlerin kullanımına sunmak projenin temel amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yüksek Gerilim Sistemlerine İstenmeyen Temaslardan Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekeleri havai hatlarda oluşan, daha çok geçiçi arızalara neden olan, kuş teması, ağaç teması veya benzer yabancı cisimlerin temasını engelleyecek/azaltacak, kolay uygulanabilecek izolasyon kimyasalı üretilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Tam İzole AG Havai Hat Kablosu Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında, PLC yapılan yerlerde nötr iletkeni dahil izoleli (Tam İzoleli) İletkenlerle Kayıp- Kaçağı ve kanca atma (açık havai iletkenlere dış ortamdan farklı bir iletkenin ucu kanca şeklinde yapılarak iletkenlere temas ettirilmesi) gibi hem kaçak kullanım hem de bu kancalı iletkenlerin sökümü sırasında meydana gelen kısa devre akımlarının oluşturduğu arızaları önlemek amacıyla iletken denemelerinin yapılması, halihazırda mevzuatta böyle bir iletkenin kullanımına ilişkin tanımlama olmadığından böyle bir tanımlamanın altyapısını oluşturacak deneyimlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında iletkenin kullanımının olumlu sonuçlanması durumunda mevzuatsal açıdan da alt yapısı hazırlanmış olmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

İş Güvenliği Erken Uyarı Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Personel kaynaklı iş kazalarının tahminlenerek önlem alınmasının sağlanması, toplanan çevresel verilerin personel ile etkileşimi ölçülerek, personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, personel duygusal durum değişimlerinin ilgili birimlere raporlanabilmesi, toplanan verilerin bütünsel olarak değerlendirilmesi ile benzer nitelikte personellerin bulunarak istenen nitelikte hiyerarşi oluşturulabilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Arıza Kaynaklı Isınmaların Elektriksel Ekipmanlarda Tespiti için Termal İşaretleme Tekniği Geliştirilmesi (ThermoSign) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında elektrik enerjisinin iletiminde ve dağıtımında, sıklıkla görülebilen; aşırı yüklenmelerden ve/veya kısmi (korona) boşalmalardan kaynaklanan ısınmaların tespitine yönelik teknik geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ısınmalar sistemin yalıtılmasında kullanılan izolatör yüzeylerinde deformasyona neden olabilmekte ve ilerleyen süreçlerde enerji iletim sisteminde kısa devre gibi istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Sistemde ortaya çıkan bu tip hataların neden olduğu ısınmaların çıplak göz ile gözlemlenebilmesi ve belirlenebilmesi, bakım onarım maliyetlerini düşürecek ve istenmeyen kısa devrelerin neden olduğu enerji kesintisini azaltarak, enerjinin sürekliliğine önemli katkıda bulunabilecektir. Bu nedenle termokromik pigment içerikli hibrit kaplama karışımlar yardımıyla hat ekipmanlarından seramik izolatörlerin, bağlantı klemenslerinin vb. aşırı ısınmaları durumunda renk değiştirerek işaretlenebilmesi projenin amacını oluşturmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

G3 PLC Teknolojisi ile Alçak Gerilim (AG) Şebeke Topolojisinin GIS Sistemi ile Senkronunda Kullanılacak Mobil Takip ve İzleme Cihazı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; AG ağ şebekelerinin CBS ‘ne işlenmesinde gözle takip metodu kullanılarak yapılan tespitler nedeniyle yer altı şebekesinde besleme noktalarının tespitinin enerjinin kesilip açılması suretiyle yapılabilmesinden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Özellikle dağıtım kutusu çıkışlarının farklı besleme manevraları sebebiyle zamanla şebekede değişiklikler olmaktadır. Sahada yapılan tüm manevraların kalıcı ya da geçici olması durumundan dolayı GIS ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tüm bu işler manuel yapılmakta olup doğrulanmaya ihtiyaç duymaktadır. AG şebeke topolojisindeki oluşabilecek yanlışlıklardan dolayı müşteri bilgilendirmeleri de yanlış olmakta bu nedenle yanlış abonelere mesaj gönderilmesi veya mesaj gönderilmesi gereken müşteriye hiç mesaj gönderilmemesine sebep olmaktadır. Proje ile SCADA sistemine dahil olmayan AG şebekesinin hangi trafonun hangi çıkışından beslendiğini enerjiyi kesmeden tespit edilebilmesine yönelik bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede enerji hatları üzerinden G3 PLC haberleşme protokolü ile haberleşebilen bir mobil izleme ve takip cihazı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtımda Yan Hizmetler Pilot Uygulamaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin daha kararlı ve güvenli işletilebilmesi için mevcut esneklik kaynaklarından yan hizmetler alınması konsepti, daha önce tamamlanan “Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi” Ar-Ge projesinde teknik, ekonomik ve mevzuat bakış açılarıyla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin ve esnek yüklerin yan hizmetlere katkısının fiili olarak uygulamaya dönüştürülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Devam niteliğindeki bu proje ile de, dağıtım yan hizmetlerinden olan;
•Reaktif Güç Desteği ve
•Kısıtlılık Yönetimi yan hizmetlerinin, mevcut esneklik kaynaklarından karşılanmasına yönelik pilot şebeke uygulamalarının sahada tecrübe edilmesi ile yaygınlaştırma öncesinde muhtemel sorunların tespiti ve öğrenilen derslerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bir önceki projede geliştirilen dağıtık enerji kaynaklarının dağıtım şebekelerinin yan hizmetlerine katılımı için gerekli teknik prosedürlerin bilfiil uygulanması ile saha tecrübesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatın değiştirilmesi öncesinde; esneklik kaynaklarının şebeke yönetimi içerisinde ve merkezi dağıtım yönetim sistemlerinde (SCADA/DMS) nasıl ele alınacağı bu proje kapsamında tecrübe edilerek, bir önceki proje kapsamında geliştirilen teknik uygulama/mevzuat önerilerinin uygunluğu test edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Havai Hat İletkenlerinin İzolatörlere Bağlantıları İçin Yeni Yöntemlerin Araştırılması ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında izolatör kaynaklı arızalar genel olarak araştırılıp, farklı çözümler için saha uygulamalı gözlem ve analiz çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. İşçilik kaynaklı olan havai hatların izolatöre tutturulması problemi için bağlantının sıkı bağ denilen yöntemle değil pimli klemens prensibi ile çalışan mekanik bir sistem sayesinde kolay tutturma ve fazla bir işçilik gerektirmeyen alternatif bir izolatör tipi denenecektir. Proje kapsamındaki temel hedefler aşağıda yer almaktadır.
•Yurtdışındaki farklı tipteki izolatörlerin dağıtım şebekesinde denenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
•Fayda maliyet analizine göre bir sonraki aşamada yerli üreticilerle görüşülerek ürünün yerli imkânlar ile geliştirilmesi,
•İzolatör kaynaklı arızaların önüne geçilmesi,
•Arıza onarım bakım (AOB) ve tesis ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
•Kesintiler kaynaklı dağıtılamayan enerjiden doğan maddi zararların azaltılması. •SAIDI ve SAIFI değerlerinin iyileştirilmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Kabloların İzolasyon Durumlarının Stokastiki Olarak Saptanarak İzolasyon Durumlarının Türkiye’de Etkin Olarak Kullanılmayan Cihazlar ile Belirlenmesi ve İlgili Eylem Planlarının Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje çerçevesinde OG kabloların durumlarının incelenmesi üzerine stokastiksel bir model oluşturulacaktır. Bu model ile de kabloların durumları temel alınarak belirli bir sınıflandırma yapılacaktır. Bu sınıflandırma ile de bu modelin belirleyeceği girdilere göre kablolara durum bazlı bakımlar yapılacak olup bu sayede kablolar arıza öncesinde bakıma alınarak oluşabilecek olan arızaların önüne geçilecektir. Aynı zamanda da periyodik bakımlar yerine kabloların gerçek durumlarına göre bir bakım ya da yenileme çalışmaları yapılacaktır. Modelin hassas olarak belirlediği kablolara DC Hipot testi, Tan Delta testi gerekli olması durumunda kısmi deşarj ve metalik kılıf testleri yapılacak ve bu test sonuçları değerlendirilecektir. Bu sayede OG yer altı kabloları kaynaklı sorunların önüne geçilmesi için bir sistematik oluşturulacak olup, kablo ek yerlerindeki, kötü işçilik kaynaklı zayıf noktaların, yaşlanmış kabloların belirlenmesi bu sayede operasyonel maliyetlerin iyileştirilmesi ve kesinti sürelerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Tüketici Algı Yönetimi ile Talep Yönetiminin Sağlanması ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi için Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin temel amacı kullanıcıların farkındalıklarının artırılması ile enerji tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve bunun enerji verimliliğine etkilerinin gözlenmesi olacaktır. Bu meyanda, kullanıcılara sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilerek verilecek farklı mesajlara (enerji fiyatları, tüketimi, komşuları ile kıyaslaması, azalttığı karbon salınımı, kurtardığı ağaç sayısı vb.) hangi davranışları sergilediğini gözlemleyebilmek için örneklem şeklinde belirlenmiş bir grup kullanıcının tüketimleri takip edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle tüketicilerin tüketim davranışları pozitif yönde etkilenmesi ve artan tüketim bilinci ve farkındalık ile enerji verimliliğinde %5-%40 oranında iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan, cihazlardan merkez sunucuya gelen bilgiler doğrultusunda talep tahmin verileri daha sağlıklı yapılacak olup gün içi ve gün öncesi piyasasında daha doğru adımlar atılabilecektir. Ayrıca tüketim analizi yapılan tüketicilerin gereksiz tüketimleri (gereksiz aydınlatma ve ortamın konfor sıcaklığında olmasına rağmen klima kullanımı gibi) tüketiciye bildirilip enerji tasarrufunda önemli bir adım atılabilecektir. Projede elde edilen veriler, analiz sonuçları, tüketici davranışlarına ilişkin raporlar ile bilgi birikimi de artırılacağı düşünülmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında sayacın nötr kesme sureti ile enerjisiz kalması ve üzerinden akım geçmesi durumunda sayacın çalışmaya başlaması planlanmaktadır. Tasarlanacak sayaç nötr olmadığı durumunda alarm kayıtları oluşturacak, üzerinden geçen gücü kayıt altına alacaktır. Bu şekilde nötrsüz kaçak uygulamasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Trafo Yağı Dielektrik Voltaj Sensörü Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında trafo yağının kırılma voltajı (kV), nem oranı (PPM) ve sıcaklığı (°C) ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan akıllı sensör tabanlı, uzaktan izleme imkanı sağlayan bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk kez dağıtım hattında çevrim içi (online) olarak trafo yağının bozunma değeri ile ilgili bilgi veren ve uzaktan izleme imkanı sağlayan, düşük maliyetli akıllı yağ sensörleriyle birlikte uyumlu şekilde çalışan bir arıza yönetim sistemi alt yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

SF6’sız Gaz Yalıtımlı Kesici Tasarımı Araştırma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, ithal bir sentetik gaz olan Sülfür Hekzaflorür (“SF6”) gazına alternatif olacak bir dielektrik gazı yerli imkanlarla üretmek ve bu gazın kullanılacağı gaz yalıtımlı OG anahtarlama düzeninin tasarım kısıtlarını belirlemektir. Proje sonucunda, TRL4 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi 4: Laboratuvar Ortamında İlk Prototip) seviyesine ulaşmak hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Şebeke Arıza süresi Tahminlemesi ve Optimizasyonu (ŞATO) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile mevcut durumda şirket veri tabanında bulunan kesinti ve arıza verileri kullanılarak arıza giderme süresini etkileyen parametreler göz önüne alınarak yapay zeka tabanlı bir arıza süresi tahminleme yazılımı yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sistem uygulama aşamasında kendi kendine öğrenen bir sistem olacağı için değişen arıza parametrelerine göre kendini geliştirecek ve en doğru süreyi tahminleyebilecektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Görüntü İşleme ile Arıza Tespiti ve Analizi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile mevcut süreçte, uçuş sonucunda elde edilen görüntüler ofis ortamında incelenerek arıza tespiti yapılması, arıza tespiti yapıldıktan sonra bakım planlaması yapılmasından kaynaklı zaman, hata bulma oranında istenilen verimin elde edilememesi sorununun önüne geçilmeye çalışılacaktır. Bu problemi ortadan kaldırabilmek ve verimi arttırabilmek amacıyla proje çerçevesinde hatalar görüntü işleme tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Proje dahilinde hatlarımızda en çok karşılaştığımız hatalardan olan travers eğikliği ve izolatör kırığı tespiti üzerine araştırma yapılacaktır. Sistemin sahada aktif olarak kullanılmasıyla birlikte,
•Ulaşımın zor olduğu alanlarda arıza tespiti otonom olarak yapılacağı için İSG riskleri azalacak,
•Arıza bulma süreleri kısalacak,
•Bakım planları daha net bir şekilde yapılabilecek,
•Arıza kesinti süreleri kısalacak,
•SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
•Müşteri memnuniyeti artacak,
•Saha çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarında Kayıpları Azaltmaya ve Yangın Riskini Önlemeye Yönelik Hat Altı Ağaçlandırma Stratejileri- Defne (Laurus nobilis L.) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede enerji nakil hat altında, uygun ağaçlandırma stratejileri yoluyla orman örtüsünün ve özellikle ağaçların meydana getirdiği teknik ve ekonomik kayıpların azaltılarak olası yangın riskini önlemek amaçlanmıştır. Projenin kapsamında, orman içi enerji nakil hatlarında ağaçlardan kaynaklı kayıpları minimize edecek, yangın riskini azaltacak Aynı zamanda mevcut uygulamadan daha iyi sonuçlar sağlayacak bir çözüm yolu üretilmek istenmektedir. Enerji nakil hatları, ilgili yönetmelikler gereği belirli bir enine kesitte bitki örtüsünden arındırılacak şekilde temizlenmektedir. Gerekli görüldüğünde ağaçlar, kesim/budama yoluyla alandan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu işlem, maliyetli olduğu kadar ekolojik gerekçelerle de ilgili dağıtım firmalarına sıkıntılar yaşatmaktadır. Bir de toplumum ağaç kesimine yönelik olumsuz sosyal baskısı eklendiğinde, hat altı kesim/budama faaliyetleri kurumun imajı olumsuz yönde etkilenmektedir. Keza ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilen ağaç kesim/budama faaliyetleri ve enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınları sıklıkla basına yansımakta, olumsuz içerikli haberlerle muhatap olunmaktadır. Projede, güncel uygulamada yapılanın aksine (yani hat altı kesim/budama yoluyla olası tehlikeleri azalmak yerine) uygun ağaç türünün dikimi yoluyla hat güvenliğini sağlamak ve olası yangınları önlemek hedeflenmiştir. Ayrıca dikilmesi düşünülen ağaç türleri, yalnızca dağıtım hattının güvenliğini sağlamayacak olup Aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğini ve çevrenin korunmasını da güvence altına alacaktır. Yani ilgili türler yeterli ekolojik, edafik ve sosyo-kültürel koşullara sahip olacaktır. Böylece enerji dağıtım hatlarında ağaçlardan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş olacak, kayıplar azaltılacak, uzun süreli elektrik kesintisinin önüne geçilecek, kayıp maliyetleri düşürülecek, doğanın dengesine ve ekolojik koşulların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Dikim için katma değeri yüksek, ekonomik getirisi olan bir ağaç türü tercih edilecektir. Bu sayede bölge halkı için de bir geçim kaynağı sağlanabilecektir.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Akıllı Dağıtım Transformatörü (Smart Transformer)_Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 yol hedefleri doğrultusunda yenilikçi şebeke bileşenlerinden biri olarak Akıllı Dağıtım Transformatörünün (Smart Distribution Transformer) tamamen yerli imkanlar ile geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan akıllı transformatör yapısında transformatöre ilişkin birçok verinin anlık ve etkin bir şekilde elde edilmesini mümkün kılacak olan çeşitli donanım ve sensörler dahili olarak mevcut olacaktır. Transformatörün mevcut şebeke izleme yazılımlarına entegre bir yapıda olması ile gerek şebekenin elektriksel parametrelerine gerekse transformatörün kendi çalışma parametrelerine ilişkin veri iletişimi sağlanacaktır. Nesnelerin Interneti (Internet of Things - IoT) ağ yapısı sayesinde akıllı transformatörlerin varlık yönetim sistemlerine adaptasyonu ile çok sayıda transformatörün dinamik ve gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi mümkün olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel İSG Mobil Uygulama ve Değerlendirme Platformu Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında saha personelinin İSG ekipmanını uygun olmayan biçimde kullanması veya hiç kullanmaması sebebiyle meydana gelen iş kazalarının önlenmesi amacıyla, denetleme faaliyetinin güncel teknoloji ile mobil olarak gerçekleştirilebilmesi, denetleme yeterliliğine ve yetkisine sahip personelin bu faaliyete gönüllü olarak katkı sağlamasını teşvik edecek bir çözümün (“ISG Mobil”) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

OG Dağıtım Kablolarındaki Kayıpların ve Arızaların Azaltılması için İnovatif Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında, parametreleri yapılacak analizlere göre belirlenecek ve tasarlanacak inovatif bir ekipmanın (hava boşluklu parafudr ile paralel bağlanmış direnç) kullanılmasıyla orta gerilim kablo şebekesinde metalik kılıf birleştirme türü modifiye edilecektir. Bunun sonucunda kılıf kayıplarının ve metalik kılıflarda oluşabilecek aşırı gerilim kaynaklı arızaların birlikte düşürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle genç ve orta yaşlı (20 yıldan genç kablolar) kablolarda oluşan arızaların sebepleri de araştırılacaktır. İlgili kabloların teknik kayıplarının ve gerilim düşümlerinin azaltılmasıyla beraber, kablo sıcaklıkları da azalacağı için akım taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Tasarlanacak ekipmanın, çalışma prensibine göre aşırı gerilim durumunda, parafudrun devreye girmesiyle kılıf topraklanacağı için Aynı zamanda sistemin aşırı gerilimlerden de korunması planlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Direk Tipi Dağıtım Trafolarının Güvenliği ve Koruması için İç Arıza Detektörünün (IFD) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında ana hedef; dağıtım şebekesindeki farklı gerilim seviyelerinde ve güçlerdeki trafo arızalarının sebeplerini araştırmak ve bunların önceden tespit edilmesini sağlayan, Amerika ve Kanada da özellikle saha personelinin güvenliğini sağlamak ve verimliliğinin artmasına sebep olan IFD (Trafo içi Arıza Detektörü) cihazını Türkiye’de üreterek bir teknoloji transferi yapmaktır. Bu projenin temel amacı Amerika’da ve Kanada’da kullanılan ve Türkiye’deki trafolardan farklı tipte olan trafolar için yapılmış IFD cihazının Türkiye’de kullanılabilir bir şekilde geliştirilmesinin sağlanması ve bu cihaza haberleşme özelliğinin de eklenmesidir. Böylelikle bir teknoloji transferi ve bu teknolojinin entegrasyonu ve geliştirilmesi sağlanması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Hata İkaz Sistemi Projesi – Faz 2 (Yüksek Empedanslı Arızaların Wavelet Dönüşüm Dalga Analitiği Yöntemiyle Tespit Edebilen Ürün Geliştirilmesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı wavelet dönüşümü yöntemi kullanılarak alçak gerilim seviyesinde gerçekleşen yüksek empedanslı arızalar esnasında aldığı ölçümlerle dalga şeklindeki değişimi algılayabilen ve yüksek empedanslı arıza oluşumunu operatörlere haber veren bir ürün tasarlamak ve geliştirmektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Yüksek Gerilim Havai Hatları için Sensör ve İzleme Yazılımı Üretimi ile Enerji Kalitesinin ve Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtımda kaçak ve kayıp farklı iki kavramı ifade eder. Teknik kayıplar ölçülebilir ve işletme yöntemleriyle kontrol edilebilir. Tüketici hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek sureti ile eksik veya hatalı ölçüm yapılması kaçak elektrik kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu projenin amacı tanımlanan bu tip kullanımların tespiti ve müdahalesi için yüksek gerilim havai hatları üzerine şebekeden beslenen yazılım ve donanım entegre çalışan portatif bir klamp sensör prototip üretimidir. Analiz ve noktasal teşhis için tamamen yerli üretim bir sistem gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Trafo Merkezlerinde Nem Problemi, Çözüm Önerilerinin Araştırılması ve Prototip Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, trafo merkezlerinde nemin elektriksel ekipmanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması, bu konuda ülkemizde ve dünyada alınan ve alınabilecek önlemlerin ortaya konulması ve “Nem Alıcı” prototip bir ürünün tasarlanmasıdır. Bu sayede “Nem Alıcı” ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
•Arıza kesinti süreleri azalacak,
•SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
•Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
•Müşteri memnuniyeti artacak,
•Trafo merkezi ve köşkleri içindeki tüm ekipmanların kullanım ömürleri arttırılacaktır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Trafo Merkezlerinde İş Güvenliği Kontrolü Yapabilen Akıllı Kapı Geçiş Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şirketi saha personelinin çalışma alanı içerisinde sahip olması gereken ekipmanların dijital olarak kabin girişinde kontrolünün sağlanması, Personelin kabinlerde yaptığı çalışmaların kayıt altına alınması ve raporlanabilmesi, Trafo merkezlerinin giriş kapılarının açık/kapalı olduğu durumların raporlanabilmesi, aktif saha personelleri ile ilgili yetkilerin kontrol edilmesi ve yetki manevra alanı oluşturulabilmesi sağlanarak ISG gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile iş kazalarının önüne geçilmesi, personelin çalışma alışkanlıklarının standardize edilmesi, saha destek süreçlerin dijitalleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Orta Gerilim Yer Altı Kablolarının Dikey Montaj Yönteminin Araştırılması ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; kentsel bölgelerin yoğunlaşması ile her geçen gün artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi ve kullanıcılara güvenle ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve özellikle konut ve ticarethanelerin sık yapıda bulunduğu şehir merkezlerinde şehir planlamalarının getirdiği kısıtlamalar ve güvenlik nedeniyle kullanılan yeraltı kablolarına sosyal yaşamı etkilemeden müdahale edilmesi hedeflenmektedir. Proje ile sit alanları ve çok dar caddelerde kullanılan yer altı kablolarına kurulum veya arıza durumlarında kablo güzergâhı üzerinde daha çabuk müdahale edilmesini sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zira yapılan kazılar hem yasal prosedürlerden dolayı gecikmekte veya hiç alınamamakta, hem de sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum zaman zaman müşterilerin enerji kesintisine neden olmaktadır. Proje kapsamında yeraltı kablolarının klasik yan yana döşemek yerine daha dar kazı alanına ihtiyaç duyulacak şekilde üst üste veya diğer döşeme şekillerinin uygulanması yönteminin; olası teknik ve ekonomik sonuçları; kurulum elektriksel, uygulama ve maliyet açısından değerlendirilerek sit alanları ve çok dar caddelerde daha kaliteli hizmetin verilmesini sağlayıp sağlamayacağı değerlendirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar ile Üretimi ve Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile amaçlanan kazanımlar şu şekildedir:
•Ağaç teması, küçük hayvan kaynaklı geçici kesintilerde, kesinti sayısı ve süresinin azaltılması,
•Bakım ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
•Kesintilerden kaynaklı dağıtılamayan enerjiden doğan maddi zararların azaltılması.
•Tüketici memnuniyetinin arttırılması,
•SAIFI ve SAIDI değerlerinin iyileştirilmesi
•Geçici arızalardan dolayı zarar gören sarf malzemelerin azaltılması (sigorta, kesici, seksiyoner, izolatör vb.),
•Geçici olarak üretilmiş bazı sorunlu çözümlerin (bahçe hortumu kullanılması vb.) önüne geçmek,
•Can ve mal güvenliği,
•İthal edilen izolasyon kılıfının maliyetlerden dolayı her uygulama alanında kullanılamaması sebebiyle maliyetleri düşük yerli bir kılıfı her uygulama alanında kullanarak izolasyon kılıf kullanımının (km bazında) arttırmak,
•Ülkemize know-how kazandırmak,
•Ülkemiz için ekonomik kazanımlar, sermayenin yurt içinde kalmasını sağlamak,
•Üretim, ürün ve kalite gibi hedeflerin yerli üretici ile geliştirme imkânı bulmak, lokasyon üstünlüğü ve ulaşılabilirlik,
•Canlılar üzerinde oluşan ölümcül riskleri de göz önüne alarak doğal hayatın korunması adına canlı tür ve çeşitliliğini koruma amaçlı girişimlerde bulunmaktır. Canlılar üzerinde elektriksel etkisi olmadığı gibi biyolojik anlamda da canlı güvenliğini korumak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Küçük Boyutlu, Çift Katlı Trafo Merkezi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede, trafo merkezlerinin yer problemini çözebilmek amacıyla, daha küçük boyutlu ve çift katlı trafo merkezi tasarımı gerçekleştirilecektir. Tüm hesaplar yapılarak, tasarlanacak trafo merkezinin tip projesi de hazırlanarak TEDAŞ’a onaya sunulacaktır. ARGE projesi kapsamında 1 adet de örnek merkez tesis edilecektir. Bu sayede, özellikle şehir merkezleri için çok daha küçük boyutlu trafo merkezi tipleştirilmiş olup, sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Yüksek Mukavemetli – Akıllı Pano Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde farklı türlerdeki elektrik panolarına fiziksel müdahaleleri ve izinsiz açma-kapamaları engelleyerek olası yaralanmaların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtım sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında izinsiz pano müdahalelerin kayıt altına alınmasını sağlanacaktır. Sadece yetkili kişilerin bu işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla pano kapaklarının kilitleri için yüksek güvenlikli, elektromekanik yapıda olan bir kilit sistemi ve panonun içinde giriş çıkış işlemlerini yapacak kişilerin görüntülerini kaydeden bir kamera sistemi geliştirilecektir. Bunun dışında darbeye duyarlı sensörler ile müdahale anında merkezi sisteme bilgi gönderecek bir uyarı sistemi geliştirilecektir. Ayrıca proje ile yalıtkan cam elyaf takviyeli polyester kompozit malzeme üretim teknolojileri kullanılarak panoların fiziksel müdahalelere karşı dayanıklı olmasını sağlayacak bir pano tasarımı yapılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yüksek güvenlikli güçlendirilmiş yerli üretim akıllı elektik panosu geliştirilmiş olacaktır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

OG Seviyelerindeki Elektrik Alana Duyarlı Lüminesans Nanokompozit Sensör Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan kuantum partiküllerin elektrolüminesans veya fosforesans özelliğinin sensör olarak kullanımına yönelik pilot ölçekli uygulama yapılmasıdır. Proje kapsamında, özellikle orta gerilim noktalarında güvenliğin arttırılması ve önlem amaçlı olarak elektrik varlığı ile uyarılan ve renkli ışıma yapabilen sistem veya sistemler geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje sonucunda üretilmesi planlanan nanokompozit sensör sayesinde, sahada çalışan bakım onarım ekipleri, elektrik hattına/panosuna müdahale için yaklaştıklarında, gerilimden kaynaklanan elektrik alanın etkisiyle ışımakta veya renk değiştirmiş olan malzemeyi görmeleri halinde elektrik hattında gerilim olduğunu anlayacaklar, bakım onarım prosedürünü baştan işleterek kesme, açma veya topraklama kusurunu gidereceklerdir. Geliştirilecek olan sensörün, birincil bir güvenlik önlemi olarak değil, mevcut bakım onarım prosedürüne ilave bir kontrol adımı olarak kullanılması planlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Dağıtım Noktalarında Aerosol Tekniği ile Yangın Söndürme Sistemi Geliştirilmesi ve Mevzuat Taslağının Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projeyle birlikte yönetmeliklerde kısmi olarak bahsedilen elektrik tesislerinin yangından korunması konusunda literatür taraması yapıldıktan sonra tüm yangın söndürme sistemleri incelenerek elektrik kaynaklı yangınlar için en uygun algılama ve söndürme sistemleri tasarlanacak, sonrasında pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Proje vesilesiyle çeşitli nedenlerle yanan yüzlerce trafo(özellikle direk üzeri trafolar), pano ve kablolar vb. malzemelerin yangına erken müdahale edileceğinden, kaynağında ve büyümeden yangın bastırılacağı için can, mal güvenliği sağlanacak ve tedarik sürekliliğine de katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalar sonrasında mevzuat oluşturulmasına katkı da sunulması projenin faydalarından olması amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..  
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan izleme ve kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Tesisattan Bağımsız Elektrik Dağıtım Hizmeti için Altyapı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile parklarda, duraklarda, pazar noktalarında, alışveriş merkezlerinde ve kamusal alanlarda elektrikli araçlar, bisikletler, kullanıcılar vb. gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan kullanım için tesisattan bağımsız, elektrik dağıtım şirketi tarafından altyapısı sunulan, kullanım ve ödeme yöntemlerinin mobilleştirildiği bir sistemin altyapısının geliştirilmesi ve pilot uygulamaların yapılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

İki Yönlü Enerji Paylaşımına Olanak Sağlayan Ve Ödeme İmkanları Sunan Düşük Karbonlu Konut Mikro Şebekesinin Geliştirilmesi Projesi (Energyshared)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Elektrik Dağıtım Sistemine entegre olacak yenilenebilir solar kaynakların teşvik edilmesi, daha verimli kullanılması ve konut düzeyinde enerji piyasasına katılımın sağlanması için gerekli donanım ve yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Taşınabilir Portatif Araç Palet Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projemiz kış şartlarının yoğun geçtiği çalışma bölgelerimizde dağıtım faaliyetleri ile ilgili sahada yaşanan sıkıntılara müdahaleyi kolaylaştırmak, insan gücünün yetmediği durumlarda kullanılmak, yerli ve düşük maliyetli çok işlevli bir ürün gerçekleştirmektir. Yurt dışında özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Slav ülkelerinde benzer uygulamaların yapılarak her sektörde yarar sağlandığı tespit edilmiştir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarında Kullanılan Direk Tiplerinin Yeni Nesil Enerji Dağıtım Sistemine Uyumlu Hale Getirilmesi ve Yerli Program Yazılması Projesi (Ensoft)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Enerji Nakil Hatlarında direk kaynaklı devrilme, çökme ve hat kopmalarıyla beraber yaşanan dağıtım sıkıntıları ve İSG kazalarının önlenmesi için hali hazırda kullanılan direk yapılarında gerekli yerlere yeni dizaynlar yapılması, sağlam görünen fakat metal yorgunluğuna uğramış, aşınmış direklerin ve tip testlerindeki hatalardan kaynaklı arızalarının giderilmesi, direk devrilmeleri ve hat kopmalarına karşı basit pratik takviye noktalarının belirlenerek güçlendirilmesi, özellikle kış aylarında yaşanan buzlanma ve akabinde rüzgâr yüklerinin etkisinin hesaplanarak coğrafyaya uygun direk tipi, kurulum şekli ve ömür tahminin yapılacağı yerli bir program geliştirilerek, saha uygulamalarıyla beraber kalitenin yükseltilmesi maliyetlerin azaltılması ve kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi, gelişen şebeke yönetim ve işletim sistemleri, yenilebilir enerji ve depolama entegrasyonları ile birlikte elektrik şebekelerinde akıllı dağıtım merkezi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı dağıtım merkezleri, akıllı şebeke konsepti altında gelişen şebekenin önünü açabilmek ve şebekenin daha verimli bir şekilde işletilebilmesini sağlayabilmek adına geliştirilen sistemlerdir. Bir sistemin akıllı bir yapı haline gelebilmesi için yapıyı oluşturan elemanların birbiri ile her an iletişim içinde olarak veri alımı, veri paylaşımı, veri değerlendirmesi, veri depolaması ve veri güvenliği adımlarını sağlıyor olabilmesi gerekir. Elektrik şebekesi sürekli ve canlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden sistem içerisindeki tüm faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Buna koruma ve koordinasyon fonksiyonları da dahildir. Şebekenin genişleyen yapısı içerisinde elektrik enerjisinin müşterilere dağıtımında kilit noktalar olan dağıtım merkezleri (DM) ve indirici merkezlerin (İM) kapasiteleri her geçen gün artmaktadır. Şebekenin yatay (aynı noktadan çıkan fider sayısı) ve dikey (bir fiderin en uç noktası) anlamda büyümesi ile şebekede sağlıklı ve güvenilir bir koruma koordinasyonunun sağlanması zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Günümüzde her bir fider çıkışı ayrı bir röle tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu röleler yatırım süreçlerinde farklı markalardan temin edilmiş ve farklı yeteneklere sahip olabilmektedir. Ancak akıllı şebeke vizyonu içerisinde rölelerin de birbiri ile ve merkezi izleme/kontrol sistemi ile haberleşebilir yapıya sahip olması ve her bir rölenin uzaktan yönetilebilmesine imkan sağlanması gerekmektedir. Bu proje, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 planı çerçevesinde ulaşılması beklenen hedeflerden olan; “Akıllı Şebekelerde kullanılan IT (Bilgi Teknolojileri – ‘Information Technologies’) ve OT (Operasyonel Teknolojiler – ‘Operational Technologies’) sistemleri arasında gerçekleştirilecek entegrasyonlar ile şebekenin yönetilebilmesi noktasında sistemi, çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılacak Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü (SSC) ile DM ve İM’lerdeki tüm röleler tek bir üst cihaza bağlanacak ve aynı merkezde (DM, İM) bulunan tüm röleler ile bu cihaz üzerinden haberleşilecektir. Bunun yanında Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüleri aynı zamanda mevcut rölelerin olması durumunda yedek koruma ihtiyacını da karşılayacak ve olası röle arızalarında devreye girerek sistemin sağlıklı işletilebilmesini sağlayacaktır. Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcülerinin en önemli faydalarından biri de yüksek işlem kapasitesi ile mevcut rölelerde olmayan koruma fonksiyonlarının da dahil edilebilmesi ve tüm merkezin bu fonksiyonlar yardımıyla korunabilir olmasının sağlanmasıdır. Örneğin fidere bağlanarak sistemin koruma felsefesini değiştirebilecek yenilenebilir enerji üretim tesisleri gibi yeni nesil sistemlerin entegrasyonunun ardından sistemin koruma koordinasyonu herhangi bir röle veya ekipman değişimine gerek kalmadan Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile sağlanabilmektedir. Tüm rölelerin tek bir merkezi Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile kontrol edilebilmesi sayesinde arıza durumunda bara koruması da kolaylıkla sağlanabilmekte ve her bir rölenin birbiri ile haberleştirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile senkron kontrolü de yapılabilmekte ve anahtarlama operasyonunun güvenliği sağlanabilmektedir. Günümüzde elektrik dağıtım şirketleri sahada mevcut ekipmanlarının uzaktan izlenebilmesi ve kontrolü için halihazırda SCADA sistemleri kullanmakta veya SCADA sisteminin tesis edilmesi yönünde çalışmaktadır. Yerleşik SCADA sistemine sahip bölgelerde ekipman çeşitliliği ve geniş sorumluluk bölgesi ekipmanların birbiri ve merkezi işletme ile sağlıklı haberleşmesini zorlaştırmakta, sistemin izlenebilirliğini ile kontrolünü riske atarak sistemi karmaşık ve işletilemez bir noktaya doğru sürüklemektedir. SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan İzleme ve Kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtım Şebekesi Kablosuz Haberleşme Ağı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesi üzerindeki haberleşme ihtiyacı olan cihazların örgü Ağı üzerinden haberleşmeleri sağlayacak ve cihazlardan sinyalleri toplayacak bir ünite geliştirerek dağıtım sistemi işletiminde ki yatırımların ve haberleşme giderlerini asgari düzeye çekmek temel amacı oluşturmaktadır Geliştirilecek elektronik radyo cihazı ile sahada bulunan veri toplama cihazlarından (collector) veya geliştirilecek ek elektronik sinyal toplama cihazlarından gerekli sinyalleri topladıktan sonra örgü ağı(mesh network) üzerinden yönlendirme (routing) algoritmaları geliştirilecek ve haberleşmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında sahadaki arıza indikatörlerinin (fault indicator) bu sistem ile haberleştirilmesi planlanmıştır. Alt kırılımlar olarak yığının en altından başlamak suretiyle ilk önce veri toplama aygıtı yapımı gerçekleştirilecektir. Sonrasında haberleşme modülü yapılacaktır. Ardından yönlendirme algoritmaları tasarlanacak ve geliştirilecektir. Yönlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra geliştirilecek olan sistem ile gönderilen veriler toplanacak ve SCADA sistemine SCADA protokolleri (IEC104, DNP3, MODBUS vb.) kullanılarak entegre edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Memnuniyet 4.0 Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Çağrı merkezi ulaşılabilirliğinin kesinti anında bile %100 olması, raporların doğru ve sağlıklı olması, lokasyon bilgisinin çağrı verisine eklenmesi,PRI alt yapı giderlerinin düşürülüğ sip ve alt yapı maliyetlerinin telekom firmaları tarafından karşılanması, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve akıllı ivr sistemlerinin tüm alanlarda aktif bir şekilde kullanılması.

Ara Dönem Raporu ve Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Aydınlatma Tesislerinde Yeni Topraklama Tekniklerinin Araştırılması Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketleri uhdesinde olan aydınlatma tesislerinde dünya da uygulanan en iyi uygulamalar ve yeni topraklama malzemeleri ve tasarımlarının (TN-S, IT, TI) uygulanması sağlanacaktır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Yerli Recloser (Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Recloser’lar özellikle kırsal ve uzun havai hatların bulunduğu bölgelerde geçici arızalarda enerji sürekliliği sağlanması, uzun hatların bölünmesiyle ilave koruma noktası sayısının artırılması ve operasyon müdahalesinin azaltılması için kullanılmaktadır. Ancak piyasada bulunan tüm ürünlerin ithal olması sebebiyle fiyatları TEDAŞ birim fiyatına göre oldukça yüksektir. Bu sebeple şebekede birçok noktada ihtiyaç olmasına rağmen yaygın şekilde uygulama yapılamamaktadır. Ayrıca, hat başı kök binaların tesisi için gerekli olan kamulaştırma problemlerini önlemek adına recloser’lar tercih edilmektedir. Projenin amacı, yerli kaynaklarla dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarına göre recloser’ların tasarlanması ve prototiplerinin üretilmesidir. Bu sayede recloser’ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
• Arıza kesinti süreleri azalacak,
• SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
• Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
• Müşteri memnuniyeti artacak,
• Geçici arızalarda operasyon ekiplerinin müdahalesine gerek kalmayacak, kalıcı arızalarda ise arıza tespit süresi kısalacaktır,
• Ulaşımı zor, kamulaştırma problemi olan yerlerde recloser’lar kolayca direk üstüne montaj yapılabilecektir.
• Recloser’ların SCADA’ya alınması ile uzaktan manevra yapılabilecek saha çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
• SCADA’ya alınması sayesinde arıza müşteri ihbarlarından önce belirlenebilmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Enerji Hattı Üzerinden Aydınlatma Kontrolü ve Ürün Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları için en önemli kriterlerden biri sabit giderlerini azaltmaktır. En önemli giderlerden biri olan enerjide aydınlatma kalemi, işletme tipine göre farklı oranlarda yer tutmaktadır. İyi bir aydınlatma sistem tasarımı, uygun armatür seçimi ve özel olarak aydınlatma kontrolü için tasarlanmış bir “Aydınlatma Otomasyon ve Enerji Tasarruf Sistemi” kurulumu, işletmenin karlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel oluşturur. En ideali, ilk yatırım aşamasında tasarım ve sistem kurulumu olmakla birlikte, mevcut işletmelerde de sistemin uygulanması mümkün olabilmektedir. Alışılageldik aydınlatma sistem tasarım ve uygulamaları ile yola çıkan işletmelerin, sabit giderlerde orta ve uzun vadede diğer işletmelere göre yıllar boyunca sürekli açılacak olan bir farka katlanmaları gerekecektir. Bu proje kapsamında, Çoruh EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut sokak aydınlatmalarının bir merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanacağı, arıza durumlarının PLC haberleşme sistemi üzerinden takip edilebileceği ve bu arıza durumlarının hangi iklim ve şebeke koşullarından kaynaklandığı, bununla ilgili çözüm önerilerinin aranacağı ve araştırılacağı, merkezi bir aydınlatma otomasyon sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şebekede yüzbinlerce armatür yer almaktadır ve arıza ihbarlarının çoğu aydınlatma kaynaklıdır. Böyle bir sistem vasıtasıyla, arızalar anlık olarak tespit edilerek, hızlı bir şekilde arızalara müdahale edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesi önemli oranda arttırılmış olacaktır. Bunun yanında arızanın kök nedenlerine inilecek, şebeke veya iklim koşullarından kaynaklı problemler irdelenecek bunlara karşı çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Projedeki ilk katma değer PLC haberleşme sistemi ile herhangi bir ekstra kablolama gerekmeksizin aydınlatma sisteminin uzaktan izlenenebilir hale getirilmesi ve açma-kapama kontrolünün merkezi bir yazılım aracılığı ile yapılabilir olmasıdır. Projede bir diğer çalışılacak konu ise LED’li aydınlatmalara geçilmesi durumunda, PLC haberleşmeli geliştirilecek sistemin ve yazılımın, kolay adapte olması ve tasarruf amaçlı kullanılıyor olabilmesidir. Elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de, cadde ve sokak aydınlatmalarından kaynaklanan enerji sarfiyatıdır. Dolayısıyla mevzuatsal olarak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması öngörülen ve en çok tasarrufun sağlanacağı teknoloji olarak görülen LED’li aydınlatma sistemlerinin kontrolü için geliştirilecek sistem vizyonel bir altyapı sağlayacaktır. Özellikle LED’lerin parlaklık ayarlarının kolaylıkla kontrol edilebilmesi bu konuda bize avantaj sağlamaktadır. Bu armatürün kontrolü için ekstra iletişim hattına gerek kalmadan elektrik hatları üzerinden veri iletimi yapılarak güç kontrolü ve armatür yönetiminin yapılabilmesi mümkündür. Hatta armatürdeki LED’lerin ömür durumlarını uzaktan takip edebilme ve zamana göre sürücü akımlarını arttırarak ışık şiddetinin kullanım süresi içerisinde sabit tutulmasını sağlanmaktadır. Aydınlatmada tasarruf, lamba söndürerek değil, görme yeteneği ve görsel konfordan ödün vermeden, gerekli minimum seviyede aydınlık düzeylerinin oluşturulması ile sağlanır. En yüksek enerji tasarruf değerlerine ulaşılması amaçlanırken, yollardaki güvenlik ve konfor koşulları açısından gerekli olan aydınlatma kalitesinin tehlikeye sokulmamasına dikkat edilecektir. Projenin ikinci katma değeri, gerek LED armatürlerde gerekse de konvansiyonel armatürlerde, görme yeteneği ve konfordan ödün vermeden, elektrik hatları üzerinden armatür yük ve arıza yönetiminin yapılmasıdır. Ayrıca sistemin uzaktan kontrolü sayesinde astronomik zaman rölesinden tasarruf söz konusu olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta gerilim (OG) elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan ya da devreye alınacak olan, farklı kurulu güç ve kullanım amaçlar doğrultusunda elektrik şebekesine entegre edilmiş bataryaların, geliştirilecek olan gömülü sistem ile birbirleriyle entegre bir biçimde elektrik şebekesinde izlenebilmesi ve insan bağımsız olarak çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, nesnelerin interneti konseptinin kullanılması, birbirinden farklı birçok verinin bir merkezde toplanarak verilerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması, verilerin makine öğrenmesi kullanılarak veriye dayalı karar mekanizmaları optimizasyonları sağlanarak akıllı şebeke bileşenlerine entegre olabilen bir sistem geliştirilmesi, mümkün kılınmış olacaktır. Böylelikle karar mekanizmaları insan etkeninden bağımsız hale getirilerek birbirleriyle tamamen entegre bir biçimde elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan batarya sistemlerinden maksimum faydanın sağlanmasıyla otomasyon sistemleri geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonun sağlanmasına destek verilmesi, santrallerden üretilen enerji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen bir yapının işlevsellik kazanması, bu kazanımların sonucunda kesintisiz elektrik dağıtımı sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılması, amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım Şebekesinin Optimum İzlenebilmesi İçin Durum Kestirimi (State Estimation) Yöntemi İle Kalite Kaydedici Cihazlarının Konumlarının Belirlenmesi için Algoritma Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede literatürde mevcut olan durum kestirimi yöntemleri ile, şebekede ölçüm yapılan noktalardan alınan veriler ile, ölçüm yapılamayan diğer noktaların(maksimum sayıda nokta için) elektrik enerjisi kalitesi parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Optimum Talep Yönetimi ve Şebeke Esnekliği Sağlayan Çok Katmanlı Talep Birleştirici Çözümleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SMART-MLA Projesi, EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrısı kapsamında uluslararası oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan bir AR-GE projesidir. AKEDAŞ’ın projenin DSO ortağı olduğu ve Türkiye’den EPRA’nın uluslararası konsorsiyum lideri ve koordinatörü olduğu SMART-MLA Projesi, destek programına programa başvuran tüm uluslararası projeler arasında kabul edilen yedi proje arasında en yüksek puanı almıştır. Projenin amacı, elektrik şebekelerinde %100 yenilenebilir enerji hedefinin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz olan talep yönetimi (DR) ve şebeke esnekliğine yönelik bulut tabanlı çok katmanlı optimum birleştirici (aggregator) çözümleri ve mevzuatsal öneriler geliştirmektir. EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrı teması ile uyumlu olarak; şebeke esnekliği, yenilenebilir enerji miktarı ve talep yönetimi mekanizmaları için kaçınılmaz olan "talep birleştiriciler"in içinde yer alabileceği, üç farklı katmanda talep kontrol çözümleri içeren mekanizmalar ve bu mekanizmaları destekleyecek yazılım platformlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı seviyelerde olan elektrik piyasalarında, tek bir talep birleştirici mekanizmasından ziyade farklı seviyelerde uygulama imkân sağlayan çözümlerin değer kazanacağı değerlendirilmektedir. Şebeke esnekliği, talep tarafı katılımı, bulut-tabanlı çözümler ve blok-zincir kontrat teknolojileri gibi multi disiplin bir proje olması nedeniyle uluslararası bir konsorsiyum oluşturulmuştur.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kısa adı Erigeneia olan “Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması” (İngilizce adı: Enabling Rising Penetration And Added Value of Photovoltaic Generation by Implementation of Advaced Storage Systems) projesinin amacı, fotovoltaik ile enerji depolama sistemlerini birleştirerek, fotovoltaik enerjiden daha fazla verim almak, çok özellikli Enerji Yönetim Yazılımı geliştirmek, geliştirilen yöntemin şebekedeki performansını, şebekeye olan etkilerini analiz ederek şebekeyi daha verimli kullanım yöntemlerini belirlemektir. Proje sonunda dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarının analizlerine göre teknik şartlar belirlenecek bu doğrultuda Enerji Yönetim Yazılımı, yazılacaktır. Proje sayesinde proje katılımcısı ülkelerin (Projeye dahil olan ülkeler: İngiltere, Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’dir) mevzuatları incelenip, mevzuat eksiklikleri için de mevzuat öneri dokümanı oluşturulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, dağıtım firmaları için çok önemli olan, enerji yönetim yazılımına entegre olarak çalışacak saat başı doğru ve güvenilir enerji tahmini verecek bir tahminleme aracı geliştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut şebeke altyapısında bir değişiklik yapılmadan, geliştirilecek sistemle GES'lerin şebekede daha verimli olması beklenmektedir. GES ve batarya EYS ile daha kontrollü bir yapıya kavuşacak, tahminleme yazılımı ile GES üretim miktarı daha bilinebilir hale gelecektir. Ayrıca elektrik fiyatları dinamik tarifeye geçmesi durumunda geliştirilecek sistem elektrik tüketicilerinin daha düşük fiyatlarla elektrik kullanmasını da sağlayacaktır. Proje kapsamında EDAŞ’lara yönelik optimum enerji depolama algoritması da geliştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Şarj İstasyonları ve Elektrikli Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu Yüklerin Optimize Edilmesi için Gerekli Yerli Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 23 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amaçları olarak;
•Elektrikli araç şarj istasyonlarının mevcut kullanım alanlarının incelenmesi ve standartlarının oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının ve elektrikli araçların mevcut şebeke üzerinde gerçek veri ile simüle edilmesi,
•Şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğuna göre trafolara etkisinin gözlemlenmesi,
•Kullanımına Türkiye’de de başlanan elektrikli araçların(otomobil, otobüs, minibüs ve motosiklet ) sayısının hızlı artışına karşı şebeke altyapısının hazırlanması,
•Günlük arz talep dengesindeki puant tüketimini günün diğer saatlerine yayarak şebeke yükünün azaltılması,
•Şarj istasyonlarının kullanım zamanını ve alınabilecek maksimum gücün optimize edilmesini sağlayacak yerli bir yazılım geliştirilmesi,
•Şarj istasyonlarının tek bir noktadan görüntülenebileceği ve kontrol edilebileceği bir platformun oluşturulması,
•Elektrik şarj istasyonlarının esnek kapasitesini kullanarak talep tarafı katılımının sağlanması,
•Artan güç taleplerine karşı şebeke hizmet kalitesinin yüksek tutulması,
•Çözümlerin dağıtım bölge şartlarında uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi,
•Bilinçli tüketim ile sürdürebilirlik hakkında farkındalığın oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının düşük karbon salınımı sağlayan yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu saatlerde çalışabilmesinin sağlanması,
•Şarj istasyonlarının kullanımının talep tahminin ileri düzey planlaması ile işletme maliyetlerinin azaltılması,
•Yapılan çalışmalar sonucunda bölgesel talep ve kullanım yoğunluğu sonuçlarına göre yatırım planlamasının yapılması,
•Yapılan çalışmanın diğer dağıtım bölgelerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması olarak sıralanabilir.

1.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
2.Ara Dönem Raporları İçin Tıklayınız...
3.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız...
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Kırsal OG Dağıtım Şebekesi için Üçlü Sigortalı Ayırıcı Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gelirim(OG) havai hatlarında gerçekleşen arızaların %90’ını çevresel etkili kısa zamanlı arızaların oluşturuduğu sigorta atması sonrası meydana gelen kesinti servis uzaklığına bağlı olarak değişkenlik azaltarak Uygulanacak yöntemler ile 3 kısa zamanlı arızaya kadar uzun süreli elektrik kesintisini önlemek amaçlanmıştır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Elektrik Kesintisi Maliyetlerinin (VOLL) Bölgesel Faktörler ve Müşteri Kategorilerine Göre Hesaplanması ve Şebeke Güvenilirliği ile İlişkiselliğinin İrdelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: •Dağıtım bölgelerindeki elektrik kesintilerinin sanayi, ticaret, mesken ve diğer abone grupları için getirdiği ekonomik maliyetlerin analiz edilmesi
•Şebeke planlama, yatırım ve bakım çalışmalarının önceliklendirilmesi ve operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi için müşteri alt gruplarını, kesinti kategorisi ve karakteristiği (bildirim durumu, sayı, süre, hafta içi/sonu, mevsim, saat aralığı vb.) ile bölgesel faktörleri dikkate alan kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Ar-Ge projeleri pilot uygulamalarının, akıllı şebeke yatırımlarının, yeni tarife ve iş modellerinin ülke ekonomisine fayda-maliyet kapsamındaki etkisini değerlendirmek için kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Kesinti maliyetleri ile sosyal refah düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi
•Ülke kaynaklarının etkin kullanımı için; dağıtım şirketinin yatırım/işletme maliyetleri ile son kullanıcıların kesinti kaynaklı finansal kayıplarının bir arada değerlendirilmesi ile optimum kesinti sayısının/süresinin belirlenmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Image Processing – Resim İşleme ile Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin Amacı: •Tarımsal sahalarda kaçak kullanımı belirleyebilmek için, fiziksel taramaları azaltabilecek bazı veri setleri bulunmaktadır. - Landsat, sentinel uydularından temin edilen veriler, - Tarım bakanlığından elde edilen veriler, - Ortofoto verileri, - Harita genel komutanlığından elde edilen veriler, - Drone & Helikopter ile çekilen fotoğraflar, - Atlas Projesi kapsamında alınan veriler, •Bu kaynaklardan alınan veriler, kaçak kullanımı tespit etmek için yeterli bilgiyi sunabilmektedir. Ancak veri üzerinden bir tespitte bulunabilmek için verilerin ve haritaların manuel olarak incelenmesi süreci zorlaştırmaktadır. •Geliştirilmesi planlanan sistem alınan bu veriler üzerinde, resim işleme tekniğini kullanarak; - İllegal trafoların tespitini sağlayacak, - Ekili/Dikili ürün ayrımının otomatik olarak ayırt edilmesi ile ekili ürün içeren tarlalarda toprak nem oranına bakılarak tarladaki sulama durumunun tespit edilmesi, - Toplanan ve hesaplanan metrikler, var olan veriler ile otomatik kıyaslanarak, şüpheli sulama ve üretim tespitlerinin operatörlere sunulması, - Ekilen ürünün cinsini belirleyecek ve bu ürün için harcanması muhtemel elektrik tüketimini tahmin edecek, - Su kaynakları ve yükseklikleri tespit edilerek, cazibeli sulama alanlarının tespit edilmesini sağlayacak, - Şebeke topolojisinin Coğrafi Bilgi Sistemindeki veriler ile uyumluluğu tespit edip düzeltilmesini sağlayacak bir altyapı kurulmasını amaçlamaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidrolik Santrallerin İzole Ada Modunda Şebekeyi Beslemesi İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı Geliştirilmesi Projesi (İzole Ada HES)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Normal çalışma şartları altında şebeke ile senkron (on-grid) çalışan dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin, şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumunda, izole ada (off-grid) modunda çalıştırılması ile uzun süreli kesintilerin etkilerini azaltarak dağıtım şebekesinin tedarik sürekliliği göstergelerinde iyileşme sağlamak ve HES’lerin boşa akan su miktarını minimize ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespiti Cihaz Tasarimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sayaçlara ek maliyet getirmeden minimum algoritma yükü ile sayaçlarda yapılacak yazılımsal bir ilave ile optik porttan aylık okumalarda sayacın bağlı olduğu trafo, depar ve faz bilgisinin tespit edilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yeni Nesil Akıllı ve Güvenli Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Akıllı Şebeke sistemlerinin verimli, güvenli ve tüketici ihtiyaçlarına cevap veren bir şekilde genişleyebilmesi ve bu sistemler etrafında bir ekosistem yapısının sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine dayalı platform ve uygulama çözümleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

IoT Tabanlı, Düşük Tüketimli ve Kompakt Arıza Gösterge Cihazı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile;
•SCADA gibi sistemlere direkt olarak veri sağlayabilecek IoT tabanlı bir AGC cihazının geliştirilmesi
•Haberleşme ünitesinin ortadan kalkacak olması ve AGC’lerin direkt olarak NB-IoT ile haberleşme sağlayacak olması nedeniyle merkezi sistemlerle yapılacak haberleşme için daha düşük güç gereksinimi
•Daha düşük güç gereksiniminden dolayı, haberleşmeli AGC’lerde ilk kurulum maliyetinin %60’ını oluşturan besleme ünitesinin ortadan kalkması ve haberleşmeli arıza gösterge cihazlarının yaygınlaşmasının fizibil olması (solar panele veya gerilim trafosuna ihtiyacın ortadan kalkması)
•AGC’lerin kendi iç tüketimlerinden dolayı kullanılan pil ömürlerinin uzaması
•Yerli imkanlar ile yerli bir AGC üretilmesi
•Yurt içi ve yurtdışında IoT tabanlı ilk AGC’nin üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Türkiye ve İtalya Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Teknik ve Operasyonel Açıdan Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu çalışmanın amacı Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ’nin performansının verimlilik, hizmetlerin sürekliliği ve şebekenin izlenebilirliği açısından iyileştirilmesi için iki ülke elektrik dağıtım şirketlerinin karşılıklı mukayese edilmesi yoluyla öneriler ortaya konmasıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Hatlarında Hibrit Buz Yükü Önleme ve Kuş Kaçırma Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik hatlarında oluşan buz yükünden dolayı hatta ve direklerde oluşan hasarların önlenmesi ve bu hasarlara bağlı arızaların önüne geçilmesi projenin öncelikli amacını oluşturmaktadır. Projenin ikinci amacı benzer şekilde hatta konan, kısa süreli ve sık kesintilere sebep olan kuşların hattan uzaklaştırılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Arıza – Bakım Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi, Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Operasyonel Süreçlere Uyarlanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede farklı arıza tiplerini tahmin eden/sınıflandıran ve bu sorun tipleri için uygulanacak önleyici bakım hizmetlerini belirleyen bir yazılım geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Teknolojisi ile SCADA Operasyonlarında Bakım-Onarım Eğitim Uygulama Projesi (S.A.R.P)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA Sistemleri’nde bulunan koruma kontrol pano ve cihazları üzerinde rutin bakım faaliyetlerinin haricinde; kontrol, onarım ve eğitimlerde kullanılmak üzere Artırılmış Gerçeklik teknolojisi tabanlı mobil platformalar da çalışacak bir yazılım geliştirilmesi ve bu yazılımla hızlı bir şekilde arıza tespitinin yapılarak saha ekiplerine görev desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

İç Tesisat Kontrolü (Canlar Yanmasın) ve Yeni Nesil Artık Akım Koruma Rölesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı mesken, yurt, ticarethane, okul, halka açık parklar vb. yerlerdeki elektrik iç tesisatının Artık Akım Koruma Rölesi ve sigorta gibi zamana bağlı olarak çalışma özelliklerini kaybeden bu cihazların güvenlik açısından denetlenip incelenerek görülen hata ve eksikliklerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve toplumda elektriksel koruma konusunda bilinç oluşturulmasıdır. Buna bağlı olarak artık akım rölelerinin denetim ve kontrol kriterlerinin belirlenmesi Elektrik İç Tesisatları Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanması ve Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi tarafından geliştirilen yeni nesil Artık Akım Koruma Rölesinin (AAKR) sahada uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

380/33 kV İzole Trafolarda Kapasitif Arıza Akımlarının İncelenmesi Ve Sisteme Etkileri Üzerine Çözüm Önerileri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 7 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gerilim seviyesi bir zigzag bağlı reaktör üzerinden topraklanmış olan 380/33 kV elektrik dağıtım şebekelerinde, yer altı kabloları kapasitif akımlarının şebekeye birden fazla etkisi bulunmaktadır. 380/33 kV transformatör üzerinden beslenen elektrik dağıtım şebekelerinde bir toprak arızası meydana geldiğinde, yer altı kablolarının kapasitif etkisi ile zigzag bağlı reaktörün endüktif etkisi akımın vektörel diagramında birbirini sönümlendirici etkiye sahiptir. Bu da zaman zaman ilgili dağıtım merkezi koruma rölesi ve TEİAŞ 33 kV çıkış fiderleri tarafından algılanamayan; ancak TEİAŞ transformatörünü devreden çıkarabilen arıza senaryolarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Koruma rölelerinin yeterli akımı algılamaması sebebi ile toprak koruması, standart selektivite ya da ayar filozofileri ile çözümlenemediği gibi; yer altı kablolarının uzunlukları, anahtarlama senaryoları ve zigzag bağlı reaktörün dizayn bilgilerine bağlı olarak, bu tip işletmeye sahip her şebeke için spesifik olarak ele alınmalıdır. Yer altı kablolarının kapasitif akımlarının nihai olarak sistem sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetine olan bozucu etkisine bir önlem olarak kimi zaman TEİAŞ dağıtım şebekesi çıkış fiderlerinde yönlü koruma tercih edilmektedir. Ancak sönümlenmiş toprak arıza akımı sebebi ile koruma başlatması almayan çıkış fiderleri için yönlü koruma tek başına bir fayda sağlayamadığı gibi, kapasitif akımların toprak arıza akımının açısını değiştirmesi sebebi ile akım yönünü değiştirici etkisi de vardır. Bu projenin amacı 380/33 kV trafo merkezlerinde kapasitif akım etkilerinin incelenmesinin ardından doğru şebeke koruma senaryolarının belirlenerek hatalı fider açmalarının önüne geçmektir. Ayrıca Teiaş 380/33 kV TM’lerde kullanılan zigzag bağlı reaktörün tasarım parametreleri belirlenecek ya da alternatif trafo topraklama yöntemleri incelenecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Transformatör Çeşitleri ve Kullanım Yerlerine Göre Dünyada Kullanılan En Uygun Hırsız Alarm Sistemlerinin Araştırılması, Tasarlanması ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 26 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile 1 GHz altında hizmet veren NB-IoT ve LoRA iletişim teknolojileri kullanılarak dağıtım bölgesinde kullanılan SCADA, OSOS, Kalite izleme vb. M2M haberleşme ihtiyacı olan sistemler için haberleşme iletişim altyapısının kurulması, öncelikli olarak elektrik sayaçlarının uzaktan bu teknolojilerle okunması ve iletişim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Projenin bir amacı da kurulacak iletişim şebekesi ile sadece Elektrik dağıtım değil bölgedeki gaz dağıtım içinde aynı iletişim şebekesinin kullanılabilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Düşük Arıza Akımlarının Tespit Edilmesine Yönelik Donanım ve Sistem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu kapsamda projenin amacı, yüksek empedanslı arızaların tespiti gibi bahsi geçen sorunlara kalıcı çözümler bulabilmek ve tedarik sürekliliğini sağlamak için düşük maliyetli ve katma değeri yüksek yeni bir cihaz geliştirmektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ÇAMLIBEL EDAŞ

Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi Kaynaklı Aşırı Gerilimlerin Analizi ve Sınırlandırılması (AGS) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kablo şebekelerinde meydana gelen tek faz toprak kısa devreleri sırasında sağlıklı fazlarda görülen aşırı gerilimlerin analizi ve bu aşırı gerilimlerin sınırlanması konusunda pratik kazanılması projenin ana amacıdır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Önleyici Bakım Kapsamında “Eyecap” Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekesindeki orta ve alçak gerilim seviyesinde bulunan dahili tip sistemlerde sıcaklık sebebi ile ortaya çıkan arızaları azaltacak önleyici bakım uygulamaları, şebeke işletmecisi için büyük önem arz etmektedir. Alınacak önlemler ile hem tüketiciye kesintisiz enerji sağlanmış olacak hem de maddi olarak ortaya çıkacak kayıplar minimuma indirilmiş olacaktır. Bu proje kapsamında dahili tip sistemlerdeki elektrik kablolarının ve bağlantı noktalarındaki sıcaklık durumunun izlenmesine, aşırı ısınma sonucu kablolarda oluşacak yangınların önlenmesine imkan sağlayan sıcaklıkla hassas renk değiştiren yapıya sahip olan termal ürünlerin pilot uygulaması yapılarak, önleyici bakıma farklı bir çözüm yöntemi geliştirerek, dağıtım şebekesinde oluşacak arıza oranlarının düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım Şebekesinin Oluşturduğu Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (DEMA) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek ve Orta Gerilim hatları ve ekipmanları dağıtım şebekesi bünyesinde meskun mahallere yayılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple Yüksek Gerilim Şebekesi ve ekipmanlarına yakın yaşam yerlerinde ikamet eden ve elektromanyetik alana maruz kalan halk tarafından hukuki süreçlerin başlatılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Projenin amacı; 50Hz ve üzeri frekanslarda Yüksek ve Orta Gerilim ekipmanlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması, gerekli ölçüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi, mevzuat üzerinde eksikliklerin tespiti ve giderilmesine ait aksiyon planın belirlenmesi.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektöründe Kurumsal ve Müşteri Bilgi Güvenliği Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kritik alt yapılara sahip enerji dağıtım şirketlerinde “Kurumsal bilgilerin ve tanımlayıcı müşteri bilgilerinin korunması, kontrollü kullanımının sağlanması, arşiv niteliği kazanmış bilginin güvenliğinin sağlanması, kontrollü erişimin sağlandığı veriye erişimin kayıt sistemi ile veri bütünlüğü ve güvenliği alanında uçtan uca yüksek teknoloji içeren güvenlik çözümünün geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Yatırım Saha Süreçlerinde Kullanılacak Bir Mobil Cihaz Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım süreçlerini oluşturan; proje, hak ediş, kabul ve numaralandırma süreçlerinin dağıtım şirketlerinin kullanmakta olduğu CBS, SAP gibi sistemler ile birlikte entegre çalışabilecek bir yazılım geliştirilerek, yatırım gerçekleşme bilgilerinin dijital ortama anlık olarak aktarılması ve yatırım saha faaliyetlerinin uzaktan izlenmesinin sağlanmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ağaç Direk Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik En Uygun Ağaç Türü, En İyi Üretim ve Montaj Teknikleri ile Ömrünü Dolduran Ağaç Direklerin İmha Edilmesine Yönelik En İyi Yöntemlerin Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekelerinde, beton ve demir direklere göre yatırım ve işletme maliyeti daha ekonomik olan ağaç direklerin kullanımın yaygınlaştırılması. Mevcut durumda kullanılmakta olan ağaç direklerin üretim, imalat, montaj ve imha yöntemlerinde karşılaşılan sıkıntıların ve bunların sonuçlarının belirlenmesi. Ağaç direkler için dünyadaki en iyi üretim, imalat, montaj ve imha tekniklerinin incelenerek en iyi uygulama ve teknolojinin ülkemiz elektrik dağıtım sektörüne kazandırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde gün geçtikçe artan dağıtık üretim santralleri ve talep (tüketim) tarafı kontrolünün, elektrik şebekesi işletmesine olası etkilerinin – piyasadaki gelişmeler göz önüne alınarak, dağıtım şirketinin farklı roller üstlendiği farklı piyasa mekanizmaları için - değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulacak piyasa mekanizmalarının ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının araştırılması; piyasa ve şebeke simülasyonlarına dayalı elde edilecek analiz sonuçlarının, proje paydaşlarının da katlımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda değerlendirilmesi ve sektör için kaçınılmaz olan gelişmelere yönelik teknik ve mevzuatsal öneriler geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Topraklama Sistemlerinin Durumu ve Yapılabilecek İyileştirmeler Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesine bağlı sistem ve merkezlerdeki topraklama ekipmanlarının yüksek frekanslı transient etkiler de analiz edilerek etkin topraklama faliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Orman Yangınlarının Azaltılması için Petersen Coil Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İş kazalarını azaltmak ve saha ekiplerinin iş gücünü verimli şekilde kullanabilmesini sağlamak için saha personeli üzerinden görüntü ve ses kaydı yapabilen bir sistem geliştirilmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Hata İkaz Sistemi (HİS) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: AG demir direklerde iletkenin çeşitli sebeplerle direğe teması sonucunda oluşan kaçak akımlar can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, hayvan ve insan ölümlerine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, havai hatlı şebekelerde iletken kopma vakaları yaşanmakta ve yüksek empedanslı arızalar durumunda sistem koruma ekipmanları çalışmayarak yine can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, hayvan ve insan ölümlerine neden olmaktadır.Yüksek empedanslı arızalarda sistemin enerjisini kesecek, direk noktalarında kaçak durumunda işitsel ve görsel olarak ikazını gerçekleştirecek yeni bir hata ikaz sistemi (HİS) tasarlanması ve uygulanması suretiyle can ve mal güvenliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Havai Hat Direklerinin Test Edilmesi için Yöntemlerin Belirlenmesi ve Direk Destek Aparatı Prototipi Üretilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, Elektrik Dağıtım Şebekesinde bulunan havai hatlarda kullanılan ağaç, beton ve demir direklerde yaşanan iş kazalarını en aza indirmek için saha çalışanlarının çalışma yapılacak direğin sağlamlığı hakkında test yapmak ve kullanılacak destek aparatıyla direğin devrilmesini önlemektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Uygun Anahtarlama Operasyonları ile Kendi Kendini İyileştiren Şebekeye Geçiş Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerine otonom kontrol aksiyonları ile kendi kendini iyileştirme yeteneğinin kazandırılması ve böylece şebekelerin ekipman arızalarına ve sistem çökmelerine karşı dayanıklılıklarının artırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Acil Durum Senaryoları Altında Çalışan Dağıtım Şebekelerinin İşletilmesinde Olasılıksal Risk Yönetimine Bağlı Algoritma Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı; doğal afetler, kötü hava koşullarında veya iletim şebekesinde meydana gelen büyük arızalar sonrası oluşabilecek risklere karşın dağıtım şebekesinin önceden tanımlanmış mikro şebekelere ayrılarak şebekenin bu koşullarda işletilmesine yönelik algoritma çalışmasını içermektedir. Böylece acil durum senaryolarında enerjisiz kalan müşteri sayısının en aza indirgenmesi ve dağıtım şebekesinin işletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, proje sonucunda geliştirilecek senaryoların SCADA entegrasyonu ile birlikte olası acil durumlarda şebekenin yeniden enerjilendirilmesi için yönergeler hazırlanarak şebekenin çalışması sağlanacaktır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin yan hizmetlere katkısının araştırılması ve değerlendirilmesi, yan hizmetler piyasasına ilişkin farklı iş modellerinin değerlendirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

SFRA Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tarama Frekans Cevap Analizi (Sweep Frequency Response Analysis, SFRA) tekniği ile dağıtım trafolarının maruz kaldıkları arızalar (yakın bölgede; kısa devre arızası, yıldırım düşme, taşınma esnasında hasarlanma v.b. olaylar) sonrası, trafoların sargılarında ve çekirdeğinde meydana gelebilecek arızaların/yıpranmaların tespit edilmesine yönelik olarak, SFRA test tekniğinin araştırılması, pilot uygulama yapılması, test prosedürleri geliştirilmesi ve SFRA testlerinin trafo bakım stratejilerine eklenmesinin fizibilitesinin yapılması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Ulusal Dağıtım Tarifesinin Bölgesel Faktörler Göz Önüne Alınarak Çok-Zamanlı Uygulamasına Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Farklı çok-zamanlı dağıtım tarifesi ve farklı abone talep tepkileri senaryolarına dayalı değerlendirmelerde elde edilecek sonuçları da göz önüne alarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

LED Aydınlatma Sistemlerinin DC Enerjilendirilmesi ve Uzaktan Gerilim Seviyesi Kontrolü Yapılarak Aydınlık Düzeyi Ayarlanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede önerilen yöntemde ise aydınlatmada DC dağıtım kullanılacaktır ve DC gerilim seviyesine göre aydınlık düzeyi ayarlanacaktır. Bu yöntem ile bir noktadan doğrultma işlemi gerçekleştirilerek LED armatürlerin yapısı basitleştirilecek ve her bir armatürle olan iletişim gerekliliği ortadan kalkacaktır. Bu tekniğin kullanılmasıyla kurulum ve işletme kolaylığı sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Dağıtım Sistemlerinde Etkin Gözlem ve Analiz için Harici Tip OG Kombine Akım-Gerilim Sensörü Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amacı, kayıp kaçak oranlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere OG havai hatlarda branşman çıkışlarında kullanılabilecek harici tip kombine bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi ve pilot uygulamasıdır. Bu kapsamda, düşük maliyetli, OG akım ve gerilim sensörü birlikte olan ve bu sensörler ile uyumlu bir ölçüm ve uzaktan izleme alt yapısı oluşturulacaktır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Elektrik Piyasasında Tüketicilerin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Örneklerinin Araştırılması ve Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tüketicilerin desteklenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, dünyada uygulanan benzer örneklerin de araştırılarak, Türkiye’de uygulanabilecek destek modellerinin yapılacak saha çalışmasının çıktıları kullanılarak tespit edilmesi ve alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Türkiye Elektrik Şebekelerindeki ve Şebeke Dışı (Off-Grid) Uygulama Alanlarının Belirlenmesi ve Pilot Uygulama Çalışması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Türkiye'deki elektrik şebekelerinde depolama çözümlerinin uygulanması için taslak düzenleme ve standart dokümantasyonlarının geliştirmektir. Ayrıca, geliştirilecek olan dokümanlara paralel olacak şekilde kurulum uygulamaları ile dağıtım sektörü çalışanlarına ilk elden bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Enerji depolama sistemleri, şebeke kararlılığını ve güvenilirliği artırmak için kullanılır ve mevcut şebekede daha yüksek düzeyde yenilenebilir enerji üretimi sağlar. Proje, depolama sistemlerinin bu sonuçları etkin bir şekilde alıp alamayacağını doğrulamayı amaçlamaktadır

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇAMLIBEL EDAŞ

Yıpranmış ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş OG Yeraltı Kabloların Patentli bir Teknoloji ile 30-40 yıl Gençleştirilmesi Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin başlıca çıktısı, farklı gerilim seviyelerindeki kabloların, kurulum yerlerinde ve malzemelerinde olabilecek olan kusurları sınıflandırarak, kablo yenilenmesi için en uygun zamanın belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde kabloların iyileştirilmesi ve yenilenmesi için pratik çözümlerin uygulanması sağlanır. Bu sayede de kabloları değiştirme ihtiyacı ve oluşabilecek olan kablo arızlaarının önlenmesi sağlanacaktır. Bu proje sonunda da toplam 15 adet kabloya gençleştirme yapılacaktır

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Mobil Geri Bildirim Sistemi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bunlar genel olarak, müşterilerin çağrı merkezine ulaşamama yada çok uzun bekleme problemini ortadan kaldırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, kurulacak olan bilgisayar temelli altyapı ve yazılım ile operatör hatalarının önüne geçmek, veriyi tek merkezde birleştirip müşterilere daha doğru ve detaylı bilgiler aktarabilmek, ses tanıma sistemi ile aynı parmak izi tanımlama gibi, bir kere kaydedilen müşteri sesi, bir dahaki aramada otomatik olarak tanınacak ve adres, abone no vb. müşteri bilgileri sorulmadan, direkt olarak müşteriye arıza, kesinti, fatura vb. bilgiler bilgisayar sistemi tarafından hiç bekleme yapmadan aktarılacaktır

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Güç Elektroniği Tabanlı Gerilim Regülatörü Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gerilim seviyesinde güç elektroniği tabanlı mikro işlemci kontrollü gerilim regülatörü prototip üretiminin gerçekleştirilmesi ve uluslararası düzeyde gelişmekte olan fakat Türkiye’de yerli üretimi bulunmayan bu teknolojinin yeni ve özgün tekniklerle dünyada önde gelen firmalarla rekabet edecek düzeye getirilmesi ve uygun bir fider belirlenerek gerilim regülatörünün sahada pilot uygulamasının yapılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Darband IoT (NB-IoT) Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Çok yeni bir teknoloji olan NB-IoT uygulamasının elektrik dağıtım sektöründe uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, sağlayacağı faydaların gerçek ssitem üzerinden ve bir uygulama ile gösterilmesi, sonuçların değerlendirilerek önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek yatırımlara yön vermesi noktasında bir kılavuz sonuç raporunun hazırlanmasıdır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Direk Üstü Dağıtım Trafolarında Yıldırım ve Anahtarlama Darbelerinden Kaynaklı Arızaların İncelenmesi ve Kalıcı Hasarların Azaltılması İçin Önlemler Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Direk üstü trafolarda gözlenen başta yıldırım olmak üzere anahtarlama olayları sonucunda oluşan darbe kaynaklı arızaların azaltılması ve trafo kalıcı arızalarının nedenlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Dağıtım Fiderlerinde Dalga Şekli Analitiği Teknikleri ile Arıza Kestirim Yöntemleri Ar-Ge Projesi (DAK ARGE Projesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kronik arıza yaşanan, arıza kök sebepleri tespit edilemeyen veya tespit edilmekte güçlük çekilen OG fiderlerin - yüksek çözünürlüklü akım ve gerilim dalga ölçümlerinin proje kapsamında geliştirilecek olan dalga şekli analiz algoritmalarıyla incelenmesi sayesinde - arıza kaynaklarının önceden fark edilebilir hale gelmesi (kestirilmesi) ve bu sayede tedarik sürekliliğinin arttırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Büyük Veri Algoritmaları Kullanılarak Kayıp Kaçak ve Arıza Analizleri Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Son yıllarda Bilişim Teknolojisindeki trend konulardan Büyük Veri (Big Data) konseptinin enerji dağıtım sektörüne uyarlanarak elektrik dağıtım firmalarınca kurulan operasyonel ve bilişsel (OT & IT) sistemlerden maksimum faydanın elde edilmesi ile Yeşilırmak EDAŞ lokasyonlarında kurulu bulunan sistemlerin incelenerek örnek uygulamalar ve algoritmaların oluşturulması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Ark Tespiti ile Koruma Sistemi Geliştirme ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 19 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: OG dağıtım panellerinde insan hatası, mekanik arızalar, kötü ve gevşek bağlantı, kirlilik veya hayvanlardan kaynaklı oluşacak ark hatalarının (faz-faz kısa devre, 3 faz kısa devre, faz toprak kısa devre) oluştuğu andan itibaren toplam 4 ms içerisinde sönümlenerek olası maddi zarar, uzun duruş süreleri ile can kaybının önünü geçilmesi hedeflenmiştir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Ses Sinyallerinin Dinlenmesi ve Analiz Edilmesine Dayalı Arızalı Dağıtım Şebekesi Elemanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Yöntem ve Cihaz Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması, yurtdışı teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile elektrik dağıtım sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Meteorolojik Veri Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi Yapılması ve Proaktif Onarım Faaliyetleri için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İlgili dağıtım bölgesinde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli bakım, onarım, işletme ve yatırım faaliyetlerinin buna uygun biçimde planlanması ve yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Meydana Gelen Geçici Aşırı Gerilim Dalgalanmalarının Analizi ve Önlenmesi için Gerekli Çözümlerin Sunulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılması, şebekede sebep olduğu arızaları gidererek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve bu konuda şirket personelinin teknik yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtıma gömülü üretim tesislerinin (lisanslı ve lisanssız) bağlantı kriterlerinin belirlenmesi ve bağlantı görüşlerini standardizasyona yönelik dokümanların (yönetmelik, şartname, usul/esas vb. önerilerinin) oluşturulmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Uzaktan Multicopter Aracılığıyla, Enerji Nakil Hatlarında ki Arıza ve Planlı Bakım/Onarım İşlerinin Tespit Edilmesi ve Hatlarda Oluşan Buz Yükünün Temizlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Uzaktan multicopter kullanarak dağıtım hizmeti verilen tüm Enerji Nakil Hatlarında ulaşılamayan veya ulaşımı güç olan yerlerde arıza ve planlı bakım onarım işlerinin tespit edilmesi, ayrıca enerji kesintisi yaşanmadan kış aylarında hatlarda oluşan buz yükünün temizlenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

1000A Akım Ölçüm Kapasiteli Direkt Bağlı Kombi Elektrik Sayacı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek tüketim yapan trafolu abonelerde tüketim kayıt altına alınırken, akım trafoları kullanılmaktadır. Bu akım trafoları tüketimi belirli bir ölçekte küçülterek sayaçların tüketim kaydı almasını sağlamaktadır. Yapılan montaj işleminde sayaç dışında akım trafoları ve bu trafoların montajlanmasında kablolama gerekliliği doğmaktadır. Tarımsal sulama ve şahsi trafolar ile tüketim yapılan noktalarda, özellikle kaçak kullanım yapılan bölgelerde, akım trafolarına yapılan müdahaleler bir kaçak tekniği olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, akım trafolarında yaşanan arızalar da ilgili noktalardan sağlıklı ölçüm alınmasında yeni sorunlar doğurmaktadır. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için yüksek amperajlarda ölçüm alabilecek bir sayaç tasarlanması ile yaşanan sorunların önüne geçilmesi projenin amacıdır. Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız.. Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

K9 ile Yer Altı Arıza Yeri Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile yeraltı kablo arızalarının tespit süresinin kısaltılması için koku duyusu ve hafızası çok gelişmiş olan köpeklerden yararlanılması hedeflenmektedir. Böylece alçak gerilim yeraltı arızalarında, bina sigortalarının irtibatının kesilmeden arıza yerinin bulunması çok kolaylaşacak tüketicilerin çalışmalardan kaynaklanan mağduriyeti azalacaktır. Zira yerleşimin yoğun ve sık olduğu yerlerde arızaya müdahale geleneksel yöntemlerle birçok sıkıntı doğurmaktadır. Proje kapsamında köpek seçiminin yapılması, köpeğin satın alınması, idarecisinin ve köpeğin eğitilmesiyle birlikte pilot çalışma bölgesinde yeraltı arızaların tespitinin köpek ile yapılabilecek hale gelmesi sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Kurşun-Asit Akü ve Redresör Gruplarını Yeni Nesil Lityum-İyon Akü ve Redresör Gruplarıyla Değiştirilmesinin Fizibilite Çalışması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje tüm Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (DTM) kullanılacak yardımcı DC besleme sistemlerinde (220VAC/24 V DC’luk akü redresör grupları) kullanılan kurşun asit akü gruplarının lityum-iyon ile değiştirilerek, yeni nesil bir akü-redresör grubunun fayda maliyet analizinin yapılması ve cihazın tasarlanmasını hedeflemektedir. Ek olarak, bu tasarlanan cihazın SCADA ile entegresyonu olacak şekilde izlenebilmesi ve akü- redresör gruplarının beslediği şebeke ekipmanlarının sürdürülebilir çalışmasını amaçlamaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

HASAT – Dağıtım Tarafı Enerji Verimliliği Potansiyelinin Hasatı Metodojilendirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile, dağıtım sektöründe enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik metodolojilerin tespiti ile enerji verimliliği yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ELDER işbirliği ile oluşturulması planlanan Enerji Verimliliği komisyonunda diğer Elektrik Dağıtım Şirketlerinin (EDAŞ) de katılımı ile, elektrik dağıtım sektöründe enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve bu tespitlere paralel olarak gerçekleştirmesi gereken altyapı ve sistemsel iyileştirmelerin belirlenmesi ve daha verimli enerji kullanımın tüketici tarafından davranışsal olarak içselleştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: -
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Mikro Şebeke Yönetim Yöntemleri ve Kontrol Donanımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı özgün mikro şebeke yönetim algoritmaları ve bu algoritmalara entegre çalışabilen bir prototip mikro şebeke kontrol cihazı geliştirmektir. Ayrıca geliştirilecek mikro şebeke yönetim yazılımı ile sahada kurulu ölçüm ve haberleşme cihazıyla haberleşebilecektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

OG Şebekelerinde Syncrophasor Kullanarak Şebeke Dayanaklılığının Artırımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı dağıtım Sistemlerinde kullanılan SCADA gibi konvansiyonel yöntemler yerine Syncrophasor kullanımı ile şebekenin daha hassas ve bütüncül bir resminin çıkarılarak dağıtım sisteminin Dayanıklılığının ve Esnekliğinin artırtılmasını sağlayacak bir yaklaşımlar için yerli ürün geliştirme ve yol haritası oluşturmak üzere bir pilot uygulama yapmak, veri toplamak ve analiz etmek ve kavramsal tasarım gerçekleştirmektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına bağlı risk değerlendirmesinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Poje tamamlandığında iş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal bilince ve olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre işgücü planlaması yapılabilmesi hedeflenmektedir. Planlamanın yapılabilmesi için işgücünün kategorize edilmesi, iş dağılımının tasnifi gereklidir. Proje ile bu tasnifleme yapılabilecek yine işgücünün işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdilerinden de planlamada yararlanılacaktır. Proje ile;
•Hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli meteorolojik tahminlere olan ihtiyaç giderilebilecek hale gelecektir.
•Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve uç değerler ile gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya konabilecektir.
•İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk derecelendirmesi yapılacaktır. Böylece işgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilecek ve kaynaklardan verimli ve güvenli şekilde yararlanılabilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm kısa devre hesaplamaları ile koruma koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden alınan tüm koruma koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek zamanlı olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede gerçekleştirilecek çalışma sayesinde;
•Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle tedarik sürekliliği performansının iyileştirilmesi,
•Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik biçimde sağlanması,
•TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir koruma altyapısı sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne geçilmesi,
•Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma ekipmanlarının varlık takibinin daha verimli yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetilerek şebeke işletmecileri tarafından yapılan hatalar azaltılacağı, insan bağımsız yapıya doğru dönüşeceği hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Siber Güvenlik Çalışmalarında Yapay Zeka Metodlarının Kullanılması için Trafo Merkezi Emülatörü Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA sistemlerine yönelik yapılan siber saldırılar incelendiğinde geleneksel güvenlik çözümlerinin bu saldırılara karşı koruma sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. SCADA güvenliğine yönelik geliştirilen yeni nesil güvenlik ürünlerinde ve AR-GE çalışmalarında yapay zeka teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Ancak araştırmacılar gerçek SCADA ortamına saldırı düzenleyerek veri toplayamadıkları için halka açık veri setleri ile yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri geliştirmekte ve yapay zeka modelleri bu veriler ile eğitilmektedir. Sofistike saldırıların evrimi ve saldırı stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle bu veri setleri yeni saldırı yöntemlerini ve SCADA networkünde oluşan anomalileri tespit edemez hale gelmiştir. Bu proje ile yapay zeka çalışmalarında kullanmak üzere bir veri seti oluşturulması için trafo merkezi emülatörü geliştirilmesi ve bu veri seti ile eğitilen yapay zeka modellerini kullanarak anomali tespiti yapan bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

OMS Tabanlı Arıza İstatistikleri ve Coğrafi Bilgi Kullanımı ile Makine Öğrenmesine Dayalı Haftalık Bazda Arıza Tahmini ve Öncelikli Bakım Öngörüsü Oluşturma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesindeki önemli etkenlerden biri olan arıza sürelerinin düşürülmesine yönelik arıza kestirimi yapılması hedeflenmektedir. Arıza sürelerinin düşürülmesinde tahmini arıza senaryolarının oluşturulması, belirli bakım planlarının organize edilmesi, arıza noktasının hızla belirlenebilmesi, saha personelinin arıza giderme çalışmalarında doğru yöntemi hızlıca uygulayabilmesi sürecin daha iyi yönetilebilmesindeki önemli iş baremleridir. Projenin temel amacı makine öğrenmesi teknolojisinin kullanımı ile birlikte, trafolar, havai hatlar ve kesiciler gibi şebeke ekipmanlarının arızalanma olasılıklarının, ciddi bir veri havuzu olan OMS veri tabanında bulunan ekipman bilgisi (hangi DM, hangi Fider v.s.), ilgili ekipmana ait önceki arızaların nedenleri, ekipmanın gerilim kademesi ve coğrafi, iklimsel bilgiler, ekipmanın yaşı gibi verilerin makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek ileriye dönük haftalık bazda her şebeke elemanı için gerçekleşebilecek arızaların yüzdesel olarak tahminlerinin oluşturulması, tahminlemesi gerçekleştirilen arızaların önüne geçmek için uygulanabilecek bakım planlarının oluşturulması ve olası arızaların, yıllık yüklenme eğrileri belli olan (veya geçmiş verilerden tahmin edilen) fiderlerde veya ikincil fiderlerde sebep olacağı kesinti süresi, hesaplanan sağlanamayan enerji miktarları (ENS), kesinti süresinden etkilenecek abone sayısı gibi parametreler baz alınarak, önerilmiş olan bakım planlarının önceliklendirilmesini gerçekleştirebilecek bir sistematiğin geliştirilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Engelli Müşterilerimiz İçin Acil Müdahale Butonu ve 187 ve Çağrı Merkezine WhatsApp’ın Entegrasyonu

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Görme, işitme,konuşma engelli veya yaşlı vatandaşlarımız doğalgaz kullanırken karşılacakları aksiliklere karşı oluşturulan bu fikrin amacı doğalgaz kullanırken hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de onların güvende olduğu izlenimini vermektir. Bu müşterilerimiz doğalgaz kullanırken oluşacak bir gaz kaçağı sırasında onlara verilen butona bastığında uzaktan müdahaleli sayaçlarla gaz arzı durdurulacak ve 187 sistemine arıza kaydı otomatik olarak düşecektir. 187 personeli oraya intikal edip vatandaşlarımızın gerekli sorunlarını çözecektir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Koku Kabini Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan kokulandırma uygulamalarının daha güvenli bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline destek sağlanacaktır. Proje kapsamında kurulacak yeni sistem ile Şehir içerisindeki istasyonların kokulandırma sistemlerinin çevre güvenliği sağlanmış olup, olası bir arıza durumunda müşterilerimizin zarar görmesi engellenecektir. Proje kapsamında,
•Doğal gaz sektöründe öncül bir sistem modeli
•Saha uygulamalarının ardından yapılacak çevre analizleri
•Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetin artırılması
•Uygulanan kokulandırma sistemlerinde çevre güvenliğinin sağlanması
•Yaşanacak bir arıza durumunda çevrenin etkilenmemesi
•Daha güvenli gaz kokulandırmasının yapılması
•Kokulandırma sisteminde oluşacak ve çevreye koku maddesi yayılmasına sebep olan bir arıza durumunda güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Abone Vezne Makinesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile abone işlemlerinin “Abone Vezne Makinesi” ile yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenemektedir. Buna göre, işlemlerin dijitalleştirilmesinden faydalanarak bilgi sorgulama, fatura ödeme ve görüntüleme, başvuru yapabilme, bakiye yükleme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin müşteri tarafından bir makineye eklenecek bir yazılım aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede, küçük dijital abone merkezleri kurularak mesai saatini ortadan kaldırma, erişilebilirliği arttırma, iş yükünü hafifletme, müşteri memnuniyetini arttırma hedeflenmektedir. Geliştirilecek abone vezne makinesi ile;
•Abonelik başvurusu
•Fatura ödeme
•Abone durum sorgulama
•Gaz açma tarihi alma
•Proje durum sorgulama
•Geçmiş fatura görüntüleme
•Kutu talebinde bulunma
•Borç sorgulama
•Kartlı sayaçlara bakiye yükleme
•Memnuniyet anketi
•Öneriler ve Şikâyet işlemlerinin yapılabilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

İzgaz Akıllı Sayaç Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile pilot bölge olarak seçilen İZGAZ dağıtım bölgesinde akıllı şebeke kurulumu sayesinde anlık tüketimlerin tespit edilip, günlük tahmin oluşturulması, kaçak veya usulsüz kullanımın anında tespiti, müşteri modülü ile bireysel alarm oluşturup enerji verimliliğini arttırmak, tedarikçilere anlık tüketim bilgisi aktarımı, uzaktan gaz kesme modülü Ar-Ge çalışması yapılarak operasyonel mükemmelliğin ve güvenliğin arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZGAZ - İZMİT GAZ

Körüklü (G4 ve G6) Sayaç Ses Test Kabin Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile G4 ve G6 körüklü doğal gaz sayaçlarında zaman içerisinde ortaya çıkan sesli çalışmadan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yapılan şikayetler üzerine akış altında, dış ortamdan yalıtılmış sessiz bir ortamda sayaç ses seviyesinin ölçülmesi amacıyla körüklü sayaç test kabin tasarımı planlanmıştır. Test kabini içerisinde sayacın çalışması esnasındaki ses seviyesinin desibel olarak ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Eskişehir Altyapı Koordinasyon Bilgi Sistemi (AKBS) Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Eskişehir İlindeki tüm altyapı kurumlarının dahil olacağı bütünleşik bir altyapı koordanisyon bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile Eskişehir sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri toplayarak belli bir düzen içerisinde birbirine entegre edilerek doğru bilginin gösteriminin sağlanacağı, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacağı, kurumlar arası daha hızlı haberleşmenin sağlanacağı ve ruhsat başvurularının ve ruhsat takibinin yapılabileceği mobil ve web tabanlı uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında tüm kurumların altyapı şebekesi üzerinde yaşanması muhtemel acil durumların bütünleşik bir sistem üzerinden takip edilmesi, yönetilmesi, raporlanması ve böylelikle maddi ve manevi kaynakların gereğinden fazla tüketiminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Eskişehir ilindeki tüm kurumların alt yapı projelerini daha etkin oluşturma, kontrol etme ve yönetme, saha çalışmalarında ve acil durumlarda daha hızlı ve doğru kararlar verebileceği web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Yer Altı Doğal Gaz Kaçak İhlal Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber alma ve kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak fiber optik ağ vasıtasıyla; basınçlı doğalgaz kaçak simülasyonları yaparak akustik algılama sağlamak, haberleşme sistemine bunu öğretmek, kalibre etmek ve komple SCADA alarm sistemiyle entegre ederek haberleşme sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Uzaktan Gaz Kesme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile fiziksel engel nedeni ile gazı kesilemeyen sayaçların uzaktan kesmeye uygun sayaçlar ile değiştirilerek uzaktan gaz kesmenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile Bursa Gaz personelinin gazı kesmesi gereken durumlarda fiziksel engeller (Müşteri Mukavemeti, köpek bulunması vb.) sebebi ile gaz kesmesi durumunu ortadan kaldırmak ve personelin sağlını korumak hedeflenmektedir. Ayrıca EPDK Ar-Ge projesi olarak kabul edilen ve hali hazırda kullanılan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma (İL MEM AMR) projesine entegrasyon yapılarak faydanın arttırılması, uzaktan sayaç okumanın yanına yeni bir fonksiyon eklenerek uzaktan gaz kesme yapılabilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, uzaktan gaz kesmeye olanak sağlayacak olan modül ve vanaların GSM haberleşme sistemi ile çalıştırılması planlanmaktadır. Sayacın çıkışına eklenecek olan motorlu vana üzerinde hareket sensörü yer alacaktır. Sensör yardımı ile herhangi bir müdahale olup olmadığının kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Kompozit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta “Basınçlı Şebekede (19 bar)” çelik boru yerine polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen polimer malzeme sayesinde boru imalatı temin süresi kısalacaktır, sahada imalat çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir. Hem boru üretim maliyeti hem de sahada ki işçilik maliyeti düşecektir. Çelik borudaki tasarım kısıtları ve oluşan korozyon hasarı bu geliştirilecek malzeme sayesinde ortadan kalkacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Sayaçların Uzaktan Okunması ve Manipülasyon Algılama Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ar-Ge projeleri kapsamında; daha önce tasarlanmış olan manyetik alan tespiti ile manipülasyon algılama modülü başarı ile üretilmiştir. Çözümün daha verimli ve etkin kullanımı için Aynı sistem içerisine endeks okuma, uzaktan komut gönderebilme olanaklarını içeren uzaktan okuma ve kontrol sisteminin dahil edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek, müdahale kayıt özelliğine sahip akıllı cihaz, müşteri sayaca müdahale ettiğinde ortaya çıkan mantıksız eğim, titreşim, manyetik alan verileri ile tüketim verilerini kaydedilmesi hedeflenmektedir. Sahadaki her cihaz tarafından kaydedilen veriler AKSA SCADA sitemindeki veri tabanına Büyük Veri yapısındaki platformlarına uyumlu MQTT protokolü ulaştırılarak değerlendirilmesine imkan sağlanacaktır. Projeden uzun vadede elde edilmesi beklenen fayda ise, her bir sayaca müdahale algılama cihazı takmak yerine, büyük veri platformları tarafından sunulacak Yapay Zeka ve Büyük Veri Üzerine Makine Öğrenmesi Çerçevesinde Dış Müdahale Analiz hizmeti ile müşterilerin tüketim profilleri içinden, makine öğrenmesi ile normal ya da kötü niyetli profiller tespit edilebilmesidir. Proje ile dağıtım şirketinin, doğal gaz dağıtım bölge sınırları içerisinde, gaz dağıtım şebekesi üzerindeki tüketimleri anlık olarak takip etmesi, tüketim eğrilerini kontrol etmesi, analiz etmesi ve sahada oluşabilecek müdahale girişimlerinden anlık haberdar olabilmek için gerekli verilerin verimli bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Doğal Gaz Teknik Ürün/Malzeme Teknik Esasları ve Tedarik Yönetim Sistemi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğal gaz altyapı ve işletme uygulamalarında kullanılan ürün/malzemelerin ilgili standartlar çerçevesinde saha uygulamaları ile optimize edilmiş teknik ürün/malzeme teknik esaslarının ve tedarik yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; doğal gaz altyapı ve işletme alanlarında ürün/malzemelerin, üretici/ithalatçı firmaları, kullanıcıları ve teknik kontrolünü (muayenesini) sağlayan tarafların bir araya gelerek; projeye esas konu üzerinde sinerji oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile bilrikte belirlenen alanlarda, saha şartlarında kullanılan teknik ürün/malzemelerin test standartlarının yeterliliğinin tespiti ile oluşturulacak Teknik Esasların kriterlerine uyum sağlamış üretici/ithalatçı firmaların yer alacağı Tedarik Yönetim Sisteminin oluşturularak yönetilmesi sayesinde; ulusal doğal gaz piyasasına, kullanım uygunluğu sürekli kontrol edilerek geliştirilen ürün/malzemelerin arzı ile tesisat ve hatlarının güvenliğine katkı sağlanması beklenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yenilenebilir Gaz Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amacı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek olan süreci başlatmaktır. Kurulacak tesisin ülke çapında konuyla ilgili uzun vadeli çalışmalar için de Ar-Ge merkezi olması amaçlanmaktadır. Bu noktada proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar hedeflenmektedir:

•Doğalgaz dağıtım sistemlerinin ve merkezlerinin incelenmesi ve veri toplanması,
•Doğalgaza değişik oranlarda hidrojen katılmasının teorik olarak modellenmesi ve simüle edilmesi,
•Yanma performanslarının termodinamik olarak hem enerji boyutunda hem de ekserji boyutunda incelenmesi,
•Çeşitli kapasiteler için seçilecek yerlerde örnek modelleme ve simülasyon çalışmaları yaparak hem verim hem de çevresel etkiler ile ekonomik faktörleri araştırma ve değerlendirme,
•Yenilenebilir enerji seçeneklerinin seçilen lokasyonlar için dikkate alınması ve hem elektrik hem de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Dağıtım merkezlerinde basınç düşümlerinin kullanılarak elektrik ve de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Entegre enerji sistemleri geliştirilerek lokal çözümlerinin bulunması ve hidrojen yol haritalarının çıkarılması,
•Doğalgaz dağıtım ve kullanım performanslarının iyileştirilmesi ve optimizasyon çalışmalarının yapılması.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 6 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Faz 1 de başarıyla tasarımı gerçekleştirip prototip üretimini yapılan teknik adı gas stopple (gaz kesici/durdurucu) olan ürünün uluslararası akredite bir kuruluşta onay testlerinin yaptırılıp tasarımının belgelendirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu EK-1 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-2 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-3 İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu EK-4 İçin Tıklayınız..
EPDK Ar-Ge Proje Formları Sonuç Raporu
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Mikrotermal Ölçüm Prensibi ile Çalışan Sayaçların Mekanik Sayaçlar ile Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mikrotermal (termal kütle ölçümü) ölçüm prensibi ile çalışan gaz sayaçlarının (G4-G25) körüklü doğal gaz sayaçları ile ölçüm performansı bakımından mukayese edilerek metrolojik değerlendirilmesi ve akıllı sayaç uygulamasının saha performansının görülmesi amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

AGES – Akıllı Gözlükle Eller Serbest Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan saha uygulamalarının daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline gerçek zamanlı uzaktan eğitim ve destek sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Robotik Süreç Otomasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; standart yazıların otomatikleştirilerek çalışanların işletmelere daha fazla değer katacak işler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Yerli Koku Ölçüm Kromatografı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güvenli gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla gazların muhteviyatına ilave edilen THT, TBM, IPM, NPM, MES gibi kokulandırma maddelerinin sağlıklı şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerektiğinde kalite kontrolünün yapılmasıdır. Türkiye’de özellikle gaz tedarik ülkelerinden gelen gazların muhteviyatındaki kokulandırma amaçlı kullanılan sülfür bileşenlerinin Türkiye’nin birçok bölgesinde güvenilir şekilde ölçülmesi ve raporlanması ihtiyacı görülmektedir. Gaz kaynaklı olaylarda, hukuki olarak ölçüm güvensizliği nedeniyle istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmesi muhtemeldir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Ulusal Baca Kayıt ve Kontrol Sistemi (UBKS) Yazılımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile iç tesisatın kapsamında yer alan fakat herhangi bir sertifika süreci ile takip edilemeyen baca sistemlerine ait projelerinin oluşturulması, dağıtım şirketlerine gönderilmesi, onaylanması ve sahada kontrolü süreçlerinin sistematik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Görsel Eğitim Merkezi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini değil, öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile, eğitim altyapısı kurulacak olup, sonrasında detaylı olarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde eğitime tabi tutulan bireylerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülmektedir. Dijital öğrenmenin lideri konumunda olan ABD’nin Çalışma İstatistikleri Ofisi’ne göre, 1976 ve 2001 yılları arasında doğan 80 milyona yakın insan bulunmaktaydı. Y kuşağı olarak adlandırılan bu nesil, 2014'te ABD işgücünün %36'sını temsil ediyordu ve muhtemelen 2020'ye kadar %46'ya kadar yükselecektir. Ülkemiz nüfusunun da %35’lik kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan Y kuşağı için en etkili olan eğitim yöntemleri gündeme gelmiş ve görsel ve sanal öğrenme teknikleri ve eğitimde teknoloji kullanımı önem kazanmıştır. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında, öğrenmenin yanı sıra davranış değişikliğine dönüştürülen yöntemle sektörde ilk ve iş dünyasında sayılı örneklerden olacak merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

KPI Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım sektörü için, şirketlerin başarıları düzeylerini gösterecek KPI’ ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespit edilmesi, bu KPI‘ ların hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi, sektör için standart haline getirilmesidir

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Ara Derinlik Hesapları ve Derinlik Fotoğraflama Çalışması Üzerine Bir Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sahadan ölçümü alınan asbuilt noktaları arasında kalan hattın derinliklerinin hesaplanması ve sahada yapılacak fotoğraflama çalışması ile birlikte bir yöntem geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Mekanik Doğal Gaz Sayaçlarının Uzaktan Otomatik Olarak Okunmasında Yeni Nesil Bir Sayısal RF İletişim Yöntemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; mekanik doğal gaz sayaçlarında elle okuma yöntemi yerine, geliştirilecek yeni nesil bir sayısal RF iletişim yöntemi ile uzaktan okuma sağlayan bir sistemin geliştirilmesi ve bu sistemin pilot ölçekte uygulanması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Doğal Gaz Sayaçlarının (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip) Manyetik Etkileşim Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal Gaz Sayaçları (Diyaframlı, Rotary Tip, Türbin Tip)Üzerinde Manyetik Etki Yaparak Ölçüm Sistemi üzerinde oluşturulabilecek manipülasyonun tespiti ve önlenmesi suretiyle ölçüm güvenliğinin sağlanmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Türkiye’de Yüksek Basınç Kalibrasyon Tesisi Kurulmasının Fizibilite Çalışması ve En Uygun Yönetimin Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Avrupa Birliği Ölçüm Direktifleri (MID) ve uyum yasaları kapsamında 4 barın üzerinde ölçüm yapan doğal gaz sayaçları için zorunlu hale gelen yüksek basın kalibrasyon ihtiyacı için fizibilite çalışması yapılması, Türkiye ihtiyaçları göz önüne alınarak kalibrasyon yönteminin belirlenmesi ve tesis inşası için gerekli olan tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Yerli Kokulandırma Ünitesi/Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemize ithal olarak gelen ve teknik adı odorizer (kokulandırıcı) olan ünitenin/sistemin yerli imkânlarla tasarımı gerçekleştirip prototipinin üretimini yapmaktır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

PE Boru Kaynaklarının PAUT (Ultrasonik Test) Yöntemi İle Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, mevcut UT durumda pnömatik olarak kontrol edilen PE boru kaynakların kontrolünün Phased Array UT (PAUT) yöntemi ile test edilmesi.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Gaz Dağıtım Şebekelerinden Metan Emisyon Tahmini için Doğru ve Tutarlı Bir Metot Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz dağıtım şebekelerinin metan emisyonlarını tahmin etmek, doğrulamayı yapmak ve mevcut emisyon faktörleri ve doğrulukları için kalite bilincinin yanı sıra iyileştirmeler yapmak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarımı ve İmalatı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemize ithal olarak gelen ve teknik adı “gas stopple” olan ürünün yerli imkanlarla tasarımının gerçekleştirilip prototip üretiminin yapılması.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADAPAZARI GAZ

Milli Eğitim ile Uzaktan Sayaç Verileri Toplama ve Aktarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, "enerji verimliliği" çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunmasını sağlamak. Ayrıca kurum sistemleri arasında entegrasyon kurularak, endeks verileri ve fatura verilerinin Milli Eğitim Sistemine transferini sağlamak ve bu amaçla Bursagaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının işbirliğinde proje geliştirmek.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Gaz Kesintisinden Sonra Servis Regülâtörlerinin Kurulmasına Gerek Kalmayacak Sistemin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz kesintisi yaşandıktan sonra ekiplerin kesinti yaşanan bölgeyi gezerek bütün servis regülatörlerini kurmalarını gerektiren durumu ortadan kaldırmak ve aboneleri durumdan haberdar ederek gaz arzının hızlı ve güvenli bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Abonelerin evde bulunmama sebebiyle gaz kesintisinden haberdar olamamaları sonucunda mağduriyet yaşamalarını engellemek, ekiplerin iş körlüğü sebebiyle haber vermediği abonenin gazını açma gibi riskleri de ortadan kaldırmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Şönt Baca Sistemlerinin Standartlara Uygun Olarak İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Geçmiş dönemde kabul edilen mevcut baca sistemlerinin kullanımı esnasında güvenli olmadığı görülerek baca sistemlerinin bu proje kapsamında yenilenerek güvenli doğalgaz kullanımı hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Mekanik Sayaç Endeksinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Okunması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mekanik sayaç endeks bilgisinin görüntü işleme tekniği ile hassas olarak okunması sağlanarak öncelikle kalibrasyon laboratuvarlarında ve sahada yapılan endeks okuma işlemlerinde endeks değerlerinin hatasız bir şekilde kayıt altına alınması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

DEKA-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karar Destek Sistemi olarak Doğalgaz Dağıtımı Şebeke Yönetiminde Kullanım Modeli Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yatırım yapılacak alanların planlanma ve projelendirme çalışmaları, şebekenin işletilmesi ve birçok çeşitli aşamada altyapı bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımını sağlanması. Büyükşehir belediyesi ile koordinasyonun artırılması ve vatandaşlara hizmet kalitesinin artırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz iç Tesisat Proje Onay İşlemlerinin Ortak Bir Sistemde Konsolide Edilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şirketlerine sunulan iç tesisat proje dosyalarının, tek bir ekran üzerinden konsolide edilmesi, sertifikalı firmaların proje dosyalarını bu sistem üzerinden göndererek manuel proje gönderiminin azaltılması ve online proje gönderiminin yaygınlaştırılması. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ENERYA DOĞALGAZ

Boru Hattı Bütünsel Yönetimi (Pipeline Integrity Management) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz boru hatlarının en son teknolojilerle yönetilerek oluşması muhtemel hat hasarlarını ve boru ömürlerini önceden tespit ederek can ve mal kayıplarının önlenmesi, korozyon ve çevreye etkinin azaltılması, mevcut hatların etkili şekilde yönetilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Bursagaz Deprem Riskleri Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 40 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Deprem durumunda doğal gaz kaynaklı yangın vb. durumlara karşı can ve mal güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda dağıtım şebekesini emniyet altına almak amacı ile sismik sensörler aracılığı ile elde edilen verilerin incelenmesi ve SCADA merkezine aktarılacak deprem senaryoları işletilerek, acil müdahale sistemi oluşturulması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler nedeni ile Türkiye'de doğalgaz sektöründe şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için doğru şekilde yapılanmaları ve çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanmaları, girişimci olmaları, değişimi ve riskleri yönetebilmeleri, stratejilerini yenileyebilmeleri, çok hızlı hareket edebilmeleri ve esnek olmalarına zorlamış ve bu durumda şirketlerin, hizmet stratejilerinin belirlenmesinden, operasyonel verimliliği arttırmaya, organizasyonel yapılanmadan, çalışanları hedeflerle yönetmeye ve insan kaynaklarını geliştirmeye kadar bir dizi yöntem kullanan kuruluşların değişim mühendisliği yaklaşımıyla, maliyet, kalite, esneklik ve hız gibi çağın en önemli performans ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla karar ve iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarımı.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Dağıtım Şebekelerinde M2M Haberleşme Sistemleri için Ortak Protokol Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile dağıtım bölgesinde kullanılan SCADA, OSOS, Kalite izleme vb. M2M haberleşme kullanan sistemler için merkezi sistemlere veri aktarımında kullanılacak ortak bir haberleşme protokolü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

LongRange Teknolojisi ile Mevcut Dijital Sayaçların Uzaktan Okunması ve Abone Bazlı Kesintilerin Anlık Olarak Alınabilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile dağıtım bölgesi içerisinde yer alan dijital elektrik sayaçlarının üzerine monte edilecek ekipman ile long-range (LoRA) teknolojisi yardımıyla uzaktan tüketim bilgilerinin okunması ve kesinti durumlarının anlık olarak tespiti amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Teknik Kayıp ve Teknik Olmayan Kayıpların Hesaplanması ve Ayrıştırılması Yöntemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: ADM ve GDZ bölgelerindeki dağıtım hatlarında teknik ve teknik olmayan (kaçak) kayıpların ayrıştırılması, pilot çalışmalar ile bazı hatların teknik kayıplarının tespiti, hattaki kaçak kullanımın yaklaşık konumlarının tespit edilmesi ve yapılan pilot çalışmaların teorik hesaplarla karşılaştırılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektöründe İşletme Gelir Gereksinimi Hazırlanmasına Yönelik Referans Şirket Metodolojisi, Modeli ve Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amaçları;
• Başta dağıtım sistemi işletme gelir gereksinimi olmak üzere, elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı analizini yapmak,
• Dünyadaki diğer daha özel nitelikteki Referans Şirket (Yardstick Regulation) uygulamalarının Türkiye'ye özel koşulları da dikkate alarak değerlendirmesini yapmak,
• Türkiye elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem piyasa katılımcıları hem de piyasa düzenleyicisi açısından uygulanabilir (feasible) bir işletme gelir gereksinimi belirleme metodolojisi oluşturmak,
• Dağıtım şirketleri ve EPDK açısından verimli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulma sürecine katkı sağlamak,
• Dağıtım sektörü özelinde ve doğal tekeller genelinde, sektörde ve ülkede bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Alçak Gerilim Şebekelerindeki Güç Kalitesi Problemlerinin IDPR Ürünü ile Çözülmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinin alçak gerilim tarafında kullanılmak üzere tasarlanmış IDPR isimli yeni bir ürün teknolojisi kullanılarak, tüm güç kalitesi sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 1.1 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Tek Damarlı OG Yeraltı Kablolarında Birleştirme (Bonding) Türüne Göre Hat Kayıplarının ve Gerilim Düşümünün Azaltılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinde bulunan tek damarlı kabloların birleştirilmesinde kullanılan farklı birleştirme türlerinin kablo direncine etkisinin, yazılım programları üzerinde incelenmesi ve güvenlik faktörleri de göz önüne alınarak en uygun birleştirme (bonding) seçeneğinin belirlenmesi ve şebeke üzerinde farklı kablolarda belirlenen uygulamaların yapılarak şebekeye etkisinin hesaplanması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 1.1 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

TMŞ Patlamalarında İş Kazalarını Önlemek Amacıyla TMŞ’yi Uzaktan Açma ve Kapamaya Yarayan Aparat Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Termik Manyetik Şalter (TMŞ) patlamaları kaynaklı iş kazalarının önüne geçebilmek, saha çalışanının bu patlamalardan zarar görmesini engelleyebilmek amacıyla TMŞ'yi uzaktan açıp kapatmaya yarayacak aparat geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Yüksek Empedanslı Arıza Durumunda Koruma: Dağıtım Şebekelerinde Yüksek Empedanslı Arızalara Yönelik Koruma Çözümlerinin Araştırılması ve Pilot Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinde görülen yüksek empedanslı arızaların tespit edilerek şebekeden izole edilmesi, böylece can ve mal güvenliği üzerinde oluşan risklerin ve kayıpların azaltılarak dağıtım şebekesinin daha güvenli koşullarda işletilmesini sağlamak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Gerçek Zamanlı Sıcaklık Takibi ile Kesinti Önleme Sistemi ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım bölgesi içerisinde yer alan OG hücreleri ve trafolarında sürekli olarak anlık sıcaklık izlenmesi suretiyle, arkların oluşmadan önlenmesi, arıza ve kesinti sayısının azaltılması, şebeke sürekliliğinin ve iş güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Sektörü Özelinde Kullanılacak Bir E-İhale Yazılımı Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları ihale prosedürlerini elektronik ortamda yürütebilecekleri bir yazılım geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Elektrik Dağıtım Hatlarında Kuş Çarpılmalarından Kaynaklı Kesintilerin Önlenmesine Yönelik Doğrusal Yayılımlı, Tek Faz İletkeni Üzerinden Endüktif Beslemeli Sonik – Ultrasonik Kuş Kovucu Sistemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğrusal ses teknolojisi ve sonik-ultrasonik kuş kovucu teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve elektrik dağıtım sektörünün hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemi için Düşük Kayıplı, Düşük Maliyetli Enerji Kalitesi Düzenleyicisi (EKD) Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Gerilim etken değer değişimi, gerilim dengesizliği, reaktif güç akışı ve gerilim harmonikleri gibi AG seviyesindeki temel enerji kalitesi problemlerini ilgili standart ve yönetmeliklerle belirlenen sınır değerlere çekilmesini sağlayan yerli ve ekonomik bir çözüm olarak bir enerji kalitesi düzenleyicisi sistem tasarımı ve geliştirilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Tedarik Sürekliliğinin İyileştirilmesi için Arıza Akımından Sistem Durum Tespiti ve Arıza Lokasyonunun Tahmin Edilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Haberleşme yeteneğine sahip konvansiyonel rölelerden uzaktan okunan arıza akım bilgileri kullanılarak arıza tipinin tespit edilmesi, bu arıza akımı bilgisi ve ilgili fiderin OG şebeke modeli (CBS'den veya mevcut tek hat şemalarından alınacak) kullanılarak olası arıza akımları lokasyonlarının tespit edilmesi ve optimum sayıda arıza gösterge cihazı gibi arıza bilgisi veren cihazların kullanımı ile arıza lokasyonunun çok yüksek bir doğruluk ile tespit edilmesi projenin ana amaçlarıdır.

1. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

İş Güvenliğini İyileştirmek için Akıllı Giyilebilir Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Arızaya müdahele sırasında hattın/hücrenin enerjili olup olmadığı noktasında gerekli kontrollerin yapılmamasından kaynaklı oluşan iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, personelin sürekli üzerinde taşıyacağı ve belirli bir elektrik alan şiddeti üzerinden görsel ve titreşim ile uyarıda bulunacak akıllı bir bileklik tasarımının yapılması, ürettirilmesi ve pilot olarak belirli AOB ekiplerinde kullanılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatür Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İndüksiyon temeli aydınlatma teknolojisinden yararlanarak dağıtım şebekesinde pilot bölge uygulaması yapılacak indüksiyon lambalı armatürlerin saha uygunluğu ve teknik verileri analiz edilerek aydınlatama sistemine mevcut sistemlere göre maliyet, enerji tüketimi hem de işletme masrafı daha ekonomik bir ürün kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme Raporu
Dünya Uygulamaları
Ek-1 Literatür Taraması
Ek-2 İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatürlerin Pilot Bölgede Uygulama Esasları ile İlgili Rapor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Proje Raporu
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Kompozit Özlü Alüminyum İletken Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kompozit özlü alüminyum iletkenin mevcut çelik özlü alüminyum iletkenlere oranla daha yüksek güç taşıdığı ve mekanik kısa devre dayanımın daha fazla olduğu teknik kriterlerinden yola çıkılarak pilot bölge proje ve saha uygulaması sonucunda teknik kaybın, iletken dayanımının incelenerek dağıtım sistemine yeni bir yol açması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Denizaltı Robotu ile Denizaltı Kablosu Arıza Tespit Giderme ve Bakım Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 30 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Denizaltı kablo ile enerji ihtiyacının karşılandığı adalarda arıza oluştuğunda arıza tespiti ve arızanın giderilmesi maliyetli ve uzun süren çalışmalar gerektirmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek deniz altı robotu ile işletmede bulunan deniz altı yeraltı kablolarının belli aralıklarla kontrolü yapılarak arıza nedeniyle oluşacak kesintiler öncesi gerekli planlı bakım çalışmalarını yapılması sonuncunda şebekenin ömrünü artırmak ve kesinti sürelerinin azaltmak hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Dağıtım Transformatörlerinin Eş Zamanlı Olarak Takibi ve Durum Analizi için Akıllı İzleme Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 21 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım transformatörlerinin eş zamanlı izlenerek alınan verilerin merkezi bir yazılımla değerlendirilmesi sonuncunda bakım periyotlarını belirlemek kullanım ömrünü artırmak, olası elektrik kesintilerini önlenmek ve kayıpların azaltmak hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..

EK-1 Transformatör Modeli Algoritması Dokümantasyonu ve Akış Şeması
Ek-2 Literatür Araştırma Rapor
Ek-3 TransformatörTest Prosedürleri
EK-4 Sistem İsterleri Dokümanı
Ek-5 Benzer Ürün İnceleme ve Değerlendirme Raporu
Ek-6 Sistem ve Alt Sistem Gereksinimleri Dokümanı
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Yaşanan Gerilim Çökmelerinin Tespit Edilerek Karakterize Edilmesi, Gerilim Çökmelerini Giderecek Yöntemlerin Araştırılarak En Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Pilot Saha Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekesinde gerilim çökmesine neden olan olayların tespiti ve tüketiciye olan etkilerinin incelenerek gerilim çökmesini engelleyecek tedbirler oluşturarak bu sebeple oluşan ekonomik kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti ile Olası Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıflandırılması için Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sürekli olarak gelişen elektrik şebekesinde çift yönlü bir büyüme oluşmakta hem üreticiler birçok noktadan sisteme girmekte hem de tüketiciler enerji çekmekteler bu sistemde dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple dağıtık üretim birimlerinin reaktif kontrollerinin yapılması için sistem geliştirilerek bu sistemin şebekede uygulaması ile şebeke geriliminin kararlı halde tutulması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Elektrik Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekesinde buz yükünün analiz edilmesine yönelik altyapı hazırlanarak buzlanma öncesi ve sonrası çözümleri bölge ve şebeke gerçeklerine göre belirlenmesi ile buz yükü kaynaklı arıza ve kesinti sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Enerji Atlası Uygulaması Kapsamında Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kamu Coğrafi Verilerine Erişimi, İş Süreçlerinde Kullandırılması ve Tüketicilerin İnternet Tabanlı Bir Yazılımdan Kesinti ve Arıza Bilgilerine Erişimin Sağlanacağı Yazılımın Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici envanterini işlemekte kullandıkları coğrafi veri ihtiyaçlarının kamu tarafından hazırlanan enerji atlası uygulaması ile paylaşılmakta olan veriler üzerinden gidilerek fazladan bir harcama oluşmasının önüne geçilmesi ve bu veri paylaşımı ile yapılacak şebeke tüketici entegrasyonu ile hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

OG Havai Hatlarda Buzlanmanın Önceden Tespit Edilmesi ve Önlenmesi için Algoritma ve/veya Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Hava durumu ve iletken sıcaklığı izlenerek havai hatlarda buzlanma olmadan tespit etmek ve önleyici tedbirler alacak sistemi geliştirerek buz yükü oluşmadan giderilerek olası arıza ve kesintilerin önlenmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Ayrık Elektrik Dağıtım ve İletim Sistemlerinin Güvenilir Çift Yönlü Enerji Transferini Sağlayan ve Entegre Eden Sistem Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının her gerilim seviyesinden şebekeye güvenli olarak entegrasyonunun sağlanması elektrik sistemi açısından büyük önem arz etmektedir .Bu proje ile enerji üretim ve tüketiminin yerel dengelenmesinin oluşturulması hedeflenerek daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının güveli nir şekilde şebekeye bağlanarak çalışması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Trafo Merkezlerinde Güneş Enerjisini Yansıtan ve Yayıcılığı Düşürülmüş Kaplamalar ile Selektif Yüzey Oluşturulan Isı Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Trafo binalarında mevcut sıcaklığa ek olarak yüklenme durumuna göre ısınma meydana gelmekte bunun sonucu olarak sıcaklığı artması çalışan teçhizata zarar vermekte ekonomik ömrünü azaltmakta ve çalışma verimini düşürmektedir. Yapılacak izolasyon ile dış ortamdan kaynaklı ısınma belli oranda azaltılarak ısınma kaynaklı sorunların azaltılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Alçak Gerilim Şebekesinde Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve Koruma Sistemi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Alçak gerilim şebekesinde ölçüm yapılarak bu ölçümleri merkezi yazılımla kontrol edilmesi sonucunda şebeke analizi yapılarak kritik bölgelerin belirlenmesi önleyici bakım çalışmalarının yapılması ya da oluşan arızaların sebeplerinin belirlenmesi ve kısa sürede müdahale edilmesini sağlayarak kesinti süre ve sayılarının azaltmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektörü için Sanal Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Simülasyonlarının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 33 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İş sağlığı ve güvenliği için çalışanların eğitimine yönelik elektrik şebekesinde oluşabilecek iş kazalarının ve sonuçlarının simülasyonlarının oluşturulması ve eğitimlerde bunun uygulanması ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sisteminde Akıllı Ayırıcı Sistemi Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekesinde radyal hatlarda branşman noktalarında kullanılarak arıza durumunda arızalı branşmanı ana hattan ayıracak düşük maliyetli, güvenli ve akıllı ayırıcı sistemi geliştirilerek kesinti sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Yük Akışı Kontrolü için Seri (Hava veya Demir Çekirdekli) Reaktör Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Reaktör tabanlı cihaz geliştirilerek pilot bölge uygulaması yapılacak ve şebekede yaşanan gerilim düşümü ve yükselmesinin önüne geçilmesi, güç akışı oranlarının değiştirilmesi ve dengelenmesi, kalitenin arıtılmasına yönelik faydaları tespit edilerek dağıtım sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Dağıtık Üretimlerden Kaynaklı Çift Yönlü Yük Akışları Sebebiyle Ortaya Çıkan Yük Akışı ve Gerilim Regülasyonu Problemlerinin Çözümü için Dağıtık Üretimlerin Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesine bağlı dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin takibi ve kontrolünün sağlanarak şebeke geriliminin korunması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ölçü sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için saha çalışmalarında yetki olmadan işlem yapılmasına izin vermeyen, yapılan işlemin kim tarafından yapıldığı bilinen ve taklit edilemeyen elektronik mühür sistemi geliştirilerek kaçak elektik kullanımında caydırıcı olması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Çok Girdili Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tek taraflı yük akışı için tasarlanan mevcut dağıtım şebekesine yeni üretim birimlerinin bir çok noktadan dahil olmasıyla sebebiyle klasik yöntemlerle şebeke optimizasyonu, kayıpların azaltılması ve gerilim kontrolü yapılamamakta ve yeni sorunlar oluşmaktadır. Dağıtım şebekesinde sorunların çözümü için çoklu izleme ve kontrol sisteminin oluşturulması için dağıtım otomasyon sistemi geliştirilmesi ve yönetilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında izleme, kontrol, tahmin, analiz ve optimizasyon için merkezi bir yazılım oluşturularak şebeke gerilimini regüle edilmesi, yük akış kontrolünün yapılması, kayıpların azaltılması ile sistem güvenliğinin ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporları;

2016 - 1

2016-1 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2016-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2016 - 2

2016-2 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 5 İçin Tıklayınız..

2017 - 1

2017-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2017-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2017 - 2

2017-2 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...

2018 - 1

2018-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız...
2018-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız...

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Kablo Kanalları Koruyucu Elemanı Olarak Termoplastik Malzeme tasarımı ve İmalatı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yeraltı kablo montajı yapılırken kullanılan mevcut malzeme yerine şartnamedeki şartlara uygun olarak termoplastik malzemeden yapılacak bu malzemenin tesislerde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu malzemenin kullanılması ile tesislerin daha kısa sürede bitirilmesi, daha güvenli olması ve daha ucuz maliyetlerin oluşması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Depolama Sistemleri için En İyi Dünya Örnekleri İncelenerek, ADM EDAŞ Şebekesi için Optimum Uygulamanın Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Depolama sistemlerinin dünya üzerindeki uygulamaları incelenerek dağıtım şebekesinde kullanılabilirliği ve fayda maliyet analizi yapılarak dağıtım bölgesinde proje kapsamında yapılan proje uygulamaları değerlendirilerek Türkiye elektrik dağıtım sisteminde depolama sistemlerinin hangi durumda ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bir yol haritası oluşturulması düşünülmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Akıllı Şebekede Siber Güvenlik Standardizasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akıllı şebekelerde siber güvenlik tehditlerine karşı bir olgunluk modeli oluşturulmasıdır. Oluşturulacak bu model ile olgunluk değerlendirmesi yapılıp hedef olgunluk seviyesi belirlemek ve bu koruma seviyesine ulaşmak için yol haritası ve standartlar belirlenmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Kompanzasyon ve Gerilim Regülasyonu İçin Şebeke Yönetim Modülü Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtımı Şebekelerinde kompanzasyon ve gerilim regülasyonu yönetimi için gerekliliklerin tespit edilerek mevcut durum ile karşılaştırılmasının yapılıp farklılıkların yük akışına göre değişmesinin analizinin ortaya konulması ve çıktılarının incelenmesi neticesinde optimum kompanzasyon ve gerilim regülasyon yerlerinin tespiti.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Kuşlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin ve Kuşlar Kaynaklı Kesintilerin Azaltılmasına İlişkin Yöntemlerin Araştırılması ve Örnek Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu araştırma projesindeki temel amaç elektrik dağıtım hatları ile özellikle kuşlar temelinde doğal yaşam, göç yolları arasındaki etkileşimde ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesine yönelik, ülkemize uygun bir metodoloji geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Akıllı Şehirlerde Kritik Altyapı Yönetimi için Entegre Akıllı Şebeke Platformu Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması (KRİTA) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje kapsamında belirlenecek pilot bölgede, akıllı şebeke bileşeni olarak altyapıya dahil olan enerji sistemleri başta olmak üzere akıllı şehir konsepti içerisinde yer alan yenilikçi teknolojiler uygulanacak, ortak veriler dijital servisler üzerinden aktarılarak sistemler arasında haberleşme ve veri entegrasyonu sağlanması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Mobil Sayaç Hata Test Cihazı (STC) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanında bulunan müşterilerin elektrik kullanım endekslerini ölçen sayaçlar bulunmaktadır. Sahada sayaçların testini yapabilmek ve işleyişin kısa sürmesini sağlayabilmek adına mobil test cihazı tasarımı.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Elektronik Sayaçların Optik Port Aracılığı ile Haberleşmeli Sayaçlara Dönüştürülerek Uzaktan Okunmasının Sağlanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mevcut elektronik elektrik sayaçlarının optik ara yüzleri üzerinden kısa okuma (Readout mode) verilerinin aktarımını sağlayabilecek Optik Okuma Kafası'nın tasarımlarının gerçekleştirilmesi, RF üzerinden toplanan verilerin merkezi sisteme aktarılması, faturalandırılması, abonelere dağıtım kanallarının belirlenmesi, RF'li hale çevrilen elektronik elektrik sayaçlarından verilerin toplanabilmesi amacı ile personel ve/veya Mobil veri toplama araçlarında kullanılacak okuma sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçların karşılanması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Şebeke Kısa Devre Akımlarının Etkilerinin Azaltılması ve Arıza Akımı Sınırlandırıcı Çözümlerinin Araştırılması, Pilot Uygulama Çalışmaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Şebekede görülen arıza durumlarının ve oluşan kısa devre akımlarının incelenmesi, şebekedeki koruma ekipmanları açma seviyelerinin ve ekipman dayanımlarının değerlendirilmesi, artan arıza akımlarının ekipman ömürleri üzerindeki azaltıcı etkilerinin belirlenmesi, arıza akımı seviyesindeki artışların sistemde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Akıllı Şebekeler için Yerli Sayaç Prototip Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 33 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akıllı sayaç altyapısı sayesinde sadece tüketim bilgilerinin uzaktan okunması değil, aynı zamanda arıza ve kesintiye dair bilgilerin merkeze iletilmesi, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi (Uzaktan ve Optik port ile Açma/Kesme/Yük Limitleme) ve talep tarafı katılımı iş modelinde talep kısıtının ölçülmesi ve doğrulanması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Akıllı Sayaç Sistemleri Fayda Maliyet Analizi Metodolojisinin Geliştirilmesi, ADM ve GDZ EDAŞ Bölgesi için Yaygınlaştırma Yol Haritasının Çıkarılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 3 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetleri için kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin, oluşturulması, fayda-maliyet analizi yaklaşımı çerçevesinde ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ için yaygınlaştırma senaryoları tanımlanması ve bu senaryolarla ilişkili yaygınlaştırma yüzdeleri, zaman planlamaları, fonksiyonel gereksinim listelerinin belirlenmesi, Fayda-maliyet analiz ve hesaplamalarının yapılması, proje sonuçlarının raporlanması ve detaylı bir yol haritası çıkarılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Ark Flaş Analizi ve Yük Altında Çalışma/Bakım Uygulanabilirliğinin Araştırılması (ARYA) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik arklarının uluslararası standartlar ve bilimsel veriler ışığında hesaplanması, hesaplanan değere göre arkla ilgili kişisel koruyucu donanımların(KKD) (başlık, eldiven, elbise veya palto) objektif olarak belirlenmesini sağlayacak altyapının oluşturulması, dağıtım sektöründe enerji altında çalışmanın uygulanabilirliği konusunda teknik altyapı ve mevcut çalışan profili de dikkate alınarak fizibilite raporu hazırlanması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Kritik Yükler için Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı ve Batarya İzleme Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kritik yük noktalarında kesintisiz enerjinin sağlanması için gerekli alt yapının kurulması ve izlenmesi ile enerji kesintisi sebebiyle yaşanabilecek can kayıplarını ve oluşabilecek sorunların önlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bölgemizde bulunan yaşamsal faaliyetlerini elektriğe bağımlı olarak sürdüren hastalarımızın ihtiyacına yönelik sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan projemiz, ileride AG SCADA olarak ta SCADA ve Kesinti yönetim sistemine entegre olacak şekilde kullanılması planlanmaktadır. Bu proje ile bölgemizde yaşamsal faaliyetlerini elektriğe bağımlı olarak sürdüren hastalarımızın; UPS sistemlerinin uzaktan izlenmesi, hasta yakınlarının olası aksiliklerle karşılaşıldığında bilgilendirilmesi ve elektrik kesintilerinde operasyonel acil müdahalelerin yapılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Talep Tarafı Katılımının Dağıtım Şirketlerine Etkilerinin Araştırılması ve Dağıtım Şirketlerinin Yeni Piyasa Kurgusundaki Konumlanmasının Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Düşük tüketimli ve sayıca fazla olan müşterilerin yüksek tüketimli ve az sayıdaki müşterilerin esnek taleplerinin bir yazılım üzerinden toplanması ve piyasaya katılımının pilot uygulamasının yapılması, bu pilot uygulamada, piyasa katılım süreçleri tecrübe edilerek Dağıtım Şirketlerinin piyasa kurgusunda nasıl konumlanması gerektiği, altyapısının (sayaç altyapısı, şebeke altyapısı, vb.) ne şekilde kullanılabileceği ve bu süreçlerden nasıl etkileneceğinin araştırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Yazlık Bölgelerinde Trafoların Başta Kayıplarını Minimize Etmek için AG Ekspres Fider Uygulama Teknik Ekonomik Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Akdeniz'e kıyısı olan işletmelerde AG ekspres fider uygulaması için en uygun fider ve trafoların (pilot trafolar) tespit edilmesi Bu pilot trafoların boşta teknik kayıplarının yıllık olarak şebeke analizleri ile analiz edilmesi ve sahadan alınan ölçümler ile analiz sonuçlarının doğrulanması, AG ekspres fider uygulamalarına yönelik uluslararası deneyimlerin araştırılması, bilgisayar simülasyonları ile AG ekspres uygulamaların teknik yönden analiz edilmesi: 1- AG ekspres fider üzerinden trafoların yüklerinin birbirine aktarılmasına yönelik mekanizma, otomasyon sistemleri ve altyapı ihtiyacı, 2- AG ekspres fiderde gerilim düşümü ve teknik kayıp hesaplamaları, 3- AG ekspres fider uygulamasının pilot trafoların boşta kayıplarına etkileri, 4- Trafoların boşta çektikleri ortalama yükün azalmasının OG şebekedeki kayıplara ve gerilim düşümüne etkileri, 5- AG ekspres fider uygulamasının işletme ve bakım açısından getirdikleri, verilerinin değerlendirilmesi

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Operasyonlarına Özgü İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında tasarlanan ve üretilen prototip insansız hava araçları ile, belirlenen pilot sahalarda havai hatlar GPS koordinatları ile birlikte yakından görüntülenecek ve elde edilen görüntüler görüntü işleme teknikleri ile kıymetlendirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Bölgeye Özel Coğrafi ve İklimsel Şartlardan Kaynaklı Sorunları Göz Önüne Alarak En Uygun OG Gerilim Seviyesi, Ekipman Seçimi ve Bakım Stratejilerinin Belirlenmesi için Teknik, Ekonomik Analizlere Dayalı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı, Akdeniz iklimi yaşanan ve kıyı boyunca ilçeleri olan GDZ VE ADM ediz EDAŞ gibi dağıtım sistemlerinde, bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı sorunları göz önüne alarak en uygun OG gerilim seviyesi, ekipman seçimi ve bakım stratejilerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, teknik-ekonomik analizler gerçekleştirmek ve karar destek yazılımı (algoritması) geliştirmektir. Projede gerçekleştirilecek araştırma, analiz ve karar destek yazılımı geliştirme faaliyetleri sonucu, OG şebeke yatırımlarından yük dağılım değişime bağlı yatırımların optimize edilmesi ve Türkiye’de genel kabul görmüş olan 31.5 kV (bazı yerlerde 34.5 kV) standart gerilim seviyesine dönüşüm stratejisinin, bu ARGE projesi ile günümüz teknoloji koşulları ve dağıtım şebekesine özgü karakteristikler (bölgesel, iklimsel v.b.) göz önüne alınarak detaylı bir şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

AG Dağıtım Fiderlerinde 1 kV Seviyesinde Enerji Dağıtımının Teknik ve Ekonomik Fizibilite Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinde, aşağıda özellikleri belirtilen şebekelerde yaşanan kısıtlara çözüm amacıyla, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik yönden araştırılması ve pilot bir şebekede uygulaması amaçlanmaktadır. Literatüre göre, AG dağıtım fiderlerinde 1 kV seviyesinde enerji dağıtımı ile temelde şebeke güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmakla birlikte, bu ARGE projesi ile, şebeke güvenilirliğinin arttırılmasının yanında, aşağıda sıralanan problemlere alternatif bir çözüm olabilecek bu uygulamanın tüm teknik ve ekonomik boyutları ele alınacaktır: • Yenilenme zamanı gelmiş, yaşlı ve düşük yüklü OG havai branşmanların AG hat ile yenilenmesi ve OG/1 kV trafo üzerinden 1kV gerilim seviyesinde işletilmesi suretiyle OG şebekeden izole edilmesi neticesinde, OG şebekedeki güvenilirlik performans göstergelerinin (SAİDİ v.b.) iyileşmesi, • Uzun AG fiderler (>1 km) ile beslenen kümelenmiş düşük sayıdaki abone gruplarına enerjinin 0,4 kV yerine 1 kV seviyesinden taşınması suretiyle hat kayıplarının, gerilim düşümünün ve AG seviyede OG’ye görece daha fazla yaşanan kaçak miktarının azaltılması, • Özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerden geçen ve kış aylarında artan arızalar nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesinin etkilenmesine sebep olan havai OG branşmanların, 1 kV seviyesinde AG kablolar ile değiştirilerek yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve arıza istatistiklerinde iyileşme sağlanması, • Turistik ve kültürel bölgelerde (Örneğin, İzmir/Selçuk- Şirince Köyü, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Aydın/Söke- Eski Doğanbey Köyü, vb. ), ilgili bölgenin mimari yapısına uyum sağlamaktan çok uzak görüntü kirliliği yaratan bölgelere giden OG havai hatların düşük maliyetle 1 kV AG kablo şebekeleriyle değiştirilmesi suretiyle, belediyeler ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile yaşanan ihtilaflara bir çözüm alternatifinin geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Dağıtım Topraklama Trafosu Kaynaklı Sorunların İrdelenmesi ve Çözüm Önerisi Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin yoğunlukla havai hat yoğun şebekesi olduğu geçmiş dönemlerde tasarlanan ve halen kullanılmakta olan topraklama trafolarının günümüz kablo yoğun koşullarında yoğunlukla kablo şebekesi olması nedeniyle olduğu oluşan sorunların ortaya konulması ve uygun çözüm önerilerinin sunulması projenin ana amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Kırsal Şebekede 3 Fazlı OG/AG Dağıtım Transformatörlerinden 1 Fazlı Transformatörlere Dönüşüm Teknik-Ekonomik Analiz Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yük yoğunluğu düşük olan kırsal şebekelerde 3 faz OG/AG transformatör yerine 1 faz OG/AG transformatörlerin kullanılmasının simülasyonlar ile teknik yönden incelenmesi, dünyada yapılan uygulamaların incelenerek ülkemizde uygulanabilirliğinin incelenmesi, belirlenmiş bir bölgede simülasyonlar ile dönüşümün teknik ve ekonomik yönden avantaj ve dezavantajlarının analizi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

OG Havai Hat ve Kablo Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Hat Kayıplarının Minimizasyonu için Otomatik Gerilim Regülatörü (Booster Trafo) Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Enerjinin son tüketim noktasına kadar teknik kalite parametrelerine uygun bir şekilde enerji verilebilmesi için gerilim değişimi ve teknik kayıpların azaltılması adına düşük güç kayıplı ve dönüştürülen gücün tamamını değil bir kısmının kullanılarak gerilim düzenlemeye yarayan kademe değiştiricili/booster trafoların etkileri ve kullanımının incelenmesi.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Şebekede Gerilim Düzenleyici Teknolojilerin Araştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güç kalitesi izleme sistemi üzerinden takip edilen şebekenin gerilim limitlerinin takip edilerek gerilim çökmelerinde azalma, reaktif güç kompanzasyonuna katkı sağlama, gerilim harmoniklerinde azalma ile dağıtık üretim santralleri bağlanabilirliğini arttırma sağlamak adına OG/OG gerilim düzenleyici, yük altında otomatik kademe değiştiricili, AG/AG gerilim düzenleyicilerinin etkilerinin araştırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Dağıtım Hatları Üzerinden Geniş Bant Haberleşme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Geniş bant haberleşme ile OG ve AG'de bilgi alışverişi sağlanarak iletişim maliyetlerini azaltmayı amaçlanmıştır. Bu sistemle iletişimin kolaylaşması ile akıllı şebekeye geçişin incelenmesi. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Ultraviole Kamera ile Arıza Tespit Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım sisteminde arıza oluşmadan önce şebekenin elektriksel açıdan zayıflayan bölümlerinin muhtemel arızaya sebep olmadan önce termal bir olay olmadan korona deşarjı aşamasında tespit edilmesi amacı ile ultraviole kamera ile zayıf noktalardaki ışık tayfının belirlenmesi. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Enerjinin Kriptolanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:   Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Kullanılan Yeraltı Kablolarının Aşırı Yüklenme Kaynaklı Arıza ve Ömür Kısalması Durumlarının İncelenmesi, Sebeplerinin Analizi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:  

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Türkiye Akıllı Şebeke 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (T.A.Ş. 2023)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kullanıcıların da aktif olarak katılacağı akıllı şebeke uygulamalarını değerlendirmek maliyet-fayda etkin bir akıllı şebekeye ulaşabilmek adına dağıtım şirketlerinin farklı ihtiyaçlarını dikkate alabilecek akıllı şebeke teknolojilerinin uygulanmasından önce durum analizi yapılarak kullanılan ve kullanılacak sistemlerin olgunluk ve yeterlilik seviyeleri de incelenerek akıllı şebeke stratejisi ortaya koymak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: T.A.Ş. 2023
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Yeni Nesil Aydınlatma Tasarımı (YENAT) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 11 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Genel aydınlatma yönetmeliği kapsamında olan yerlerin aydınlatılmasında, aydınlatma sınıflarının seçimi, sokak aydınlatması özellikleri ve hesapları ile ölçme işlemlerinde zorlukların tespiti, mevcut aydınlatma tiplerine göre tasarrufu ve aydınlatma verimini hedefleyen teknolojik gelişmeler incelenerek, görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak tasarım ve uygulamaların incelenmesi.
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Kapasite Artışına Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebeke OG modelinin optimum kapasite artış probleminin formülüzasyonunda kullanılabilecek şekilde düzenleyen bir yöntem ve algoritma geliştirilmesi, bir dağıtım bölgesi için yapılan talep tahmin sonuçları da göz önüne alınarak belirlenecek tüm alternatif şebeke yatırımları içerisinden teknik ve ekonomik açıdan en uygun olanlarının tanımlanması, algoritmalarının geliştirilmesi ve yatırım optimizasyonunun tespit edilmesi, iletim sistemi operatörü ile alternatiflerin paylaşılması dağıtım şebekesi yatırımları ile iletim şebekesi yatırımlarının eşgüdümünün sağlanabilmesinin analizinin yapılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım İletkenlerinin Ekonomik Ömürlerinin Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik Dağıtım Şebekesinde kullanılan elektrik iletkenlerinin ekonomik ömürlerinin tespit edilmesi için Frekans Domain Reflecktometry (FDR) metodu ile çalışan bir sistem tasarlanması ve böylelikle gerek şebeke iyileştirme bakım çalışmaları, gerekse yapılacak yatırımlar perspektifinden marjinal faydaya ulaşılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Profil Katsayıları Hazırlama Metodolojisinin Dengesizlik Maliyetlerine Etkisi ve Optimizasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:   Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Hibrit Haberleşme Altyapısı ile Pilot Akıllı Sayaç Uygulaması, Fizibilitesi ve Yaygınlaştırma Yolharitası Belirleme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Birden fazla üretici tarafından sağlanan ekipmanların birlikte çalışabilirliği denetlenecek ve bu ekipmanlar (MDMS) "Meter Data Management System" ile uyumlu çalışacak şekilde seçilerek, proje kapsamında farklı haberleşme teknolojileri kullanılacak ve elde edilen bilgi birikimi ve deneyim, tam ölçekli bir AMI sisteminin teknik tasarımı esnasında kullanılabilecektir. Dağıtım Şirketi müşterilerinin, oluşturulacak yeni sisteme karşı tutumu hakkında bilgi toplamak ve toplanan bu bilgiler ışığında oluşturulacak tam ölçekli sistemin enerji verimliliği ve puant yüklerin azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Orta Gerilim Şebekesinin Kapalı Ring İşletimi için Koruma/Kontrol Sisteminin Tasarımı, OG Şebekenin Kapalı Ring İşletimi için Yeniden Yapılandırılması ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 30 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım sisteminde güvenirliğin, gerilim kalitesinin, tedarik sürekliliğinin ve enerji verimliliğinin artmasını sağlayabilecek kapalı ring işletimini ülkemizde gerçekleştirmek amacı ile kapalı ring işletiminin pilot bölge uygulamalarının değerlendirilmesi, akıllı şebeke altyapısına da uygun olan bu yapının uygulamalarının hayata geçirilmesi çalışmalarının, yenilenebilir enerji, dağıtık üretim, elektrikli araçlar, enerji depolama gibi sistemlerin de etkisi ile çift yönlü enerji akışının dağıtım sistemine adaptasyonu ve dağıtım sistemi topolojisinin bu duruma uygun olarak yapılandırılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Gerçeğe En Yakın Teknik Kayıp Seviyesinin Dinamik Olarak Belirlenmesi için Metodoloji ve Yazılım Geliştirmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:  

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Smart Energy Aware System (Akıllı Şebeke Farkındalık Projesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 35 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı:  

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

DAGSIS (Dağıtım Sistemine Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyon) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım sistemine dışarıdan etki olarak gelen ve sistemin bir parçası olacak olan dağıtık üretim tesislerinin, elektrikli araçların, enerji depolama tesislerinin dağıtım sistemine etkilerinin araştırılması, analizi, optimizasyonu, yük yönetimi ve çok amaçlı şebeke işletim sistemi algoritması geliştirilmesi.


Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Teknik olmayan kayıplar ile mücadelede dünya uygulamalarının incelenmesi, anlık ölçüm yapılarak teknik olmayan kayıp enerjinin anında görülmesi, önlenmesi ve analiz sistemi ile teknik ve teknik olmayan kayıpların etkisinin şebeke işletiminde değerlendirilerek şebekenin esnekliğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

OG Havai Hat Fiderlerde Arıza Gösterge Cihazları, Hızlı Tekrar Kapamalı Kesiciler ve Ayırıcılar Kullanılarak Entegre Fider Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2014 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SCADA sisteminin henüz ulaşmadığı havai, kırsal, ulaşılması zor, radyal şebekelerde kullanılan arıza gösterge cihazları, recloser ve sectionalizer ile haberleşme aracılığıyla arıza, bakım-onarım ve şebeke otomasyon sistemi geliştirilmesi. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız.. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Reflektif Tabanlı Optik Aydınlatma Tasarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların Aydınlatılması sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak Aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecektir. Proje ile Aydınlatma sistemlerinde hem teknik hem de tasarımsal olarak yapılacak modifikasyonlarla dağıtım şirketleri için; •Tasarımın değişimiyle İSG şartlarında yapılacak iyileştirmeyle bağlı olarak yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının önlenmesi, •Zaman/personel ve işletme maliyetlerde optimizasyon sağlanması, •Özellikle Arıza Onarım ve Bakım birimlerinde çalışan personellerin iş yükünün hafiflemesi, •EDAŞ envanterinde bulunan alet/teçhizat ve araçların efektif kullanılması, •Aydınlatmada yaşanması muhtemel sorunları kısa sürede çözülmesiyle kullanıcıların memnuniyet ve huzurunun artışının sağlanması, gibi faydaların sağlanması amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Tarımsal Enerji Optimizasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dicle EDAŞ sorumluluk sahasında tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı tarımsal sahalar için kullanılmaktadır. Teknik olmayan enerji kayıplarının vahşi sulamanın da etkisiyle tarımsal bölgelerde daha yüksek oranda olduğu bilinmektedir. Bu oranı düşürmenin birçok farklı yolu olsa da, diğer bir yolu enerjiyi verimli ve doğru kullanmaktan (optimize tüketim) geçmektedir. Tarımsal enerjinin verimsiz kullanılmasının sebepleri tahmin ediliyor olsa da aşağıda adı geçen bu kök nedenlerin ağırlıkları/etki yüzdesi bilinememektedir. - Enerji tüketim alışkanlıkları, - Bilinçsiz sulama yöntemlerinin kullanılması, - Trafo-motor verimi/verimsizliği, - Hat uzunlukları ve aşırı yüklenmeler - Tarımda kamusal desteklemeler, - Su kaynaklarının derinliği veya uzaklığının enerji tüketimine olan etkisi - Ekonomik ve Hukuksal etkenler, - İdari – Sosyolojik durum ve Davranışsal belirleyiciler, - Çevresel veya Kültürel normlar, Bu projede, tarımsal bölgelerde tüketilen enerjinin yüksek seviyede olmasının kök nedenlerinin etki yoğunluğu tespit edilmesinin ardından, çiftçilerin de faydasına olabilecek tarımsal sahalarda uygulanabilir çözüm önerileri, algoritma/metodolojiler kurgulanması ve tarımsalda enerji tüketiminin optimize edilmesi amaçlanmaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ