AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör Tasarımı İle Verimliliğin Artırılması Ve Pilot Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projeyle ülkemizde ilk kez üretilmesi planlanan yerli yeni nesil çift sekonderli transformatör ile dağıtım şebekelerinde kullanılan transformatörlerin seçilebilir optimum güçte çalışması sağlanacak olup nüve ve sargıda yapılacak olan yeni tasarım ile iletkenden geçen akımın karesi ile doğru orantılı artan bakır kayıplarının ve demir kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Yayla bölgelerinde, imara yeni açılan ve henüz yerleşim yerlerinin tam olarak tamamlanmadığı bölgelerde, yazlıkların yoğun olduğu veya turizmin fazla olduğu bölgelerde tesis edilen trafoların, yılın 9-10 ayı düşük doluluk oranlarında çalıştığı, kalan aylarda ise yüksek doluluk oranlarında çalıştığı görülmektedir. Bu durum trafoların uzun süre düşük doluluk oranında çalışmasına rağmen yılın belirli zamanlarında artan talep (demand) nedeniyle küçük güçteki trafolarla değiştirilememesine neden olmaktadır. Söz konusu proje ile çift aktif çekirdekli trafo tesis edilen elektrik şebekesinde trafolardan herhangi birinin arızalanması durumunda tedarik sürekliliğinde uzun süreli aksama meydana gelmeden 2. çekirdek devreye alınabilecek olup tedarik sürekliliğinin sağlanması ve müşteri memnuniyeti arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Yüksek Frekanslı Emisyonların Tespiti ve Etki Analizi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu proje ile;

• Yüksek frekanslı emisyonların (2 kHz – 150 kHz) tespiti için; ölçüm metodolojisinin belirlenmesi, ölçüm sistemi oluşturulması ve yerli-özgün analiz algoritmalarının geliştirilmesi,
• Dağıtım şebekesi özelinde Yüksek Frekanslı Emisyonların durumunun tespit edilmesi,
• Yüksek Frekanslı Emisyonlar kaynaklı; enerji kayıpları (teknik kayıplar) ve hatalı sayaç okumalarına bağlı maddi kayıpları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyonların şebeke elemanları ve koruma-koordinasyon sistemleri üzerindeki etki analizinin yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyon ölçüm, analiz ve önlem süreçleri için yol haritası ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Acil Durumlar için Portatif Direk Geliştirilmesi (LeGoPoLe)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik dağıtım hattının zarar gören bölgesinin geçici ve hızlı olarak inşası amacıyla, nakliyesi ve kurulumu kolay olan taşıyıcı ve açı-durdurucu olmak üzere iki tip modüler alüminyum ve cam yünü elyaf kompozit malzemelerden oluşan hibrit yapıda portatif direk üretilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

ORTA GERİLİM AKIM VE GERİLİM SENSÖRÜ PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede OG akım probuna aşağıdaki ilave özelliklerin eklenmesi ve ürünün yerli imkanlarla geliştirilmesiyle maliyetinin düşürülmesi planlanmaktadır. Ürüne eklenecek yeni özellikler;

• Akım probuna ölçülen akım değerinin kendi dahili hafızasına kayıt yapılması özelliğinin eklenmesi,
• Akım probuna gerilim algılama özelliğinin eklenmesi,
• Akım probunda temassız gerilim ölçümü yapılması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılması,
• Akım probuna ölçtüğü değerleri kablosuz olarak uzak mesafe gönderme özelliğinin eklenmesi,
• Akım probu kısmına gerilim algılama özelliği ve gerilim algıladığında sesli ve ışıklı uyarı verme özelliğinin eklenmesi,
• Ürün ile birlikte çalışacak android tablet uygulaması geliştirilmesi,
• Tablet uygulamasına, dağıtım şirketinin OSOS yazılımı ile haberleşme özelliğinin eklenmesi,
• Tablet yazılımının akım probu ve OSOS ile haberleşme ve ölçüm sonuçlarının karşılaştırma özelliğinin eklenmesi,
• Ürünün arıza tespit akımlarını ölçebilmesi ve arıza tespit sistemi ile haberleşebilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapılması
olarak sıralanmaktadır. Proje tamamlandığında orta gerilim seviyesinde akım ve gerilim ölçümü yapabilen, kolay bağlantılı, osos ile haberleşip primer abone ölçü kontrolünü kolaylaştıran, ses ve ışıklı uyarı ile OG hat kontrolüne imkan sağlayan bir ürünün yerli imkanlar ile yurt dışı muadillerine göre daha uygun maliyet ve satış rakamları olan OG akım ve gerilim probunun üretilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNDE YALITIM MALZEMESİ OLARAK TRAFO YAĞI YERİNE R410A GAZININ KULLANILMASI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 13 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu proje ile transformatörlerde yalıtım ve soğutma amacıyla dielektrik yalıtım malzemesi olarak ekonomik, hafif, bakım maliyetleri düşük ve birçok avantaja sahip R410A gazının kullanılması planlanmaktadır. Böylece ülkemiz öz kaynaklarının verimli kullanılması ve rekabetçi gücün artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

HAVAİ HAT KONNEKTÖRÜ İLE KOPAN İLETKENLERİNİN YERDEN ONARIMI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı kopmuş havai hat iletkenlerinin birleştirilmesi için yurt dışında Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen bir ekipman ile yöntemin referans olarak kabul edilerek yerlileştirilmesi ve Türkiye şebekesinde efektif olarak kullanılabilecek şekilde iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Önerilen yöntem sayesinde kopuk havai hat iletkenleri, yeraltı kabloları için kullanılan ek yeri konnektörüne benzer bir prensibe sahip ekipmanlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde tamir edilebilecektir.
Projede geliştirilecek yöntemde yapılacak işlemlerin tümünün havai hat direklere çıkılmaksızın, yerdeki iki saha personeli ile yapılabilmesi planlanmaktadır. Böylece arıza yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda müşterilerin uğradığı kesinti (bildirimsiz kesintiler) süreleri kısalacak ve kopan havai hat iletkenleri hızlı bir şekilde restore edilerek enerji tedariki sağlanabilecektir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: VANGÖLÜ EDAŞ

VIRTUAL POWER PLANTS FOR INTEROPERABLE AND SMART ISLANDS

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: VPP4Islands projesiyle yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması, adaların sahip olduğu enerji potansiyelinin verimli olarak kullanılması adına yeni nesil enerji depolama sistemi yaklaşımıyla kullanıcıların sisteme katılımını teşvik ederek enerji ihtiyaçlarında kendi kendine yetebilmeleri amaçlanmakta olup aynı zamanda maliyetleri, sera gazı emisyonlarını ve akaryakıta bağımlılığı azaltarak, enerji üretiminde yeni nesil akıllı iş modelinin oluşturulması ve enerjinin yerel olarak üretildiği yerde tüketilmesini teşvik edecek tecrübenin edinilmesi hedeflemektedir.
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım Şebekesinin Deprem ve Diğer Doğal Afet Durumlarına Karşı İncelenmesi, Olası Deprem Sonrası Performans Analizlerinin Yapılması ve Acil Eylem Planlarının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 27 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu Ar-Ge projesiyle deprem odağındaki doğal afetleri göz önüne alarak elektrik dağıtım şebekesinin depreme hazırlığına dair ihtiyaçların belirlenmesi ve depremin meydana gelmesi süreci ve sonrasında yapılacak operasyonel faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sunacak bilgi akışının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Deprem öncesinde elektrik şebekesinin ve operatörünün bu doğal felakete karşı hazırlık aşamasını, deprem esnasında hayat kurtarabilecek dünya uygulamalarının incelenmesini de içeren inovatif, uygulanabilir teknoloji ve sistemleri ortaya koyan deprem süreci çözüm uygulamalarını ve deprem sonrasında şebeke yönetimini esas alan kapsamlı bir proje yürütülmesi ve deprem etkilerinin en üst düzeyde bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.
Proje süresince deprem ve deprem dışında kalan diğer afetlerle ilgili olarak ilgili Kurum/Kuruluşlardan edinilecek verinin ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde tek bir veritabanına taşınarak risk haritalarının oluşturulması ve bu veri ışığında elektrik dağıtım şebekesinin içerisinde bulunduğu risk koşulları belirlenecek olup doğal afet süreçleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler (Valilik, belediye vb.) ile AFAD vb. kurumlar ile iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, elektrik dağıtım şirketlerinin felaket durumlarındaki sorumluluklarının belirlenmesi ve bütüncül iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Enerji 5G

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin başlıca amaçları;

• 5G iletişim ağlarının sahadaki enerji dağıtım sistemleri (Coğrafi Bilgi Sistemleri, SCADA, vb.) üzerinde oluşturabileceği farklı etkilerin araştırılması,
• Enerji dağıtım şirketlerinin mevcut sistemlerinin 5G uyumluluğu tespit edilmesi,
• Enerji dağıtım sistemlerine 5G haberleşmesinin getireceği kazanımlar ortaya çıkarılarak yeni iş modellerinin geliştirilmesi,
• Proje sonunda paydaşlarla birlikte bir yol haritası çıkararak çeşitli mevzuat önerileri sunulması
olarak sıralanmaktadır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

QBIT(Kuantum ile güvenli iletişim)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Enerji sektöründeki siber güvenlik gereksinimlerinin analizi ve bu gereksinimleri karşılamak üzere kuantum kriptografik çözümlerin eşleştirilerek kritik altyapı güvenliğinin maksimum seviyede sağlanması için yol haritası hazırlanması ve sonraki fazda ürün çıkartılması projenin amacıdır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Yeni Nesil Şebeke Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Başvurulan bu proje kapsamında, elektrik dağıtım şebekesinde kullanılmakta olan direklerin detaylı analiz edilmesi, yıllar içerisinde değişen iklim ve coğrafi koşullara ve malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ışığında hesaplamaların yeniden yapılarak kış şartlarına daha dayanıklı yeni nesil bir şebeke tasarımının yapılması ve mevcut sistemin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Dağıtım ve Güç Transformatörlerinde Yalıtım Malzemesi Olarak Trafo Yağı Yerine Bitkisel Yağın Kullanılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 13 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje ile trafo üretim sektöründe madeni yağ ithalatının azaltılması, bitkisel yağların üretimde kullanılmasıyla trafoların yangına karşı mukavemetinin artırılması, güvenlik seviyelerinin yukarı çekilmesi ve üretimde çevre dostu ürünler kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Aydınlatma Arızası Tespit Sistemi (AYARTES) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, şebekede herhangi bir noktadaki arızalı veya düzensiz ışık veren armatürlerin yakından birebir gözlem yapmaksızın, otomatik olarak veri okuma ve yorumlama yöntemleriyle noktasal tespit edilmesi ve iş emri oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla beraber mevcut aydınlatma otomatik sayaç okuma sisteminin sayaç verileri analiz edilerek, bu verilerin hem armatür arızası tespitinde hem de OSOS'dan kaynaklı arızaların tespitinde kullanılması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

İş Güvenliği Artırıcı Akıllı Yelek Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu proje kapsamında giyilebilir teknoloji ile donatılacak, uyarıcı haberleşme sistemine sahip ve çarpma/düşme darbelerinden koruma sağlayıcı, bilgilendirici fonksiyonlara sahip, IOT konseptine uygun bir Akıllı İSG Yeleği ile ileride yaşanacak olan kazaların verdiği zararın en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin DC Dönüşümü İçin Yol Haritasının Çıkarılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 8 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede değişen şebeke yapısı göz önünde bulundurularak (evlerde genelde DC tüketim yapan aletlerin kullanılması, DC üretim yapan kaynakların artması, elektrikli şarj istasyonlarının entegrasyon gereksinimleri vb.) en uygun DC şebeke konfigürasyonu için yol haritası tasarlanmasını planlamaktadır. Gelişen teknoloji ile entegre bir şekilde müşterilerimize kesintisiz elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için daha inovatif çözümler aramak adına DC şebekeler incelenecek ve bu doğrultu da planlamalar yapılacaktır. Projede günümüzün ve geleceğin elektrik şebekesi problemleri masaya yatırılarak, olası DC şebeke konfigürasyonlarının entegrasyonunun ve entegrasyon adımlarının uygulanması için zaman planlamasının araştırılması yapılacaktır. Projenin temel amaçları olarak özetlemek gerekirse;

• Dünyadaki DC şebekelere dönüşüm uygulamalarının Türkiye özel koşulları da dikkate alınarak değerlendirmesi,
• Türkiye’deki elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem teknik hem de maliyet açısından uygulanabilir bir DC şebeke dönüşüm metodolojisinin belirlenmesi,
• Dağıtım şebekesinin daha kararlı bir halde işletilebilmesi konusunda gereksinimlerin belirlenmesi,
• Türkiye’deki mevcut durumda dağıtım şebekesinin gereksinimlerinin belirlenmesi,
• DC Şebekeye dönüşüm ile enerji verimliliği konusunda ülke olarak sağlayacağımız kazançların ortaya konulması,
• Dağıtım şirketleri ve EPDK açısından verimli ve sürdürülebilir bir enerji dağıtım modeli oluşturulma sürecine katkı sağlanması,
• Dağıtım sektörü özelinde ülkede bilgi birikimine katkıda bulunulması,
• DC şebeke dönüşümün önemini teknik ve analiz sonuçlarıyla sunulması,
• DC şebeke dönüşümü için Türkiye’deki dağıtım sisteminin gereksinimlerinin ortaya konulması
olarak sıralanabilir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Kablo Eki Süreç Otomasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 32 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede elektrik dağıtım sisteminde kullanılan AG/OG kabloların insan müdahalesi olmadan ek işleminin gerçekleştirilmesine yönelik cihaz geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Deprem Fay Hatlarında Bulunan Doğalgaz Boru Hatları Gerilim Seviyelerinin Ölçülmesi İçin Akıllı Sistem Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yer küredeki doğal hareketlenmelerle toprağın şebeke boruları üzerinde ortaya çıkardığı yüklerin büyüklüğünün ve yönünün tespit edilmesi projenin amacıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz Hattına Beslemek İçin Deniz Suyundan Hidrojen Üretimine Yönelik Katalizörlerin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu çalışma doğal gaz hattına enjekte edilebilecek nitelikteki hidrojenin, deniz suyundan çevreci bir şekilde üretilmesi için düşük maliyetli foto-katalizörlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Projede benimsenen kompozit yaklaşımı ile TiO2, CdS ve C3N4 bileşenlerinden oluşan katalizörler üretilecektir. Bu çoklu katalizörlerin geniş spektrumda (380nm-780nm, güneş spektrumunun %45-46’lık kısmı) aktiflik sergilemesi ve dolayısıyla yüksek hidrojen üretimi sağlaması hedeflenmektedir.
Yapılacak çalışma sonucunda bahsi geçen katalizörlerin deniz suyundan hidrojen üretim performansları, üretim maliyetleri ve üretilen hidrojenin doğal gaz şebekesine beslenme potansiyeli tespit edilecek olup elde edilecek bu veriler ile üretilecek çoklu katalizörlerin ticari ürün potansiyeli değerlendirilecektir.
Proje Kategorisi: Yenilenebilir Entegrasyonu
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Endüstriyel Yakıcı Cihazlarda Kompozit Gazların Yanma Testleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede yürütülen Yenilenebilir Gaz Üretimi projesi kapsamında kurulan karışım ünitesi ile orta basınçlı doğal gaz hattına istenen oranlarda ve kontrollü şekilde hidrojen ve biyogaz karıştırılarak, karışımın sanayide kullanılan gaz ekipmanlarında etkilerinin gözlemlenmesi ile endüstriyel yakıcılarda kullanılabilmesi için gerekli testlerin yapılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Yenilenebilir Entegrasyonu
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Doğal Gaz Alt Yapı Kep Kör Tapası

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Kentsel dönüşüm ve benzer sebeplerle sonlandırılmış (keplenmiş) servis hatlarının kaçak vermemesinin sağlanması ve şebeke güvenliğinin arttırılması projenin amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Boru Hatlarının Yer Seçiminde ve Sürdürülebilirliğinde Yüzey Süreçlerini Dikkate Alan Jeomorfolojik Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede doğal gaz boru hatlarının yer seçiminde dikkate alınmayan ancak gerçekleşmesi durumunda hattın güvenliğini tehdit edebilecek olan jeomorfolojik tehlikelerin belirlenmesi, jeomorfolojik tehlike değerlendirmesinde uzman görüşüne dayanan karar destek sistemleri ile üretilecek tehlike haritalarında belirlenerek jeomorfolojik tehlike zonları ve bu zonlarda gelişen yüzey süreçlerine bağlı boru hattında gelişebilecek problemlere ilişkin müdahale zaman aralıklarının belirlenmesi, proje kapsamında üretilen tehlike modelleri ve haritaları ile mevcut işletilen hatların veya planlanan hatların işletme güvenliklerinin sağlanması, buna bağlı sürdürülebilir kullanım süresinin artırılması amaçlanmaktadır
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

187 Acil ve Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Kalite Değerlendirmesinin Makine Öğrenmesi ile Yapay Zekâ Tarafından Yapılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: 187 acil ihbar hattı ve çağrı merkezine gelen çağrıların kalite değerlendirilmesi insan gücü ve örneklem seçilerek yapılmaktadır. Bu projenin amacı ise kalite değerlendirmesinin; insan gücü ile örneklem seçerek değil makine öğrenmesi kullanılarak oluşturan yapay zekâ ile yapılmasıdır. Projenin diğer amaçları ise kalite değerlendirmede kesin objektifliğin sağlanması, evrensel olunması, problemlerin hızlı tespit edilerek çözüm sağlanması ve iş süreçlerinde performansın arttırılmasıdır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Kaçak Kontrol Haznesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 36 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede geliştirilmesi planlanan kaçak kontrol haznesiyle doğal gaz dağıtım tesisatlarındaki kaçak tespitinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Saha Envanteri Blockchain Teknolojisi ile Finansal Sağlık Endeksi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 16 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede blockchain teknolojisinin avantajlarından yararlanarak bir varlık için dijital kimlik kartı oluşturulması, varlığın doğumundan ölümüne kadar değiştirilemez kayıt ile takip edilmesi, bu kayıtların düzenleyici/denetleyici kurumlar tarafından elektronik ortamda şeffaf bir şekilde kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Varlıkların güncel değerleri, yine aynı platform üzerinden takip edilebilecek olup yapılan bakımların hangi varlıkla eşleştirileceği ve o varlık için toplamda ne kadarlık bir bedel harcandığı da görüntülenebilecektir. Bu varlıklar üzerinde IoT sistemi var ise yine bu platform ile anlık haberleşerek varlık durumu güncel olarak takip edilebilecektir. Ayrıca, Türkiye’deki yerel bir ekiple yapılacak projede dünyada blockchain üzerinde varlık yönetimi yazılımı ekosistemi içerisinde ilk 5 firma arasında yer alınması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Kombine Akım ve Gerilim Sensörlü, Yerli, Akıllı Silikon İzolatör Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım sisteminde havai hatları izlemek ve kontrol amacıyla Kesici Ölçü Kabinleri (KÖK) kullanılmakta olup bu tesislerin yapımı yüksek maliyetler oluşturması ve kamulaştırma vb. nedenlerle zaman aldığından yaygınlaştırılamamaktadır. Dağıtım bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanlardaki havai hat arıza noktalarının tespiti ve giderilmesi bazı durumlarda uzun zamanlar almaktadır. Söz konusu projede havai hatlarda zorunlu bir ekipman olarak kullanılan izolatörlere şebeke izleme, arıza gösterge, sıcaklık, nem vb. çevresel parametreleri izleme özellikleri kazandırılarak katmadeğerli bir ürün oluşturmak, kalite parametrelerini kayıt altına almak, tedarik sürekliliğini iyileştirmek ve bu ürünü yerli imkanlarla üretmek hedeflenmektedir. Ayrıca gerekli alarmlar oluşturularak arızalar veya tehlikeli durumlar (orman yangınları, buz yükleri, hat devrilmeleri vb.) oluşmadan gerekli önlemlerin alınabilmesi, SCADA ile sağlanacak entegrasyon vasıtasıyla acil durumlarda şebekenin izolasyonun sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Elektrik Abonelerinin Enerji Tüketimi Farkındalığı ve Talep Esnekliği Arttıracak Büyük Veri Analizi Tabanlı Mobil Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede dağıtım şebekesinde talep yönetiminin iyileştirilmesi, mevcut kapasitenin veriminin arttırılması ve altyapı maliyetleri ile işletim maliyetlerinin iyileştirilmesi için elektrik abonelerinin talep tarafı yönetimi uygulamalarına katılımını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek olan büyük veri analizi platformu ve kullanıcı mobil arayüzü vasıtasıyla elektrik abonelerinin enerji verimliliği ve talep esnekliği konularında farkındalık kazanması, mobil bildirim mekanizması ile tüketim davranışlarını iyileştirilmesi, böylelikle hem elektrik abonelerinin hem de dağıtım sistemi operasyonlarının ekonomik kazanç sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Makaralı Aydınlatma Direği

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Ülkemizde sokak, cadde ve meydanların aydınlatılması, sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden biridir. Projede yeni nesil sokak aydınlatma sistemi tasarımı gerçekleştirilecek olup proje ile aydınlatma sistemlerinde, hem teknik hem de tasarımsal olarak yapılacak modifikasyonların yapılması amaçlanmaktadır. Böylece; • Tasarımın değişimiyle İSG şartlarında yapılacak iyileştirmeyle bağlı olarak yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarının önlenmesi, • Zaman/personel ve işletme maliyetlerde optimizasyon sağlanması, • Özellikle Arıza, Onarım ve Bakım birimlerinde çalışan personellerin iş yükünün hafifletilmesi, • Aydınlatmada yaşanması muhtemel sorunları kısa sürede çözülmesiyle kullanıcıların memnuniyet ve huzurunun artışının sağlanması, • Dağıtım şirketi envanterinde bulunan alet/teçhizat ve araçların efektif kullanılması, gibi faydaların sağlanması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Kendini İhbar Eden Sayaç

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 34 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı geliştirilecek teknik ile Türkiye’de yayımlanan teknik şartnamelere uygun bir ürün geliştirilerek, geliştirme sonrasında farklı trafo bölgelerinde ilgili sayaçların montajının yapılmasıdır. Sonrasında sayacın kalibrasyon değerlerinin izlenmesi ve sayaca kaçak amaçlı yapılan müdahalelerin sayaç tarafından tespitinin doğrulanması ile; <br< • Sayaçların hata değerlerinin bir yıldan uzun süre izlenmesi, • Sayaç dışı yapılan kaçak amaçlı uygulamaların tespitinin mümkün olup olmadığının ve yapılan tespitlerin doğrulanması, • Farklı iklim bölgelerinde sıcak-soğuk, nem gibi değerlerden sayaçların zaman ve güç değerlerine göre hata değerlerinin saptanması ve bu hataların daha kaliteli komponentli sayaçlar üreterek olabilecek pozitif getirisinin tespit edilmesi ve şartnamelerde yapılacak değişiklikler ile dağıtım şebekesi ve ülke ekonomisine yapılabilecek katkıların hesaplanması, • 10 yıl sonra sayaçların kalibrasyon değerlerinin izlenmesi ile hata oranı normal olan sayaçların şebekede kalmaya devam edebileceğinin görülmesi ve ilgili bakanlığa bu konuda veri sağlayarak sayaçların değişim sürelerinin uzatılması için yapılarak görüşmelere veri sağlanması, • Değişim süresi olan 10 yıl dolmadan sahada hata değeri müşteri lehine veya aleyhine bozulan sayaçların tespit edilerek hatalı sayaçların değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Haberleşme ve Akıllı Sayaç
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Betonarme Direklerde Güvenli Tırmanma Robotu Tasarımı (Pole Climbing Robot)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede temel amaç bedensel efor gerektiren direğe iniş/çıkış faaliyetinde iş yükünü minimum seviyeye indirecek ve işini güvenli hale getirecek olan tırmanma robotu ile çalışanın direk tepesinde istediği konuma çıkmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ÇAMLIBEL EDAŞ

Gerilim Ölçü Hücresine Alternatif Gerilim Sensörü Tasarımı ve Pilot Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Orta Gerilim seviyesindeki arızaları tespit etmek için yapılan izolasyon testi esnasında, gerilim ölçü trafolarının bağlantılarının kesilmesi gerekmektedir. Bu bağlantılar kesilmediği takdirde hiçbir testin sonucu doğru çıkmamakta olup ilgili hat üzerinde 10 tane trafonun bağlantısının sökülmesi saatler almaktadır. Trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde bu süreler, diğer şehirlere göre çok daha uzayabilmektedir. Hatanın tespiti sonrasında bağlantıların tekrar yapılması da ek bir iş süreci ortaya çıkarmaktadır. Klasik gerilim ölçü trafosunun bağlantısından dolayı oluşan bu sorunun çözümü için, gerilim sensörü olarak adlandıracağımız cihazın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Boyutları hali hazırda kullandığımız gerilim trafolarından daha küçük olacak şekilde izolasyon testinden etkilenmeyecek olan bu ölçüm sistemi sayesinde, OG fider üzerinde bulunan trafo merkezlerindeki gerilim trafolarının bağlantısı ayrılmayacak olup bu sayede arıza tespit sürelerinin saatler mertebesinde azaltılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

TEİAŞ Bağlantılı Ana Trafo Merkezlerindeki Kalite Parametreleri ile Şebeke Nötr Akım verileri üzerinden Proaktif Arıza Tahmini Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı TEİAŞ Trafo merkezlerinin OG (Orta Gerilim) tarafında gerçekleşen gerilim çökme ve dalgalanma gibi elektriğin kalitesinin bozulduğu anlarda yakın-zamanlı olarak BEDAŞ şebekesinde oluşan nötr akımlarındaki değişimleri ve bu değişimlerin arıza tespiti ile ilgili korelasyonlarını tespit etmektir. Ayrıca, projenin hedefi kalite probleminin yaşandığı ve nötr akımının tespit edildiği bölgelerin risk haritasına işlenerek görsel bir ekran üzerinde takip edilmesidir. Böylece, periyodik olarak otomatik analizlerle arıza tahmini yapılan bölgenin gittikçe izole edilmesi sağlanacaktır. Makine öğrenme yazılım araçlarını kullanılması, arıza tahmin ve tespit modelleri geliştirilmesi, doğru ve kesin arıza tahminlerinin sağlanmasıyla şebeke arızalarının henüz oluşmadan önlenebilmesi amaçlanmakadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Küresel Isınma Potansiyellerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yapılması planlanan bu çalışma ile ürünler bazında olan çevre etiketleme sistemlerinin, bir süreç olan elektrik dağıtım hizmetlerine de uygulanabilirliğinin temelinin atılması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında, projede iki temel amaç belirlenmiştir. İlk amaç elektrik dağıtım sistemlerinin küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential, GWP) değerini (kg CO2 eşdeğeri) LCA (Life Cycle Assessment, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) çalışması yaparak belirlemektir. Bu değerde dağıtım sisteminin kurulum, işletme, bakım ve atık aşamalarının payları da belirlenecektir. İkinci amaç ise mevcut durumdaki GWP değerini azaltacak yönde önerilerin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda GWP değerinin azaltılması kapsamında Karbon Yakalama Prosedürü ile yeni iş modelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Saha İşletme-Bakım-Onarım Araçlarına Entegre, Yerli Katkı Oranı Yüksek Orta Gerilim Dedektörü

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede havai hatlara erişim için kullanılan saha aracının yükseltilip-alçaltılabilen kısmının farklı yönlerine entegre edilen yerli katkı oranı yüksek orta gerilim dedektörleriyle, hatlarda enerji olduğunun algılanması durumunda, aracın yükseltilip-alçaltılabilen kısmının durdurulması, hatta daha fazla yaklaştırılamaması, ancak uzaklaştırılabilmesine izin verilmesi amaçlanarak saha bakım-onarım personelinin çalışma güvenliğinin üst düzeye çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca, elektronik devre-sensör kısmının da yerli katkı oranı yüksek şekilde üretilmesiyle ithalattan kaynaklı maliyet sorunları ve tedarik risklerinin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım şirketleri ve çalışanları için blok zincir altyapılı portal -Enport

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, klasik web servis ve uygulama yazılımlarının yerine, tamamen yenilikçi bir yaklaşımla, blok zincir teknolojisi kullanılarak tasarım (D-APP: merkezi olmayan-dağıtık uygulama şeklinde tasarım) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Blok zincir teknolojisinin avantajlarından yararlanılarak, dağıtım şirketleri ve çalışanları nezdinde uçtan uca ihtiyaç duyulan içeriklerin oluşturulması, her bir çalışan için kimlik kartı oluşturarak girişlerin portale erişim sağlanması, mesleki eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, Ar-Ge projeleri, yatırım projeleri için sorun ve çözümlerin yer alması, anketler ile sektörün sorunlarının hızlı şekilde tespit edilmesi ve buna ek olarak da proje sonucunda blok zincir teknolojisinin getirdiği devrimsel nitelikteki yenilikleri içeren bir servisin, sektörün tüm paydaşlarına hizmet verecek hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Yeni Nesil Sayaç Mühürlerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik dağıtım sektöründe kullanılan sayaç mühürleri piyasada kolaylıkla bulunan, taklit edilebilen ve kolay müdahale edilebilen mühürler olduğu için usülsüz kullanıma ilişkin kontrol zorlaşmakta ve yanıltıcı olmaktadır. Tespit edilen müdahale edilmiş sayaçlar ve sahte mühürlere ilişkin işlem yapılmakta ancak mühür altında kaçak kullanım, açılan davalarda da sorun teşkil etmektedir. Bu proje ile farklı teknolojiler kullanılarak plastik mühür muadillerinin geliştirilerek üretilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin hedefi “taklit edilemez” mühürler geliştirilerek kaçakların önlenmesi ve olası kopyalama girişimlerinde kaçak tespitinin kolaylaştırılmasıdır. Bu mühürler sahada farklı kullanıcı gruplarına ait sayaçlarda kullanılarak test edilecektir. Maliyet ve etkinliklerine göre sahada kullanımı uygun bulunan mühür tiplerinin diğer dağıtım şirketlerinde yaygınlaştırılması da planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

ISG Talimatlarının Görüntü İşleme ile Otonom Teyidi Platformu – ISG-GÖR

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede İSG süreçleri için önemli ham veri sağlayan Görüntülü Teyit Sistemi'nin geliştirilmesi ve ham verinin görüntü işleme/bilgisayarlı görme teknolojileriyle işlenmesi amaçlanmaktadır. Kritik işlem görüntülerinin izlenmesi ve kaydedilmesini sağlayan Görüntülü Teyit sistemi sayesinde, sahadan aktarılan videolar düzenli bir şekilde takip edilebilmektedir. Bu proje ile görüntülü teyit sistemindeki operatör takip ve kontrol sisteminin görüntü işleme tabanlı yazılımlar ile otomatik hale getirilerek aşağıdaki belirlenen İSG talimatlarından seçilecek 6 talimat esnasında doğru iş adımlarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve raporlanacaktır:


• Alçak Gerilim Enerji Kesme / Enerji Verme
• Yüksek Gerilim Enerji Kesme / Topraklama
• Yol Güvenliği
• Kişisel Koruyucu Ekipman Takibi (Ark ekipmanlarının giyilmesi/takılması)
• Yüksekte çalışmaya başlama ve bitirme.
• YG’de yüksek çalışmada akım kontrolü
• YG trafo içi tesisata dokunmadan önce kontrol
• YG enerji kesme ve verme
• AG enerji kesme ve verme
• AG topraklama ve etiketleme/kilitleme
• YG topraklama ve etiketleme

Böylece eksik kişisel koruyucu ekipman takılması gibi durumlardan, yüksekte çalışmaya, AG pano çalışmalarından kapalı alan YG çalışmalarına kadar oluşan yüksek riskli hallerde çalışanların uyarılması ve sürekli geri bildirim ile hataların düzeltilerek vardiya sırasında risk yönetimine yardımcı olunması planlanmaktadır. Toplanan veriler ışığında üretilen iç görülerin aktif olarak İSG ekiplerinin kaza riski azaltma politikalarında kullanılması sağlanacak olup projenin ilerleyen aşamalarında, yöneticilerin günün en riskli zamanlarını belirleyerek, vardiya ve görev kadrolarını ayarlamasını sağlamak için bu verilerin analizine ve değerlendirilmesine olanak tanıması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

YG Sistemlerde Arıza Tahminlemesi için Farklı Ölçüm Yöntemlerinin Araştırılma Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: YG sistemlerde oluşan arızaların tespitinin yapılması bu projenin hedefidir. Uzun havai hatlardaki arıza noktası tespiti zor olmaktadır. Arıza durumunda arızanın oluştuğu direğin veya direk aralığının arıza çıktığı anda belirlenerek sistem kullanıcısına iletilmesi, trafo-kesici-reaktör gibi sistemlerin uzun arıza arama süreç problemlerini ortadan kaldıracak olup bu projede arıza durumlarında haber almaya yönelik farklı yaklaşımların değerlendirilmesi için farklı çözüm yollarının uygulanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

ETİKET MÜHÜR PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede plastik mühürlerin yerine bir el terminali yardımı ile işlemin yapıldığı yerde yazıcıdan yazılabilen, üzerinde; yapılan işlem, işlem yapılma tarihi, işlemi yapan gibi bilgilerin bulunduğu, yüksek ve düşük sıcaklıklarda yapışkanlığını ve üzerindeki yazıların silinme dayanımını koruyacak bir etiket tasarlanması planlanmaktadır. Tasarlanan etiket mühür garanti etiketleri gibi yerinden söküldüğünde tekrar kullanılamayacak yapıda tasarlanacaktır. Ayrıca mühür üzerine basılabilecek karekod yardımı ile tasarlanacak bir web sayfasına erişilmesi, mühürleme işlemi ile ilgili detaylı bilginin tüketicilere ulaştırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

TÜM DİREKLER İÇİN AYAKÇAK

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinde kullanılan tüm direkleri aşağıdan yukarıya doğru daralan yapıda olduğu bilinmektedir. Projede, söz konusu daralan yapı baz alınarak direğin etrafını saran bir mekanizmanın personelin yukarı çıkması ile daralması, aşağıya indiğinde uzaması metodu ile direğe çıkılmasını ve inilmesi sağlayacak bir ürün tasarlanması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

POLEPHU (Alçak ve Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Hatları Elektrik Şebeke Direklerini İzlemek İçin Akıllı Direk İzleme Sensörü Projesi)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 16 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan direklerin (demir, beton veya ağaç direkler) yerleştirilecek sensörlerle eğim açılarını anlık ölçülmesi, direklerde oluşacak problemlerin arızaya dönüşmeden/dönüştükten sonra saha ekiplerinin hızlı müdahale etmesinin sağlanması, kesintilerde müdahale süresini iyileştirilmesi, bakım operasyonlarını hızlandırılması ve direk kazalarından dolayı etkilenen müşterilere daha hızlı çözüm üretilmesi amaçlamaktadır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Blokzincir Teknolojisi ile Zaman Damgası ve Sertifika

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı elektrik dağıtım sektörüne özgü blockchain tabanlı, dağıtık bir veritabanı mimarisinde merkezi olmayan mutabakat mekanizması ve kriptografik algoritmaları içeren güvenli, şeffaf bir dijital zaman damgası platformunun geliştirilmesidir
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNDE HOT-SPOT SICAKLIĞININ HESAPLANMASI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM VE ÖMÜR SAYACI GELİŞTİRİLMESİ PİLOT UYGULAMASI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede dağıtım transformatörlerine basit bir şekilde uygulanabilen transformatörün temel donanımlarından bilgi alan ve bunu değerlendiren ekonomik bir donanımın prototipinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulacak prototiple yapısal açıdan mevcut transformatörlere de uygulanabilir bir hot-spot sıcaklığı ölçüm sistemi geliştirilmesi böylece trafonun yaşlanma oranını ve kalan ömrünü veren bir sayacın yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca soğutma sisteminin daha verimli kontrolü ve izleme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Haberleşme ve Akıllı Sayaç
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Milli Olarak Trafo Çekirdek Sacının (Crgo) Yerli Üretiminin Sağlanması İçin Fizibilite Çalışması Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Trafolardaki nüve hammaddesi (Silisli Sac-CRGO) trafo maliyetinin yaklaşık %40-45’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde bu sacın üretiminin olmaması nedeniyle her sene 60 bin tondan fazla sac dışardan tedarik edilmektedir. Bu da yaklaşık her yıl 2 milyar TL’den fazla Türk Lirasının yurtdışına akması anlamına gelmektedir. Bu projeyle dünyada üretimi sadece Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da, Kore’de, Rusya’da ve Çin’de bulunan ve stratejik önemi olan silisli sacın (CRGO) ülkemizde devlet destekli üretiminin nasıl yapılabileceği ve var olan dışa bağımlılığın nasıl ortadan kaldırılacağına dair profesyonel bir fizibilite çalışması (teknik/ticari) yapılması amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Elektrik Direkleri (Demir, Beton, Ağaç) ve Elektrik Şebekeleri için Robotik Kol ile Arıza Tespit Onarım (ELEBOT)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik dağıtım sektöründe, firmalar ve saha ekipleri için en yorucu ve riskli iş alanlarının başında gelen elektrik hatlarının onarımlarına ilişkin güvenlik risklerini minimuma indirmek ve iş akışını hızlandırmak amaçlanmaktadır. Bunun için elektrik dağıtım firmalarında bulunan liftli kamyonların üst kısmında bulunan kabinlerin çıkarılarak, yerine 3 robotik kolun entegre edilmesi ve kamera, komuta çantaları ile çalışanların uzaktan, robotik kolları kullanarak, elektrik direklerindeki bakım ve onarım çalışmalarını yapmalarını sağlayacak yerli ve milli robotik kol tasarlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Elektrik Direklerinde Yaşanabilecek Arızaların İnsansız Hava Araçları (VTOL) ile Tespiti (E-İHA)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik hat bakım ve onarımları ülkemizde ve dünyada büyük önem arz eden ama bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli ve riskli bir iş kolu olmaktadır. Projeyle saha ekiplerini tehlikeden uzaklaştırılmasıyla güvenli ve hızlı bir şekilde görevlerini yapmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bunun için yerli ve milli imkanlar ile üretilecek, gelişmiş kamera ve sensörlerle donatılacak VTOL sınıfı insansız hava araçlarıyla, elektrik direk ve tellerinde meydana gelebilecek izalatör arıza, buzlanma, kablo gevşeme ve elektrik direği eğilmeleri gibi hasarların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

MOBİL KABLO DURUM İZLEME CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, OG kablolarını enerji altındayken sürekli olarak izleyecek ve kablo başlıkları ile ek yerlerinde meydana gelen sorunları sınıflandırıp tespitini yapabilecek, yerli ve milli bir cihazın ekonomik açıdan uygun olacak şekilde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Bimetal (Alüminyum – Bakır ) Sıkmalı Tip Kablo Pabuçlarının Yerli Üretimi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 7 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Alçak gerilim dağıtımında, dikey sigortlalı yük ayırıcılar ile alüminyum kablolar arasındaki bağlantıyı sağlayan Bimetal Sıkmalı Tip Kablo Pabuçlarının ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Bu Proje ile tüm satın almalarının Uzakdoğu ülkelerinden (Çin, Tayvan, Hindistan) yapıldığı bimetal sıkmalı tip kablo pabuçlar üretiminin yerlileştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında üretimdeki en önemli operasyon olan sürtünme kaynağı (friction welding) teknolojisinin ülkemizde de kullanılmaya başlanmasıyla yeni bir üretim teknolojisinin kullanılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

AŞIRI ISINMA VE YANGINDAN KORUNMA İÇİN YENİ NESİL ÜRÜN GRUBU TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ VE PİLOT UYGULAMASI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje ile birlikte çözüm üretilmesi amaçlanan temel başlıklar;

• Yurt dışında kullanımı yaygın olarak görülmekte olan bir ısıl zorlanma tespit sisteminin ülkemiz kaynakları ile sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek özellikler entegre edilerek yerli üretimin sağlanması,
• Trafo merkezlerinin, dağıtım merkezlerinin ve elektriksel bağlantıların bulunduğu pano noktalarındaki, kontak noktalarındaki ısıl zorlanmalardan kaynaklı oluşabilecek yangın durumlarının, bağlantı noktalarındaki kritik sıcaklıkların takip edilerek önlenebilir hale getirilmesi, ısınma anomalileri gösteren ekipmanların erken teşhis edilebileceği bir sistemin oluşturulması,
• Isınma anomalileri görülen ekipmanların geçmiş zaman verilerinin takip edilebilir hale getirilmesi,
• Elektrik tesislerinde gerçekleşen yangınlara bağlı olarak ortaya çıkan maddi zararın önüne geçilmesi,
• Elektrik tesislerindeki yangınlardan kaynaklı enerji kesintilerinin önüne geçilerek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve SAİDİ, SAİFİ değerlerinin iyileştirilmesi,
• Dağıtım şirketlerinin ihtiyacı doğrultusunda ülkemizde SCADA ile entegreli sıcaklık kontrol sistemi teknolojisinin ilk örneğinin gerçekleştirilmesi,
• Sadece elektrik dağıtım şirketlerinin değil elektrik iç tesisleri yangın yönetmeliğine yönelik uygunluk doğrultusunda endüstriyel ve bireysel kullanımında gerçekleştirilebileceği geniş kullanıma sahip yenilikçi bir ürünün üretilmesi, şeklinde sıralanabilir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Akıllı Mobil Asistan Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Akıllı mobil asistan sayesinde doğal gaz dağıtım şirketleri abonelerinin sesli ve yazılı olarak talep ettiği abone işlemleri ile alakalı her türlü bilgilendirmeye ek olarak 187 çağrı merkezine gelen her türlü ihbar, soru, bilgilendirme, şikayetlerin mobil asistan tarafından değerlendirilip yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede geliştirilmesi planlanan “Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin” ile elektrik dağıtım sistemi kapsamında CBS ile entegre çalışan, OG şebeke modelinin analiz edilmesini sağlayan, OSOS yüklenme verileri ile potansiyel en iyi koruma noktalarını belirleyebilen, gerçekte olmayan koruma noktaları tanımlanarak sistemin o koşullar altında çalışma prensiplerini analiz edebilen, alternatif koruma noktaları çıkarabilen, mevcut ve alternatif koruma noktalarının SAIDI/SAIFI ve ODE değerlerini kıyaslayabilen ve raporlayabilen, koruma ekipmanları için önceden belirlenmiş ve hatalı çalışmaya sebep olan değerleri hesaplayarak düzeltilmesini sağlayan karar destek programı ile güncel sistemin analizi, düzeltilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

0. Piezo-elektrik Üreteçlerle Kendi Elektrik Enerjisini Üretebilen Çocuk Parkı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Piezo-elektrik üreteçlerle kendi elektrik enerjisini üretebilen çocuk parkı projesindeki ilk amaç, dünyada son 10 yıldır uygulanan temiz enerji yönetimini ülkemizde uygulamaktır. Böylece hem bu santrallerin kurulumu yaygınlaştırılması hem de bu konudaki bilimsel ve teknik alt yapı oturtularak yerli üretimin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesi için Planlı ve Kestirimci Bakım Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede mevcutta elektrik dağıtım şirketlerinde kullanılan altyapı ve varlık yönetimi sistemlerine entegre olarak çalışabilen, planlı bakım programlarına girmesi gerekli olan sistem veya malzemenin tespit edilerek otomatik iş emri oluşturulmasından, yönetmeliklere uygun olarak hak edişe esas hale getirilmesine kadar tüm süreçlerin oluşturulup takip edilmelerini sağlayabilecek bir sistemin kurulmasını amaçlanmaktadır. Ayrıca kestirimci bakım sistemlerinin oluşturularak; bakım analizlerinin akıllı olay tahmin ve kestiriminin otomatik olarak yapılabilmesi ve karar verilmesine ilişkin bir yapının tasarlanması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-2

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje yönetiminin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için 01.09.2020 tarihinde başlayıp 30.12.2020 tarihinde tamamlanan “Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1” çıktıları doğrultusunda tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği bir EPDK Ar-Ge Platformunun “Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-2” kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

OG Elektrik Kabloları ve Bağlantı Ekipmanları için Kendini Onarabilen Kaplama Malzemesi Araştırma Projesi (Self-Healing Coating)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Gerçekleştirilecek proje kapsamında; daha güvenilir, sürekli ve kaliteli bir enerji dağıtımı için enerji dağıtım sistemlerinde meydana gelen kablo arızalarının ve yıpranmasının önlenmesi, kabloların olabildiğince uzun süre işletmede kalmasının sağlanması (ömür kısaltıcı etkilerin azaltılması) amaçlanmaktadır. Proje ile kablo arızalarının azaltılması, kablo ömürlerinin uzatılması, iletken kaynaklı enerji kesintilerinin azaltılması, kablo sistemlerinin optimum kullanımı, en uygun yatırım planlarının incelenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda iyileşme sağlayabilecek teknolojik araştırmanın yürütülmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

PE Hatlar Kanal Dışı Yerli Gaz Kesme Ekipmanı

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 8 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede 20-63 çapındaki PE hatlarda kontrolsüz gaz çıkışlarının hızlı ve emniyetli bir şekilde kontrol altına alınarak gaz akışının kanal dışından kesilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Dağıtım Depolama Derinliği / Elektrik 3D Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede, Türkiye’deki enerji depolama faaliyetlerinin mevcut durumunun daha iyi anlaşılması ve gelecekteki potansiyel büyüme önerileri sağlamak için dağıtım şirketleri tarafından toplanan analitik bilgi ve verilerin niteliksel ve niceliksel analizlerin yapılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Enerjisini Hattan Alan Yerli ve Milli Arıza Gösterge Cihazı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede elektrik enerjisinin tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla; özellikle havai hatlarda gerçekleşen arızaların en kısa sürede konum tespitlerinin yapılması, saha personelinin doğru konuma en kısa sürede ulaştırılması ve arızanın en kısa sürede giderilerek enerji tedariğinin sağlanmasına devam edilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Bor Madeni İle Ağaç Direklerin Korunması, Ürün Tasarımı ve Pilot Uygulamaların Yapılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu proje ile elektrik dağıtım sektöründe bor madeninin, ağaç direklerde çürümeyle mücadele noktasında görünürlüğü ve bilinirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış ürün tip ve karışımının ticari olgunluğa kavuşturulmasıyla yerli ve milli ürün elde edilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Cam Elyaf Takviyeli Geri Dönüşümlü Plastik Kompozit Travers ve Konsolların Tasarımı ve Pilot Uygulama Yapılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 16 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, AG ve OG travers ve konsolların cam elyaf takviyeli ve geri dönüşümlü plastik kompozit malzemeden üretilmesi sağlanarak; hafif, yalıtkan, yanmaya ve çevresel şartlara karşı dirençli, daha çevreci, güvenli, uygulanması kolay, uzun ömürlü ve düşük maliyetli ürünler kazandırılması amaçlanmakta olup ciddi yaralanmaların ve ölümle sonuçlanan kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

TRANSEK Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İlgili projede; trafo yaşlanmalarına direkt etki eden, nem filtrasyon işlemini enerji kesmeden yük altında ve sürekli uygulamak suretiyle trafoların kullanım ömürlerinin arttırılması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Orta ve Yüksek Gerilim Hatları için Yarı Otonom Ağaç Budama Robotu Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik dağıtım sektöründe havai hatlara yaklaşan ağaçların budanması; tedarik sürekliliği, iş güvenliği ve orman yangınlarının azaltılması açısından çok önemlidir. Bu proje kapsamında havai hat iletkenlerine izolasyon sağlayan özellikte, tekerlekleriyle hat üstünde hareket edebilen yarı otonom ağaç budama robotu geliştirmek amaçlanmıştır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Söz konusu projede doğal gaz dağıtım şirketlerinin envanterinde bulunan malzemelerin 3B yazıcılar ile üretimine yönelik analiz çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmayla, envanterdeki tüm malzemelerin 3B yazıcıyla üretilebilme durumunun tespiti, üretilebilme durumunda ihtiyaç duyulan materyal tipi, uygun 3B yazıcı marka ve modelleri, üretim maliyeti belirlenmesi amaçlanmakta olup söz konusu üretim maliyeti belirlenirken, altyapı kurulumu ve hizmet alımı için iki farklı maliyet durumunun belirlenmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Enerji Nakil Hatlarındaki Anomalilerin Tespiti- VIS-INSPECT

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik nakil hatlarında anomalilerin tespiti iş gücü ve maliyet bakımından zorlu bir süreçtir. Gerek iklim şartları gerekse coğrafi koşullar tespitleri zorlaştırmaktadır. Bu zorlu süreci kolaylaştırmak aynı zamanda bakım planlarını daha efektif oluşturabilmek amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu projede de enerji nakil hatlarındaki anomalilerin sahada kullanılan araçlara yerleştirilecek kameralar ile tespit edilmesi, elde edilen verilerin CBS altlığı üzerinde görselleştirilmesi ve hazırlanan raporlama modülü ile de bakım planlarına girdi sağlaması amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek olan uygulama sayesinde planlı bakım mevzuatı kapsamında birinci seviye planlı bakım (gözlem) “eksikliklerin fotoğraflanması” iş adımı da koordinat bazlı olarak tutulabilmesi ve bu sayede ihtiyaç duyulduğu durumda envantere ait geçmiş arıza/bakım verilerine kolayca ulaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak envantere ait konum bilgileri santimetre hassasiyetinde tespit edilerek, CBS verilerinin güncelleştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Doğal Gaz Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede doğal gaz dağıtım şirketleri bünyesinde mevcut acil eylem planında tanımlanan acil durumlar ile karşılaşılması halinde, daha hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmek, doğru müdahaleyi daha kısa zamanda gerçekleştirmek, can ve mal güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmak amacıyla web ve mobil uygulama yazılımının geliştirmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: Eskişehir Doğalgaz

Doğal gaz Dağıtım Şebekesine Biyometan Enjeksiyonunun Ekonomik ve Teknik Fizibilitesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin genel amacı atık malzemeler (organik atık, hayvansal atık vb.) kullanılarak elde edilen biyometanın doğal gazla harmanlanması ile elde edilen gazın kullanımının maliyet ve enerji verimliliği açısından teknik olarak incelenmesi olup yapılacak olan fizibilite çalışması ile önerilecek olan sistemin teknik altyapısının oluşturulmasında karşılaşılacak ekonomik ve teknik unsurların detaylı bir şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Yenilenebilir Entegrasyonu
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ

Otomatik AG Şebeke Teknik Analiz Platformu

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım şirketleri sorumlu oldukları faaliyet bölgelerinde kullanıcılarına enerjinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasından sorumludur. Bu kapsamda OG ve AG hatların kurulumu ve şebekenin işletimi faaliyetleri ile ilgilenen dağıtım şirketleri; maliyet, taşıdıkları enerji miktarı ve sayıca daha az olmaları sebepleriyle OG seviyesini sürekli izlemeye çalışmaktadır. Ancak tüketicilerin çoğu AG seviyesinden enerji almakta ve yeni enerji taleplerinin birçoğu da AG seviyesinden gelmektedir. Bunun için bu seviyedeki enerji kalitesi daha yakından takip edilmelidir. Proje kapsamında AG seviyesindeki tüketicilerin maruz kalacağı enerji kalitesinin ölçümlenebilmesi için sürekli yaşayan bir platform hazırlanması teklif edilmektedir. Geliştirilmesi planlanan bu platformda; CBS, OSOS ve manuel okunan tüketicilerin verilerinin sürekli kullanılması ile şebekede yaşanan enerji kalitesi sorunları, faz dengesizlikleri, gerilim düşümleri, trafo ve saha dağıtım kutusu kollarının doluluk oranları ve teknik kayıpların doğru bir şekilde ortaya konulmasını planlanmakta olup aynı zamanda bağlantı görüşü gibi süreçlerde talep eden kullanıcının şebekeye bağlanması durumunda şebekede ne gibi sıkıntılar doğurabileceğini ve yatırım ihtiyaçlarını da gösteren bir analiz aracı olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şirketlerine Yönelik Mikroservis ve Sunucusuz Mimari Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği yönetim süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak olup tüm İSG süreçlerini kapsayacak olan yazılım sayesinde işlemlerin daha hızlı ve hatasız gerçekleşmesi, toplanan verilerin anlık ya da kısa/orta vadeli analizleri ile operasyonel risklerin daha doğru tespit edilerek daha etkili önlemlerin alınması sağlanacaktır. Tüm çalışanları ve yüklenicileri kapsaması planlanan sistem ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

SANAL RTU

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı Sanal RTU yazılım platformu geliştirilerek, RTU’ların sağladığı fonksiyonların web sunucularında, sahada donanımdan bağımsız şekilde gerçekleştirilmesidir. Sanal RTU ile karmaşık programlamanın ortadan kaldırılması, sahada gerekli bilgilerin bir noktada toplanması ve hataların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin otomasyon süreçlerinin hızlanması, daha az maliyet ile dönüşümün gerçekleştirilmesi, nihai olarak tedarik sürekliliğinin iyileştirilmesi projenin hedefleri arasında yer almaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

YAPAY ZEKA (AI) UYGULAMALARI KULLANARAK OTOMATİK BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURMA AR-GE PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje kapsamında başvuru evraklarının uygunluğu optik karakter tanıma gibi metotlar kullanılarak taratılıp içerisindeki müşteri bilgilerinin (adı, soyadı, tapu, ruhsatname, adres bilgileri vb.) otomatik olarak okunduktan sonra istenilen verilerin başvuru esnasında ibraz edilip edilmediğinin kontrol edilmesi planlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden de şebekeye ilişkin veriler otomatik alınıp, bağlantı noktasının talebi ne şekilde karşılanacağı teknik değerlendirmesi yapay zeka algoritmaları ile yapılacak ve bağlantı görüşü evrakının otomatik olarak oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Özetlenecek olursa;

• Bağlantı taleplerinin karşılanma hızının arttırılması,
• Müşteri memnuniyeti artırılması,
• Dağıtım sistemine bağlanacak yükün analizi daha sağlıklı yapılması,
• Personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi,
• Süreçlerde detaylı raporlama yeteneklerinin arttırılması,
• Optimum bağlantı noktasının ve hat kesitlerinin belirlenmesi,
•Artan personel verimliliği ve optimum planlamaya bağlı olarak şebeke verimliliğinin arttırılması,
• Onaylanan planların başvuru tarihleri, kabul tarihleri, devreye alma tarihleri, teknik detayları vb. verilerin veri tabanı içerisinde tutulması ve olası yanlış planlamaların önüne geçilmesi,
• Zamandan tasarruf sağlanması,
projenin temel amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

RÜZGÂR KUVVETİ VE BUZ YÜKÜNÜN FAZLA OLDUĞU SPESİFİK BÖLGELERDE FAZLAR ARASI ARALAYICILARIN PİLOT UYGULAMASI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, iletim hatlarında kullanılan fazlar arası aralayıcının OG ve AG şebekelerde kullanılması için analizler yapılacaktır. Analizler sonucunda belirlenen isterlere göre rüzgar kuvveti ve buz yükü kaynaklı uzun zamanlı kesintilere sebep olan arızaların önüne geçilmesini sağlayacak ve ortalama kesinti süresinin iyileştirilmesini sağlayacak fazlar arası aralayıcının pilot uygulama bölgesinde kullanılması amaçlanmaktadır. Özetlenecek olursa;


• Yurtdışındaki farklı tipteki fazlar arası aralayıcıların dağıtım şebekesinde denenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
• Mevcut şebekemizde özellikle rüzgar kuvveti ve buz yükü kaynaklı, projelendirme sırasında iletkenlerin düzensiz hareketlerinin önüne geçilemeyen spesifik bölgelerde pilot uygulamalarının yapılması,
• Çevresel kaynaklı (rüzgâr, buz vb.) arızaların azaltılması,
• Operasyonel kayba neden olan sehim alma işlemlerinin azaltılarak, arıza bakım onarım (AOB) ve tesis ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
• Sehim alma işlemindeki işçilik kaynaklı sorunların azaltılarak, kesinti sayılarının azaltılması,
• Müşteri memnuniyetinin arttırılması,
• SAIDI ve SAIFI değerlerinin iyileştirilmesi,
projenin temel amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

PRİMER veya SEKONDER ÖLÇÜLÜ YÜKSEK GERİLİM TÜKETİCİLERİNİN SAYACIN DIŞINDAKİ MÜDAHALELERE KARŞI AKIM KAYDEDİCİLER İLE TAKİBİ PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, primer veya sekonder ölçülü yüksek gerilim tüketicilerine ait ölçü devrelerinin akım profil değerlerini, müşterinin bilgisi dışında, gerçek zamanlı kontrol ederek, bu bilginin kaçak ile mücadele eden ekiplere otomatik olarak aktarılması ve kaçak tüketim yapmaya yeltenen müşteri grubuna karşı caydırıcı tedbir alınması amaçlanmaktadır. Proje sonunda bu kapsamda kendisine enerji sağlanan bu abone gruplarının sayaç ve sayaç dışı tüm kaçak müdahalelerinin veya ölçü arızası kaynaklı yaşanan kayıpların sıfırlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtık Hesaplama (Edge Computing) Tabanlı Özelleştirilebilir Uç Birim Donanımı Geliştirilmesi ve Elektrik Dağıtım Sisteminde Kullanımı Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin temel amacı, elektrik dağıtım sistemindeki gelişen ihtiyaçlarda atıl kalma probleminin önüne geçebilecek, bir dağıtım merkezinde birden fazla sistemin veri toplama ve aktarım gereksinimlerine cevap verebilecek, bununla birlikte ileride ortaya çıkacak ihtiyaçlara (donanım veya altyapı değişikliklerine) cevap verebilecek esneklikte ve en önemlisi toparlanan verilerin yerinde işlenmesine ve verinin değil bilginin merkezi sistemlere aktarılmasına imkan sağlayacak bir donanımın geliştirilmesi ile “edge computing” yaklaşımının elektrik dağıtım sisteminde pilot uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilecek ve üzerinde Linux işletim sistemi çalışan bir donanım ile gerek dağıtım merkezlerindeki farklı veri aktarım gereksinimlerine cevap verilmesi gerekse üç faz akım-gerilim bilgileri başta olmak üzere farklı harici sensörlerden (kısmi deşarj, sıcaklık, gürültü vb.) verilerin okunması, yüksek frekansta toplanan bu verilerin cihaz üzerinde veri analitiği kullanılarak işlenmesi ve anlamlandırılması ile elde edilen bilginin merkezi sistemlere aktarılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında birkaç farklı pilot uygulama hedeflenmektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi, OG fiderlerden veya AG trafoların çıkışlarından örneklenecek yüksek frekanstaki akım ve gerilim dalga şekillerinin cihaz üzerinde işlenmesi ve bu noktalardan beslenen şebekede herhangi bir arıza olması durumunda bunun algılanması, arızanın tipinin ve arıza nedeniyle kaybedilen yükün hesaplanması vb. analizlerin gerçekleştirilmesidir. Diğer planlanan bir pilot uygulama ise yer altı kablolarında kullanılan kısmi deşarj ölçen cihazlardan alınacak bilgilerin yine cihaz üzerinde işlenmesi ve yer altı kabloları daha arızalanmadan izolasyon kaybının tespit edilerek kestirimci bakım çalışmalarına girdi sağlamasıdır. Son olarak yine OG şalt ekipmanlarına, hücrelere veya trafolara tesis edilecek sensörlerden okunacak verilerin cihaz üzerinde işlenerek arızaların önden kestiriminin yapılması planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Arızalı İzolatörlerin Lokasyonlarının Tespitinin Ark Arıza Bulucu Geliştirilerek Bulunması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: İzolatörler, enerji hatlarının maliyetinin sadece düşük bir kısmını oluşturmaktadır, ancak tüm güç şebekelerinin güvenilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle nemli ve tuzlu bölgelerde ve endüstriyel bölgelerde, tüm enerji kesintilerin/arızaların %20’sinden fazlası izolatörlerde meydana gelen ark oluşumu kaynaklı arızalardır. Meydana gelen bu arızalar çoğunlukla geçici olup, arızaya neden olan izolatörlerinin konumları bilinmemektedir. Bu yüzden de aynı izolatör üzerinde geçici fakat sıklıkla tekrarlayan arızalar oluşmaktadır.

Bu nedenle projede; belirlenen ileri düzey sinyal işleme algoritmalarını ve kaydedilen gerilim ile akım sinyalleri kullanarak, ark arızasını farklı arıza tiplerinden ayrıştırıp meydana geldiği izolatörün yerini tespit edecek piyasada bulunmayan bir ürün olan “Ark Arıza Detektörü ve Merkezi Yazılım Programının” yerli ve milli olarak ekonomik bir şekilde geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yine arıza akımı tespiti yapan ve fiderde dallanmanın olduğu bölgelere konularak arızanın hangi lokasyonda olduğunun tespitini kolaylaştıracak Ark Arıza Detektörü ile entegre şekilde çalışan arıza akım detektörlerin de proje içerisinde geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Bina Ölçü Test Cihazı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje ile, - Binalardaki sayaçların ölçü hatalarını kontrol edebilecek, - Birden çok sayacı aynı anda kendi içinde test edebilecek, - Bina girişindeki enerjiyle binadaki tüm sayaçların ölçümünü karşılaştırarak bina veya pano içinde harici hat veya farklı yöntemler ile usulsüz kullanımları tespit edebilecek, - Cihaz üzerinde bulunan optik portlar yardımıyla sayaçlardan alınan veriler üzerinde de inceleme yapılarak hata tespitini gerçekleştirebilecek, bir ürün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tüm bağlantıların kablosuz olarak yapılması ile test işleminin kolaylaştırılması öngörülmektedir.
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Kendini Temizleme Özellikli Kaplama Uygulanan Akıllı İzolatör Tasarımı ve Uygulama Projesi (Self-Clean İzolatör)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 20 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje kapsamında geliştirilecek kaplama malzemesinin uygulandığı izolatör ürünü ve bu yeni ürünün saha uygulaması ile izolatörlerdeki kirlenme nedenli atlamalarının önüne geçilecek olup uygulamanın kendiliğinden temizlenmeyi mümkün kılan ve pasif çalışan yapıda olmasından dolayı ekonomik anlamda uzun vadede ülke ekonomisine ve şebeke verimliliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Enerji Dağıtım Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Geri Dönüşümlü Malzeme İle Üretilecek Kompozit Modüler Direk Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 24 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede; geri dönüşümlü, plastik ve kompozit malzemeden oluşan, modüler, hafif, yalıtkan, yanmaya ve çevresel şartlara karşı dirençli, çeşitli gövde ve tiplerde direkler geliştirilerek sektöre daha çevreci, güvenli, uygulanması kolay, uzun ömürlü ve düşük maliyetli ürünler kazandırmak amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Trafo Merkezleri İçin Görüntü ve Ses İşleme Tabanlı Gerçek Zamanlı Bir Deşarj İzleme Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım trafo merkezlerinde kısmi deşarjların tespit edilmesi, deşarj kaynağının belirlenmesi ve uygun işletme aksiyonlarının oluşturulması kaliteli bir dağıtım hizmeti sunmada oldukça önemlidir. Bu kapsamda projede ortaya konulacak tasarım ile dağıtım trafo merkezlerinin OG ve/veya AG kısımlarında termal görüntüleme, akustik ve manyetik kısmi deşarjı izleme donanımları ile yaşlanma kaynaklı bozulmaların, ısıl veya aşırı elektriksel streslerin, uygun olmayan kurulumların, hatalı işçilik ve uygun olmayan tasarımların kaskat bir etkiye yol açmadan önlenebilmesini sağlayacak yüksek performanslı bir deşarj izleme sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Açık İnovatif Enerji Piyasaları İçin Büyük Veri Projesi(Büyük Veri)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje, 4 büyük ölçekli pilot saha ile geliştirilen araçları/yazılımları farklı kaynaklarla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. (PV, rüzgar, hidro, elektrikli araç vb.)

Ara Dönem Raporu 1 ve 2 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Geleceğin Dağıtım Şebekeleri İçin Esnekliğin Sağlanması Projesi(Esnek Şebeke)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinde esneklik sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımı ile güvenli ve istikrarlı dağıtım operasyonları sağlamayı amaçlamaktadır.

Ara Dönem Raporları İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi Ve İzleme – Kontrolü İçin Prototip El Terminali Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 22 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut ve yeni tesis edilen yer altı varlıklarının tespit edilmesini ve bu varlıklara eklenecek yeni envanter kayıtlarının yapılabilmesini sağlayacak bir “Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi” geliştirmektir. Bu destek sistemi sayesinde mevcut varlıklar saha personeli tarafından tespit edilerek, envanter CBS sistemine girilecek ve yeni envanterlerin girişleri de hızlanacaktır. Sonuç olarak sahada yer alan varlıkların konumlarının tam bilinmemesinden ötürü ortaya çıkan sorunların projemiz kapsamında ilk yerli ve milli Differantial Global Positioning Systems (DGPS) tasarlanacaktır. Tasarlanan DGPS, temin edilecek yeraltı radarına entegrasyonu yapılması hedeflenmektedir.
• Veri toplama aşamasında güncel teknolojilerin entegrasyonun sağlanması ile sonraki operasyonlarda işçilik kaynaklı hataların azaltılması,
• Entegre varlık yönetimi felsefesi ile proje uygulamasından sonra yatırım ve işletme maliyeti düşecektir.
• Dijitalleşen ve verimliliği artmış olacak ve manuel envanter yönetimi süreçleri asgari seviyeye inecektir ve işlem hızları artacaktır.
• Şebeke yönetim performansı iyileştirilecek ve varlık yönetimi, kayıtlarının alınması, izlenmesi ve gerektiği takdirde iyileştirilmelerinin yapılması sağlanacaktır.
• Çalışma sonrasında ortaya çıkacak ürün ile çalışanların dijital altyapı tabanlı performans yönetimleri gerçekleştirilecektir ve bu aksiyon ile çalışanların verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
• Performans yönetimi sonucunda birikecek veri bütününün çeşitli analiz görselleştirmelerinin yapılacak olması ve buna yönelik geliştirme stratejilerinin belirlenebilecek olması hedeflenmektedir.
• Diğer kurum ve kuruluşların alt yapı ve üst yapı çalışmalarında daha doğru konum bilgisi gösterimiyle birlikte sahada oluşabilecek iş güvenliği sorunları, maddi hasarlar, iş yükü vb. sorunlarının azaltılması sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Yeraltı Çelik Boru Hatlarında Telemetrik Katodik Koruma Ve Korozyon Tespit Sistemi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 36 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yer altında konumlandırılmış iletim sistemlerinin sürekli durum takibi, mevcut durum analiz raporlama çalışmaları, sistem ilgili detayları gibi datalara hızlı ve hatasız ulaşımı sağlayacak ve kontrol mekanizması gelişmiş etkin bir otomasyon sistemi geliştirmekti.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: İZMİR GAZ

Altyapı Şebeke Tasarım Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 39 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede, değişkenlere bağlı ve mevcut sistemlere entegre olarak altyapı şebeke tasarım projelerinin, geliştirilecek akıllı program tarafından hızlı ve güvenilir olarak üretilmesi amaçlanmıştır. Proje ile mevcut durumda manuel olarak CAD programında çizimi yapılan şebeke tasarım projelrinin, proje çiziminde altlık olarak kulanılan veri katmanları sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri platformuna taşınması ile otomatik tasarım projesi üretilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlarken sisteme tanımlanan değişkenlere farklı tasarımlar elde edilebilir, sayısal ve maliyetsel değişiklikler raporlara Aynı anda yansıtabilir olması ve yapılan işlemlerin yeni bir CBS uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu kurularak yapılması planlanmaktadır. Ardından oluşan tasarım projesi istendiğinde elle müdahale edilebilecek, düzenlemeler kadedilebileek ve altyapıya ait her veri tipi proje ile ilişkilendirilerek veri tabanına kaydedilecektir. Geliştirilecek uygulama ile şebeke;
•Hızlı tasarım projeleri üretebileceği,
•Değişken koşullara göre farklı tasarımların oluşturulabileceği,
•Kolay şebeke, icmal, tüketim ve diğer raporlamaların yapılabileceği,
•Personel iş yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ