AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan izleme ve kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Tesisattan Bağımsız Elektrik Dağıtım Hizmeti için Altyapı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile parklarda, duraklarda, pazar noktalarında, alışveriş merkezlerinde ve kamusal alanlarda elektrikli araçlar, bisikletler, kullanıcılar vb. gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan kullanım için tesisattan bağımsız, elektrik dağıtım şirketi tarafından altyapısı sunulan, kullanım ve ödeme yöntemlerinin mobilleştirildiği bir sistemin altyapısının geliştirilmesi ve pilot uygulamaların yapılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

İki Yönlü Enerji Paylaşımına Olanak Sağlayan Ve Ödeme İmkanları Sunan Düşük Karbonlu Konut Mikro Şebekesinin Geliştirilmesi Projesi (Energyshared)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Elektrik Dağıtım Sistemine entegre olacak yenilenebilir solar kaynakların teşvik edilmesi, daha verimli kullanılması ve konut düzeyinde enerji piyasasına katılımın sağlanması için gerekli donanım ve yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Taşınabilir Portatif Araç Palet Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projemiz kış şartlarının yoğun geçtiği çalışma bölgelerimizde dağıtım faaliyetleri ile ilgili sahada yaşanan sıkıntılara müdahaleyi kolaylaştırmak, insan gücünün yetmediği durumlarda kullanılmak, yerli ve düşük maliyetli çok işlevli bir ürün gerçekleştirmektir. Yurt dışında özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Slav ülkelerinde benzer uygulamaların yapılarak her sektörde yarar sağlandığı tespit edilmiştir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Enerji Nakil Hatlarında Kullanılan Direk Tiplerinin Yeni Nesil Enerji Dağıtım Sistemine Uyumlu Hale Getirilmesi ve Yerli Program Yazılması Projesi (Ensoft)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Enerji Nakil Hatlarında direk kaynaklı devrilme, çökme ve hat kopmalarıyla beraber yaşanan dağıtım sıkıntıları ve İSG kazalarının önlenmesi için hali hazırda kullanılan direk yapılarında gerekli yerlere yeni dizaynlar yapılması, sağlam görünen fakat metal yorgunluğuna uğramış, aşınmış direklerin ve tip testlerindeki hatalardan kaynaklı arızalarının giderilmesi, direk devrilmeleri ve hat kopmalarına karşı basit pratik takviye noktalarının belirlenerek güçlendirilmesi, özellikle kış aylarında yaşanan buzlanma ve akabinde rüzgâr yüklerinin etkisinin hesaplanarak coğrafyaya uygun direk tipi, kurulum şekli ve ömür tahminin yapılacağı yerli bir program geliştirilerek, saha uygulamalarıyla beraber kalitenin yükseltilmesi maliyetlerin azaltılması ve kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Akıllı Şebeke Vizyonu İçerisinde Akıllı Dağıtım Merkezleri (Smart Substation) Uygulamasının Gerçekleştirilmesi Pilot Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi, gelişen şebeke yönetim ve işletim sistemleri, yenilebilir enerji ve depolama entegrasyonları ile birlikte elektrik şebekelerinde akıllı dağıtım merkezi uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı dağıtım merkezleri, akıllı şebeke konsepti altında gelişen şebekenin önünü açabilmek ve şebekenin daha verimli bir şekilde işletilebilmesini sağlayabilmek adına geliştirilen sistemlerdir. Bir sistemin akıllı bir yapı haline gelebilmesi için yapıyı oluşturan elemanların birbiri ile her an iletişim içinde olarak veri alımı, veri paylaşımı, veri değerlendirmesi, veri depolaması ve veri güvenliği adımlarını sağlıyor olabilmesi gerekir. Elektrik şebekesi sürekli ve canlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden sistem içerisindeki tüm faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Buna koruma ve koordinasyon fonksiyonları da dahildir. Şebekenin genişleyen yapısı içerisinde elektrik enerjisinin müşterilere dağıtımında kilit noktalar olan dağıtım merkezleri (DM) ve indirici merkezlerin (İM) kapasiteleri her geçen gün artmaktadır. Şebekenin yatay (aynı noktadan çıkan fider sayısı) ve dikey (bir fiderin en uç noktası) anlamda büyümesi ile şebekede sağlıklı ve güvenilir bir koruma koordinasyonunun sağlanması zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Günümüzde her bir fider çıkışı ayrı bir röle tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Bu röleler yatırım süreçlerinde farklı markalardan temin edilmiş ve farklı yeteneklere sahip olabilmektedir. Ancak akıllı şebeke vizyonu içerisinde rölelerin de birbiri ile ve merkezi izleme/kontrol sistemi ile haberleşebilir yapıya sahip olması ve her bir rölenin uzaktan yönetilebilmesine imkan sağlanması gerekmektedir. Bu proje, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 planı çerçevesinde ulaşılması beklenen hedeflerden olan; “Akıllı Şebekelerde kullanılan IT (Bilgi Teknolojileri – ‘Information Technologies’) ve OT (Operasyonel Teknolojiler – ‘Operational Technologies’) sistemleri arasında gerçekleştirilecek entegrasyonlar ile şebekenin yönetilebilmesi noktasında sistemi, çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılacak Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü (SSC) ile DM ve İM’lerdeki tüm röleler tek bir üst cihaza bağlanacak ve aynı merkezde (DM, İM) bulunan tüm röleler ile bu cihaz üzerinden haberleşilecektir. Bunun yanında Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüleri aynı zamanda mevcut rölelerin olması durumunda yedek koruma ihtiyacını da karşılayacak ve olası röle arızalarında devreye girerek sistemin sağlıklı işletilebilmesini sağlayacaktır. Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcülerinin en önemli faydalarından biri de yüksek işlem kapasitesi ile mevcut rölelerde olmayan koruma fonksiyonlarının da dahil edilebilmesi ve tüm merkezin bu fonksiyonlar yardımıyla korunabilir olmasının sağlanmasıdır. Örneğin fidere bağlanarak sistemin koruma felsefesini değiştirebilecek yenilenebilir enerji üretim tesisleri gibi yeni nesil sistemlerin entegrasyonunun ardından sistemin koruma koordinasyonu herhangi bir röle veya ekipman değişimine gerek kalmadan Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile sağlanabilmektedir. Tüm rölelerin tek bir merkezi Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile kontrol edilebilmesi sayesinde arıza durumunda bara koruması da kolaylıkla sağlanabilmekte ve her bir rölenin birbiri ile haberleştirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile senkron kontrolü de yapılabilmekte ve anahtarlama operasyonunun güvenliği sağlanabilmektedir. Günümüzde elektrik dağıtım şirketleri sahada mevcut ekipmanlarının uzaktan izlenebilmesi ve kontrolü için halihazırda SCADA sistemleri kullanmakta veya SCADA sisteminin tesis edilmesi yönünde çalışmaktadır. Yerleşik SCADA sistemine sahip bölgelerde ekipman çeşitliliği ve geniş sorumluluk bölgesi ekipmanların birbiri ve merkezi işletme ile sağlıklı haberleşmesini zorlaştırmakta, sistemin izlenebilirliğini ile kontrolünü riske atarak sistemi karmaşık ve işletilemez bir noktaya doğru sürüklemektedir. SAKARYA EDAŞ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile büyük yükleri ve geniş bir alanı besleyen bir DM için Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü uygulanması ve şebekenin sadeleştirilerek kolaylıkla izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir ve yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. FIRAT EDAŞ sorumluluk bölgelerinde ise uygulama ile uzaktan İzleme ve Kontrol sistemlerine hızlı ve doğru bir geçişin belirlenecek pilot bölgede Akıllı Dağıtım Merkezi Kontrolcüsü ile denenmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Dağıtım Şebekesi Kablosuz Haberleşme Ağı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesi üzerindeki haberleşme ihtiyacı olan cihazların örgü Ağı üzerinden haberleşmeleri sağlayacak ve cihazlardan sinyalleri toplayacak bir ünite geliştirerek dağıtım sistemi işletiminde ki yatırımların ve haberleşme giderlerini asgari düzeye çekmek temel amacı oluşturmaktadır Geliştirilecek elektronik radyo cihazı ile sahada bulunan veri toplama cihazlarından (collector) veya geliştirilecek ek elektronik sinyal toplama cihazlarından gerekli sinyalleri topladıktan sonra örgü ağı(mesh network) üzerinden yönlendirme (routing) algoritmaları geliştirilecek ve haberleşmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında sahadaki arıza indikatörlerinin (fault indicator) bu sistem ile haberleştirilmesi planlanmıştır. Alt kırılımlar olarak yığının en altından başlamak suretiyle ilk önce veri toplama aygıtı yapımı gerçekleştirilecektir. Sonrasında haberleşme modülü yapılacaktır. Ardından yönlendirme algoritmaları tasarlanacak ve geliştirilecektir. Yönlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra geliştirilecek olan sistem ile gönderilen veriler toplanacak ve SCADA sistemine SCADA protokolleri (IEC104, DNP3, MODBUS vb.) kullanılarak entegre edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Memnuniyet 4.0 Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Çağrı merkezi ulaşılabilirliğinin kesinti anında bile %100 olması, raporların doğru ve sağlıklı olması, lokasyon bilgisinin çağrı verisine eklenmesi,PRI alt yapı giderlerinin düşürülüğ sip ve alt yapı maliyetlerinin telekom firmaları tarafından karşılanması, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve akıllı ivr sistemlerinin tüm alanlarda aktif bir şekilde kullanılması.

Ara Dönem Raporu ve Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Aydınlatma Tesislerinde Yeni Topraklama Tekniklerinin Araştırılması Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketleri uhdesinde olan aydınlatma tesislerinde dünya da uygulanan en iyi uygulamalar ve yeni topraklama malzemeleri ve tasarımlarının (TN-S, IT, TI) uygulanması sağlanacaktır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Yerli Recloser (Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Recloser’lar özellikle kırsal ve uzun havai hatların bulunduğu bölgelerde geçici arızalarda enerji sürekliliği sağlanması, uzun hatların bölünmesiyle ilave koruma noktası sayısının artırılması ve operasyon müdahalesinin azaltılması için kullanılmaktadır. Ancak piyasada bulunan tüm ürünlerin ithal olması sebebiyle fiyatları TEDAŞ birim fiyatına göre oldukça yüksektir. Bu sebeple şebekede birçok noktada ihtiyaç olmasına rağmen yaygın şekilde uygulama yapılamamaktadır. Ayrıca, hat başı kök binaların tesisi için gerekli olan kamulaştırma problemlerini önlemek adına recloser’lar tercih edilmektedir. Projenin amacı, yerli kaynaklarla dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarına göre recloser’ların tasarlanması ve prototiplerinin üretilmesidir. Bu sayede recloser’ların yaygın şekilde kullanılmasıyla
• Arıza kesinti süreleri azalacak,
• SAIDI, SAIFI parametrelerinde iyileşme gerçekleşecek,
• Arızadan etkilenen müşteri sayısı azalacak,
• Müşteri memnuniyeti artacak,
• Geçici arızalarda operasyon ekiplerinin müdahalesine gerek kalmayacak, kalıcı arızalarda ise arıza tespit süresi kısalacaktır,
• Ulaşımı zor, kamulaştırma problemi olan yerlerde recloser’lar kolayca direk üstüne montaj yapılabilecektir.
• Recloser’ların SCADA’ya alınması ile uzaktan manevra yapılabilecek saha çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
• SCADA’ya alınması sayesinde arıza müşteri ihbarlarından önce belirlenebilmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Enerji Hattı Üzerinden Aydınlatma Kontrolü ve Ürün Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları için en önemli kriterlerden biri sabit giderlerini azaltmaktır. En önemli giderlerden biri olan enerjide aydınlatma kalemi, işletme tipine göre farklı oranlarda yer tutmaktadır. İyi bir aydınlatma sistem tasarımı, uygun armatür seçimi ve özel olarak aydınlatma kontrolü için tasarlanmış bir “Aydınlatma Otomasyon ve Enerji Tasarruf Sistemi” kurulumu, işletmenin karlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel oluşturur. En ideali, ilk yatırım aşamasında tasarım ve sistem kurulumu olmakla birlikte, mevcut işletmelerde de sistemin uygulanması mümkün olabilmektedir. Alışılageldik aydınlatma sistem tasarım ve uygulamaları ile yola çıkan işletmelerin, sabit giderlerde orta ve uzun vadede diğer işletmelere göre yıllar boyunca sürekli açılacak olan bir farka katlanmaları gerekecektir. Bu proje kapsamında, Çoruh EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut sokak aydınlatmalarının bir merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanacağı, arıza durumlarının PLC haberleşme sistemi üzerinden takip edilebileceği ve bu arıza durumlarının hangi iklim ve şebeke koşullarından kaynaklandığı, bununla ilgili çözüm önerilerinin aranacağı ve araştırılacağı, merkezi bir aydınlatma otomasyon sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şebekede yüzbinlerce armatür yer almaktadır ve arıza ihbarlarının çoğu aydınlatma kaynaklıdır. Böyle bir sistem vasıtasıyla, arızalar anlık olarak tespit edilerek, hızlı bir şekilde arızalara müdahale edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesi önemli oranda arttırılmış olacaktır. Bunun yanında arızanın kök nedenlerine inilecek, şebeke veya iklim koşullarından kaynaklı problemler irdelenecek bunlara karşı çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Projedeki ilk katma değer PLC haberleşme sistemi ile herhangi bir ekstra kablolama gerekmeksizin aydınlatma sisteminin uzaktan izlenenebilir hale getirilmesi ve açma-kapama kontrolünün merkezi bir yazılım aracılığı ile yapılabilir olmasıdır. Projede bir diğer çalışılacak konu ise LED’li aydınlatmalara geçilmesi durumunda, PLC haberleşmeli geliştirilecek sistemin ve yazılımın, kolay adapte olması ve tasarruf amaçlı kullanılıyor olabilmesidir. Elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de, cadde ve sokak aydınlatmalarından kaynaklanan enerji sarfiyatıdır. Dolayısıyla mevzuatsal olarak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması öngörülen ve en çok tasarrufun sağlanacağı teknoloji olarak görülen LED’li aydınlatma sistemlerinin kontrolü için geliştirilecek sistem vizyonel bir altyapı sağlayacaktır. Özellikle LED’lerin parlaklık ayarlarının kolaylıkla kontrol edilebilmesi bu konuda bize avantaj sağlamaktadır. Bu armatürün kontrolü için ekstra iletişim hattına gerek kalmadan elektrik hatları üzerinden veri iletimi yapılarak güç kontrolü ve armatür yönetiminin yapılabilmesi mümkündür. Hatta armatürdeki LED’lerin ömür durumlarını uzaktan takip edebilme ve zamana göre sürücü akımlarını arttırarak ışık şiddetinin kullanım süresi içerisinde sabit tutulmasını sağlanmaktadır. Aydınlatmada tasarruf, lamba söndürerek değil, görme yeteneği ve görsel konfordan ödün vermeden, gerekli minimum seviyede aydınlık düzeylerinin oluşturulması ile sağlanır. En yüksek enerji tasarruf değerlerine ulaşılması amaçlanırken, yollardaki güvenlik ve konfor koşulları açısından gerekli olan aydınlatma kalitesinin tehlikeye sokulmamasına dikkat edilecektir. Projenin ikinci katma değeri, gerek LED armatürlerde gerekse de konvansiyonel armatürlerde, görme yeteneği ve konfordan ödün vermeden, elektrik hatları üzerinden armatür yük ve arıza yönetiminin yapılmasıdır. Ayrıca sistemin uzaktan kontrolü sayesinde astronomik zaman rölesinden tasarruf söz konusu olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta gerilim (OG) elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan ya da devreye alınacak olan, farklı kurulu güç ve kullanım amaçlar doğrultusunda elektrik şebekesine entegre edilmiş bataryaların, geliştirilecek olan gömülü sistem ile birbirleriyle entegre bir biçimde elektrik şebekesinde izlenebilmesi ve insan bağımsız olarak çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, nesnelerin interneti konseptinin kullanılması, birbirinden farklı birçok verinin bir merkezde toplanarak verilerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması, verilerin makine öğrenmesi kullanılarak veriye dayalı karar mekanizmaları optimizasyonları sağlanarak akıllı şebeke bileşenlerine entegre olabilen bir sistem geliştirilmesi, mümkün kılınmış olacaktır. Böylelikle karar mekanizmaları insan etkeninden bağımsız hale getirilerek birbirleriyle tamamen entegre bir biçimde elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan batarya sistemlerinden maksimum faydanın sağlanmasıyla otomasyon sistemleri geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonun sağlanmasına destek verilmesi, santrallerden üretilen enerji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen bir yapının işlevsellik kazanması, bu kazanımların sonucunda kesintisiz elektrik dağıtımı sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılması, amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Dağıtım Şebekesinin Optimum İzlenebilmesi İçin Durum Kestirimi (State Estimation) Yöntemi İle Kalite Kaydedici Cihazlarının Konumlarının Belirlenmesi için Algoritma Oluşturulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projede literatürde mevcut olan durum kestirimi yöntemleri ile, şebekede ölçüm yapılan noktalardan alınan veriler ile, ölçüm yapılamayan diğer noktaların(maksimum sayıda nokta için) elektrik enerjisi kalitesi parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Optimum Talep Yönetimi ve Şebeke Esnekliği Sağlayan Çok Katmanlı Talep Birleştirici Çözümleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SMART-MLA Projesi, EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrısı kapsamında uluslararası oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan bir AR-GE projesidir. AKEDAŞ’ın projenin DSO ortağı olduğu ve Türkiye’den EPRA’nın uluslararası konsorsiyum lideri ve koordinatörü olduğu SMART-MLA Projesi, destek programına programa başvuran tüm uluslararası projeler arasında kabul edilen yedi proje arasında en yüksek puanı almıştır. Projenin amacı, elektrik şebekelerinde %100 yenilenebilir enerji hedefinin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz olan talep yönetimi (DR) ve şebeke esnekliğine yönelik bulut tabanlı çok katmanlı optimum birleştirici (aggregator) çözümleri ve mevzuatsal öneriler geliştirmektir. EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrı teması ile uyumlu olarak; şebeke esnekliği, yenilenebilir enerji miktarı ve talep yönetimi mekanizmaları için kaçınılmaz olan "talep birleştiriciler"in içinde yer alabileceği, üç farklı katmanda talep kontrol çözümleri içeren mekanizmalar ve bu mekanizmaları destekleyecek yazılım platformlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı seviyelerde olan elektrik piyasalarında, tek bir talep birleştirici mekanizmasından ziyade farklı seviyelerde uygulama imkân sağlayan çözümlerin değer kazanacağı değerlendirilmektedir. Şebeke esnekliği, talep tarafı katılımı, bulut-tabanlı çözümler ve blok-zincir kontrat teknolojileri gibi multi disiplin bir proje olması nedeniyle uluslararası bir konsorsiyum oluşturulmuştur.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kısa adı Erigeneia olan “Fotovoltaik Üretime Gelişmiş Depolama Sistemleri Entegrasyonu ile Katma Değer Sağlanması ve Yaygınlığının Artırılması” (İngilizce adı: Enabling Rising Penetration And Added Value of Photovoltaic Generation by Implementation of Advaced Storage Systems) projesinin amacı, fotovoltaik ile enerji depolama sistemlerini birleştirerek, fotovoltaik enerjiden daha fazla verim almak, çok özellikli Enerji Yönetim Yazılımı geliştirmek, geliştirilen yöntemin şebekedeki performansını, şebekeye olan etkilerini analiz ederek şebekeyi daha verimli kullanım yöntemlerini belirlemektir. Proje sonunda dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarının analizlerine göre teknik şartlar belirlenecek bu doğrultuda Enerji Yönetim Yazılımı, yazılacaktır. Proje sayesinde proje katılımcısı ülkelerin (Projeye dahil olan ülkeler: İngiltere, Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’dir) mevzuatları incelenip, mevzuat eksiklikleri için de mevzuat öneri dokümanı oluşturulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, dağıtım firmaları için çok önemli olan, enerji yönetim yazılımına entegre olarak çalışacak saat başı doğru ve güvenilir enerji tahmini verecek bir tahminleme aracı geliştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut şebeke altyapısında bir değişiklik yapılmadan, geliştirilecek sistemle GES'lerin şebekede daha verimli olması beklenmektedir. GES ve batarya EYS ile daha kontrollü bir yapıya kavuşacak, tahminleme yazılımı ile GES üretim miktarı daha bilinebilir hale gelecektir. Ayrıca elektrik fiyatları dinamik tarifeye geçmesi durumunda geliştirilecek sistem elektrik tüketicilerinin daha düşük fiyatlarla elektrik kullanmasını da sağlayacaktır. Proje kapsamında EDAŞ’lara yönelik optimum enerji depolama algoritması da geliştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Şarj İstasyonları ve Elektrikli Araçların Şebekeye Etkisinin İncelenmesi ve Bu Yüklerin Optimize Edilmesi için Gerekli Yerli Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 23 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amaçları olarak;
•Elektrikli araç şarj istasyonlarının mevcut kullanım alanlarının incelenmesi ve standartlarının oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının ve elektrikli araçların mevcut şebeke üzerinde gerçek veri ile simüle edilmesi,
•Şarj istasyonlarının kullanım yoğunluğuna göre trafolara etkisinin gözlemlenmesi,
•Kullanımına Türkiye’de de başlanan elektrikli araçların(otomobil, otobüs, minibüs ve motosiklet ) sayısının hızlı artışına karşı şebeke altyapısının hazırlanması,
•Günlük arz talep dengesindeki puant tüketimini günün diğer saatlerine yayarak şebeke yükünün azaltılması,
•Şarj istasyonlarının kullanım zamanını ve alınabilecek maksimum gücün optimize edilmesini sağlayacak yerli bir yazılım geliştirilmesi,
•Şarj istasyonlarının tek bir noktadan görüntülenebileceği ve kontrol edilebileceği bir platformun oluşturulması,
•Elektrik şarj istasyonlarının esnek kapasitesini kullanarak talep tarafı katılımının sağlanması,
•Artan güç taleplerine karşı şebeke hizmet kalitesinin yüksek tutulması,
•Çözümlerin dağıtım bölge şartlarında uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi,
•Bilinçli tüketim ile sürdürebilirlik hakkında farkındalığın oluşturulması,
•Şarj istasyonlarının düşük karbon salınımı sağlayan yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu saatlerde çalışabilmesinin sağlanması,
•Şarj istasyonlarının kullanımının talep tahminin ileri düzey planlaması ile işletme maliyetlerinin azaltılması,
•Yapılan çalışmalar sonucunda bölgesel talep ve kullanım yoğunluğu sonuçlarına göre yatırım planlamasının yapılması,
•Yapılan çalışmanın diğer dağıtım bölgelerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması olarak sıralanabilir.

1.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
2.Ara Dönem Raporları İçin Tıklayınız...
3.Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız...
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: OSMANGAZİ EDAŞ

Kırsal OG Dağıtım Şebekesi için Üçlü Sigortalı Ayırıcı Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gelirim(OG) havai hatlarında gerçekleşen arızaların %90’ını çevresel etkili kısa zamanlı arızaların oluşturuduğu sigorta atması sonrası meydana gelen kesinti servis uzaklığına bağlı olarak değişkenlik azaltarak Uygulanacak yöntemler ile 3 kısa zamanlı arızaya kadar uzun süreli elektrik kesintisini önlemek amaçlanmıştır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ

Elektrik Kesintisi Maliyetlerinin (VOLL) Bölgesel Faktörler ve Müşteri Kategorilerine Göre Hesaplanması ve Şebeke Güvenilirliği ile İlişkiselliğinin İrdelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: •Dağıtım bölgelerindeki elektrik kesintilerinin sanayi, ticaret, mesken ve diğer abone grupları için getirdiği ekonomik maliyetlerin analiz edilmesi
•Şebeke planlama, yatırım ve bakım çalışmalarının önceliklendirilmesi ve operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi için müşteri alt gruplarını, kesinti kategorisi ve karakteristiği (bildirim durumu, sayı, süre, hafta içi/sonu, mevsim, saat aralığı vb.) ile bölgesel faktörleri dikkate alan kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Ar-Ge projeleri pilot uygulamalarının, akıllı şebeke yatırımlarının, yeni tarife ve iş modellerinin ülke ekonomisine fayda-maliyet kapsamındaki etkisini değerlendirmek için kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Kesinti maliyetleri ile sosyal refah düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi
•Ülke kaynaklarının etkin kullanımı için; dağıtım şirketinin yatırım/işletme maliyetleri ile son kullanıcıların kesinti kaynaklı finansal kayıplarının bir arada değerlendirilmesi ile optimum kesinti sayısının/süresinin belirlenmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Image Processing – Resim İşleme ile Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin Amacı: •Tarımsal sahalarda kaçak kullanımı belirleyebilmek için, fiziksel taramaları azaltabilecek bazı veri setleri bulunmaktadır. - Landsat, sentinel uydularından temin edilen veriler, - Tarım bakanlığından elde edilen veriler, - Ortofoto verileri, - Harita genel komutanlığından elde edilen veriler, - Drone & Helikopter ile çekilen fotoğraflar, - Atlas Projesi kapsamında alınan veriler, •Bu kaynaklardan alınan veriler, kaçak kullanımı tespit etmek için yeterli bilgiyi sunabilmektedir. Ancak veri üzerinden bir tespitte bulunabilmek için verilerin ve haritaların manuel olarak incelenmesi süreci zorlaştırmaktadır. •Geliştirilmesi planlanan sistem alınan bu veriler üzerinde, resim işleme tekniğini kullanarak; - İllegal trafoların tespitini sağlayacak, - Ekili/Dikili ürün ayrımının otomatik olarak ayırt edilmesi ile ekili ürün içeren tarlalarda toprak nem oranına bakılarak tarladaki sulama durumunun tespit edilmesi, - Toplanan ve hesaplanan metrikler, var olan veriler ile otomatik kıyaslanarak, şüpheli sulama ve üretim tespitlerinin operatörlere sunulması, - Ekilen ürünün cinsini belirleyecek ve bu ürün için harcanması muhtemel elektrik tüketimini tahmin edecek, - Su kaynakları ve yükseklikleri tespit edilerek, cazibeli sulama alanlarının tespit edilmesini sağlayacak, - Şebeke topolojisinin Coğrafi Bilgi Sistemindeki veriler ile uyumluluğu tespit edip düzeltilmesini sağlayacak bir altyapı kurulmasını amaçlamaktadır. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

Acil Koşullarda Dağıtım Şebekesine Bağlı Hidrolik Santrallerin İzole Ada Modunda Şebekeyi Beslemesi İçin Gerekli Koşulların Araştırılması ve Eylem Planı Geliştirilmesi Projesi (İzole Ada HES)

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Normal çalışma şartları altında şebeke ile senkron (on-grid) çalışan dağıtım şebekesine bağlı HES’lerin, şebekedeki olası uzun süreli kesinti durumunda, izole ada (off-grid) modunda çalıştırılması ile uzun süreli kesintilerin etkilerini azaltarak dağıtım şebekesinin tedarik sürekliliği göstergelerinde iyileşme sağlamak ve HES’lerin boşa akan su miktarını minimize ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespiti Cihaz Tasarimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sayaçlara ek maliyet getirmeden minimum algoritma yükü ile sayaçlarda yapılacak yazılımsal bir ilave ile optik porttan aylık okumalarda sayacın bağlı olduğu trafo, depar ve faz bilgisinin tespit edilmesi.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Yeni Nesil Akıllı ve Güvenli Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında Akıllı Şebeke sistemlerinin verimli, güvenli ve tüketici ihtiyaçlarına cevap veren bir şekilde genişleyebilmesi ve bu sistemler etrafında bir ekosistem yapısının sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine dayalı platform ve uygulama çözümleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

IoT Tabanlı, Düşük Tüketimli ve Kompakt Arıza Gösterge Cihazı Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile;
•SCADA gibi sistemlere direkt olarak veri sağlayabilecek IoT tabanlı bir AGC cihazının geliştirilmesi
•Haberleşme ünitesinin ortadan kalkacak olması ve AGC’lerin direkt olarak NB-IoT ile haberleşme sağlayacak olması nedeniyle merkezi sistemlerle yapılacak haberleşme için daha düşük güç gereksinimi
•Daha düşük güç gereksiniminden dolayı, haberleşmeli AGC’lerde ilk kurulum maliyetinin %60’ını oluşturan besleme ünitesinin ortadan kalkması ve haberleşmeli arıza gösterge cihazlarının yaygınlaşmasının fizibil olması (solar panele veya gerilim trafosuna ihtiyacın ortadan kalkması)
•AGC’lerin kendi iç tüketimlerinden dolayı kullanılan pil ömürlerinin uzaması
•Yerli imkanlar ile yerli bir AGC üretilmesi
•Yurt içi ve yurtdışında IoT tabanlı ilk AGC’nin üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Kimyasal Enerji Depolama Teknolojileri İncelenerek, Dağıtım Şebekelerimizde Pilot Proje Çalışmalarının Yapılması, Çalışmaların Karşılaştırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Günlük yaşamda kullanılan elektrikli aletlerin artışı, nüfus artışı, gelişen ekonomiye dayalı olarak ticarethane ve sanayi kuruluşlarının artması sonucu elektrik tüketimlerinde yıllara sari olarak bir artış gözlenmektedir. Bu artış sonucunda özellikle büyük şehirlerde olmak üzere elektrik altyapısının yıllar geçtikçe ihtiyaca cevap verememesini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları aşmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri bir çok farklı çözümler geliştirmektedirler. Elektrik dağıtımında elektrik tedariğinin sağlanmasının yanında sunulan elektriğin de belli kalite standartlarının içinde olması önemlidir. Uzun hatlarda yaşanan gerilim düşmesi, şebekenin aşırı yüklenmesi nedeniyle oluşan arızalar elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan sorunlardandır. Elektrik abonelerinden kaynaklı reaktif güç, harmonik, fliker gibi teknik kaliteyi bozucu etkiler sonucu da teknik kalite sınırlarının dışına çıkılabilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü teknik kayıplarda artışlar, şebeke elemanlarında arızalar, elektrik müşterilerinin kullandığı elektriksel aletlerde arızalar vb. etkiler gösterebilmektedir. Ayrıca, dağıtım şebekesinden bağlanmaya başlayan ve sayıları gittikçe artan dağıtık üretim santrallerinin üretimleri gün içinde oldukça değişim göstermekte olup, tüketimin yüksek olduğu akşam saatlerinde üretimlerinin -özellikle GES’lerde- düşmesi/durması nedeniyle elektrik şebekesinin asıl ihtiyacı olan tepe (peak) saatlerde üretim gerçekleştirememektedir. Özellikle tüketimden fazla kurulu güçte dağıtık enerji santrallerine sahip fiderlerde, üretim-tüketim dengesizliği bazı işletme sıkıntılarını da beraberinde getirmekte ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlardan karşılanmasına neden olmaktadır. Elektrik depolama sistemlerinin dağıtım şebekelerinde uygulanması Dünya çapında trend olmuş fakat ülkemizde henüz örnek(leri) bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, yukarıda tanımlanan problemlerin önüne geçecek, dağıtım şebekelerimizde farklı amaç, yapı ve kapasitede depolama sistemlerinin kurulması, amaçlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanması ve uygulamaların karşılaştırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında mevzuat hazırlanmasına yardımcı olacak öneri dokümanı da oluşturulacaktır. Bu uygulama, dağıtım sistemine tek noktadan bağlı, kurulu gücü değişken ve literatürde “utility scale” olarak adlandırılan depolama sistemleri ile daha düşük güçlerde ve birçok noktaya bağlı dağıtık depolama sistemleri kurulacak ve kurulum amaçlarına uygun yönetimi gerçekleştirilecektir. Böylece sadece yukarıda tanımlanan teknik problemlerin en aza indirilmesi yanında, farklı kapasite ve teknolojilerin de karşılaştırılması sağlanacaktır. Enerji arzının en optimum maliyetle sağlanması, depolama sistemleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin üretimdeki paylarının attırılması, şebeke yatırımlarının daha etkin yapılabilmesi gibi birçok amaç da projenin kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Robotik Süreç Otomasyonu Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede; standart yazıların otomatikleştirilerek çalışanların işletmelere daha fazla değer katacak işler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamak

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: KAYSERİ GAZ

Yerli Koku Ölçüm Kromatografı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Güvenli gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla gazların muhteviyatına ilave edilen THT, TBM, IPM, NPM, MES gibi kokulandırma maddelerinin sağlıklı şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerektiğinde kalite kontrolünün yapılmasıdır. Türkiye’de özellikle gaz tedarik ülkelerinden gelen gazların muhteviyatındaki kokulandırma amaçlı kullanılan sülfür bileşenlerinin Türkiye’nin birçok bölgesinde güvenilir şekilde ölçülmesi ve raporlanması ihtiyacı görülmektedir. Gaz kaynaklı olaylarda, hukuki olarak ölçüm güvensizliği nedeniyle istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmesi muhtemeldir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ

Ulusal Baca Kayıt ve Kontrol Sistemi (UBKS) Yazılımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile iç tesisatın kapsamında yer alan fakat herhangi bir sertifika süreci ile takip edilemeyen baca sistemlerine ait projelerinin oluşturulması, dağıtım şirketlerine gönderilmesi, onaylanması ve sahada kontrolü süreçlerinin sistematik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Görsel Eğitim Merkezi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini değil, öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile, eğitim altyapısı kurulacak olup, sonrasında detaylı olarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde eğitime tabi tutulan bireylerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülmektedir. Dijital öğrenmenin lideri konumunda olan ABD’nin Çalışma İstatistikleri Ofisi’ne göre, 1976 ve 2001 yılları arasında doğan 80 milyona yakın insan bulunmaktaydı. Y kuşağı olarak adlandırılan bu nesil, 2014'te ABD işgücünün %36'sını temsil ediyordu ve muhtemelen 2020'ye kadar %46'ya kadar yükselecektir. Ülkemiz nüfusunun da %35’lik kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan Y kuşağı için en etkili olan eğitim yöntemleri gündeme gelmiş ve görsel ve sanal öğrenme teknikleri ve eğitimde teknoloji kullanımı önem kazanmıştır. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında, öğrenmenin yanı sıra davranış değişikliğine dönüştürülen yöntemle sektörde ilk ve iş dünyasında sayılı örneklerden olacak merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

KPI Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Doğal gaz dağıtım sektörü için, şirketlerin başarıları düzeylerini gösterecek KPI’ ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespit edilmesi, bu KPI‘ ların hesaplama metodolojilerinin belirlenmesi, sektör için standart haline getirilmesidir

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Ara Derinlik Hesapları ve Derinlik Fotoğraflama Çalışması Üzerine Bir Yöntem Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sahadan ölçümü alınan asbuilt noktaları arasında kalan hattın derinliklerinin hesaplanması ve sahada yapılacak fotoğraflama çalışması ile birlikte bir yöntem geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: İZMİR GAZ