AR-GE Portal

Kelime ile Ara
Proje Tipi
Kategoriler
Proje Durumu
Proje Şirketi
Proje Kabul Yılı

Büyük Veri Algoritmaları Kullanılarak Kayıp Kaçak ve Arıza Analizleri Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 22 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Son yıllarda Bilişim Teknolojisindeki trend konulardan Büyük Veri (Big Data) konseptinin enerji dağıtım sektörüne uyarlanarak elektrik dağıtım firmalarınca kurulan operasyonel ve bilişsel (OT & IT) sistemlerden maksimum faydanın elde edilmesi ile Yeşilırmak EDAŞ lokasyonlarında kurulu bulunan sistemlerin incelenerek örnek uygulamalar ve algoritmaların oluşturulması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ

Ark Tespiti ile Koruma Sistemi Geliştirme ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 19 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: OG dağıtım panellerinde insan hatası, mekanik arızalar, kötü ve gevşek bağlantı, kirlilik veya hayvanlardan kaynaklı oluşacak ark hatalarının (faz-faz kısa devre, 3 faz kısa devre, faz toprak kısa devre) oluştuğu andan itibaren toplam 4 ms içerisinde sönümlenerek olası maddi zarar, uzun duruş süreleri ile can kaybının önünü geçilmesi hedeflenmiştir.
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Ses Sinyallerinin Dinlenmesi ve Analiz Edilmesine Dayalı Arızalı Dağıtım Şebekesi Elemanlarının Tespit Edilmesine Yönelik Yöntem ve Cihaz Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması, yurtdışı teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile elektrik dağıtım sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Meteorolojik Veri Kullanılarak Elektriksel Arıza Kestirimi Yapılması ve Proaktif Onarım Faaliyetleri için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İlgili dağıtım bölgesinde geçmişte yaşanan meteorolojik olaylar ile arıza kayıtlarının ilişkisini belirleyecek bir model geliştirilerek, kısa dönemli hava tahminleri sonucunda ortaya çıkabilecek olası elektriksel arızaların önceden kestirimi ile gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli bakım, onarım, işletme ve yatırım faaliyetlerinin buna uygun biçimde planlanması ve yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Meydana Gelen Geçici Aşırı Gerilim Dalgalanmalarının Analizi ve Önlenmesi için Gerekli Çözümlerin Sunulması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Şebekedeki geçici aşırı gerilimlerin araştırılması, şebekede sebep olduğu arızaları gidererek tedarik sürekliliğinin arttırılması ve bu konuda şirket personelinin teknik yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtıma gömülü üretim tesislerinin (lisanslı ve lisanssız) bağlantı kriterlerinin belirlenmesi ve bağlantı görüşlerini standardizasyona yönelik dokümanların (yönetmelik, şartname, usul/esas vb. önerilerinin) oluşturulmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: TOROSLAR EDAŞ

Uzaktan Multicopter Aracılığıyla, Enerji Nakil Hatlarında ki Arıza ve Planlı Bakım/Onarım İşlerinin Tespit Edilmesi ve Hatlarda Oluşan Buz Yükünün Temizlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 10 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Uzaktan multicopter kullanarak dağıtım hizmeti verilen tüm Enerji Nakil Hatlarında ulaşılamayan veya ulaşımı güç olan yerlerde arıza ve planlı bakım onarım işlerinin tespit edilmesi, ayrıca enerji kesintisi yaşanmadan kış aylarında hatlarda oluşan buz yükünün temizlenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ

Milli Eğitim ile Uzaktan Sayaç Verileri Toplama ve Aktarım Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, "enerji verimliliği" çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunmasını sağlamak. Ayrıca kurum sistemleri arasında entegrasyon kurularak, endeks verileri ve fatura verilerinin Milli Eğitim Sistemine transferini sağlamak ve bu amaçla Bursagaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının işbirliğinde proje geliştirmek.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: BURSA GAZ

Gaz Kesintisinden Sonra Servis Regülâtörlerinin Kurulmasına Gerek Kalmayacak Sistemin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz kesintisi yaşandıktan sonra ekiplerin kesinti yaşanan bölgeyi gezerek bütün servis regülatörlerini kurmalarını gerektiren durumu ortadan kaldırmak ve aboneleri durumdan haberdar ederek gaz arzının hızlı ve güvenli bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Abonelerin evde bulunmama sebebiyle gaz kesintisinden haberdar olamamaları sonucunda mağduriyet yaşamalarını engellemek, ekiplerin iş körlüğü sebebiyle haber vermediği abonenin gazını açma gibi riskleri de ortadan kaldırmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Şönt Baca Sistemlerinin Standartlara Uygun Olarak İyileştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 5 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Geçmiş dönemde kabul edilen mevcut baca sistemlerinin kullanımı esnasında güvenli olmadığı görülerek baca sistemlerinin bu proje kapsamında yenilenerek güvenli doğalgaz kullanımı hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Mekanik Sayaç Endeksinin Görüntü İşleme Yöntemiyle Okunması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Mekanik sayaç endeks bilgisinin görüntü işleme tekniği ile hassas olarak okunması sağlanarak öncelikle kalibrasyon laboratuvarlarında ve sahada yapılan endeks okuma işlemlerinde endeks değerlerinin hatasız bir şekilde kayıt altına alınması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ

Dağıtım Şebekelerinde M2M Haberleşme Sistemleri için Ortak Protokol Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile dağıtım bölgesinde kullanılan SCADA, OSOS, Kalite izleme vb. M2M haberleşme kullanan sistemler için merkezi sistemlere veri aktarımında kullanılacak ortak bir haberleşme protokolü geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

LongRange Teknolojisi ile Mevcut Dijital Sayaçların Uzaktan Okunması ve Abone Bazlı Kesintilerin Anlık Olarak Alınabilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile dağıtım bölgesi içerisinde yer alan dijital elektrik sayaçlarının üzerine monte edilecek ekipman ile long-range (LoRA) teknolojisi yardımıyla uzaktan tüketim bilgilerinin okunması ve kesinti durumlarının anlık olarak tespiti amaçlanmaktadır. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Teknik Kayıp ve Teknik Olmayan Kayıpların Hesaplanması ve Ayrıştırılması Yöntemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: ADM ve GDZ bölgelerindeki dağıtım hatlarında teknik ve teknik olmayan (kaçak) kayıpların ayrıştırılması, pilot çalışmalar ile bazı hatların teknik kayıplarının tespiti, hattaki kaçak kullanımın yaklaşık konumlarının tespit edilmesi ve yapılan pilot çalışmaların teorik hesaplarla karşılaştırılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektöründe İşletme Gelir Gereksinimi Hazırlanmasına Yönelik Referans Şirket Metodolojisi, Modeli ve Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin temel amaçları;
• Başta dağıtım sistemi işletme gelir gereksinimi olmak üzere, elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı analizini yapmak,
• Dünyadaki diğer daha özel nitelikteki Referans Şirket (Yardstick Regulation) uygulamalarının Türkiye'ye özel koşulları da dikkate alarak değerlendirmesini yapmak,
• Türkiye elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem piyasa katılımcıları hem de piyasa düzenleyicisi açısından uygulanabilir (feasible) bir işletme gelir gereksinimi belirleme metodolojisi oluşturmak,
• Dağıtım şirketleri ve EPDK açısından verimli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulma sürecine katkı sağlamak,
• Dağıtım sektörü özelinde ve doğal tekeller genelinde, sektörde ve ülkede bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Alçak Gerilim Şebekelerindeki Güç Kalitesi Problemlerinin IDPR Ürünü ile Çözülmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinin alçak gerilim tarafında kullanılmak üzere tasarlanmış IDPR isimli yeni bir ürün teknolojisi kullanılarak, tüm güç kalitesi sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 1.1 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Tek Damarlı OG Yeraltı Kablolarında Birleştirme (Bonding) Türüne Göre Hat Kayıplarının ve Gerilim Düşümünün Azaltılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesinde bulunan tek damarlı kabloların birleştirilmesinde kullanılan farklı birleştirme türlerinin kablo direncine etkisinin, yazılım programları üzerinde incelenmesi ve güvenlik faktörleri de göz önüne alınarak en uygun birleştirme (bonding) seçeneğinin belirlenmesi ve şebeke üzerinde farklı kablolarda belirlenen uygulamaların yapılarak şebekeye etkisinin hesaplanması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
Ara Dönem Raporu 1.1 İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

TMŞ Patlamalarında İş Kazalarını Önlemek Amacıyla TMŞ’yi Uzaktan Açma ve Kapamaya Yarayan Aparat Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Termik Manyetik Şalter (TMŞ) patlamaları kaynaklı iş kazalarının önüne geçebilmek, saha çalışanının bu patlamalardan zarar görmesini engelleyebilmek amacıyla TMŞ'yi uzaktan açıp kapatmaya yarayacak aparat geliştirilecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ

Yüksek Empedanslı Arıza Durumunda Koruma: Dağıtım Şebekelerinde Yüksek Empedanslı Arızalara Yönelik Koruma Çözümlerinin Araştırılması ve Pilot Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinde görülen yüksek empedanslı arızaların tespit edilerek şebekeden izole edilmesi, böylece can ve mal güvenliği üzerinde oluşan risklerin ve kayıpların azaltılarak dağıtım şebekesinin daha güvenli koşullarda işletilmesini sağlamak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Gerçek Zamanlı Sıcaklık Takibi ile Kesinti Önleme Sistemi ve Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım bölgesi içerisinde yer alan OG hücreleri ve trafolarında sürekli olarak anlık sıcaklık izlenmesi suretiyle, arkların oluşmadan önlenmesi, arıza ve kesinti sayısının azaltılması, şebeke sürekliliğinin ve iş güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Dağıtım Sektörü Özelinde Kullanılacak Bir E-İhale Yazılımı Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları ihale prosedürlerini elektronik ortamda yürütebilecekleri bir yazılım geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ

Elektrik Dağıtım Hatlarında Kuş Çarpılmalarından Kaynaklı Kesintilerin Önlenmesine Yönelik Doğrusal Yayılımlı, Tek Faz İletkeni Üzerinden Endüktif Beslemeli Sonik – Ultrasonik Kuş Kovucu Sistemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 16 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile doğrusal ses teknolojisi ve sonik-ultrasonik kuş kovucu teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve elektrik dağıtım sektörünün hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sistemi için Düşük Kayıplı, Düşük Maliyetli Enerji Kalitesi Düzenleyicisi (EKD) Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Gerilim etken değer değişimi, gerilim dengesizliği, reaktif güç akışı ve gerilim harmonikleri gibi AG seviyesindeki temel enerji kalitesi problemlerini ilgili standart ve yönetmeliklerle belirlenen sınır değerlere çekilmesini sağlayan yerli ve ekonomik bir çözüm olarak bir enerji kalitesi düzenleyicisi sistem tasarımı ve geliştirilmesidir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Tedarik Sürekliliğinin İyileştirilmesi için Arıza Akımından Sistem Durum Tespiti ve Arıza Lokasyonunun Tahmin Edilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Haberleşme yeteneğine sahip konvansiyonel rölelerden uzaktan okunan arıza akım bilgileri kullanılarak arıza tipinin tespit edilmesi, bu arıza akımı bilgisi ve ilgili fiderin OG şebeke modeli (CBS'den veya mevcut tek hat şemalarından alınacak) kullanılarak olası arıza akımları lokasyonlarının tespit edilmesi ve optimum sayıda arıza gösterge cihazı gibi arıza bilgisi veren cihazların kullanımı ile arıza lokasyonunun çok yüksek bir doğruluk ile tespit edilmesi projenin ana amaçlarıdır.

1. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2. Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

İş Güvenliğini İyileştirmek için Akıllı Giyilebilir Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Arızaya müdahele sırasında hattın/hücrenin enerjili olup olmadığı noktasında gerekli kontrollerin yapılmamasından kaynaklı oluşan iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, personelin sürekli üzerinde taşıyacağı ve belirli bir elektrik alan şiddeti üzerinden görsel ve titreşim ile uyarıda bulunacak akıllı bir bileklik tasarımının yapılması, ürettirilmesi ve pilot olarak belirli AOB ekiplerinde kullanılmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: FIRAT EDAŞ

Dağıtım Şebekelerinde Dağıtık Üretim Tesislerinin Reaktif Güçlerinin Kontrolü İle Şebekede Gerilim Kararlılığının Arttırılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin amacı, gelişen şebeke yapısına adaptasyonu yüksek ve daha yenilikçi bir yöntem olan dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin, üretim birimlerinin (hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri) tasarım sınırlarına ve ilgili şebeke yönetmeliklerine uygun olarak değiştirilmesi ile reaktif güç kontrolünün sağlanmasıdır. Dağıtık üretim tesislerinin reaktif güç kontrolüne katılması ile şebekenin gerilim profilinin iyileştirilmesi, güç kalitesinin arttırılması, şebekenin değişen işletme koşullarına daha hızlı tepki verebilmesi, ilave yatırımlara gerek kalmaksızın mevcut kapasite kullanılarak toplam verimliliğin arttırılması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatür Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İndüksiyon temeli aydınlatma teknolojisinden yararlanarak dağıtım şebekesinde pilot bölge uygulaması yapılacak indüksiyon lambalı armatürlerin saha uygunluğu ve teknik verileri analiz edilerek aydınlatama sistemine mevcut sistemlere göre maliyet, enerji tüketimi hem de işletme masrafı daha ekonomik bir ürün kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme Raporu
Dünya Uygulamaları
Ek-1 Literatür Taraması
Ek-2 İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatürlerin Pilot Bölgede Uygulama Esasları ile İlgili Rapor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Proje Raporu
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Kompozit Özlü Alüminyum İletken Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Kompozit özlü alüminyum iletkenin mevcut çelik özlü alüminyum iletkenlere oranla daha yüksek güç taşıdığı ve mekanik kısa devre dayanımın daha fazla olduğu teknik kriterlerinden yola çıkılarak pilot bölge proje ve saha uygulaması sonucunda teknik kaybın, iletken dayanımının incelenerek dağıtım sistemine yeni bir yol açması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Denizaltı Robotu ile Denizaltı Kablosu Arıza Tespit Giderme ve Bakım Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 30 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Denizaltı kablo ile enerji ihtiyacının karşılandığı adalarda arıza oluştuğunda arıza tespiti ve arızanın giderilmesi maliyetli ve uzun süren çalışmalar gerektirmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek deniz altı robotu ile işletmede bulunan deniz altı yeraltı kablolarının belli aralıklarla kontrolü yapılarak arıza nedeniyle oluşacak kesintiler öncesi gerekli planlı bakım çalışmalarını yapılması sonuncunda şebekenin ömrünü artırmak ve kesinti sürelerinin azaltmak hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Dağıtım Transformatörlerinin Eş Zamanlı Olarak Takibi ve Durum Analizi için Akıllı İzleme Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 21 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım transformatörlerinin eş zamanlı izlenerek alınan verilerin merkezi bir yazılımla değerlendirilmesi sonuncunda bakım periyotlarını belirlemek kullanım ömrünü artırmak, olası elektrik kesintilerini önlenmek ve kayıpların azaltmak hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..

EK-1 Transformatör Modeli Algoritması Dokümantasyonu ve Akış Şeması
Ek-2 Literatür Araştırma Rapor
Ek-3 TransformatörTest Prosedürleri
EK-4 Sistem İsterleri Dokümanı
Ek-5 Benzer Ürün İnceleme ve Değerlendirme Raporu
Ek-6 Sistem ve Alt Sistem Gereksinimleri Dokümanı
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekesinde Yaşanan Gerilim Çökmelerinin Tespit Edilerek Karakterize Edilmesi, Gerilim Çökmelerini Giderecek Yöntemlerin Araştırılarak En Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Pilot Saha Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekesinde gerilim çökmesine neden olan olayların tespiti ve tüketiciye olan etkilerinin incelenerek gerilim çökmesini engelleyecek tedbirler oluşturarak bu sebeple oluşan ekonomik kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ

Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti ile Olası Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıflandırılması için Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Sürekli olarak gelişen elektrik şebekesinde çift yönlü bir büyüme oluşmakta hem üreticiler birçok noktadan sisteme girmekte hem de tüketiciler enerji çekmekteler bu sistemde dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple dağıtık üretim birimlerinin reaktif kontrollerinin yapılması için sistem geliştirilerek bu sistemin şebekede uygulaması ile şebeke geriliminin kararlı halde tutulması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Elektrik Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebekesinde buz yükünün analiz edilmesine yönelik altyapı hazırlanarak buzlanma öncesi ve sonrası çözümleri bölge ve şebeke gerçeklerine göre belirlenmesi ile buz yükü kaynaklı arıza ve kesinti sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş.

Enerji Atlası Uygulaması Kapsamında Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kamu Coğrafi Verilerine Erişimi, İş Süreçlerinde Kullandırılması ve Tüketicilerin İnternet Tabanlı Bir Yazılımdan Kesinti ve Arıza Bilgilerine Erişimin Sağlanacağı Yazılımın Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici envanterini işlemekte kullandıkları coğrafi veri ihtiyaçlarının kamu tarafından hazırlanan enerji atlası uygulaması ile paylaşılmakta olan veriler üzerinden gidilerek fazladan bir harcama oluşmasının önüne geçilmesi ve bu veri paylaşımı ile yapılacak şebeke tüketici entegrasyonu ile hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ

OG Havai Hatlarda Buzlanmanın Önceden Tespit Edilmesi ve Önlenmesi için Algoritma ve/veya Ürün Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Hava durumu ve iletken sıcaklığı izlenerek havai hatlarda buzlanma olmadan tespit etmek ve önleyici tedbirler alacak sistemi geliştirerek buz yükü oluşmadan giderilerek olası arıza ve kesintilerin önlenmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ

Ayrık Elektrik Dağıtım ve İletim Sistemlerinin Güvenilir Çift Yönlü Enerji Transferini Sağlayan ve Entegre Eden Sistem Tasarımı ve Prototip Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının her gerilim seviyesinden şebekeye güvenli olarak entegrasyonunun sağlanması elektrik sistemi açısından büyük önem arz etmektedir .Bu proje ile enerji üretim ve tüketiminin yerel dengelenmesinin oluşturulması hedeflenerek daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının güveli nir şekilde şebekeye bağlanarak çalışması amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Trafo Merkezlerinde Güneş Enerjisini Yansıtan ve Yayıcılığı Düşürülmüş Kaplamalar ile Selektif Yüzey Oluşturulan Isı Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Trafo binalarında mevcut sıcaklığa ek olarak yüklenme durumuna göre ısınma meydana gelmekte bunun sonucu olarak sıcaklığı artması çalışan teçhizata zarar vermekte ekonomik ömrünü azaltmakta ve çalışma verimini düşürmektedir. Yapılacak izolasyon ile dış ortamdan kaynaklı ısınma belli oranda azaltılarak ısınma kaynaklı sorunların azaltılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Alçak Gerilim Şebekesinde Fider Ölçme, İzleme, Analiz ve Koruma Sistemi Tasarımı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Alçak gerilim şebekesinde ölçüm yapılarak bu ölçümleri merkezi yazılımla kontrol edilmesi sonucunda şebeke analizi yapılarak kritik bölgelerin belirlenmesi önleyici bakım çalışmalarının yapılması ya da oluşan arızaların sebeplerinin belirlenmesi ve kısa sürede müdahale edilmesini sağlayarak kesinti süre ve sayılarının azaltmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sektörü için Sanal Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Simülasyonlarının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 33 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İş sağlığı ve güvenliği için çalışanların eğitimine yönelik elektrik şebekesinde oluşabilecek iş kazalarının ve sonuçlarının simülasyonlarının oluşturulması ve eğitimlerde bunun uygulanması ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Sisteminde Akıllı Ayırıcı Sistemi Uygulaması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik şebekesinde radyal hatlarda branşman noktalarında kullanılarak arıza durumunda arızalı branşmanı ana hattan ayıracak düşük maliyetli, güvenli ve akıllı ayırıcı sistemi geliştirilerek kesinti sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Gerilim Regülasyonu ve Yük Akışı Kontrolü için Seri (Hava veya Demir Çekirdekli) Reaktör Uygulaması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Reaktör tabanlı cihaz geliştirilerek pilot bölge uygulaması yapılacak ve şebekede yaşanan gerilim düşümü ve yükselmesinin önüne geçilmesi, güç akışı oranlarının değiştirilmesi ve dengelenmesi, kalitenin arıtılmasına yönelik faydaları tespit edilerek dağıtım sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Dağıtık Üretimlerden Kaynaklı Çift Yönlü Yük Akışları Sebebiyle Ortaya Çıkan Yük Akışı ve Gerilim Regülasyonu Problemlerinin Çözümü için Dağıtık Üretimlerin Kontrolü Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekesine bağlı dağıtık üretim birimlerinin reaktif güç değerlerinin takibi ve kontrolünün sağlanarak şebeke geriliminin korunması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ

Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 9 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Ölçü sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için saha çalışmalarında yetki olmadan işlem yapılmasına izin vermeyen, yapılan işlemin kim tarafından yapıldığı bilinen ve taklit edilemeyen elektronik mühür sistemi geliştirilerek kaçak elektik kullanımında caydırıcı olması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Çok Girdili Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tek taraflı yük akışı için tasarlanan mevcut dağıtım şebekesine yeni üretim birimlerinin bir çok noktadan dahil olmasıyla sebebiyle klasik yöntemlerle şebeke optimizasyonu, kayıpların azaltılması ve gerilim kontrolü yapılamamakta ve yeni sorunlar oluşmaktadır. Dağıtım şebekesinde sorunların çözümü için çoklu izleme ve kontrol sisteminin oluşturulması için dağıtım otomasyon sistemi geliştirilmesi ve yönetilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında izleme, kontrol, tahmin, analiz ve optimizasyon için merkezi bir yazılım oluşturularak şebeke gerilimini regüle edilmesi, yük akış kontrolünün yapılması, kayıpların azaltılması ile sistem güvenliğinin ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporları;

2016 - 1

2016-1 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2016-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2016 - 2

2016-2 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 5 İçin Tıklayınız..

2017 - 1

2017-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2017-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2017 - 2

2017-2 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...

2018 - 1

2018-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız...
2018-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız...

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ

Kablo Kanalları Koruyucu Elemanı Olarak Termoplastik Malzeme tasarımı ve İmalatı Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yeraltı kablo montajı yapılırken kullanılan mevcut malzeme yerine şartnamedeki şartlara uygun olarak termoplastik malzemeden yapılacak bu malzemenin tesislerde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu malzemenin kullanılması ile tesislerin daha kısa sürede bitirilmesi, daha güvenli olması ve daha ucuz maliyetlerin oluşması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: ADM EDAŞ

Depolama Sistemleri için En İyi Dünya Örnekleri İncelenerek, ADM EDAŞ Şebekesi için Optimum Uygulamanın Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Depolama sistemlerinin dünya üzerindeki uygulamaları incelenerek dağıtım şebekesinde kullanılabilirliği ve fayda maliyet analizi yapılarak dağıtım bölgesinde proje kapsamında yapılan proje uygulamaları değerlendirilerek Türkiye elektrik dağıtım sisteminde depolama sistemlerinin hangi durumda ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bir yol haritası oluşturulması düşünülmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: ADM EDAŞ