AR-GE Portal

380/33 kV İzole Trafolarda Kapasitif Arıza Akımlarının İncelenmesi Ve Sisteme Etkileri Üzerine Çözüm Önerileri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 7 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Orta gerilim seviyesi bir zigzag bağlı reaktör üzerinden topraklanmış olan 380/33 kV elektrik dağıtım şebekelerinde, yer altı kabloları kapasitif akımlarının şebekeye birden fazla etkisi bulunmaktadır. 380/33 kV transformatör üzerinden beslenen elektrik dağıtım şebekelerinde bir toprak arızası meydana geldiğinde, yer altı kablolarının kapasitif etkisi ile zigzag bağlı reaktörün endüktif etkisi akımın vektörel diagramında birbirini sönümlendirici etkiye sahiptir. Bu da zaman zaman ilgili dağıtım merkezi koruma rölesi ve TEİAŞ 33 kV çıkış fiderleri tarafından algılanamayan; ancak TEİAŞ transformatörünü devreden çıkarabilen arıza senaryolarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Koruma rölelerinin yeterli akımı algılamaması sebebi ile toprak koruması, standart selektivite ya da ayar filozofileri ile çözümlenemediği gibi; yer altı kablolarının uzunlukları, anahtarlama senaryoları ve zigzag bağlı reaktörün dizayn bilgilerine bağlı olarak, bu tip işletmeye sahip her şebeke için spesifik olarak ele alınmalıdır. Yer altı kablolarının kapasitif akımlarının nihai olarak sistem sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetine olan bozucu etkisine bir önlem olarak kimi zaman TEİAŞ dağıtım şebekesi çıkış fiderlerinde yönlü koruma tercih edilmektedir. Ancak sönümlenmiş toprak arıza akımı sebebi ile koruma başlatması almayan çıkış fiderleri için yönlü koruma tek başına bir fayda sağlayamadığı gibi, kapasitif akımların toprak arıza akımının açısını değiştirmesi sebebi ile akım yönünü değiştirici etkisi de vardır. Bu projenin amacı 380/33 kV trafo merkezlerinde kapasitif akım etkilerinin incelenmesinin ardından doğru şebeke koruma senaryolarının belirlenerek hatalı fider açmalarının önüne geçmektir. Ayrıca Teiaş 380/33 kV TM’lerde kullanılan zigzag bağlı reaktörün tasarım parametreleri belirlenecek ya da alternatif trafo topraklama yöntemleri incelenecektir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ